Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0190(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0056/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0056/2019

Keskustelut :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0206

Hyväksytyt tekstit
PDF 107kWORD 38k
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus *
P8_TA(2019)0206A8-0056/2019

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ehdotuksen (15401/2018),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0411),

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 2018 hyväksymänsä kannan(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0023/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c ja 78 e artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0056/2019),

1.  hyväksyy neuvoston ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia kyseiseen luonnokseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0017.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö