Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg
 Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev
 Zimbabwe
 Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
 Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng ***I
 Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien *
 Medicinsk teknologivurdering ***I
 Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU ***I
 Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen ***I
 Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat ***I
 Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer ***I
 Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel ***I
 Ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
 Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse
 Interkønnedes rettigheder
 LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2024)
 INF-traktatens fremtid og indvirkningen på EU
 NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje
 Beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU
 Styrkelse af det indre markeds konkurrenceevne gennem udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
 Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer
Tekster (597 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik