Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 14 lutego 2019 r. - Strasburg
 Sytuacja w Czeczenii i sprawa Ojuba Titiewa
 Zimbabwe
 Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
 Mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym ***I
 Projekt porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją *
 Ocena technologii medycznych ***I
 Ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej ***I
 Interoperacyjność systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii ***I
 Wzajemne uznawanie towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim ***I
 Opłaty za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty ***I
 Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych ***I
 Zmiana dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
 Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły
 Prawa osób interseksualnych
 Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2024)
 Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE
 NAIADES II – programu działań na rzecz żeglugi śródlądowej
 Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią
 Zwiększenie konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią
 Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę nad agencjami zdecentralizowanymi
Teksty (625 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności