Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 14. februára 2019 - Štrasburg
 Situácia v Čečensku a prípad Ojuba Titijeva
 Zimbabwe
 Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
 Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte ***I
 Návrh dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Gruzínskom *
 Hodnotenie zdravotníckych technológií ***I
 Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I
 Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčenie cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii ***I
 Vzájomné uznávanie tovaru, ktorý je zákonne uvedený na trh v inom členskom štáte ***I
 Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu ***I
 Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I
 Zmena smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a nariadenia (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie ***I
 Právo na pokojný protest a primerané použitie sily
 Práva intersexuálnych osôb
 Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 – 2024)
 Budúcnosť Zmluvy o jadrových silách stredného doletu (INF) a vplyv na EÚ
 NAIADES II – akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy
 Ochrana zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
 Posilnenie konkurencieschopnosti vnútorného trhu rozvíjaním colnej únie EÚ a jej riadenia
 Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami
Texty (596 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia