Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0190(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0056/2019

Ingivna texter :

A8-0056/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0206

Antagna texter
PDF 112kWORD 42k
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg
Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn *
P8_TA(2019)0206A8-0056/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2019 om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – förnyat samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (15401/2018),

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0411),

–  med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 18 januari 2018(1),

–  med beaktande av artikel 81.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet på nytt har hörts av rådet (C8-0023/2019),

–  med beaktande av artiklarna 78c och 78e i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0056/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra utkastet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter, P8_TA(2018)0017.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy