Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0902(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0146/2019

Pateikti tekstai :

A8-0146/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0214

Priimti tekstai
PDF 118kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimas
P8_TA(2019)0214A8-0146/2019

2019 m. kovo 14 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos bankininkystės institucijos pirmininko skyrimo (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. vasario 19 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba išrinko José Manuelį Campą Europos bankininkystės institucijos pirmininku (C8-0052/2019),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(1), 48 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0146/2019),

A.  kadangi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 48 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog Europos bankininkystės institucijos pirmininkas po atviros atrankos procedūros skiriamas atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, finansų įstaigų ir rinkų reikalų išmanymą ir su finansų priežiūra bei reguliavimu susijusią patirtį;

B.  kadangi 2018 m. gruodžio 12 d. Europos bankininkystės institucija paskelbė pranešimą apie laisvą Institucijos pirmininko vietą; kadangi paraiškų pateikimo terminas buvo 2019 m. sausio 11 d.;

C.  kadangi 2019 m. vasario 5 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba patvirtino galutinį kandidatų eiti Institucijos pirmininko pareigas sąrašą;

D.  kadangi 2019 m. vasario 19 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba išrinko José Manuelį Campą Institucijos pirmininku ir atitinkamai informavo Parlamentą,

E.  kadangi gavęs šią informaciją Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino Europos bankininkystės institucijos Priežiūros tarybos išrinkto kandidato kvalifikaciją, ypač atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 48 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus;

F.  kadangi 2019 m. vasario 26 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su José Manueliu Campa, per kurį jis pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus;

G.  kadangi, nepaisant daugybės ankstesnių Europos Parlamento raginimų teikiant kandidatų sąrašą laikytis lyčių pusiausvyros, visi pateikti kandidatai buvo vyrai; Parlamentas dėl to apgailestauja ir reikalauja, kad į šį prašymą būtų atsižvelgta teikiant kitą kandidatų sąrašą; kadangi moterims bankininkystės ir finansinių paslaugų srityse ir toliau nepakankamai atstovaujama vykdomosiose pareigose; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

1.  pritaria, kad José Manuel Campa būtų paskirtas Europos bankininkystės institucijos pirmininku penkerių metų kadencijai;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos bankininkystės institucijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika