Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2618(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0182/2019

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 8.3
CRE 14/03/2019 - 8.3

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0205

Prijaté texty
PDF 142kWORD 50k
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg
Situácia v oblasti ľudských práv v Guatemale
P8_TA(2019)0205RC-B8-0182/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2019 o situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale (2019/2618(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 15. marca 2007 o Guatemale(1), z 11. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej(2), a zo 16. februára 2017 o Guatemale, najmä o situácii obhajcov ľudských práv(3),

–  so zreteľom na návštevu Podvýboru pre ľudské práva v Mexiku a Guatemale vo februári 2016 a na jeho záverečnú správu,

–  so zreteľom na správu delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky o jej návšteve v Guatemale a Hondurase v dňoch 16. až 20. februára 2015,

–  so zreteľom na návštevu delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky v Guatemale v dňoch 28. októbra až 1. novembra 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2016 o zodpovednosti podnikov za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách(4),

–  so zreteľom na viacročný orientačný program pre Guatemalu na roky 2014 – 2020 a svoj záväzok prispieť k riešeniu konfliktov, mieru a bezpečnosti,

–  so zreteľom na programy EÚ na podporu sektora súdnictva v Guatemale, najmä SEJUST,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv a na strategický rámec EÚ o ľudských právach, ktorým sa zaväzuje angažovať sa v prípadoch obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na ročný akčný program Európskej únie na rok 2018 pre Guatemalu, na udržateľný a inkluzívny hospodársky rast v Guatemale a v jej okolí (AZ) a na podporu rozšíreného mandátu Medzinárodnej komisie proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG),

–  so zreteľom na podpísanie dohody o poradenstve medzi komisiou CICIG a Najvyšším súdom Guatemaly v auguste 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 2. septembra 2018 o rozhodnutí guatemalskej vlády neobnoviť mandát CICIG,

–  so zreteľom na spoločný list predsedu pracovnej skupiny OSN pre násilné alebo nedobrovoľné zmiznutia a osobitného spravodajcu OSN pre podporu pravdy, spravodlivosti, nápravy škôd a záruk proti recidíve adresovaný prezidentovi Guatemaly zo 6. apríla 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 10. septembra 2018 k rozhodnutiu guatemalskej vlády neobnoviť mandát CICIG,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 6. marca 2019 o guatemalskom zákone o mimovládnych organizáciách v oblasti rozvoja,

–  so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch o Guatemale,

–  so zreteľom na guatemalskú ústavu,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v dôsledku spolupráce medzi guatemalským úradom generálneho prokurátora a Medzinárodnou komisiou proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG) s podporou OSN, ktorá vznikla v roku 2007 s cieľom vyšetrovať organizovaný zločin a posilniť miestne snahy o právny štát, Guatemala pokračuje v určitom pokroku v stíhaní prípadov porušovania ľudských práv a korupcie;

B.  keďže v Guatemale počas posledných rokov došlo k zvýšeniu počtu vrážd a útokov na obhajcov, organizácie a komunity, ktoré pracujú v oblasti hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych práv; keďže podľa správy oddelenia pre ochranu obhajcov ľudských práv v Guatemale (UDEFEGUA) v roku 2018 došlo celkovo k 391 útokom proti obhajcom ľudských práv a pôvodnému obyvateľstvu, najmä útokom proti tým, ktorí pracujú s pôdou a v súvislosti s pozemkovými právami, vrátane 147 prípadov kriminalizácie a 26 prípadov atentátov, čo predstavuje 136 % nárast v porovnaní s rokom 2017,

C.  keďže obhajcovia ľudských práv čelia zároveň hrozbám, zastrašovaniu, stigmatizácii, ohováraniu zo stany súkromných subjektov a guatemalských orgánov a súdnemu prenasledovaniu; keďže zneužívanie trestných konaní proti obhajcom ľudských práv s cieľom brániť im alebo ich trestať za ich prácu je aj naďalej znepokojujúce;

D.  keďže počet útokov proti novinárom je takisto veľmi znepokojujúci, pričom v roku 2017 bolo zaznamenaných 93 útokov vrátane štyroch vrážd; keďže vzhľadom na prebiehajúcu koncentráciu vlastníctva médií niekoľkými spoločnosťami sú aj naďalej nezávislé médiá a novinári vystavení útokom a hrozbám;

E.  keďže násilie páchané na ženách je v Guatemale naďalej vážnym problémom, o čom svedčí skutočnosť, že počet násilných úmrtí žien sa zvýšil o 8 % na 662; keďže na Medzinárodný deň žien v roku 2017 zomrelo 41 dievčat po tom, ako protestovali proti zneužívaniu zo strany dozorcov, keď v štátnom ústave pre maloletých vypukol požiar; keďže miera beztrestnosti za zločiny predstavuje v Guatemale 97 %;

F.  keďže od roku 2017 CICIG na výzvu guatemalskej vlády a v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi inštitúciami bojuje proti korupcii a beztrestnosti v Guatemale s cieľom identifikovať a pomôcť pri rozkladaní neštátnych inštitúcií, a prispieva k posilneniu kapacít justičných a bezpečnostných inštitúcií krajiny;

G.  keďže po štyroch predĺženiach po sebe nasledujúcich dvojročných mandátov CICIG guatemalská vláda znovu požiadala generálneho tajomníka OSN o obnovenie jej mandátu do septembra 2019, čím sa ešte viac posilnila správa prostredníctvom vplyvných vyšetrovaní CICIG a podpora právneho štátu v Guatemale a konsolidovanie úspechov pri výraznom znižovaní korupcie a boji proti beztrestnosti vo vzťahu k neštátnym činnostiam prepojeným na štát (CIACS);

H.  keďže v apríli 2018 CICIG a ministerstvo pre verejné záležitosti predstavili výsledok nových vyšetrovaní nezákonného financovania vládnucej strany FCN počas volebnej kampane; keďže najvyšší súd v júli 2018 plánoval vyšetrovanie činností prezidenta Jimmyho Moralesa v súvislosti s nezákonným financovaním jeho volebnej kampane;

I.  keďže koncom augusta 2018 vláda Guatemaly oznámila zrušenie mandátu CICIG k septembru 2019; keďže krátko nato vláda zakázala aj návrat riaditeľa CICIG Ivána Velásqueza do krajiny a následne zrušila platnosť víz pre 11 zamestnancov CICIG, ktorí vyšetrujú prípady korupcie vysokých štátnych úradníkov; keďže v januári 2019 vláda jednostranne zrušila dohodu s OSN o CICIG s okamžitým účinkom a požiadala CICIG, aby opustila krajinu; keďže Iván Velásquez zároveň čelí obvineniam a ohováraniu;

J.  keďže tieto opatrenia boli napadnuté a zrušené ústavným súdom Guatemaly; keďže ústavný súd jednomyseľne rozhodol, že vláda musí Ivánovi Velasquezovi povoliť vstup do krajiny; keďže vláda tieto rozhodnutia ústavného súdu nerešpektovala; keďže kongres pripravil žalobu proti ústavnému súdu a jeho členom, čo predstavuje zjavný konflikt so zásadou právneho štátu;

K.  keďže zákon o reforme č. 5377, ktorým sa mení vnútroštátny zákon o uzmierení a ktorý na začiatku marca 2019 schválil kongres v druhom z troch čítaní, by rozšíril amnestiu na všetky zločiny spáchané domácimi bezpečnostnými silami a jednotlivcami, ktorí konajú v mene vlády, vrátane zločinov proti ľudskosti, ako sú mučenie, násilné zmiznutie a genocída; keďže vysoký komisár OSN pre ľudské práva a Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) vyjadrili nad zákonom znepokojenie a požadujú zachovanie súčasného zákona;

L.  keďže podľa IACHR zákon o reforme č. 5377 nie je v súlade s medzinárodnými záväzkami Guatemaly, údajne je v rozpore s medzinárodným právom a porušuje článok 171 písm. g) guatemalskej ústavy, keďže všetky väznené osoby, ktoré boli uznané vinnými a odsúdené za politicky motivované zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas ozbrojeného konfliktu, boli v priebehu niekoľkých hodín prepustené na slobodu;

M.  keďže bezpečnosť obyvateľov Guatemaly v posledných rokoch nie je zaručená a operatívnosť vnútroštátnej polície (PNC) je vážne oslabená; keďže sa objavili obvinenia zo zastrašovania a vyhrážok voči súdnym úradníkom, sudcom, prokurátorom a tiež súdnym subjektom, ktorí spolupracovali s CICIG;

N.  keďže prístup k spravodlivosti, väzenské podmienky, činnosť polície a obvinenia z mučenia, rozšírená korupcia, kolúzia a beztrestnosť aj naďalej vzbudzujú vážne obavy;

O.  keďže guatemalský ombudsman pre ľudské práva, ktorého rozpočet bol okresaný, generálna prokuratúra a súdnictvo prijali dôležité kroky proti beztrestnosti a v prospech rešpektovania ľudských práv; keďže guatemalské orgány sa jednoznačne pokúšajú oslabiť boj proti korupcii, beztrestnosti a právnemu štátu;

P.  keďže podľa UDEFEGUA boli obeťami útokov prevažne vodcovia z radov pôvodného obyvateľstva, ktorí obhajujú právo na pôdu a územie; keďže osobitný spravodajca OSN vyjadril obavy vo vzťahu k právam pôvodného obyvateľstva v dôsledku sťažností týkajúcich sa projektov hydroelektrární, ťažby a agropriemyslu, ktorých licencie a činnosť spôsobili porušovanie práv pôvodného obyvateľstva; keďže osobitný spravodajca OSN zároveň vyhlásil, že je znepokojujúce, že k pokojným protestom komunít sa zo strany štátu a tretích subjektov pristupuje ako k trestným činom, ktoré ohrozujú verejnú bezpečnosť; keďže Aura Lolita Chávez, obhajkyňa environmentálnych práv pôvodného guatemalského obyvateľstva a finalistka Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu v roku 2017, opustila po vážnych útokoch, hrozbách zabitia a ohováraní svoju krajinu a čelí rôznym súdnym procesom, ak sa vráti do Guatemaly;

Q.  keďže 9. októbra 2018 boli medzi inými členovia pokojného odporu hnutia mikroregiónu Ixquisis napadnutí agentami PNC, v dôsledku čoho sa zranilo šesť protestujúcich;

R.  keďže švédsky veľvyslanec v Guatemale bol vyhlásený za nežiaducu osobu (čo ústavný súd vyhlásil za neplatné) z dôvodu údajnej podpory činnosti CICIG v krajine;

S.  keďže všeobecné a prezidentské voľby v Guatemale sú naplánované na 16. júna a 11. augusta 2019;

T.  keďže rozvoj a upevňovanie demokracie, právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd sa musia stať neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012; keďže táto dohoda obsahuje doložku o demokracii, ktorá je jej podstatným prvkom; keďže Guatemala je tretím najväčším príjemcom bilaterálnej rozvojovej pomoci v Strednej Amerike, pričom táto pomoc dosahuje výšku 167 miliónov EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 a je zameraná na potravinovú bezpečnosť, riešenie konfliktov, mier, bezpečnosť a konkurencieschopnosť;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zvýšeným počtom vrážd a násilných činov a nedostatkom bezpečnosti všetkých občanov a hlavne žien a obhajcov ľudských práv; pripomína význam nezávislého a účinného súdneho systému a potrebu skoncovať s beztrestnosťou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že guatemalská vláda naďalej porušuje zásady právneho štátu a oddelenia moci; pripomína, že základnou zásadou liberálnych demokracií je oddelenie mocí a dodržiavanie zásad právneho štátu;

2.  vyzýva guatemalské orgány, aby zastavili zastrašovanie guatemalskej občianskej spoločnosti, najmä organizácií pre ľudské práva, rešpektovali ústavný poriadok a zaručili základné práva všetkých guatemalských občanov; zdôrazňuje, že živá občianska spoločnosť je nevyhnutná na to, aby sa štát na všetkých úrovniach stal zodpovednejším, agilnejším, inkluzívnejším, účinnejším, a tak získal väčšiu legitimitu; trvá na tom, že je potrebné podporovať a posilňovať všetky inštitúcie, ktoré obhajujú ústavnú demokraciu a ľudské práva v Guatemale; pripomína, že zaručenie nezávislého súdnictva a rešpektovanie jeho nezávislosti, ako aj zabezpečenie nestranného právneho systému, sú nevyhnutné; zdôrazňuje, že sú zásadne dôležité pre posilnenie boja proti korupcii a beztrestnosti; domnieva sa, že obvinenia zo zastrašovania a vyhrážok voči súdnym úradníkom, sudcom a prokurátorom by mali viesť k okamžitým opatreniam na ochranu súdnych inštitúcií krajiny a ich zástupcov; naliehavo vyzýva guatemalskú vládu, aby okamžite zabezpečila nezávislosť súdnictva a zaručila slobodu tlače a médií;

3.  je presvedčený, že CICIG zohráva v Guatemale kľúčovú úlohu a že jej práca v boji proti beztrestnosti a korupcii a príprava vyšetrovaní pre súdne konania, ktoré majú vykonať guatemalské inštitúcie, má kľúčový význam pre dodržiavanie zásad právneho štátu; vyjadruje hlboké znepokojenie nad súčasnou situáciou, ktorej čelí CICIG v Guatemale, a žiada guatemalskú vládu, aby zastavila všetky nezákonné útoky proti nej a jej národným a medzinárodným zamestnancom;

4.  v tejto súvislosti víta vykonávacie rozhodnutie Komisie zo septembra 2018 na podporu rozšíreného mandátu CICIG vo výške ďalších piatich miliónov EUR z nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) pre ročný akčný program na rok 2018 v Guatemale; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vyplatila päť miliónov EUR, ktoré boli schválené v septembri minulého roku, a aby pokračovala vo všetkých schválených programoch s CICIG; žiada Komisiu, aby bola pripravená pokračovať v spolupráci s CICIG a na jej financovanie po septembri 2019, a aktívne podporuje takéto predĺženie spolupráce;

5.  je presvedčený, že navrhovaná zmena zákona o národnom zmierení predstavuje významnú hrozbu pre právny štát v Guatemale a výrazne by narušila významný pokrok dosiahnutý prostredníctvom práce vnútroštátnych súdov v ich boji proti beztrestnosti; súhlasí s názorom vysokého komisára OSN, že amnestia pre porušovateľov ľudských práv, páchateľov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločincov v zmysle zákona by spustila ďalšie násilie v krajine; konštatuje, že takéto opatrenia by mohli znamenať odvetné opatrenia prepustených väzňov, čo by mohlo viesť k spoločenskej destabilizácii; nalieha preto na guatemalský kongres, aby tento zákon neschválil;

6.  požaduje, aby sa pod záštitou OSN vykonala nezávislá štúdia s cieľom zohľadniť konečný vplyv činnosti CICIG na systém súdnictva v Guatemale a jej príspevok k politickej stabilite krajiny, ako aj na výsledok dohody medzi CICIG a ústredným volebným súdom;

7.  je znepokojený návrhom zákona o mimovládnych organizáciách pre rozvoj; žiada guatemalský kongres, v súlade s technickými usmerneniami Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, aby sa zdržal schválenia zákona, ktorý ak bude prijatý, by mohol obmedziť slobodu prejavu a zhromažďovania mimovládnych organizácií, ich prístup k financovaniu a zúžiť ich vymedzenie, čím sa obmedzí rozsah a oslabí ich činnosť, a môže otvoriť dvere k svojvoľnému zakázaniu ich činnosti; pripomína, že orgány a inštitúcie Guatemaly musia vytvoriť a udržiavať bezpečné a priaznivé prostredie pre mimovládne organizácie, aby mohli slobodne vyjadrovať svoje názory a pracovať v prospech celej spoločnosti;

8.  vyjadruje znepokojenie nad sťažnosťami týkajúcimi sa nedostatku slobodných, predchádzajúcich a informovaných konzultácií (Dohovor MOP č. 169); pripomína odporúčanie osobitného spravodajcu OSN, že práva pôvodného obyvateľstva by sa mali v plnej miere dodržiavať v súlade s medzinárodnými normami, čo zahŕňa aj právo na slobodnú, predchádzajúcu a informovanú konzultáciu; pripomína, že vnútroštátne a medzinárodné podniky sú priamo viazané zmluvami a inými vnútroštátnymi a medzinárodnými pravidlami v oblasti ľudských práv a environmentálnych práv v rámci ich hodnotových reťazcov, a že ak sa zistí, že spoločnosti spôsobili škodu alebo k nej prispeli, musia zabezpečiť účinné postupy nápravy pre dotknutých jednotlivcov a komunity alebo sa na nich podieľať; poznamenáva, že to zahŕňa reštitúciu, náhradu, obnovu a záruky neopakovania; pripomína, že vlády majú zodpovednosť za ochranu ľudských práv a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí tieto práva porušujú;

9.  opakuje svoju požiadavku na ochranu obhajcov ľudských práv, a najmä obhajcov ľudských práv žien; víta a podporuje opatrenia, ktoré doteraz vykonali európske veľvyslanectvá a delegácia EÚ v Guatemale; žiada Európsku úniu, aby zachovala a v prípade potreby zintenzívnila projekty na podporu práce vnútroštátnych a medzinárodných organizácií v Guatemale;

10.  trvá na tom, že guatemalské orgány musia vyhlásiť a zabezpečiť právnu a fyzickú bezpečnosť finalistky Sacharovovej ceny Lolity Chávezovej, ak sa rozhodne vrátiť do svojej domovskej krajiny;

11.  naliehavo žiada, aby sa voľby v Guatemale konali pokojne a transparentne a aby sa zaistila bezpečnosť všetkých kandidátov; zdôrazňuje, že ústredný volebný súd musí konať nezávisle a bez zasahovania štátnych inštitúcií či subjektov; ponúka možnosť vyslať misiu expertov na voľby z EÚ;

12.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že po viac ako 20 rokoch sa mierové dohody ešte stále nevykonávajú a v skutočnosti hrozí, že budú zrušené; dôrazne vyzýva všetky vnútroštátne a medzinárodné subjekty, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na urýchlenie ich úplného vykonávania; na tento účel vyzýva guatemalskú vládu, aby zabezpečila demokratickú a politickú kontrolu, ako aj profesionalizáciu PNC a ďalších inštitúcií, ako je CONRED, národný koordinátor pre znižovanie katastrof, aby sa zabránilo ich militarizácii a prenosu humanitárnych finančných prostriedkov cez armádu, pretože to nie je v súlade s cieľmi mierových dohôd;

13.  pripomína guatemalskej vláde, že Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou obsahuje doložku o ľudských právach ako zásadný prvok a že v prípade jej porušenie môže byť jej vykonávanie pozastavené; žiada EÚ a jej členské štáty, aby využili mechanizmy ustanovené v dohode o pridružení a dohode o politickom dialógu a spolupráci a dôrazne podnecovali Guatemalu pri plnení jej ambiciózneho programu v oblasti ľudských práv a v boji proti beztrestnosti;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Guatemalskej republiky, Medzinárodnej komisii proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG), Sekretariátu pre hospodársku integráciu Strednej Ameriky (SIECA), Stredoamerickému parlamentu a spolupredsedom Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia.

(1) Ú. v. EÚ C 301 E, 13.12.2007, s. 257.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 181.
(3) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 196.
(4) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 125.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia