Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0287(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0375/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0375/2017

Viták :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.12

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0232

Elfogadott szövegek
PDF 129kWORD 46k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
A digitális tartalom szolgáltatására és a digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések ***I
P8_TA(2019)0232A8-0375/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0634),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0394/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a francia Szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottságok által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. február 6-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

–  tekintettel az Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0375/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 264., 2016.7.20., 57. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 26-án került elfogadásra a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2015)0287

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/770 irányelvvel.)

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat