Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2580(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0177/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0215

Přijaté texty
PDF 141kWORD 53k
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv
P8_TA(2019)0215RC-B8-0177/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv (2019/2580(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení vyzývající k tomu, aby byl vytvořen celounijní mechanismus ukládání cílených sankcí vůči osobám zapojeným do závažného porušování lidských práv, včetně usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a politice EU v této oblasti(1) a usnesení ze dne 11. března 2014 o celosvětovém vymýcení mučení(2),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení podle článku 135 jednacího řádu, v nichž vyzývá k uvalení cílených sankcí na osoby zapojené do závažného porušování lidských práv, včetně usnesení ze dne 19. ledna 2017 o situaci v Burundi(3), ze dne 5. července 2018 o Burundi(4), ze dne 18. května 2017 o Jižním Súdánu(5), ze dne 14. června 2017 o situaci v Demokratické republice Kongo(6), ze dne 18. ledna 2018 o Demokratické republice Kongo(7), ze dne 14. září 2017 o Gabonu: potlačování opozice(8), ze dne 5. října 2017 o situaci na Maledivách(9), ze dne 5. října 2017 o případu krymskotatarských vůdců Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semena(10), ze dne 30. listopadu 2017(11) a ze dne 4. října 2018(12) o situaci v Jemenu, ze dne 14. prosince 2017 o Kambodži: zejména o rozpuštění strany CNRP(13), ze dne 14. prosince 2017 o situaci Rohingyů(14), ze dne 15. března 2018 o situaci v Sýrii(15), ze dne 25. října 2018 o situaci ve Venezuele(16), ze dne 13. září 2018 o Myanmaru, zejména o případu novinářů Wa Lone and Kyaw Soe Oo(17), ze dne 25. října 2018 o situaci v Azovském moři(18), ze dne 25. října 2018 o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu(19) a ze dne 14. února 2019 o situaci v Čečensku a o případu Ojuba Titijeva(20),

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 2. dubna 2014 k zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského(21);

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2018 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti(22),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2017 o korupci a lidských právech ve třetích zemích(23),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2019 o stavu politických vztahů mezi EU a Ruskem(24),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2016 o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin tzv. Islámským státem v Iráku a Sýrii (ISIS/Dá'iš)(25),

–  s ohledem na hlavu V kapitolu 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) o přijímání sankcí v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP),

–  s ohledem na článek 215 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o přijetí sankcí vůči třetím zemím a fyzickým osobám, skupinám a nestátním subjektům,

–  s ohledem na prohlášení č. 25 Lisabonské smlouvy o potřebě zajistit právo fyzických osob nebo subjektů, kterých se týkají omezující opatření EU nebo opatření EU pro boj proti terorismu, na zákonné záruky,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a protokoly k této úmluvě,

–  s ohledem na strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii (2015–2019),

–  s ohledem na prohlášení předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera při příležitosti projevu o stavu Unie dne 12. září 2018, v němž se navrhuje, aby členské státy využily stávající pravidla EU a v určitých oblastech SZBP EU, jako je kolektivní reakce na porušování lidských práv a stanovení účinných sankcí, přešly od jednomyslného rozhodování k hlasování kvalifikovanou většinou,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 10. prosince 2018 po zasedání Rady pro zahraniční věci učinila místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 22. ledna 2019 „Sergej Magnitský a další případy – boj proti beztrestnosti pomocí cílených sankcí (Sergei Magnitsky and beyond – fighting impunity by targeted sanctions)“,

–  s ohledem na svou studii z dubna 2018 „Cílené sankce vůči fyzickým osobám kvůli závažnému porušování lidských práv – dopad, trendy a vyhlídky na úrovni EU (Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level)“,

–  s ohledem na návrh ze dne 14. listopadu 2018 týkající se zřízení evropské komise pro zákaz vstupu z důvodu porušování lidských práv,

–  s ohledem na setkání věnované globálnímu režimu sankcí EU v souvislosti s porušováním lidských práv, které se uskutečnilo dne 20. listopadu 2018 v Nizozemsku,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 21 SEU stanoví, že činnost Unie spočívá na zásadách demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úctě k lidské důstojnosti a zásadách rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva;

B.  vzhledem k tomu, že EU se zavázala systematicky uplatňovat sankce, o kterých rozhodla Rada bezpečnosti OSN podle kapitoly VII Charty OSN, a zároveň ukládá vlastní sankce v případě, že Rada bezpečnosti OSN k tomu nemá mandát, protože nebyla zmocněna konat nebo jí v tom brání nedostatek shody mezi jejími členy;

C.  vzhledem k tomu, že sankce EU (označované také jako omezující opatření) se v uplynulých 20 letech staly nedílnou součástí nástrojů zahraniční politiky EU a že v současnosti je uloženo více než 40 různých omezujících opatření vůči 34 zemím; vzhledem k tomu, že podle odhadů byly dvě třetiny sankcí EU pro jednotlivé země uloženy na podporu cílů v oblasti lidských práv a demokracie;

D.  vzhledem k tomu, že sankce zaměřené na konkrétní osoby jsou navrhovány tak, aby byly minimalizovány nepříznivé dopady na osoby, které nenesou odpovědnost za politiky nebo činy, které vedly k přijetí sankcí, zejména na místní civilní obyvatelstvo a legitimní činnost prováděnou v dotčené zemi nebo ve spolupráci s ní; vzhledem k tomu, že doléhají přímo na osoby odpovědné za porušování lidských práv, a mají tak odstrašující účinek;

E.  vzhledem k tomu, že veškeré sankce přijímané EU jsou plně v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva, včetně závazků, které se týkají lidských práv a základních svobod; vzhledem k tomu, že sankce by měly být pravidelně přezkoumávány, aby se zajistilo, že budou přispívat k plnění stanovených cílů;

F.  vzhledem k tomu, že kromě sankcí pro jednotlivé země, jejichž cílem je přimět tyto země ke změně jednání, EU nedávno zavedla také omezující opatření namířená proti šíření a používání chemických zbraní a proti kybernetickým útokům a zvláštní opatření, jejichž cílem je bojovat proti terorismu;

G.  vzhledem k tomu, že stávající sankce EU jsou namířeny proti státním i nestátním subjektům, jako jsou teroristé a teroristické skupiny;

H.  vzhledem k tomu, že během posledních několika měsíců se objevily četné případy porušování sankcí EU, kterých se dopustily evropské společnosti, nebo dokonce členské státy EU; vzhledem k tomu, že uvedené příklady svědčí o tom, že je třeba dále vyjasnit oblast působnosti a dosah stávajících sankcí a také míru odpovědnosti zemí a společností za zajištění toho, aby koncové užití či určení jejich zboží a služeb nebyly předmětem sankcí;

I.  vzhledem k tomu, že za vymáhání sankcí nesou odpovědnost příslušné orgány členských států EU, avšak rozhodnutí o těchto opatřeních se přijímají na evropské úrovni;

J.  vzhledem k tomu, že Kongres USA přijal v roce 2016 globální Magnitského zákon (Global Magnitsky Act) na základě zákona Sergeje Magnitského o právní odpovědnosti (the Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act) z roku 2012, jehož cílem je uvalit sankce na osoby odpovědné za smrt Sergeje Magnitského v ruské vazební věznici, kde byl vystaven nelidským podmínkám, úmyslnému zanedbávání a mučení;

K.  vzhledem k tomu, že Estonsko, Lotyšsko, Litva, Spojené království, Kanada a Spojené státy přijaly právní předpisy týkající se režimu sankcí v případě porušování lidských práv, které jsou zákony tzv. Magnitského typu; vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval k zavedení obdobného celounijního režimu sankcí v případě porušování lidských práv, který by zajistil důslednost a účinnost zmrazení majetku fyzických osob, zákazu vydávání víz a jiných sankcí uložených fyzickým osobám a subjektům členskými státy a na úrovni EU;

L.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2018 nizozemská vláda zahájila mezi členskými státy EU diskusi o politické příležitosti zavést unijní režim cílených sankcí za porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že předběžné diskuse pokračují na úrovni pracovní skupiny Rady;

1.  důrazně odsuzuje veškeré porušování lidských práv na celém světě; vyzývá Radu, aby urychleně zavedla nezávislý a flexibilní celounijní režim sankcí schopný okamžité reakce, který by umožnil uvalit cílené sankce na jednotlivé osoby a státní, nestátní a další subjekty, které se dopustily závažných porušení lidských práv nebo do nich byly zapojeny;

2.  zdůrazňuje, že sankční režim EU pro případy porušování lidských práv by měl navázat na předchozí návrhy usnesení, které vyzývaly k vytvoření celounijního mechanismu pro ukládání cílených sankcí; je toho názoru, že sankční režim EU v případě porušování lidských práv zaměřený na jednotlivce zapojené do porušování lidských práv kdekoli na světě by měl nést symbolicky jméno Sergeje Magnitského; vítá skutečnost, že podobné právní předpisy zaměřené na osoby, které porušují lidská práva kdekoli na světě, byly přijaty v celé řadě zemí; zdůrazňuje, že je zapotřebí transatlantické spolupráce, aby mohly být osoby porušující lidská práva pohnány k zodpovědnosti; vybízí další státy, aby vyvinuly podobné nástroje;

3.  je pevně přesvědčen, že takový režim je nezbytnou součástí stávajících opatření EU v oblasti lidských práv a zahraniční politiky a že by posílil úlohu EU jakožto světového aktéra v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o boj proti beztrestnosti a o podporu, kterou poskytuje obětem porušování lidských práv a obráncům lidských práv na celém světě;

4.  zdůrazňuje, že díky tomuto režimu by mělo být možné používat omezující opatření, především zmrazení majetku a zákazy vstupu do EU, vůči jednotlivcům nebo subjektům, kteří se dopustili závažného porušení lidských práv či systémové korupce spojené se závažným porušováním lidských práv nebo byli do takových činů zapojeni, napomáhali k nim, financovali je či přispěli k jejich plánování či řízení; zdůrazňuje, že je nezbytné jasně definovat rozsah a formy porušení a současně stanovit vhodné právní nástroje, kterými by bylo možné zařazení na seznam napadnout;

5.  je přesvědčen, že tento nový režim bude mít kladný vliv na chování dotčených jednotlivců a subjektů a bude mít odrazující účinek; v této souvislosti zdůrazňuje, že všechny členské státy EU musí uplatňování sankcí vykládat, objasňovat a vymáhat stejným a důsledným způsobem; naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby posílily vzájemnou spolupráci a výměnu informací a vypracovaly návrh evropského mechanismu pro dohled a vymáhání;

6.  vítá návrh předsedy Komise na upuštění od jednomyslnosti v případě, že Rada rozhoduje o SZBP, a naléhavě žádá Radu, aby tento nový sankční nástroj přijala tak, aby se o uvalení sankcí za porušování lidských práv mohlo v Radě rozhodovat kvalifikovanou většinou;

7.  podporuje předběžná jednání v Radě o zřízení takovéhoto sankčního nástroje; naléhavě žádá místopředsedkyni, vysokou představitelku a jí podřízené útvary, aby k těmto jednáním přistupovaly konstruktivně a aktivně, aby mohla být úspěšně završena před koncem tohoto volebního období, a očekává, že o nich bude informovat Parlament; zdůrazňuje, že je důležité, aby Parlament vykonával nad tímto chystaným režimem dohled, zejména pokud jde o oblast působnosti a vymezení kritérií pro zařazení na seznam a o možné opravné prostředky;

8.  vyzývá všechny členské státy k zajištění toho, aby jejich orgány, společnosti i další aktéři zaregistrovaní na jejich území plně dodržovali rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních přijímaných vůči jednotlivcům a subjektům v důsledku porušení lidských práv, zejména zmrazení majetku osob uvedených na seznamu a omezení přijímání osob na území dotčených států; vyjadřuje znepokojení v souvislosti s nedávnými zprávami o porušování těchto rozhodnutí a připomíná členským státům jejich povinnost vyplývající z mezinárodního práva zatknout a stíhat osoby podezřelé ze spáchání trestných činů spojených s krutým zacházením, které se nacházejí na jejich území;

9.  zdůrazňuje, že má-li být zajištěno, aby stávající omezující opatření EU byla vymáhána a vykládána jednotně a aby evropské společnosti mohly fungovat za rovných podmínek, je třeba posílené spolupráce těchto orgánů, sdílení informací mezi nimi a také evropského mechanismu vymáhání sankcí;

10.  trvá na tom, že je nezbytné zajistit, aby chystaný evropský sankční režim v případě porušování lidských práv byl v souladu se stávajícími politikami EU i stávajícími omezujícími opatřeními, které se vztahují na jednotlivé země nebo jsou horizontální povahy, a tyto politiky a opatření doplňoval; v tomto ohledu trvá na tom, že nový režim by neměl nahradit dimenzi lidských práv stávajících opatření, která se týkají jednotlivých zemí; dále se domnívá, že jakýkoli nový režim musí doplňovat stávající mezinárodní rámec sankcí a být s ním v souladu, zejména pokud jde o Radu bezpečnosti OSN;

11.  zdůrazňuje, že důvěryhodnost a legitimita tohoto režimu jsou podmíněny naprostým souladem s nejvyššími možnými standardy, pokud jde o ochranu a dodržování práv dotčených jednotlivců a subjektů na řádné řízení; v tomto ohledu trvá na tom, aby rozhodnutí o zařazení osob či subjektů na seznam a o jejich vyškrtnutí ze seznamu vycházelo z jasných, transparentních a jednoznačných kritérií a přímo souviselo se spáchaným trestným činem, aby byl zaručen pečlivý soudní přezkum a byla zaručena práva na nápravu; vyzývá k systematickému začleňování jasných a konkrétních norem a metod pro ukončení sankcí nebo vyjmutí z černé listiny;

12.  zdůrazňuje, že trestní stíhání pachatelů závažného porušování lidských práv a brutálních trestných činů prostřednictvím vnitrostátní nebo mezinárodní jurisdikce by mělo zůstat primárním cílem veškerého úsilí EU a jejích členských států o boj proti beztrestnosti; v této souvislosti připomíná zásadu univerzality soudní pravomoci; vyzývá Radu, aby do působnosti tohoto režimu zahrnula přeshraniční porušování lidských práv; zdůrazňuje, že má-li se zabránit obcházení sankcí je zapotřebí koordinované a mnohostranné spolupráce;

13.  vyzývá Komisi, aby vyčlenila přiměřené zdroje a odborné znalosti na prosazování a sledování tohoto režimu, jakmile bude zaveden, a aby věnovala zvláštní pozornost veřejným sdělením o seznamech, a to jak v EU, tak v dotčených zemích;

14.  vyjadřuje uznání aktivistům občanské společnosti za neúnavné úsilí, s jakým podporují takový režim; vybízí ke zřízení poradního výboru na úrovni EU;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

(1) Úř. věst. C 169 E, 15.6.2012, s. 81.
(2) Úř. věst. C 378, 9.11.2017, s. 52.
(3) Úř. věst. C 242, 10.7.2018, s. 10.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0305.
(5) Úř. věst. C 307, 30.8.2018, s. 92.
(6) Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 97.
(7) Úř. věst. C 458, 19.12.2018, s. 52.
(8) Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 102.
(9) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 90.
(10) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 86.
(11) Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 104.
(12) Přijaté texty, P8_TA(2018)0383.
(13) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 76.
(14) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 91.
(15) Přijaté texty, P8_TA(2018)0090.
(16) Přijaté texty, P8_TA(2018)0436.
(17) Přijaté texty, P8_TA(2018)0345.
(18) Přijaté texty, P8_TA(2018)0435.
(19) Přijaté texty, P8_TA(2018)0434.
(20) Přijaté texty, P8_TA(2019)0115.
(21) Úř. věst. C 408, 30.11.2017, s. 43.
(22) Přijaté texty, P8_TA(2018)0515.
(23) Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 82.
(24) Přijaté texty, P8_TA(2019)0157.
(25) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 77.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí