Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0902(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0146/2019

Внесени текстове :

A8-0146/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.12

Приети текстове :

P8_TA(2019)0214

Приети текстове
PDF 117kWORD 49k
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Назначаване на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган
P8_TA(2019)0214A8-0146/2019

Решение на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно назначаването на председателя на Европейския банков орган (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид факта, че на 19 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган избра г-н Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган (C8-0052/2019),

—  като взе предвид член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0146/2019),

А.  като има предвид, че член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 предвижда, че председателят на Европейския банков орган следва да бъде назначен след открита процедура за подбор, въз основа на неговите качества, умения, познания за финансовите институции и пазари и опит, свързан с финансовия надзор и регулиране;

Б.  като има предвид, че на 12 декември 2018 г. Европейският банков орган публикува обявление за свободна длъжност за поста председател на Органа; като има предвид, че крайният срок за подаване на заявления беше 11 януари 2019 г.;

В.  като има предвид, че на 5 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган прие списък с подбрани кандидати за длъжността председател на Органа;

Г.  като има предвид, че на 19 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган избра г-н Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган и съответно уведоми Парламента за това;

Д.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на кандидата, избран от Съвета на надзорниците на Европейския банков орган, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010;

Е.  като има предвид, че на 26 февруари 2019 г. комисията по икономически и парични въпроси на Парламента проведе изслушване на Хосе Мануел Кампа, по време на което той направи встъпително изказване и след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

Ж.  като има предвид, че Европейският парламент изразява съжаление, че независимо от многобройните му призиви за спазване на баланса между половете при представянето на списъка с кандидати, всички кандидати в този списък са били мъже, и изисква това искане да бъде зачетено при следващата номинация; като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в областта на банковите и финансовите услуги; като има предвид, че всички институции на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

1.  одобрява назначаването на Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган за период от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията, на Европейския банков орган и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност