Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2610(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0204/2019

Συζήτηση :

PV 14/03/2019 - 8.1
CRE 14/03/2019 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0203

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 149kWORD 59k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν
P8_TA(2019)0203RC-B8-0204/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν (2019/2610(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου(1), και το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με με την ελευθερία της έκφρασης στο Καζαχστάν(2),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν, αφετέρου(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Καζαχστάν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων της 18ης Απριλίου 2013(4) και της 15ης Μαρτίου 2012(5), και το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν(6),

–  έχοντας υπόψη την Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (EPCA) που υπογράφηκε στην Αστάνα στις 21 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(7), και της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 και της 19ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία,

–  έχοντας υπόψη τους ετήσιους Διαλόγους για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μεταξύ ΕΕ και Καζαχστάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Καζαχστάν υπέγραψαν Ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (EPCA), η οποία αποβλέπει στο να προσφέρει ένα ευρύ πλαίσιο για ενισχυμένο πολιτικό διάλογο και συνεργασία σε εσωτερικές υποθέσεις και υποθέσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και σε πολλούς άλλους τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω συμφωνία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τις αρχές της οικονομίας της αγοράς και της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στη συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη της δημόσιας πολιτικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (Επιτροπή της Βενετίας) τον Μάρτιο του 2012·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Καζαχστάν δεν φαίνεται να έχει προβεί σε καμία ενέργεια για την αναθεώρηση των ευρέως διατυπωμένων διατάξεων του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο απαγορεύει την «υποκίνηση» κοινωνικού, εθνικού ή άλλου διχασμού, και του άρθρου 274, το οποίο απαγορεύει τη «διάδοση πληροφοριών που είναι γνωστό ότι είναι ψευδείς», αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις εν λόγω διατάξεις ως βάση για την απαγγελία κατηγοριών και τη φυλάκιση ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στο Καζαχστάν έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του Καζαχστάν ειρηνικές διαδηλώσεις κατά των αλλαγών στον κώδικα εγγείου ιδιοκτησίας, που είχαν ως αποτέλεσμα την προσαγωγή περισσότερων από 1 000 συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων 55 δημοσιογράφων), εκ των οποίων περισσότερα από 30 άτομα εν συνεχεία συνελήφθησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση αναγνώρισε τον αυθαίρετο χαρακτήρα της κράτησης, την έλλειψη δίκαιης δίκης και κατάφωρες παραβιάσεις δικαιωμάτων σε ορισμένες υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακτιβιστής της κοινωνίας των πολιτών Maks Bokayev εκτίει ποινή φυλάκισης για τη νόμιμη συμμετοχή του σε αυτή την ειρηνική μαζική διαδήλωση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Καζαχστάν συνεργάστηκε με την αποστολή υψηλού επιπέδου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και δεσμεύτηκε να εφαρμόσει οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της ΔΟΕ, αλλά δεν έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του οδικού χάρτη, όπως είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις συνδικαλιστικές ενώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενες συστάσεις που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων της ΔΟΕ για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις συνδικαλιστικές ενώσεις και του εργατικού κώδικα και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να διασφαλιστεί ότι η Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Καζαχστάν (CITUK) και τα μέλη της μπορούν να ασκούν πλήρως τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές συνδικαλιστικών οργανώσεων Nurbek Kushakbaev και Amin Eleusinov αποφυλακίστηκαν υπό όρους τον Μάιο του 2018, αλλά εξακολουθεί να τους απαγορεύεται να ασκούν συνδικαλιστική δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακτιβίστρια Larisa Kharkova αντιμετωπίζει παρόμοιους περιορισμούς, καθώς και συνεχιζόμενη δικαστική παρενόχληση, και ότι ο Erlan Baltabay, ένας άλλος συνδικαλιστής από την πόλη Shymkent, υποβάλλεται σε ποινική έρευνα για αμφιλεγόμενες κατηγορίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα νομοθεσία για τις ΜΚΟ έχει αυστηροποιήσει τους λογιστικούς κανόνες για την κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υφίστανται φορολογική πίεση για επιδοτήσεις που λαμβάνουν από διεθνείς δωρητές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπονομεύεται σοβαρά η ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις χρησιμοποιούνται από τις αρχές ως πρόσχημα για αυθαίρετη κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Saken Tulbayev φυλακίστηκε μετά από κατηγορίες για «υποκίνηση θρησκευτικού μίσους»·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Μαρτίου 2018, οι αρχές έθεσαν υπό απαγόρευση το ειρηνικό αντιπολιτευτικό κίνημα Δημοκρατική Επιλογή του Καζαχστάν (DCK) και ότι περισσότερα από 500 άτομα έδειξαν με διάφορους τρόπους την υποστήριξή τους προς το κίνημα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακτιβιστής της κοινωνίας των πολιτών Almat Zhumagulov και ο ποιητής Kenzhebek Abishev είναι θύματα του αγώνα των αρχών του Καζαχστάν κατά του DCM και έχουν καταδικαστεί σε οκτώ και επτά έτη φυλάκισης αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ablovas Dzhumayev καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση και ο Aset Abishev σε τετραετή φυλάκιση για άσκηση κριτικής κατά των αρχών στο διαδίκτυο και υποστήριξη του DCK·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα του Καζαχστάν το προστατεύει, το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι εξακολουθεί να περιστέλλεται σε μεγάλο βαθμό στη χώρα και ότι ο νόμος για τις ενώσεις εξακολουθεί να απαιτεί από όλες τις ενώσεις να καταχωρίζονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τροποποιήσεις του νόμου του Δεκεμβρίου του 2015 επιβάλλουν επαχθείς υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και κρατική ρύθμιση της χρηματοδότησης μέσω φορέα που διορίζεται από την κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που ασκούν δραστηριότητες σε μη καταχωρισμένες οργανώσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αντίποινα και περιορισμούς στις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων της ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Elena Semenova, στην οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση ταξιδίου για «διάδοση ψευδών πληροφοριών», και της ακτιβίστριας Ardak Ashim που είναι εγκατεστημένη στην πόλη Shymkent, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για «υποκίνηση διχασμού» για τα επικριτικά της σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει τεθεί υπό καταναγκαστική κράτηση σε ψυχιατρείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Μαΐου 2018, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Καζαχστάν, η αστυνομία έκανε χρήση υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών που προσπαθούσαν να συναντηθούν με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 150 άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία και περισσότεροι από 30 διαδηλωτές τέθηκαν υπό διοικητική κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 και18 Σεπτεμβρίου 2018, η αστυνομία του Καζαχστάν προσήγαγε αρκετούς ακτιβιστές που επιθυμούσαν να συναντηθούν με μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες περιοριστικές τροποποιήσεις του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο του 2018, η πρόσβαση σε πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθεί να παρεμποδίζεται και το Forbes Kazakhstan και το Ratel.kz αντιμετωπίζουν ποινική έρευνα που κινήθηκε εναντίον τους για «την εν γνώσει τους διάδοση ψευδών πληροφοριών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων ελέγχεται και περιορίζεται από τις αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπλόγκερ και χρήστες κοινωνικών δικτύων έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση, μεταξύ των οποίων οι Ruslan Ginatullin, Igor Chupina και Igor Sychev· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μπλόγκερ Muratbek Tungishbayev εκδόθηκε από το Κιργιζιστάν στο Καζαχστάν κατά κατάφωρη παραβίαση του νόμου και υπέστη κακοποίηση στο Καζαχστάν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία για τα βασανιστήρια και η κακοποίηση κρατουμένων και υπόπτων εξακολουθούν να αποτελούν τον κανόνα, παρά τη δέσμευση της κυβέρνησης για μηδενική ανοχή στα βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές δεν έχουν διερευνήσει με αξιόπιστο τρόπο τις καταγγελίες για βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης απεργίας στην πετρελαιοβιομηχανία στο Zhanaozen το 2011·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγγελία του Αλμάτυ δεν εντόπισε αξιόπιστα στοιχεία για τη στήριξη των καταγγελιών για βασανισμό του επιχειρηματία Iskander Yerimbetov, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2018 καταδικάστηκε σε ποινή επταετούς φυλάκισης με την κατηγορία της απάτης μεγάλης κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση το 2018 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σύλληψη και η κράτησή του είναι αυθαίρετες, ζήτησε την αποφυλάκισή του και εξέφρασε την ανησυχία της για τις καταγγελίες για βασανιστήρια κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα βίας κατά των γυναικών και τα παραδοσιακά πατριαρχικά πρότυπα και στερεότυπα αποτελούν μείζονα εμπόδια στην ισότητα των φύλων στο Καζαχστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ δηλώνουν ότι η βία κατά των γυναικών δεν καταγγέλλεται επαρκώς και ότι το ποσοστό δίωξης κρουσμάτων βίας κατά των γυναικών και υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης είναι χαμηλό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ στο Καζαχστάν αντιμετωπίζουν νομικές προκλήσεις και διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ομοφύλων, ανδρών ή γυναικών, είναι νόμιμες στο Καζαχστάν, αλλά ότι τα ομόφυλα ζευγάρια και τα νοικοκυριά ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι επιλέξιμα για το ίδιο επίπεδο νομικής προστασίας με αυτό που υφίσταται για τα έγγαμα ετερόφυλα ζευγάρια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν καταλαμβάνει την 143η θέση επί συνόλου 167 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα η χώρα να ορίζεται ως αυταρχικό καθεστώς·

1.  παροτρύνει το Καζαχστάν να συμμορφωθεί με τις διεθνείς του υποχρεώσεις και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να θέσουν τέλος στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε κάθε μορφή πολιτικής καταστολής σύμφωνα με τις αρχές των άρθρων 1, 4, 5 και 235 της EPCA·

2.  τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν πρέπει να βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, ιδίως δε στη δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναμένει ότι η EPCA θα προωθήσει την ενίσχυση του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής συμμετοχής όλων των πολιτών, ένα πιο διαφοροποιημένο πολιτικό τοπίο, μια καλύτερη λειτουργία, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα, αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία της κυβέρνησης και βελτιώσεις στην εργατική νομοθεσία·

3.  χαιρετίζει την αποφυλάκιση αριθμού πολιτικών κρατουμένων, και συγκεκριμένα των: Vladimir Kozlov, Gyuzyal Baydalinova, Seytkazy Matayev, Edige Batyrov, Yerzhan Orazalinov, Sayat Ibrayev, Aset Matayev, Zinaida Mukhortova, Talgat Ayan και των εργαζομένων στην πετρελαιοβιομηχανία του Zhanaozen, καθώς και των συνδικαλιστών Amin Eleusinov και Nurbek Kushakbayev, που παραμένουν ωστόσο υπό καθεστώς περιορισμένης ελευθερίας· χαιρετίζει την απόφαση να δοθεί εξιτήριο στην Ardak Ashim από την ψυχιατρική κλινική· καταδικάζει το εν λόγω βάναυσο μέτρο ως τιμωρητική ψυχιατρική και ζητεί την ανάκληση της υποχρεωτικής εξωνοσοκομειακής ψυχιατρικής περίθαλψης για την Ashim, καθώς και όλων των υποχρεωτικών ιατρικών μέτρων έναντι της ακτιβίστριας Natalia Ulasik·

4.  ζητεί την πλήρη αποκατάσταση και άμεση απελευθέρωση όλων των ακτιβιστών και των πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, ιδίως των Mukhtar Dzhakishev, Maks Bokayev, Iskander Yerimbetov, Aron Atabek, Sanat Bukenov και Makhambet Abzhan και Saken Tulbayev, καθώς και την άρση του περιορισμού της ελευθερίας κινήσεων που έχει επιβληθεί σε άλλους·

5.  καλεί την κυβέρνηση του Καζαχστάν να τροποποιήσει το άρθρο 174 του Ποινικού Κώδικα σχετικά με την «υποκίνηση διχασμού σε βάση κοινωνική, εθνική, γενών, φυλών, τάξεων ή θρησκείας», περιορίζοντάς το στην πρόληψη των αυθαίρετων διώξεων που παραβιάζουν τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και το άρθρο 274 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο απαγορεύει εν γένει τη «διάδοση πληροφοριών που είναι γνωστό ότι είναι ψευδείς», και να απελευθερώσει τους ακτιβιστές, τους δημοσιογράφους και άλλα άτομα που έχουν επικριτική στάση και τα οποία κρατούνται επί του παρόντος δυνάμει των εν λόγω άρθρων·

6.  καλεί την κυβέρνηση του Καζαχστάν να θέσει τέλος στην καταστολή ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να άρει τους περιορισμούς στη δράση τους, να θέσει τέλος στις πολιτικά υποκινούμενες ποινικές διώξεις ηγετών συνδικαλιστικών οργανώσεων, να ακυρώσει τις καταδίκες των Larissa Kharkova, Nurbek Kushakbae και Amin Eleusinov και να τους επιτρέψει να αναλάβουν εκ νέου τη συνδικαλιστική τους δράση χωρίς παρέμβαση ή παρενόχληση· παροτρύνει επίσης την κυβέρνηση να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ποινική έρευνα κατά του Erlan Baltabay, και να αναθεωρήσει τον νόμο του 2014 για τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τον Κώδικα Εργασίας του 2015 ώστε να συμμορφωθούν με τα πρότυπα της ΔΟΕ·

7.  καλεί την κυβέρνηση του Καζαχστάν να εφαρμόσει τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, να αναθεωρήσει τον νόμο για τις ενώσεις και τους όρους πρόσβασης σε χρηματοδότηση·

8.  παροτρύνει την κυβέρνηση του Καζαχστάν να θέσει τέλος σε όλες τις μορφές αυθαίρετης κράτησης, αντιποίνων και παρενόχλησης κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κινημάτων της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων κατά πραγματικών ή φερόμενων υποστηρικτών του DVK·

9.  προτρέπει την κυβέρνηση του Καζαχστάν να επανεξετάσει τις τροποποιήσεις του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση που τέθηκαν σε ισχύ φέτος, να επιβάλει μορατόριουμ στις ποινικές διώξεις για συκοφαντική δυσφήμηση διά του τύπου, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατάργηση των σχετικών άρθρων στον νέο ποινικό κώδικα για τη συκοφαντική δυσφήμηση διά του τύπου, να θεσπίσει ανώτατο όριο στις αποφάσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, να θέσει τέλος στην παρενόχληση και στα αντίποινα κατά δημοσιογράφων που επικρίνουν την κυβέρνηση και να παύσει να παρεμποδίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες εντός και εκτός Διαδικτύου·

10.  ζητεί την ανάληψη δράσης σε σχέση με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια· ζητεί την προστασία των θυμάτων βασανιστηρίων, την παροχή κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης και τη δέουσα διερεύνηση των περιστατικών βασανιστηρίων· ζητεί να τερματιστεί η κατάχρηση των διαδικασιών έκδοσης της Ιντερπόλ και να σταματήσει η παρενόχληση της πολιτικής αντιπολίτευσης· καλεί την κυβέρνηση του Καζαχστάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για μηδενική ανοχή στα βασανιστήρια και να διασφαλίσει την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών για βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατυπώθηκαν σε σχέση με τα γεγονότα του Zhanaozen· παροτρύνει την κυβέρνηση να επανεξετάσει την υπόθεση του Iskander Yerimbetov με βάση τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση και να διασφαλίσει τη δέουσα διερεύνηση των καταγγελιών για βασανιστήρια·

11.  επισημαίνει τον πολυεθνοτικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα του Καζαχστάν και τονίζει την ανάγκη για προστασία των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους, ιδίως σε ό, τι αφορά τη χρήση γλωσσών, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, την απαγόρευση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων στο Καζαχστάν· παροτρύνει το Καζαχστάν να σταματήσει να διώκει τους ανθρώπους για τη νόμιμη άσκηση της ελευθερίας της συνείδησης και της θρησκείας· απαιτεί την άμεση αποφυλάκιση των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για τις πεποιθήσεις τους·

12.  καλεί τις αρχές να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών· ζητεί, επιπλέον, μέτρα για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και προσβάσιμοι δίαυλοι καταγγελίας και μέτρα προστασίας που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των θυμάτων και την εμπιστευτικότητα· ζητεί να μπει τέλος στην ατιμωρησία και να αναληφθεί δράση για να διασφαλιστεί η επιβολή κατάλληλων ποινικών κυρώσεων κατά των δραστών·

13.  εμμένει στην άποψη ότι τα δικαιώματα της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά· καλεί την κυβέρνηση του Καζαχστάν να εγγυηθεί ότι η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ δεν θα αντιμετωπίζει διακρίσεις·

14.  καλεί το Καζαχστάν να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της διεθνούς αποστολής παρατήρησης των εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ της 20ής Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι του ΟΑΣΕ για δημοκρατικές εκλογές· παροτρύνει τις αρχές του Καζαχστάν να αποφεύγουν να περιορίζουν την δραστηριότητα ανεξάρτητων υποψηφίων· ζητεί επίσης επιτακτικά να γίνονται σεβαστά τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών·

15.  επαναλαμβάνει τη σημασία της συνεργασίας της ΕΕ και του ΟΑΣΕ για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών δημοκρατικής διακυβέρνησης στη χώρα, ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· παροτρύνει, συνεπώς, τις αρχές του Καζαχστάν να διευρύνουν την εντολή του ΟΑΣΕ στη χώρα, ιδίως για την αποκατάσταση της εντολής του Κέντρου του ΟΑΣΕ στην Αστάνα, ως σημαντική προϋπόθεση για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Καζαχστάν·

16.  καλεί την ΕΕ και ιδίως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στο Καζαχστάν, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους στις αρχές του Καζαχστάν όποτε αυτό απαιτείται, να προσφέρουν βοήθεια και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αστάνα να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της κατάστασης και να θέτει τα ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης σε όλες τις σχετικές διμερείς συναντήσεις· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να αναλάβει την πρωτοβουλία να συμμετέχει σε αποστολές παρακολούθησης δικών, προκειμένου να παρακολουθεί πολιτικά ευαίσθητες δίκες και πολιτικά υποκινούμενες διώξεις και να ελέγχει κατά πόσον το δικαίωμα για δίκαιη δίκη ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Καζαχστάν.

(1) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 38.
(3) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 179.
(4) ΕΕ C 45 της 5.2.2016, σ. 85.
(5) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 93.
(6) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 30.
(7) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 91.
(8) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 119.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου