Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0901(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0148/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0148/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0212

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 43k
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen
P8_TA(2019)0212A8-0148/2019

Euroopan parlamentin päätös 14. maaliskuuta 2019 komission ehdotuksesta yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittämisestä (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 30. tammikuuta 2019 annetun komission ehdotuksen Sebastiano Laviolan nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi (N8-0021/2019),

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 122 a artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0148/2019),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa säädetään, että asetuksen 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut jäsenet nimitetään ansioiden, pätevyyden, pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten tuntemuksen sekä rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn ja pankkien kriisinratkaisun kannalta merkityksellisen kokemuksen perusteella;

B.  ottaa huomioon, että huolimatta asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdan mukaisista velvoitteista ja huolimatta parlamentin lukuisista kehotuksista kunnioittaa sukupuolten tasapuolista edustusta ehdokkaiden luetteloa esitettäessä kaikki ehdokkaat olivat miehiä, ja pitää tätä valitettavana; pitää valitettavana, että naiset ovat edelleen aliedustettuina johtotehtävissä pankki- ja rahoituspalvelujen alalla, ja vaatii kunnioittamaan tätä kehotusta seuraavan nimityksen yhteydessä; katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisen tasapainon varmistamiseksi;

C.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 7. joulukuuta 2018 asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti lopullisen luettelon ehdokkaista 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuiksi kriisinratkaisuneuvoston jäseniksi;

D.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 6 kohdan mukaisesti ehdokasluettelo toimitettiin parlamentille;

E.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi 30. tammikuuta 2019 ehdotuksen Sebastiano Laviolan nimittämisestä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ja kriisinratkaisupolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista vastaavan johtokunnan jäseneksi ja toimitti tämän ehdotuksen parlamentille;

F.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi ehdotetun ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

G.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 26. helmikuuta 2019 kuulemisen, jossa ehdokas Sebastiano Laviola antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen nimittää Sebastiano Laviola yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi viiden vuoden toimikaudeksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö