Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0069(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0381/2018

Texte depuse :

A8-0381/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.14

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0234

Texte adoptate
PDF 128kWORD 51k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***I
P8_TA(2019)0234A8-0381/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0143),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0123/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2018(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 6 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0381/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 283, 10.8.2018, p. 95.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)
P8_TC1-COD(2018)0069

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/982.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind pescuitul recreativ

Comisia reamintește faptul că unul dintre obiectivele expuse în Declarația ministerială MedFish4Ever adoptată în martie 2017 este stabilirea, cât mai curând posibil și cel mai târziu până în 2020, a unui set de norme de bază pentru a asigura o gestionare eficace a pescuitului recreativ în întreaga Mare Mediterană.

În conformitate cu acest obiectiv, Strategia pe termen mediu 2017-2020 a Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) include, printre acțiunile care urmează să fie puse în aplicare în zona CGPM, evaluarea impactului pescuitului recreativ și luarea în considerare a celor mai bune măsuri de gestionare pentru reglementarea acestor activități. În acest context, în cadrul CGPM a fost creat un grup de lucru pentru pescuitul recreativ în vederea elaborării unei metodologii regionale armonizate pentru evaluarea pescuitului recreativ.

Comisia își va continua eforturile în cadrul CGPM în scopul atingerii obiectivului stabilit în Declarația MedFish4Ever.

Declarația Comisiei privind coralul roșu

Comisia reamintește faptul că măsurile de conservare adoptate în cadrul planului regional de gestionare adaptabilă pentru exploatarea coralului roșu în Marea Mediterană [Recomandarea CGPM/41/2017/5] sunt temporare. Aceste măsuri, care includ posibilitatea de a introduce limitări ale capturilor, vor fi evaluate de Comitetul științific consultativ al CGPM în 2019, în vederea revizuirii lor de către CGPM în cadrul celei de a 43-a sa sesiuni anuale (noiembrie 2019).

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate