Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 14. helmikuuta 2019 - Strasbourg
 Tšetšenian tilanne ja Oyub Titievin tapaus
 Zimbabwe
 Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
 Rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi ***I
 Eurojustin ja Georgian välistä yhteistyötä koskeva sopimusluonnos *
 Terveysteknologian arviointi ***I
 Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet ***I
 Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa ***I
 Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I
 Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ***I
 Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***I
 Energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU ja energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi ***I
 Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö
 Intersukupuolisten oikeudet
 Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2024)
 INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin
 Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II
 Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella
 Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistaminen EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä
 Erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpano
Tekstit (605 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö