Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2277(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0178/2019

Předložené texty :

A8-0178/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0221

Přijaté texty
PDF 131kWORD 44k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity
P8_TA(2019)0221A8-0178/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o žádosti, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (2018/2277(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity, kterou dne 6. listopadu 2018 předložil dánský ministr spravedlnosti prostřednictvím stálého zástupce Dánska při EU a která byla dne 28. listopadu 2018 oznámena na plenárním zasedání, v souvislosti se stíháním trestných činů ve smyslu ustanovení § 260 odst. 1, věty první, § 291 odst. 1 a § 293 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 21 dánského trestního zákoníku,

–  s ohledem na to, že Jørn Dohrmann byl vyslechnut v souladu s čl. 9. odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 57 dánské ústavy,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0178/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Státní zastupitelství ve Viborgu předložilo žádost, aby byl Jørn Dohrmann, poslanec Evropského parlamentu zvolený za Dánsko, zbaven imunity v souvislosti s trestnými činy ve smyslu ustanovení § 260 odst. 1, věty první, § 291 odst. 1 a § 293 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 21 dánského trestního zákoníku (dále jen „TZ“); vzhledem k tomu, že se řízení týká údajného vydírání, úmyslného poškození cizí věci a neoprávněného užívání cizí věci ve stádiu pokusu;

B.  vzhledem k tomu, že dne 26. dubna 2017 před svou soukromou rezidencí ve Vamdrupu Jørn Dohrmann odňal kameru kameramanovi, který jeho dům natáčel ze vzdálenosti okolo 195 metrů s cílem použít získané záběry pro televizní dokument o několika dánských poslancích EP; vzhledem k tomu, že Jørn Dohrmann hrozil zničením kamery; vzhledem k tomu, že poničil tuto kameru včetně jejího mikrofonu, obrazovky a kabelu; vzhledem k tomu, že se kamery a paměťové karty zmocnil s úmyslem neoprávněně je použít k prohlédnutí pořízeného záznamu, v čemž mu bylo nakonec zabráněno policií, která byla na místo přivolána a která zajistila kameru i paměťovou kartu, již předtím ze zařízení vyjmul.

C.  vzhledem k tomu, že uvedený kameraman byl zpočátku obviněn z trestného činu podle § 264a TZ za neoprávněné natáčení osob na soukromém pozemku; vzhledem k tomu, že státní zástupkyně doporučila, aby toto obvinění bylo staženo s ohledem na nedostatek nezbytného prvku, jakým je úmysl, jenž je nezbytný pro to, aby bylo možné osobu shledat vinnou z naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 264a TZ;

D.  vzhledem k tomu, že policejní sbor Jihovýchodního Jutska upozornil na to, že společnost zaměstnávající novináře a držitele kamery vznesla nárok na náhradu škody ve výši 14 724,71 DKK ve spojení s touto událostí a že případy zahrnující úmyslné poškození cizí věci, krádež, neoprávněné užívání cizí věci apod., v nichž se ukládá peněžitý trest, musí být řešeny v řízení před soudem, pokud poškozená strana nárokuje náhradu škody;

E.  vzhledem k tomu, že státní zástupkyně doporučila, aby v případu Jørna Dohrmanna byla místo trestu odnětí svobody uložena této osobě pokuta ve výši 20 000 DKK, aniž by bylo nutné formálně vznášet obvinění;

F.  vzhledem k tomu, že Jørn Dohrmann obvinění proti své osobě odmítl; vzhledem k tomu, že by podle Nejvyššího státního zastupitelství nebylo v zájmu ustálenosti rozhodování usilovat o mimosoudní urovnání sporu uložením peněžitého trestu;

G.  vzhledem k tomu, že aby bylo možné zahájit trestní stíhání Jørna Dohrmanna, předložil příslušný orgán žádost o zbavení jeho osoby poslanecké imunity;

H.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu „na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu“;

I.  vzhledem k tomu, že v ustanovení čl. 57 odst. 1 dánské ústavy se uvádí, že aniž by k tomu dal dánský parlament souhlas, nemůže být jeho poslanec obviněn či jakkoli zbaven svobody, pakliže nebyl zadržen při trestném činu; vzhledem k tomu, že toto ustanovení chrání před trestním stíháním, ale nikoli před soukromoprávními žalobami v trestních věcech; vzhledem k tomu, že pokud tak může být o případu rozhodnuto mimo soudní řízení vydáním platebního příkazu, souhlas dánského parlamentu s vydáním poslance se nevyžaduje;

J.  vzhledem k tomu, že imunita poslanců dánského parlamentu fakticky odpovídá rozsahu imunity, jíž podle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropské rozhodl, že aby mohl poslanec Evropského parlamentu požívat imunity, musí při výkonu své funkce vyjádřit názor, což znamená, že je vyžadována souvislost mezi vyjádřeným názorem a poslaneckým mandátem; vzhledem k tomu, že tato souvislost musí být přímá a zjevná;

K.  vzhledem k tomu, že se tvrzené skutky nevztahují na názory či hlasování během výkonu funkce poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, a nemají proto zjevný a přímý vliv na výkon funkce Jørna Dohrmanna jakožto poslance Evropského parlamentu;

L.  vzhledem k tomu, že nic nenasvědčuje fumus persecutionis a není zde ani podezření z takového jednání;

1.  rozhodl, že se Jørn Dohrmann zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru dánskému ministrovi spravedlnosti a Jørnu Dohrmannovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí