Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0287(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0375/2017

Texte depuse :

A8-0375/2017

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.12

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0232

Texte adoptate
PDF 122kWORD 52k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale***I
P8_TA(2019)0232A8-0375/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital (COM(2015)0634 – C8-0394/2015 – 2015/0287(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0634),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0394/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și ale Comisiei pentru afaceri juridice în conformitate cu articol 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0375/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 264, 20.7.2016, p. 57.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale
P8_TC1-COD(2015)0287

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/770.)

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate