Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0901(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0148/2019

Předložené texty :

A8-0148/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0212

Přijaté texty
PDF 123kWORD 43k
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
Jmenování Sebastiana Lavioly novým členem Jednotného výboru pro řešení krizí
P8_TA(2019)0212A8-0148/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o návrhu Komise na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 30. ledna 2019 na jmenování Sebastiana Lavioly členem Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0021/2019),

–  s ohledem na čl. 56 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0148/2019),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 stanoví, že členové Jednotného výboru pro řešení krizí uvedení v čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení mají být jmenováni na základě zásluh, kvalifikace, znalostí bankovních a finančních záležitostí a zkušeností s finančním dohledem, regulací a řešením krizí bank;

B.  vzhledem k tomu, že Parlament s politováním konstatuje, že všichni kandidáti byli muži navzdory povinnostem stanoveným v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014 a svým četným žádostem o genderově vyvážené seznamy kandidátů; vzhledem k tomu, že Parlament vyslovuje politování nad tím, ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny ve výkonných funkcích v sektoru bankovních a finančních služeb, a trvá na tom, aby byl jeho požadavek při příští nominaci respektován; vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce EU i vnitrostátní orgány by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 7. prosince 2018 v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 schválila užší seznam kandidátů na funkci člena Jednotného výboru pro řešení krizí podle čl. 43 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení;

D.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 56 odst. 6 nařízení (EU) č. 806/2014 byl tento užší seznam poskytnut Parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že Komise dne 30. ledna 2019 chválila návrh jmenovat Sebastiana Laviolu členem správní rady a ředitelem pro vytváření a koordinaci politik pro řešení krizových situací v Jednotném výboru pro řešení krizí a tento návrh předala Parlamentu;

F.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor poté přistoupil k hodnocení kvalifikace kandidáta navrženého na funkci člena Jednotného výboru pro řešení krizí, zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

G.  vzhledem k tomu, že výbor dne 26. února 2019 uspořádal se Sebastianem Laviolou slyšení, na němž kandidát přednesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

1.  schvaluje návrh Komise na jmenování Sebastiana Lavioly členem Jednotného výboru pro řešení krizí na dobu pěti let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě, Komisi, jakož i vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí