Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0148/2019

Texte depuse :

A8-0148/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0212

Texte adoptate
PDF 113kWORD 48k
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg
Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție
P8_TA(2019)0212A8-0148/2019

Decizia Parlamentului European din 14 martie 2019 privind propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 30 ianuarie 2019 de numire a lui Sebastiano Laviola ca membru al Comitetului Unic de Rezoluție (N8-0021/2019),

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0148/2019),

A.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că membrii Comitetului Unic de Rezoluție menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din regulament sunt numiți pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor lor cu privire la aspecte bancare și financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare și al rezoluției bancare;

B.  întrucât, în ciuda obligațiilor prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 și în pofida numeroaselor solicitări ale Parlamentului de a se respecta echilibrul de gen la prezentarea unei liste de candidați, Parlamentul deplânge faptul că toți candidații sunt bărbați; întrucât Parlamentul regretă faptul că femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile executive din domeniul serviciilor bancare și financiare și cere ca această solicitare să fie respectată la următoarea numire; întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, la 7 decembrie 2018, Comisia a adoptat o listă de candidați finaliști pentru funcția de membru al Comitetului Unic de Rezoluție menționată la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, lista de candidați finaliști a fost transmisă Parlamentului;

E.  întrucât, la 30 ianuarie 2019, Comisia a adoptat o propunere de numire a lui Sebastiano Laviola ca membru al Comitetului și director pentru elaborarea și coordonarea politicilor de rezoluție în cadrul Comitetului Unic de Rezoluție și a transmis această propunere Parlamentului;

F.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului propus pentru funcția de membru al Comitetului Unic de Rezoluție, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

G.  întrucât comisia a organizat apoi, la 26 februarie 2019, o audiere a lui Sebastiano Laviola, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă propunerea Comisiei de numire a lui Sebastiano Laviola ca membru al Comitetului Unic de Rezoluție pentru o perioadă de cinci ani;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate