Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0148/2019

Внесени текстове :

A8-0148/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0212

Приети текстове
PDF 118kWORD 49k
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране
P8_TA(2019)0212A8-0148/2019

Решение на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 30 януари 2019 г. за назначаването на Себастиано Лавайола за член на Единния съвет за преструктуриране (N8-0021/2019),

—  като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0148/2019),

А.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че членовете на Единния съвет за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от регламента, се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че въпреки задълженията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014, и независимо от многобройните призиви на Парламента за спазване на баланса между половете при представянето на списък с кандидати, Парламентът изразява съжаление, че всички кандидати са мъже; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в сферата на банковите и финансовите услуги, и изисква това искане да бъде спазено за следващата номинация; като има предвид, че всички институции на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 7 декември 2018 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжността на член на Съвета за преструктуриране, посочена в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 списъкът на подбраните кандидати беше предаден на Парламента;

Д.  като има предвид, че на 30 януари 2019 г. Комисията прие предложение за назначаване на Себастиано Лавайола за член на Управителния Съвет и директор по политиките в областта на преструктурирането и координацията в Единния съвет за преструктуриране и предаде това предложение на Парламента;

Е.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат за длъжността на член на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Ж.  като има предвид, че на 26 февруари 2019 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Себастиано Лавайола, по време на което той направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Комисията за назначаването на Себастиано Лавайола за член на Единния съвет за преструктуриране за срок от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност