Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0902(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0146/2019

Teksty złożone :

A8-0146/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0214

Teksty przyjęte
PDF 121kWORD 48k
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg
Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
P8_TA(2019)0214A8-0146/2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wybór José Manuela Campy na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dokonany 19 lutego 2019 r. przez Radę Organów Nadzoru (C8-0052/2019),

–  uwzględniając art. 48 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(1),

–  uwzględniając art. 122a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0146/2019),

A.  mając na uwadze art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, który stanowi, że przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego powołuje się w drodze otwartej procedury kwalifikacyjnej w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, znajomość instytucji i rynków finansowych oraz doświadczenie w dziedzinie nadzoru finansowego i regulacji finansowych;

B.  mając na uwadze, że w dniu 12 grudnia 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował ogłoszenie o naborze na stanowisko przewodniczącego Urzędu; mając na uwadze, że termin składania kandydatur upłynął w dniu 11 stycznia 2019 r.;

C.  mając na uwadze, że 5 lutego 2019 r. Rada Organów Nadzoru przyjęła krótką listę kandydatów na stanowisko przewodniczącego Urzędu;

D.  mając na uwadze, że w dniu 19 lutego 2019 r. Rada Organów Nadzoru wybrała José Manuela Campę na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i poinformowała o tym Parlament;

E.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna przystąpiła następnie do oceny kwalifikacji kandydata wskazanego przez Radę Organów Nadzoru, w szczególności pod kątem wymogów, o których mowa w art. 48 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010;

F.  mając na uwadze, że w dniu 26 lutego 2019 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna odbyła wysłuchanie z José Manuelem Campą, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie odpowiedział na pytania członków komisji;

G.  mając na uwadze, że pomimo licznych apeli Parlamentu Europejskiego o przestrzeganie zasady równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów Parlament wyraża ubolewanie, iż wśród kandydatów nie było żadnej kobiety, i domaga się przestrzegania tej zasady przy kolejnym powołaniu; mając na uwadze, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach wykonawczych w sektorze usług bankowych i finansowych; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

1.  zatwierdza powołanie José Manuela Campy na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na okres pięciu lat;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności