Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0130(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0042/2019

Předložené texty :

A8-0042/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 7.16

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0236

Přijaté texty
PDF 135kWORD 43k
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk
Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin***I
P8_TA(2019)0236A8-0042/2019
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (COM(2018)0275 – C8-0195/2018 – 2018/0130(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0275),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0195/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. února 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0042/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 286.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. března 2019 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti
P8_TC1-COD(2018)0130

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2019/984.)

Poslední aktualizace: 20. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí