Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 13. februar 2019 - StrasbourgKončna izdaja
 Evropska agencija za nadzor ribištva ***I
 Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I
 Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe ***I
 Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV) ***I
 Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem ***
 Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija)
 Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem ***
 Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija)
 Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem ***
 Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija)
 Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti ***
 Poročilo Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2018
 Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I
 Program za pravosodje ***I
 Stanje razprav o prihodnosti Evrope
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: geografske razčlenitve
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehnični standardi za obveznost kliringa, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: datum, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS
 Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah ***I
 Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***I
 Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I
 Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I
 Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I
 GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU ***
 Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja ***I
 Zavarovanje motornih vozil ***I
 Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU
 Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah
 Uporaba konoplje v zdravstvene namene
 Razprave v Odboru za peticije v letu 2018
Besedila
Končna izdaja (1136 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov