Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2611(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0186/2019

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 8.2
CRE 14/03/2019 - 8.2

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0204

Přijaté texty
PDF 138kWORD 48k
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
Írán, zejména případ obhájců lidských práv
P8_TA(2019)0204RC-B8-0186/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o Íránu, zejména o situaci obhájců lidských práv (2019/2611(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, především na usnesení ze dne 13. prosince 2018 o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové(1) a na usnesení ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě(2),

–  s ohledem na závěry Rady o Íránu ze dne 4. února 2019,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 30. ledna 2019 a na jeho prohlášení o Íránu ze dne 29. listopadu 2018,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 17. prosince 2018 o stavu lidských práv v Íránské islámské republice,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na Listinu občanských práv schválenou íránským prezidentem,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva s názvem „Írán musí chránit obhájce práv žen“ ze dne 29. listopadu 2018,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, na obecné zásady EU týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 12. dubna 2018 o prodloužení platnosti jejích restriktivních opatření o dalších 12 měsíců v reakci na případy závažného porušování lidských práv v Íránu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 12. března 2019 o odsouzení íránské právničky působící v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeové,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že obráncům lidských práv, novinářům, právníkům a aktivistům vystupujícím na internetu v Íránu stále v důsledku jejich práce hrozí pronásledování, svévolné zatýkání, zadržování a trestní stíhání; vzhledem k tomu, že v posledních měsících íránské ministerstvo pro zpravodajství a další síly provedly několik drastických zásahů proti občanské společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že se v usnesení EP ze dne 25. října 2016 o strategii EU vůči Íránu po jaderné dohodě poukazuje na význam prosazování zásad EU v oblasti lidských práv v kontextu vztahů mezi EU a Íránem, včetně zásad týkajících se obránců lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že nedávno byla nejméně k sedmi letům odnětí svobody odsouzena renomovaná právnička působící v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeová; vzhledem k tomu, že v průběhu dvou soudních řízení bylo uvedeno, že její souhrnný trest by mohl být podstatně delší, ačkoli přesná délka tohoto trestu je stále nejasná; vzhledem k tomu, že skutečným důvodem uložení tohoto trestu je podle všeho její mírumilovná obrana lidských práv v Íránu; vzhledem k tomu, že její soudní řízení neproběhlo v souladu se základními mezinárodními normami, kterými se řídí řádný proces;

D.  vzhledem k tomu, že manžel Nasrín Sotúdeové Rezá Chandán byl v souvislosti s podporou žen, které pokojně protestovaly proti nutnosti nosit hidžáb, a kvůli tomu, že usiloval o propuštění své ženy z vězení, zadržen; vzhledem k tomu, že v lednu 2019 jej Revoluční soud v Teheránu odsoudil na šest let odnětí svobody;

E.  vzhledem k tomu, že v průběhu ledna a února 2018 byli zadrženi ekologičtí aktivisté Táher Qadirián, Nílúfar Bajáníová, Amírhussejn Cháleqí, Húman Džókár, Sam Radžábí, Sepíde Kášáníová, Abdulrezá Kúhpáje a Morád Táhbáz, kteří zastupují Perskou nadaci na ochranu divoké přírody (Persian Wildlife Heritage Foundation), a že jsou zadržováni bez přístupu k právnímu zástupci a byli v posledních týdnech postaveni před soud v rámci řízení, která nesplňují normy spravedlivého soudu; vzhledem k tomu, že další člen skupiny – íránsko-kanadský univerzitní profesor Kávús Saíd-Imámí – zemřel za záhadných okolností loni ve vazbě;

F.  vzhledem k tomu, že v letech 2018 a 2019 byli zatčeni odboroví aktivisté Ismáíl Bachší, Sepíde Qoliánová a Mohammed Habíbí, kteří organizovali protesty na podporu práv dělníků a učitelů; vzhledem k tomu, že v roce 2010 byla za tzv. „nepřátelství vůči Bohu“ odsouzena na 15 let odnětí svobody ochránkyně lidských práv Mariam Akbarí Monfaredová, které byla odepřena zdravotní péče, přestože trpěla nejrůznějšími chorobami;

G.  vzhledem k tomu, že za obhajobu práv žen, zrušení trestu smrti a prosazování lidských práv byli na dlouhou dobu odnětí svobody odsouzeni Áraš Sádeqí, Narges Mohammedíová a Farhad Mejsamí;

H.  vzhledem k tomu, že se íránským soudům soustavně nedaří zajistit spravedlivé soudní řízení a že jako důkaz v rámci řízení používají přiznání získaná na základě mučení; vzhledem k tomu, že íránské orgány i nadále považují činnost na obranu lidských práv za trestný čin a k omezování přístupu zadržených k právnímu poradenství používají článek 48 íránského trestního řádu; vzhledem k tomu, že neexistují nezávislé mechanismy, které by zajišťovaly odpovědnost soudců;

I.  vzhledem k setrvalé praxi zatýkání osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu, jako v případě britské a íránské státní příslušnice Názanín Zagarí-Ratcliffové, po kterém následuje dlouhé věznění v izolaci, výslechy, nespravedlivé řízení, dlouhé tresty odnětí svobody založené na vágních nebo blíže neupřesněných obviněních z ohrožení „národní bezpečnosti“ nebo „špionáže“ a státem podporované kampaně na očerňování vězněných jednotlivců;

J.  vzhledem k tomu, že existuje celá řada zpráv týkajících se nelidských a ponižujících podmínek ve věznicích a nedostatku přiměřeného přístupu k lékařské péči v době vazby v Íránu, což je v rozporu se standardními minimálními pravidly OSN, jimiž se řídí zacházení s vězni;

K.  vzhledem k tomu, že podle zprávy nevládní organizace na obranu lidských práv (Iran Human Rights) bylo v Íránu v roce 2018 podle odhadů popraveno 273 osob, což je druhé nejvyšší číslo za uvedený rok na světě;

L.  vzhledem k tomu, že v roce 2018 tisíce lidí zorganizovaly pokojné demonstrace a stávky na protest proti nevyplaceným mzdám, nevhodným pracovním podmínkám, korupci, politickému útlaku a dalším problémům; vzhledem k tomu, že íránské orgány stovky lidí zatkly a celou řadu jich odsoudily k trestu odnětí svobody a bičování;

M.  vzhledem k tomu, že íránské soudnictví pokračuje v potírání pokojných aktů odporu, které pořádají obránci práv žen protestující proti povinnému nošení hidžábu; vzhledem k tomu, že v roce 2018 bylo v souvislosti s těmito protesty zatčeno nejméně 39 žen a dalších 55 bylo zadrženo v souvislosti se svou činností na obranu práv žen;

N.  vzhledem k tomu, že v Íránu je potírána svoboda tisku online i offline, svoboda sdružování a svoboda myšlení;

O.  vzhledem k tomu, že íránské orgány systematicky cílí na novináře, a to i na ty, kteří pracují pro perské vydání BBC, a na jejich rodiny tím, že používají trestní vyšetřování, zmrazování majetku, svévolné zatýkání, zadržování, sledování a pronásledování a že o nich šíří falešné, zlomyslné a pomlouvačné informace; vzhledem k tomu, že v Íránu je v současné době ve vazbě nejméně osm novinářů;

P.  vzhledem k tomu, že íránský prezident Hasan Rúhání vydal v prosinci 2016 Listinu občanských práv; vzhledem k tomu, že tato listina není právně závazná;

Q.  vzhledem k tomu, že v Íránu čelí členové náboženských a etnických menšin, včetně členů baháistické víry a komunit Ázerbájdžánců, Kurdů, Arabů a Balúčů, sunnitských muslimů, křesťanů a osob bez vyznání, diskriminaci v zaměstnání, vzdělávání, v rámci svobody vyznání a politické činnosti;

1.  vyzývá íránské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv, vězně svědomí a novináře, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze za uplatňování svého práva na svobodu projevu a pokojné shromažďování; zdůrazňuje, že íránské orgány musejí za všech okolnosti zajistit, aby mohli obránci lidských práv, právníci a novináři vykonávat svou práci, aniž by jim bylo vyhrožováno a bráněno v činnosti a aniž by byli zastrašováni;

2.  znovu opakuje svou výzvu adresovanou íránské vládě, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila laureátku Sacharovovy ceny Nasrín Sotúdeovou, a vzdává hold její odvaze a oddanosti věci, pokud jde o otázku lidských práv a práv žen v Íránu; považuje mimořádně nespravedlivé soudní řízení a odsouzení Nasrín Sotúdeové za závažné pochybení soudu a vítá prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 12. března 2019 v této věci;

3.  vyzývá íránské orgány, aby novelizovali článek 48 trestního řádu své země, tak aby bylo zajištěno, že všichni obžalovaní budou mít právo na právního zástupce, kterého si zvolí, a na spravedlivý proces v souladu s íránskými závazky v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

4.  naléhavě vyzývá íránské orgány, aby zajistily bezpečnost a dobré podmínky všech zadržovaných osob, mj. přístup k přiměřené lékařské péči; vyzývá také k nezávislému vyšetření smrti Kávúse Saída-Imámího ve vazbě a k vyšetření údajného mučení dalších zadržovaných aktivistů a odsuzuje praxi, kdy je politickým vězňům záměrně odpírána lékařská péče;

5.  vyzývá íránské orgány, aby urychleně přestaly sledovat, zadržovat, pronásledovat a trestně stíhat novináře, online aktivisty a jejich rodiny a aby ukončily cenzuru internetu a vytvořily podmínky, kdy by byla tolerována svoboda projevu a svoboda sdělovacích prostředků online i offline;

6.  vyzývá íránskou vládu, aby spolupracovala se zvláštním zpravodajem OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu, mj. tím, že mu umožní vstup do země;

7.  vyzývá členské státy EU a unijní instituce, aby i nadále své íránské protějšky upozorňovaly na případy zadržovaných obránců lidských práv a aby se o této problematice zmínily i na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě;

8.  vyzývá ESVČ, aby se v kontextu dialogu mezi EU a Íránem na vysoké úrovni i nadále zabývala otázkou lidských práv, zejména situací obránců lidských práv; vyzývá dále místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby znovu veřejně potvrdila, že dodržování lidských práv je základní součástí vývoje vztahů mezi EU a Íránem;

9.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Radu, aby se v souladu s obecnými zásadami EU pro dialog o lidských právech se třetími zeměmi zabývaly možností zahájit s Íránem formální dialog o otázce lidských práv;

10.  naléhavě vyzývá představitele EU, aby po íránských orgánech požadovali záruku bezpečnosti a dobrých podmínek lidskoprávních aktivistů, kteří se nacházejí ve vazbě, a úplné vyšetření jejich údajného mučení;

11.  naléhavě vyzývá všechny členské státy, které mají v Teheránu své diplomatické zastoupení, aby na podporu a ochranu těchto osob využívaly mechanismy uvedené v zásadách EU týkajících se obránců lidských práv, včetně veřejných prohlášení, diplomatických nót, sledování soudních řízení a návštěv ve věznicích;

12.  naléhavě vyzývá Írán, aby přestal považovat činnost na obranu práv žen za trestný čin, mj. v případě pokojných protestů proti povinnému nošení hidžábu, a vyzývá ke zrušení této diskriminační a ponižující praxe;

13.  vyzývá íránskou vládu, aby chránila práva všech osob, které patří k náboženským a etnickým menšinám, a věnovala se všem formám jejich diskriminace;

14.  vítá novelizaci zákona o obchodování s omamnými látkami, která omezila ukládání trestu smrti, a vyzývá k přehodnocení všech uložených trestů smrti, aby bylo zajištěno, že se příslušná soudní řízení konala v souladu s mezinárodními normami; vyzývá íránské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na uplatňování trestu smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

15.  doporučuje, aby před koncem stávajícího volebního období byla do Íránu vyslána účelově sestavená delegace podvýboru pro lidská práva, která by navštívila zatčené obránce lidských práv a zúčastnila se nezbytných schůzek s íránskými orgány;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, nejvyššímu vůdci Íránské islámské republiky, prezidentovi Íránské islámské republiky a poslancům íránského parlamentu.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2018)0525.
(2) Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 86.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí