Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург
 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев
 Зимбабве
 Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
 Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст ***I
 Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия *
 Оценка на здравните технологии ***I
 Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I
 Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I
 Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I
 Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I
 Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I
 Изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***I
 Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила
 Правата на интерсексуалните лица
 Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2024 г.)
 Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС
 NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища
 Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС
 Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление
 Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции
Текстове (976 kb)
Правна информация - Политика за поверителност