Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. - Strasbūras
 Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis
 Zimbabvė
 Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
 Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti ***I
 Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas *
 Sveikatos technologijų vertinimas ***I
 Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema ***I
 Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje ***I
 Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas ***I
 Mokesčiai už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir mokesčiai už valiutos keitimą ***I
 Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***I
 Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Reglamento (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo dalinis pakeitimas, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ***I
 Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas
 Interseksualių asmenų teisės
 Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2024 m.)
 INF sutarties ateitis ir poveikis ES
 NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti
 Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
 Vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą
 Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas
Tekstai (593 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika