Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0801(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0144/2019

Texte depuse :

A8-0144/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.11

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0213

Texte adoptate
PDF 111kWORD 46k
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg
Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
P8_TA(2019)0213A8-0144/2019

Decizia Parlamentului European din 14 martie 2019 privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Consiliului din 11 februarie 2019 (05940/2019)(1),

–  având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliul European (C8-0050/2019),

–  având în vedere Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.2,

–  având în vedere articolul 122 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0144/2019),

A.  întrucât, prin scrisoarea din 14 februarie 2019, Consiliul European a consultat Parlamentul European cu privire la numirea dlui Philip R. Lane ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani începând de la 1 iunie 2019;

B.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului propus, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, astfel cum decurge din articolul 130 din tratat, imperativul independenței totale a BCE; întrucât, în cadrul acestei evaluări, comisia a primit din partea candidatului un curriculum vitae, precum și răspunsurile sale la întrebările scrise care i-au fost adresate;

C.  întrucât comisia a organizat apoi, la 26 februarie 2019, o audiere a candidatului, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei;

D.  întrucât, în pofida numeroaselor solicitări pe care Parlamentul European le-a adresat Consiliului de a remedia problema lipsei echilibrului de gen în cadrul Comitetului executiv al BCE, Parlamentul constată cu regret faptul că Consiliul European nu a tratat cu seriozitate această cerere și solicită ca, pentru următoarea numire, să se dea curs acestei solicitări; întrucât femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile de conducere în sectorul bancar și al serviciilor financiare; întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen,

1.  emite un aviz favorabil privind numirea lui Philip R. Lane ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre.

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate