Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0902(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0146/2019

Predkladané texty :

A8-0146/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0214

Prijaté texty
PDF 122kWORD 42k
Štvrtok, 14. marca 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Vymenovanie Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo
P8_TA(2019)0214A8-0146/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2019 o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na výber Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo Radou orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo z 19. februára 2019 (C8-0052/2019),

–  so zreteľom na článok 48 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(1),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0146/2019),

A.  keďže v článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 sa stanovuje, že predseda Európskeho orgánu pre bankovníctvo je vymenovaný na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových inštitúcií a trhov a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou, a to na základe otvoreného výberového konania;

B.  keďže Európsky orgán pre bankovníctvo uverejnil 12. decembra 2018 oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu predsedu orgánu pre bankovníctvo; keďže konečný termín na predloženie žiadostí bol 11. január 2019;

C.  keďže 5. februára 2019 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo prijala užší zoznam kandidátov na pozíciu predsedu orgánu pre bankovníctvo;

D.  keďže 19. februára 2019 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo vybrala Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo a náležite o tom informovala Európsky parlament;

E.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu potom pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidáta navrhnutého Radou orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo, a to najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010;

F.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu usporiadal 26. februára 2019 vypočutie Josého Manuela Campu, počas ktorého predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

G.  keďže navzdory početným výzvam Európskeho parlamentu pri predchádzajúcich nomináciách na rešpektovanie rodovej rovnováhy pri predkladaní zoznamu kandidátov Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetci kandidáti boli muži a nástojí na tom, aby sa táto požiadavka zohľadnila pri ďalšej nominácii; keďže ženy sú stále nedostatočne zastúpené vo výkonných pozíciách v oblasti bankových a finančných služieb; keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej vyváženosti;

1.  schvaľuje vymenovanie Josého Manuela Campu za predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo na obdobie piatich rokov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia