Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0902(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0146/2019

Předložené texty :

A8-0146/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.12

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0214

Přijaté texty
PDF 123kWORD 43k
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví
P8_TA(2019)0214A8-0146/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na skutečnost, že rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví vybrala dne 19. února 2019 za předsedu Evropského orgánu pro bankovnictví Josého Manuela Campu (C8-0052/2019),

–  s ohledem na čl. 48 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0146/2019),

A.  vzhledem k tomu, že čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010 stanoví, že předseda Evropského orgánu pro bankovnictví má být jmenován na základě zásluh, kvalifikace, znalostí finančních institucí a trhů, zkušeností s finančním dohledem a regulací po otevřeném výběrovém řízení;

B.  vzhledem k tomu, že Evropský orgán pro bankovnictví zveřejnil dne 12. prosince 2018 oznámení o volném pracovním místě na pozici předsedy orgánu pro bankovnictví; vzhledem k tomu, že lhůta pro podání přihlášek byla stanovena na 11. ledna 2019;

C.  vzhledem k tomu, že rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví přijala dne 5. února 2019 užší seznam kandidátů na pozici předsedy orgánu pro bankovnictví;

D.  vzhledem k tomu, že rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví vybrala dne 19. února 2019 za předsedu orgánu pro bankovnictví Josého Manuela Campu a informovala o tom Parlament;

E.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor poté přistoupil k hodnocení kvalifikace kandidáta zvoleného radou orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví, a to zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010;

F.  vzhledem k tomu, že dne 26. února 2019 uspořádal Hospodářský a měnový výbor Parlamentu slyšení s Josém Manuelem Campou, na němž tento kandidát pronesl úvodní prohlášení a poté odpovídal na otázky členů výboru;

G.  vzhledem k tomu, že navzdory četným výzvám k dodržování genderové vyváženosti při předkládání seznamu kandidátů, jež Evropský parlament vyslovil v souvislosti s předchozími návrhy na jmenování, vyjadřuje Parlament politování nad tím, že všichni kandidáti byli muži, a žádá, aby byl tento požadavek při příštím jmenování respektován; vzhledem k tomu, že ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny ve výkonných funkcích v oblasti bankovních a finančních služeb; vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce EU i vnitrostátní orgány by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen;

1.  uděluje souhlas se jmenováním Josého Manuela Campy předsedou Evropského orgánu pro bankovnictví na dobu pěti let;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě, Komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, jakož i vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí