Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0280(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0245/2018

Texte depuse :

A8-0245/2018

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Explicaţii privind voturile
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Texte adoptate
PDF 127kWORD 51k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I
P8_TA(2019)0231A8-0245/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0593),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0383/2016),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 februarie 2017(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0245/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 125, 21.4.2017, p. 27
(2) JO C 207, 30.6.2017, p. 80


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE
P8_TC1-COD(2016)0280

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/790.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI REFERITOARE LA ORGANIZATORII DE EVENIMENTE SPORTIVE

„Comisia recunoaște importanța organizatorilor de evenimente sportive și rolul acestora în finanțarea activităților sportive în Uniune. Ținând seama de dimensiunea societală și economică a sportului în Uniune, Comisia va evalua provocările cu care se confruntă organizatorii de evenimente sportive în mediul digital, în special aspectele legate de transmisiile online ilegale ale emisiunilor sportive.”

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate