Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0801(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0144/2019

Předložené texty :

A8-0144/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0213

Přijaté texty
PDF 108kWORD 42k
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
P8_TA(2019)0213A8-0144/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 11. února 2019 (05940/2019)(1),

–  s ohledem na čl. 283 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Evropská rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8‑0050/2019),

–  s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.2 uvedeného protokolu,

–  s ohledem na článek 122 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0144/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská rada dopisem ze dne 14. února 2019 konzultovala s Parlamentem jmenování pana Philipa R. Lanea členem Výkonné rady Evropské centrální banky na osmileté funkční období začínající dne 1. června 2019;

B.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a na zásadu úplné nezávislosti ECB podle článku 130 této smlouvy; že v rámci tohoto hodnocení kandidát výboru postoupil životopis i odpovědi na písemný dotazník, který mu byl zaslán;

C.  vzhledem k tomu, že výbor dne 26. února 2019 uspořádal hodinu a půl trvající slyšení, během kterého kandidát učinil předběžné prohlášení a poté odpověděl na otázky členů výboru;

D.  vzhledem k tomu, že bez ohledu na mnoho žádostí Evropského parlamentu Radě, aby přezkoumala nedostatečně vyvážené zastoupení žen a mužů ve Výkonné radě ECB, nebrala Rada tyto žádosti vážně, požaduje, aby pro příští jmenování byl tento požadavek respektován; vzhledem k tomu, že v odvětví bankovních a finančních služeb jsou ženy na výkonných pozicích nadále nedostatečně zastoupeny; vzhledem k tomu, že všechny unijní i vnitrostátní orgány a instituce by měly provádět konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů;

1.  vydává kladné stanovisko k doporučení Rady týkajícímu se jmenování pana Philipa R. Lanea členem Výkonné rady Evropské centrální banky;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě, jakož i vládám členských států.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí