Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0901(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0148/2019

Teksty złożone :

A8-0148/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0212

Teksty przyjęte
PDF 123kWORD 49k
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
P8_TA(2019)0212A8-0148/2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wniosku Komisji dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N8-0021/2019),

–  uwzględniając art. 56 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(1),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0148/2019),

A.  mając na uwadze art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, który stanowi, że członkowie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, mianowani są w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość spraw bankowych i finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego, regulacji finansowych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków;

B.  mając na uwadze, że Parlament ubolewa, iż mimo obowiązków określonych w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 i pomimo licznych apeli Parlamentu o przestrzeganie równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów wśród kandydatów znaleźli się wyłącznie mężczyźni; mając na uwadze, że Parlament ubolewa nad tym, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach wykonawczych w sektorze usług bankowych i finansowych, i domaga się, aby przy kolejnej nominacji jego apel został należycie uwzględniony; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 w dniu 7 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła listę najlepszych kandydatów na stanowisko członka Jednolitej Rady, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 lista ta została przekazana Parlamentowi;

E.  mając na uwadze, że dnia 30 stycznia 2019 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju i koordynacji polityki restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i przekazała ten wniosek Parlamentowi;

F.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu przystąpiła wówczas do oceny kwalifikacji zaproponowanego kandydata na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

G.  mając na uwadze, że 26 lutego 2019 r. w komisji odbyło się przesłuchanie Sebastiano Lavioli, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  zatwierdza wniosek Komisji dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na pięcioletnią kadencję;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji oraz rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności