Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg
 Europees Bureau voor visserijcontrole ***I
 Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen ***I
 Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen ***I
 Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma “Pericles IV”) ***I
 Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore ***
 Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
 Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore ***
 Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
 Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore ***
 Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
 Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap ***
 Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina
 Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I
 Programma Justitie ***I
 Stand van het debat over de toekomst van Europa
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: niveaus van geografische uitsplitsing
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting teneinde de uitgestelde data van toepassing van de clearingverplichting voor bepaalde otc-derivatencontracten te verschuiven
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen
 Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ***I
 Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***I
 Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I
 Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I
 Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot‑Brittannië en Noord‑Ierland uit de Europese Unie ***I
 GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de EU ***
 Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk ***I
 Verzekering van motorrijtuigen ***I
 Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU
 Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten
 Gebruik van cannabis voor medische doeleinden
 Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018
Teksten (1298 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid