Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2277(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0178/2019

Внесени текстове :

A8-0178/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0221

Приети текстове
PDF 131kWORD 54k
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург
Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман
P8_TA(2019)0221A8-0178/2019

Решение на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман (2018/2277(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман, направено от министъра на правосъдието на Кралство Дания, предадено на 6 ноември 2018 г. от постоянния представител на Дания в Европейския съюз и обявено в пленарно заседание на 28 ноември 2018 г., във връзка с наказателно преследване за престъпления по член 260, параграф 1, точка 1, член 291, параграф 1 и член 293, параграф 1 във връзка с член 21 от датския Наказателен кодекс,

—  след като изслуша Йорн Дорман съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 57 от Конституцията на Кралство Дания,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0178/2019),

A.  като има предвид, че държавният прокурор на Веборг е внесъл искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман, член на Европейския парламент, избран за Дания, във връзка с наказателно преследване за престъпления по член 260, параграф 1, точка 1, член 291, параграф 1 и член 293, параграф 1 във връзка с член 21 от датския Наказателен кодекс; като има предвид по-специално, че производството се отнася до предполагаемо извършване на незаконна принуда, злонамерено повреждане на чуждо имущество и опит за противозаконно използване на чужда вещ;

Б.  като има предвид, че на 26 април 2017 г. извън границите на своя частен имот във Вамдруп Йорн Дорман е повредил камерата на оператор, който снимал неговата къща от разстояние около 195 метра, за да използва направения запис в телевизионен документален филм за някои датски членове на Европейския парламент; като има предвид, че Йорн Дорман е заплашвал да счупи камерата; като има предвид, че той е повредил въпросната камера, включително нейния микрофон, екран и кабел; като има предвид, че той е отнел камерата и картата с памет с намерението да ги използва без разрешение, като провери направения запис, но в крайна сметка е бил възпрепятстван да стори това от полицията, която е била повикана на адреса и е иззела камерата и картата с памет, която той вече бил извадил от устройството;

В.  като има предвид, че на оператора на камерата е предявено обвинение за престъпление по член 264а от датския Наказателен кодекс за противозаконно фотографиране на лица в частен имот; като има предвид, че държавният прокурор е препоръчал обвиненията да отпаднат поради липсата на умисъл като задължителен елемент от състава на престъплението, за да бъде съответното лице осъдено за престъпление по член 264а от датския Наказателен кодекс;

Г.  като има предвид посоченото от полицията на Югоизточна Ютландия, че във връзка с въпросния случай дружеството, работодател на журналиста и собственик на камерата, е предявило иск за обезщетение за вреди в размер на 14 724,71 DKK и че престъпленията злоумишлено повреждане на чуждо имущество, кражба, присвояване и други подобни, наказанието за които е глоба, подлежат на наказателно преследване по съдебен ред, ако пострадалият предяви граждански иск за вреди;

Д.  като има предвид, че първоначално Държавната прокуратура е препоръчала налагането на глоба в размер на 20 000 DKK по делото срещу Йорн Дорман вместо присъда за лишаване от свобода, без да бъдат повдигани официални обвинения;

Е.  като има предвид, че Йорн Дорман е отрекъл извършване на деянията, за които е обвинен; като има предвид, че според директора на прокуратурата при това положение би било непоследователно впоследствие да се търси извънсъдебно споразумение чрез налагане на глоба с фиксиран размер;

Ж.  като има предвид, че за да бъде повдигнато обвинение срещу Йорн Дорман, компетентният орган подаде искане за снемане на имунитета му;

З.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на своята държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

И.  като има предвид, че съгласно член 57, параграф 1 от датската Конституциячленовете на Парламента на Кралство Дания не могат да бъдат подвеждани под наказателна отговорност или лишавани по какъвто и да е начин от свобода без съгласието на Парламента на Кралство Дания , освен когато са заловени на местопрестъплението; като има предвид, че тази разпоредба предоставя защита от наказателно преследване за престъпления от общ характер, но не и от престъпления от частен характер, преследвани по тъжба на пострадалия; като има предвид, че ако са изпълнени условията въпросът да бъде решен по извънсъдебен ред чрез налагането на глоба с фиксиран размер, не се изисква съгласието на Парламента на Кралство Дания;

Й.  като има предвид, че обхватът на имунитета, предоставен на членовете на Парламента на Кралство Дания, действително съответства на обхвата на имунитета, предоставен на членовете на Европейския парламент съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз; като има предвид, че Съдът на Европейския съюз е постановил, че членовете на Европейския парламент се ползват от имунитет за изказани от тях мнения само когато са сторили това при изпълнението на своите служебни задължения, което означава, че трябва да е налице връзка между изразеното мнение и парламентарната дейност; като има предвид, че тази връзка трябва да бъде пряка и очевидна;

К.  като има предвид, че предполагаемите действия не са свързани с изразени мнения или гласуване от страна на члена на Европейския парламент при изпълнението на неговите задължения по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и, следователно въпросните действия нямат ясна или пряка връзка с изпълнението на задълженията на Йорн Дорман като член на Европейския парламент;

Л.  като има предвид, че няма доказателства или основания да се предполага, че е налице тенденциозно преследване („fumus persecutionis“);

1.  решава да снеме имунитета на Йорн Дорман;

2.  възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение, както и доклада на своята компетентна комисия, съответно на министъра на правосъдието на Кралство Дания и на Йорн Дорман.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI:EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност