Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0190(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2019

Внесени текстове :

A8-0056/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0206

Приети текстове
PDF 114kWORD 48k
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца *
P8_TA(2019)0206A8-0056/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно проекта на регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Специална законодателна процедура – повторна консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (15401/2018),

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0411),

—  като взе предвид своята позиция от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0023/2019),

—  като взе предвид членове 78в и 78д от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0056/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P8_TA(2018)0017.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност