Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris - Strasbūra
 Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta
 Zimbabve
 Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā
 Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā ***I
 Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju *
 Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I
 Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai ***I
 Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā ***I
 Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana ***I
 Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu ***I
 Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum ***I
 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti un Regulas (ES) 2018/1999 par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību grozīšana, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I
 Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana
 Interseksuāļu tiesības
 Turpmākais LGBTI pasākumu saraksts (2019–2024)
 INF līguma nākotne un ietekme uz ES
 NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam
 Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās
 Iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšana, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
 Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana
Teksti (605 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika