Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0069(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0381/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0381/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0234

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 46k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
Halászat a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás területén ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. március 26-i jogalkotási állásfoglalása a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0143),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0123/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. február 6-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0381/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 283., 2018.8.10., 95. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 26-án került elfogadásra a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0069

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/982 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Bizottság nyilatkozata a rekreációs célú halászatról

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a 2017 márciusában elfogadott „MedFish4Ever” miniszteri nyilatkozatban meghatározott célkitűzések egyike a földközi tengeri rekreációs célú halászat hatékony irányításának biztosítását célzó alapszabályok mielőbbi, de legkésőbb 202-ig történő meghatározása volt.

E célkitűzéssel összhangban a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) 2017–2020-as középtávú stratégiája magában foglalja többek között a GFCM-övezetben végrehajtandó intézkedéseket, a rekreációs célú halászat hatásainak értékelését és az ezen tevékenységek szabályozására szolgáló legjobb irányítási intézkedések mérlegelését. Ezzel összefüggésben a GFCM keretében létrejött egy a rekreációs célú halászattal foglalkozó munkacsoport a rekreációs célú halászat értékelésére szolgáló összehangolt regionális módszertan kidolgozása céljából.

A Bizottság a GFCM keretében továbbra is mindent el fog követni a „MedFish4Ever” nyilatkozatban meghatározott célkitűzés elérése érdekében.

A Bizottság nyilatkozata a vörös nemes korallról

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a földközi-tengeri vörös nemeskorall hasznosítására vonatkozó regionális alkalmazkodó gazdálkodási terv keretében elfogadott állományvédelmi intézkedések [GFCM/41/2017/5. számú ajánlás] ideiglenesek. Ezen intézkedéseket – köztük a fogási korlátozások bevezetésének a lehetőségét – a GFCM Tudományos Tanácsadó Bizottsága (SAC) 2019 folyamán értékelni fogja a GFCM 43. éves ülésszakán (2019 novemberében) történő felülvizsgálatuk céljából.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat