Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2580(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0177/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0215

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 150kWORD 58k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
P8_TA(2019)0215RC-B8-0177/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2019/2580(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που ζητούν μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ για επιβολή στοχοθετημένων κυρώσεων κατά ατόμων που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος του 16ης Δεκεμβρίου 2010 για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(1), και το ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εξάλειψη των βασανιστηρίων στον κόσμο(2)·

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σύμφωνα με το άρθρο 135, με τα οποία ζητούσε την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων εις βάρος ατόμων που ενέχονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων τα ψηφίσματα της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι(3), της 5ης Ιουλίου 2018 για το Μπουρούντι(4), της 18ης Μαΐου 2017 για το Νότιο Σουδάν(5), της 14ης Ιουνίου 2017 για την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό(6), της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό(7), της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Γκαμπόν: μέτρα καταστολής εις βάρος της αντιπολίτευσης(8), της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες(9), της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις περιπτώσεις των ηγετών της Κριμαίας Tatar leaders Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov και του δημοσιογράφου Mykola Semena(10), της 30ής Νοεμβρίου 2017(11) και της 4ης Οκτωβρίου 2018(12) για την κατάσταση στην Υεμένη, της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για την Καμπότζη: διάλυση του κόμματος CNRP(13), της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για την κατάσταση των Ροχίνγκια(14), της 15ης Μαρτίου 2018 για την κατάσταση στη Συρία(15), της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(16), της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 για το Μυανμάρ και την υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo(17), της 25ης Οκτωβρίου 2018 για την Αζοφική Θάλασσα(18), της 25ης Οκτωβρίου 2018 για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη(19), και της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev(20),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 2ας Απριλίου 2014 προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων για Ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση Sergei Magnitsky(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(25),

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 2 του τίτλου V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με την έγκριση κυρώσεων στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την επιβολή κυρώσεων εις βάρος τόσο τρίτων χωρών όσο και φυσικών ή νομικών προσώπων, ομάδων και μη κρατικών οντοτήτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση 25 της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων ή οντοτήτων που θίγονται από περιοριστικά μέτρα της ΕΕ ή από μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση με την ευκαιρία της ομιλίας του Προέδρου Jean-Claude Juncker για την κατάσταση της Ένωσης, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την οποία προτείνει στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία σε ορισμένους τομείς της ΚΕΠΠΑ της ΕΕ, όπως η συλλογική αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 10ης Δεκεμβρίου 2018 της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), σε συνέχεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τον Δεκέμβριο 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 22ας Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τον Sergei Magnitsky και μετά την υπόθεση αυτή - καταπολέμηση της ατιμωρησίας με στοχευμένες κυρώσεις,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που πραγματοποίησε τον Απρίλιο του 2018 με τίτλο «Στοχευμένες κυρώσεις σε βάρος ατόμων λόγω σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - αντίκτυπος, τάσεις και προοπτικές σε επίπεδο ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής για την επιβολή απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη συνάντηση της 20ής Νοεμβρίου 2018 στις Κάτω Χώρες σχετικά με το συνολικό καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η δράση της Ένωσης έχει ως γνώμονα τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για τη συστηματική εφαρμογή των κυρώσεων που αποφασίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ βάσει του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ταυτόχρονα επιβάλλει αυτοτελώς κυρώσεις όταν δεν υπάρχει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν μπορεί να αναλάβει δράση είτε επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένο είτε επειδή εμποδίζεται λόγω έλλειψης συμφωνίας μεταξύ των μελών του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις της ΕΕ (επίσης γνωστές ως περιοριστικά μέτρα) έχουν καταστεί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες αναπόσπαστο μέρος της εργαλειοθήκης της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, με πάνω από 40 διαφορετικά περιοριστικά μέτρα να βρίσκονται σήμερα σε ισχύ σε βάρος 34 χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα δύο τρίτα των ανά χώρα κυρώσεων της ΕΕ έχουν επιβληθεί για τη στήριξη στόχων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσωπικές κυρώσεις στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών συνεπειών για όσους δεν είναι υπεύθυνοι για τις πολιτικές ή τις ενέργειες που οδηγούν στην έγκριση κυρώσεων, ιδίως τον τοπικό άμαχο πληθυσμό και τις νόμιμες δραστηριότητες εντός ή με την ενδιαφερόμενη χώρα, και ότι αφορούν άμεσα τους υπεύθυνους των παραβιάσεων με στόχο να τους αποθαρρύνουν

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα περιοριστικά μέτρα που έχει θεσπίσει η ΕΕ συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυρώσεις πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των δηλωμένων στόχων τους ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από τις συγκεκριμένες για κάποια χώρα κυρώσεις, που αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των κρατών, η ΕΕ πρόσφατα θέσπισε περιοριστικά μέτρα κατά της διάδοσης και χρήσης χημικών όπλων και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, καθώς και ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες κυρώσεις της ΕΕ στοχεύουν τόσο σε κρατικούς όσο και σε μη κρατικούς παράγοντες, όπως τρομοκράτες και τρομοκρατικές ομάδες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών υπήρξαν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες ευρωπαϊκές εταιρείες ή ακόμη και κράτη μέλη της ΕΕ έχουν παραβιάσει τις κυρώσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω παραδείγματα καταδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης του πεδίου εφαρμογής και της εμβέλειας των κυρώσεων που βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και αποσαφήνισης του βαθμού στον οποίο οι χώρες και οι εταιρείες είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι η τελική χρήση ή ο προορισμός των προϊόντων και των υπηρεσιών τους δεν καλύπτονται από κυρώσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ είναι υπεύθυνες για την επιβολή των κυρώσεων, ενώ τα μέτρα αυτά αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αμερικανικό κογκρέσο ψήφισε τον νόμο Global Magnitsky Act το 2016, σε συνέχεια του νόμου Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, του 2012, ο οποίος είχε ως στόχο να επιβάλει κυρώσεις στα άτομα που ευθύνονται για τον θάνατο του Sergei Magnitsky κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του σε φυλακή της Ρωσίας, όπου αντιμετώπισε απάνθρωπες συνθήκες, εκ προθέσεως παραμέληση και βασανιστήρια·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους σχετικά με καθεστώτα κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή νομοθεσία τύπου Magnitsky· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα τη θέσπιση ενός παρόμοιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο θα διασφαλίζει τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα μεμονωμένων δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων, απαγορεύσεων θεωρήσεων και άλλων κυρώσεων που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και οντότητες, από τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών ξεκίνησε, τον Νοέμβριο του 2018, μια συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την πολιτική σκοπιμότητα ενός στοχοθετημένου καθεστώτος κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκαταρκτικές συζητήσεις συνεχίζονται σε επίπεδο ομάδας εργασίας του Συμβουλίου·

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει άμεσα ένα αυτόνομο, ευέλικτο σύστημα κυρώσεων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα επιτρέπει τη στόχευση μεμονωμένων ατόμων, κρατικών και μη κρατικών παραγόντων, καθώς και άλλων οντοτήτων που ευθύνονται ή εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ·

2.  τονίζει ότι ένα καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να βασίζεται επίσης σε προηγούμενα ψηφίσματα που ζητούν έναν μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ για την επιβολή στοχοθετημένων κυρώσεων· είναι της άποψης ότι ένα καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που στοχεύει άτομα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε στον κόσμο πρέπει να φέρει συμβολικά το όνομα του Sergei Magnitsky· χαιρετίζει το γεγονός ότι σε πολλές χώρες έχει θεσπιστεί παρόμοια νομοθεσία που απευθύνεται σε παραβάτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· τονίζει την ανάγκη για διατλαντική συνεργασία με στόχο να λογοδοτούν όσοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει και άλλες χώρες να αναπτύξουν παρόμοια μέσα·

3.  πιστεύει ακράδαντα ότι ένα τέτοιο καθεστώς αποτελεί ουσιώδες μέρος των υφιστάμενων εργαλείων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξωτερική πολιτική και θα ενίσχυε τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως στον αγώνα της κατά της ατιμωρησίας και στην υποστήριξή της προς τα θύματα κακοποίησης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως·

4.  τονίζει ότι το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να επιτρέπει την επιβολή περιοριστικών μέτρων, και ιδίως τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ, κατά οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας που ευθύνεται, συμμετέχει ή έχει συμβάλει στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κακοποιήσεων και πράξεων συστημικής διαφθοράς, σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να καθοριστεί με σαφήνεια το εύρος των παραβιάσεων καθώς και να δημιουργηθούν κατάλληλες νόμιμες οδοί μέσω των οποίων θα μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση μια εγγραφή στον κατάλογο·

5.  είναι βέβαιο για την θετική επίδραση που θα έχει αυτό το νέο καθεστώς στη συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων, καθώς και για τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του· τονίζει ότι, προς τούτο, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ερμηνεύουν, να εξηγούν και να επιβάλλουν την εφαρμογή κυρώσεων με τον ίδιο συνεπή τρόπο· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τη συνεργασία τους και την ανταλλαγή πληροφοριών και να καταρτίσουν έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας και επιβολής ·

6.  χαιρετίζει την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για υπέρβαση της ομοφωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου σε τομείς της ΚΕΠΠΑ, και παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει το νέο αυτό μέσο κυρώσεων κατά τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, η επιβολή κυρώσεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο·

7.  υποστηρίζει τις προκαταρκτικές συζητήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενός τέτοιου μέσου κυρώσεων· προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ και τις υπηρεσίες της να υιοθετήσουν μια εποικοδομητική και προορατική προσέγγιση για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των συζητήσεων πριν το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου και αναμένει από την Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει τη σημασία του ελεγκτικού ρόλου του Κοινοβουλίου σε αυτό το μελλοντικό καθεστώς, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τον ορισμό των κριτηρίων εγγραφής στον κατάλογο, καθώς και τις δυνατότητες δικαστικής προσφυγής·

8.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τόσο οι αρχές τους όσο και οι εταιρείες που είναι καταχωρημένες στην επικράτειά τους συμμορφώνονται πλήρως με τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά ατόμων και οντοτήτων και, ειδικότερα, με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και με τους περιορισμούς εισόδου στο έδαφός τους εξαιτίας παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με παραβιάσεις των εν λόγω αποφάσεων και υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους, βάσει του διεθνούς δικαίου, να διασφαλίζουν τη σύλληψη και την δίωξη των υπόπτων για εγκλήματα και θηριωδίες, εφόσον βρίσκονται στο έδαφός τους·

9.  υπογραμμίζει ότι η αυξημένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών, καθώς και ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός επιβολής είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης επιβολής και ερμηνείας των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ που βρίσκονται σε ισχύ και τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ·

10.  επιμένει ότι είναι σημαντικό το μελλοντικό καθεστώς κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΕΕ να είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς τις υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ και τα υφιστάμενα οριζόντια περιοριστικά μέτρα για συγκεκριμένες χώρες· τονίζει επ’ αυτού ότι το νέο καθεστώς δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων ανά χώρα μέτρων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκτιμά περαιτέρω πως οποιοδήποτε μελλοντικό καθεστώς κυρώσεων θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωματικό και σύμφωνο προς το υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο που αφορά τις κυρώσεις, ιδίως σε σχέση με εκείνο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

11.  υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία και νομιμότητα του καθεστώτος κυρώσεων εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωσή του με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά την προστασία και την τήρηση του δικαιώματος των συγκεκριμένων ατόμων ή οντοτήτων σε μια δίκαιη δίκη· στο πλαίσιο αυτό, επιμένει ότι οι αποφάσεις για την εγγραφή στον κατάλογο προσώπων ή οντοτήτων ή για τη διαγραφή από αυτόν θα πρέπει να βασίζονται σε σαφή, διαφανή και διακριτά κριτήρια και να συνδέονται άμεσα με το διαπραχθέν έγκλημα, προκειμένου να διασφαλίζεται ενδελεχής δικαστικός έλεγχος και τα δικαιώματα προσφυγής· ζητεί τη συστηματική συμπερίληψη σαφών και συγκεκριμένων κριτηρίων και μιας μεθοδολογίας για την άρση των κυρώσεων και τη διαγραφή από τον κατάλογο·

12.  τονίζει ότι η ποινική δίωξη όσων διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδεχθή εγκλήματα μέσω εθνικών ή διεθνών δικαιοδοσιών θα πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός στόχος όλων των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών της για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας· επαναλαμβάνει την αρχή της παγκόσμιας δικαιοδοσίας εν προκειμένω· καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τις διασυνοριακές παραβιάσεις εντός του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος· τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη πολυμερή συνεργασία ώστε να αποτρέπεται η αποφυγή των κυρώσεων·

13.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επαρκείς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για την επιβολή και την παρακολούθηση του εν λόγω καθεστώτος μόλις τεθεί σε εφαρμογή, καθώς και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους καταλόγους, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ενδιαφερόμενες χώρες·

14.  αποτίει φόρο τιμής στις άοκνες προσπάθειες των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών για την καθιέρωση ενός παρόμοιου καθεστώτος· ενθαρρύνει τη σύσταση μιας συμβουλευτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 169 E της 15.6.2012, σ. 81.
(2) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 52.
(3) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 10.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0305.
(5) ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 92.
(6) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 97.
(7) ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 52.
(8) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 102.
(9) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 90.
(10) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 86.
(11) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 104.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0383.
(13) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 76.
(14) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 91.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0090.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0436.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0345.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0435.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0434.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0115.
(21) ΕΕ C 408 της 30.11.2017, σ. 43.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0515
(23) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 82.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0157.
(25) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 77.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου