Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0902(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0146/2019

Ingediende teksten :

A8-0146/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/03/2019 - 11.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0214

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 48k
Donderdag 14 maart 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit
P8_TA(2019)0214A8-0146/2019

Besluit van het Europees Parlement van 14 maart 2019 over de benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien de voordracht - door de raad van toezicht van de Europese Bankautoriteit - op 19 februari 2019 van José Manuel Campa voor de functie van voorzitter van de Europese Bankautoriteit (C8-0052/2019),

–  gezien artikel 48, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie(1),

–  gezien artikel 122 bis van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0146/2019),

A.  overwegende dat in artikel 48, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 bepaald is dat de voorzitter van de Europese Bankautoriteit wordt benoemd op basis van verdienste, vaardigheden, kennis van financiële instellingen en markten, en ervaring die relevant is op het gebied van financieel toezicht en financiële regelgeving, na een open selectieprocedure;

B.  overwegende dat de Europese Bankautoriteit op 12 december 2018 een vacature voor de functie van voorzitter van de autoriteit heeft gepubliceerd; overwegende dat de uiterste termijn voor het indienen van blijken van belangstelling 11 januari 2019 was;

C.  overwegende dat de raad van toezicht van de Europese Bankautoriteit op 5 februari 2019 goedkeuring heeft gehecht aan een shortlist van kandidaten voor de functie van voorzitter van de autoriteit;

D.  overwegende dat de raad van toezicht van de Europese Bankautoriteit op 19 februari 2019 José Manuel Campa tot voorzitter van de Europese Bankautoriteit heeft gekozen en het Parlement daarvan op de hoogte heeft gesteld;

E.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement de kwalificaties van de door de raad van toezicht van de Europese Bankautoriteit voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name met het oog op de vereisten in artikel 48, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010;

F.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement op 26 februari 2019 een hoorzitting heeft gehouden met José Manuel Campa, waarbij hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

G.  overwegende dat het Parlement het betreurt dat, ondanks zijn herhaalde oproepen in het kader van vorige voordrachten om bij de presentatie van een lijst van kandidaten het genderevenwicht te respecteren, alle kandidaten man waren, en verder overwegende dat het Parlement verlangt dat dit verzoek bij volgende benoemingen wordt gehonoreerd; overwegende dat vrouwen in leidinggevende posities in de sector bancaire en financiële diensten onverminderd ondervertegenwoordigd zijn; overwegende dat alle EU- en nationale instellingen en organen concrete maatregelen moeten nemen om voor genderevenwicht te zorgen;

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van José Manuel Campa tot voorzitter van de Europese Bankautoriteit voor een termijn van vijf jaar;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Bankautoriteit en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid