Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/2121(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0170/2019

Testi mressqa :

A8-0170/2019

Dibattiti :

PV 25/03/2019 - 13
CRE 25/03/2019 - 13

Votazzjonijiet :

PV 26/03/2019 - 7.20
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0240

Testi adottati
PDF 460kWORD 157k
It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa
P8_TA(2019)0240A8-0170/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (2018/2121(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 4 u 13 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 107, 108, 113, 115 u 116 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tiegħu tal-1 ta' Marzu 2018 dwar it-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (TAX3), u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni u l-mandat tiegħu(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kumitat TAXE tiegħu tal-25 ta' Novembru 2015(2) u r-riżoluzzjoni tal-Kumitat TAX2 tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016(3) dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2015 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni(4),

–  wara li kkunsidra r-riżultati tal-Kumitat ta' Inkjesta għall-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, li tressqu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni fit-13 ta' Diċembru 2017(5),

–  wara li kkunsidra s-segwitu mogħti mill-Kummissjoni għal kull waħda mir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament imsemmijin hawn fuq(6),

–  wara li kkunsidra l-bosta rivelazzjonijiet li saru mill-ġurnalisti investigattivi, bħal LuxLeaks, Panama papers, Paradise papers u dan l-aħħar l-iskandli cum-ex, kif ukoll il-każijiet ta' ħasil tal-flus li jinvolvu, partikolarment, banek fil-Ġermanja, fid-Danimarka, fl-Estonja, fil-Latvja, fin-Netherlands u fir-Renju Unit,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' Novembru 2018 dwar l-iskandlu cum-ex: il-kriminalità finanzjarja u l-lakuni fil-qafas legali kurrenti(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-19 ta' April 2018 dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Jan Kuciak u Martina Kušnírová(8),

–  wara li kkunsidra l-istudji mħejjija mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew bit-titli "Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts" (L-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment fl-UE: is-sitwazzjoni attwali, il-problemi u l-impatti), "Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses" (Riskji ta' ħasil tal-flus u tal-evażjoni tat-taxxa fil-portijiet ħielsa u fid-deposti tad-dwana) u "An overview of shell companies in the European Union" (Ħarsa ġenerali lill-kumpaniji fittizji fl-Unjoni Ewropea)(9),

–  wara li kkunsidra l-istudju bit-titlu "VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues"(10) (Il-frodi fil-VAT: l-impatt ekonomiku, l-isfidi u l-kwistjonijiet politiċi) , l-istudju bit-titlu "Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion" (Kriptovaluti u blockchain - il-kuntest ġuridiku u l-implikazzjonijiet għall-kriminalità finanzjarja, il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa) u l-istudju bit-titlu "Impact of Digitalisation on International Tax Matters"(11) (L-impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq il-kwistjonijiet internazzjonali fil-qasam tat-taxxa),

–  wara li kkunsidra l-istudji tal-Kummissjoni bit-titli "aggressive tax planning indicators"(12),

–  wara li kkunsidra l-provi li nġabru mill-Kumitat TAX3 fl-34 seduta ta' smigħ mal-esperti jew skambji ta' fehmiet ma' Kummissarji u Ministri kif ukoll matul il-missjonijiet f'Washington, f'Riga, fl-Isle of Man, fl-Estonja u fid-Danimarka,

–  wara li kkunsidra l-qafas modernizzat u aktar sod tat-taxxa korporattiva introdott matul il-leġiżlatura, partikolarment id-Direttivi kontra l-evitar tat-taxxa (ATAD I(13) u ATAD II(14)) u r-rieżamijiet tad-Direttiva dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni (DAC)(15),

–  wara li kkunsidra l-proposti tal-Kummissjoni li l-adozzjoni tagħhom għadha pendenti, partikolarment dwar il-BK(K)TK(16), il-pakkett tat-tassazzjoni diġitali(17) u r-rapport għal kull pajjiż (CBCR)(18), kif ukoll il-pożizzjoni tal-Parlament dwar dawn il-proposti,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-1 ta' Diċembru 1997 dwar Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi, u r-rapporti regolari ta' dan il-Grupp indirizzati lill-Kunsill ECOFIN,

–  wara li kkunsidra l-lista tal-Kunsill ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa adottata fil-5 ta' Diċembru 2017 u emendata fuq il-bażi tal-monitoraġġ li għaddej tal-impenji tal-pajjiżi terzi,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Marzu 2018 bit-titlu "on new requirements against tax avoidance in EU legislation governing in particular financing and investment operations" (dwar ir-rekwiżiti l-ġodda għall-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa introdotti fil-leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola l-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment) (C(2018)1756),

–  wara li kkunsidra l-modernizzazzjoni li għaddejja tal-qafas tal-VAT, partikolarment is-sistema definittiva tal-VAT,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Novembru 2016 dwar lejn sistema definittiva ta' VAT u l-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT(19),

–  wara li kkunsidra l-qafas il-ġdid tal-UE, li għadu kemm ġie adottat, dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, b'mod partikolari wara l-adozzjoni tar-raba' (AMLD4)(20) u tal-ħames (AMLD5)(21) rieżami tad-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus,

–  wara li kkunsidra l-proċeduri ta' ksur mibdija mill-Kummissjoni fil-konfront ta' 28 Stat Membru talli naqsu milli jittrasponu jew talli ttrasponew korrettament l-AMLD4 fil-leġiżlazzjoni nazzjonali,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni, tat-2 ta' Frar 2016, għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (COM(2016)0050)(22),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni, tat-12 ta' Settembru 2018, bit-titlu "It-tisħiħ tal-qafas tal-Unjoni għal superviżjoni prudenzjali u ta' kontra l-ħasil tal-flus għall-istituzzjonijiet finanzjarji" (COM(2018)0645),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar l-urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus(23);

–  wara li kkunsidra l-eżerċizzju ta' mmappjar u l-analiżi tal-lakuni tal-Pjattaforma tal-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja tal-Unjoni Ewropea (Pjattaforma tal-UIF tal-UE) tal-15 ta' Diċembru 2016 dwar is-setgħat u l-ostakli tal-UIF tal-UE biex jiksbu u jiskambjaw l-informazzjoni, u d-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tas-26 ta' Ġunju 2017 dwar it-titjib tal-kooperazzjoni bejn l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (SWD(2017)0275),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) u tal-Kummissjoni tal-11 ta' Lulju 2018 lill-Unità ta' Analiżi tal-Intelligence Finanzjarja (Financial Intelligence Analysis Unit – FIAU) ta' Malta dwar l-azzjoni neċessarja biex tikkonforma mad-Direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu,

–  wara li kkunsidra l-ittra ddatata s-7 ta' Diċembru 2018 mibgħuta mill-President tal-Kumitat TAX3 lir-Rappreżentant Permanenti ta' Malta għall-UE, l-E.T. Daniel Azzopardi, li fiha jintalbu spjegazzjonijiet dwar il-kumpanija "17 Black",

–  wara li kkunsidra l-investigazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat(24),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018)0218),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika;

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni politika li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit;

–  wara li kkunsidra l-eżiti ta' diversi summits tal-G7, tal-G8 u tal-G20 li saru dwar il-kwistjonijiet tat-taxxa internazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fis-27 ta' Lulju 2015 dwar l-Aġenda ta' Azzjoni ta' Addis Ababa,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-Flussi Finanzjarji Illeċiti mill-Afrika, ikkummissjonat minn talba konġunta tal-Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana (Kummissjoni tal-UA)/Kummissjoni Ekonomika għall-Afrika (ECA) tan-Nazzjonijiet Uniti u tal-Konferenza tal-Ministri Afrikani għall-Finanzi, l-Ippjanar u l-Iżvilupp Ekonomiku,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Jannar 2016 dwar Strateġija Esterna għal Tassazzjoni Effettiva (COM(2016)0024) li fiha l-Kummissjoni tistieden lill-UE "tmexxi bl-eżempju",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-8 ta' Lulju 2015 dwar l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi għall-governanza, il-protezzjoni soċjali u l-iżvilupp fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw(25), u tal-15 ta' Jannar 2019 dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE(26),

–  wara li kkunsidra l-obbligu previst mill-Artikolu 8(2) tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) biex tiġi osservata l-liġi dwar il-privatezza f'kull ħin,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-23 ta' Jannar 2019 bit-titlu "Skemi ta' Ċittadinanza u ta' Residenza b'Investiment fl-Unjoni Ewropea" (COM(2019)0012),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Jannar 2019 bit-titlu "Lejn teħid ta' deċiżjonijiet aktar effiċjenti u demokratiku fil-qasam tal-politika tat-tassazzjoni tal-UE" (COM(2019)0008),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-18 ta' Ottubru 2017 bit-titlu "Sħubijiet għall-iżvilupp tal-UE u l-isfida tal-ftehimiet internazzjonali dwar it-taxxa",

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (A8-0170/2019),

1.Introduzzjoni ġenerali li tippreżenta l-kuntest

1.1.Bidliet

1.  Jafferma li r-regoli eżistenti fil-qasam tat-taxxa ta' spiss ma jkunux jistgħu jlaħħqu mal-veloċità dejjem tikber tal-ekonomija; ifakkar li r-regoli internazzjonali u nazzjonali attwali fil-qasam tat-taxxa kienu, fil-biċċa l-kbira tagħhom, imfassla fil-bidu tas-seklu XX; jafferma li jeżisti bżonn urġenti u kontinwu ta' riforma ta' dawn ir-regoli sabiex is-sistemi tat-taxxa internazzjonali, tal-UE u nazzjonali jkunu adatti għall-isfidi ekonomiċi, soċjali u teknoloġiċi l-ġodda tas-seklu XXI; jinnota l-opinjoni mifruxa skont liema s-sistemi attwali tat-taxxa u l-metodi kontabilistiċi mhumiex mgħammra biex ilaħħqu ma' dawn l-iżviluppi u jiżguraw li l-parteċipanti kollha fis-suq iħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxi;

2.  Jenfasizza li l-Parlament Ewropew ta kontribut sostanzjali fil-ġlieda kontra r-reati finanzjarji, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa kif żvelati, fost oħrajn, fil-każijiet LuxLeaks, Panama papers, Paradise papers, Football Leaks, Bahamas Leaks u l-każijiet cum-ex, partikolarment bis-saħħa tal-ħidma tal-Kumitati Speċjali TAXE, TAX2(27) u TAX3, tal-Kumitat ta' Inkjesta PANA u tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON);

3.  Jilqa' pożittivament il-fatt li matul il-mandat attwali tagħha, il-Kummissjoni ppreżentat 26 proposta leġiżlattiva mmirati li jimlew uħud mil-lakuni, itejbu l-ġlieda kontra r-reati finanzjarji u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, u jżidu l-effiċjenza tal-ġbir tat-taxxi u l-ġustizzja fit-taxxi; jiddispjaċih profondament bin-nuqqas ta' progress fil-Kunsill fuq l-inizjattivi ewlenin fir-rigward tar-riforma tat-taxxa korporattiva li għadhom ma ġewx finalizzati minħabba n-nuqqas ta' rieda politika ġenwina; jitlob l-adozzjoni rapida tal-inizjattivi tal-UE li għadhom ma ġewx finalizzati u monitoraġġ bir-reqqa tal-implimentazzjoni biex ikunu żgurati l-effiċjenza u l-infurzar adegwat, bil-għan li jinżamm il-pass mal-versatilità tal-frodi tat-taxxa, tal-evażjoni tat-taxxa u tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa;

4.  Ifakkar li ġurisdizzjoni fil-qasam tat-taxxa għandha kontroll biss fuq kwistjonijiet ta' taxxa relatati mat-territorju tagħha, filwaqt li l-flussi ekonomiċi u xi kontribwenti bħal intrapriżi multinazzjonali (MNEs) u individwi b'valur nett għoli (HNWIs) joperaw globalment;

5.  Jenfasizza li d-definizzjoni tal-bażijiet għat-taxxa tirrikjedi li dak li jkun ikollu stampa sħiħa tas-sitwazzjoni tal-kontribwent, inklużi dawk il-komponenti li huma barra minn ġurisdizzjoni fil-qasam tat-taxxa partikolari, u d-determinazzjoni ta' liema komponent jirreferi għal liema ġurisdizzjoni; jinnota li jeħtieġ ukoll li tali bażijiet għat-taxxa jiġu allokati bejn il-ġurisdizzjonijiet fil-qasam tat-taxxa sabiex jiġu evitati t-tassazzjoni doppja u n-nontassazzjoni doppja; jafferma li għandha tingħata prijorità lill-eliminazzjoni tan-nontassazzjoni doppja, kif ukoll lill-iżgurar li l-kwistjoni tat-tassazzjoni doppja tiġi indirizzata;

6.  Iqis li jeħtieġ li jsiru sforzi mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE, kif ukoll mill-Istati Membri, sabiex tiġi spjegata liċ-ċittadini l-ħidma li qed issir fil-qasam tat-tassazzjoni u l-azzjonijiet li qed jittieħdu sabiex jiġu rrimedjati l-problemi u l-lakuni eżistenti; iqis li jeħtieġ li l-UE tadotta strateġija wiesgħa li biha l-UE tappoġġa, bil-politiki rilevanti, lill-Istati Membri sabiex jgħaddu mis-sistemi tat-taxxa detrimentali li għandhom bħalissa għal sistema tat-taxxa kompatibbli mal-qafas ġuridiku tal-UE u mal-ispirtu tat-Trattati tal-UE;

7.  Jinnota li l-flussi ekonomiċi(28) u l-opportunitajiet biex tinbidel ir-residenza tat-taxxa żdiedu b'mod konsiderevoli; iwissi li wħud mill-fenomeni l-ġodda(29) huma inerentement opaki jew jiffaċilitaw l-opaċità li jippermettu l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-ħasil tal-flus;

8.   Jiddeplora l-fatt li xi Stati Membri jikkonfiskaw il-bażi għat-taxxa ta' Stati Membri oħrajn billi jattiraw profitti ġġenerati band'oħra u, b'hekk, jippermettu lill-kumpaniji jbaxxu artifiċjalment il-bażi għat-taxxa tagħhom; jindika li din il-prattika mhux biss tagħmel ħsara lill-prinċipju tas-solidarjetà tal-UE, iżda tagħti lok għal ridistribuzzjoni tal-ġid lejn l-MNEs u l-azzjonisti tagħhom, a spejjeż taċ-ċittadini tal-UE; jappoġġa l-ħidma importanti tal-akkademiċi u tal-ġurnalisti li qegħdin jgħinu sabiex jitfgħu dawl fuq dawn il-prattiki;

1.2.Skop tat-tassazzjoni u impatt tal-frodi tat-taxxa, tal-evażjoni tat-taxxa, tal-prattiki dwar it-taxxa dannużi u tal-ħasil tal-flus fuq is-soċjetajiet Ewropej

9.  Iqis li tassazzjoni ġusta u ġlieda riżoluta kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-ħasil tal-flus għandhom rwol ċentrali x'jiżvolġu fit-tiswir ta' soċjetà ġusta u ekonomija b'saħħitha, filwaqt li jiddefendu l-kuntratt soċjali u l-istat tad-dritt; josserva li sistema ta' tassazzjoni ġusta u effiċjenti hija fundamentali biex tindirizza l-inugwaljanza, mhux biss permezz tal-finanzjament tal-infiq pubbliku li jsostni l-mobilità soċjali, iżda wkoll permezz tat-tnaqqis tal-inugwaljanzi fl-introjtu; jissottolinja li l-politika tat-tassazzjoni tista' tinfluwenza bil-qawwa d-deċiżjonijiet fil-qasam tal-impjiegi, il-livelli ta' investiment u r-rieda tal-kumpaniji li jespandu;

10.  Jissottolinja li l-aktar prijorità urġenti hija t-tnaqqis tad-distakk fiskali li jirriżulta mill-frodi tat-taxxa, mill-evażjoni tat-taxxa, mill-ippjanar aggressiv tat-taxxa u mill-ħasil tal-flus, kif ukoll mill-impatt li dawn l-attivitajiet għandhom fuq il-baġits nazzjonali u tal-UE, bil-għan li jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' parità u ġustizzja fiskali għall-kontribwenti kollha, li tiġi miġġielda ż-żieda fl-inugwaljanzi u tissaħħaħ il-fiduċja fit-tfassil demokratiku tal-politiki, u dan billi jiġi garantit li l-frodaturi ma jgawdux minn vantaġġ kompetittiv f'dik li hi taxxa meta mqabbla mal-kontribwenti onesti;

11.  Jisħaq fuq il-fatt li huwa kruċjali li jsiru sforzi konġunti fil-livell nazzjonali u tal-UE biex il-baġits nazzjonali u tal-UE jitħarsu mit-telf minħabba t-taxxi mhux imħallsa; josserva li huwa biss bis-saħħa ta' dħul mit-taxxa li jinġabar b'mod sħiħ u effiċjenti li l-Istati jistgħu jiżguraw, fost affarijiet oħra, servizzi pubbliċi ta' kwalità, inklużi edukazzjoni, kura tas-saħħa u alloġġi bi prezzijiet aċċessibbli, is-sigurtà, il-ġlieda kontra l-kriminalità u l-interventi ta' emerġenza, is-sigurtà soċjali u l-assistenza, l-infurzar tal-istandards fil-qasam tax-xogħol u tal-ambjent, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, it-trasport pubbliku u l-infrastrutturi essenzjali biex irawmu u, jekk meħtieġ, jistabbilizzaw żvilupp soċjalment ibbilanċjat sabiex ikun hemm progress fit-triq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

12.  Iqis li l-iżviluppi reċenti fil-qasam tat-tassazzjoni u tal-ġbir tat-taxxi, li mexxew l-inċidenza tat-taxxa mill-patrimonju lejn l-introjtu, mill-introjtu mill-kapital lejn l-introjtu mix-xogħol u mill-konsum, mill-MNEs lejn l-impriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u mis-settur finanzjarju lejn l-ekonomija reali, kellhom impatt sproporzjonat għan-nisa u għall-persuni b'introjtu baxx, li għandhom tendenza li jiddependi aktar mill-introjtu mix-xogħol u jonfqu parti akbar tal-introjtu tagħhom għall-konsum(30); josserva li r-rati ta' evażjoni tat-taxxa huma ogħla fost dawk l-aktar sinjuri(31); jistieden lill-Kummissjoni tqis l-impatt fuq l-iżvilupp soċjali, inkluż fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki l-oħra msemmija hawn fuq, fil-proposti leġiżlattivi tagħha fl-oqsma tat-tassazzjoni u tal-ħasil tal-flus;

1.3.Riskji u vantaġġi marbuta mat-tranżazzjonijiet fi flus kontanti

13.  Jenfasizza li, minkejja l-vantaġġi tagħhom bħall-aċċessibbiltà u r-rapidità, it-tranżazzjonijiet fi flus kontanti jibqgħu dejjem riskju għoli ħafna f'terminu ta' ħasil tal-flus u ta' evażjoni tat-taxxa, inkluża l-frodi tal-VAT; josserva li għadd ta' Stati Membri diġà daħlu restrizzjonijiet għal dawk li huma pagamenti fi flus kontanti; josserva wkoll li, filwaqt li r-regoli dwar il-kontrolli ta' flus kontanti fil-fruntieri esterni tal-UE ġew armonizzati, ir-regoli dwar il-movimenti ta' flus kontanti fi ħdan il-fruntieri tal-UE jvarjaw minn Stat Membru għall-ieħor;

14.  Josserva li l-frammentazzjoni u n-natura diverġenti ta' dawn il-miżuri jirriskjaw li jinterferixxu mal-funzjonament korrett tas-suq intern; jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni tħejji proposta dwar ir-restrizzjonijiet Ewropej fir-rigward tal-pagamenti fi flus kontanti, filwaqt li żżomm il-flus kontanti bħala mezz ta' pagament; josserva, barra minn hekk, li d-denominazzjonijiet għoljin tal-karti tal-flus tal-euro jippreżentaw riskju ogħla f'termini ta' ħasil tal-flus; jilqa' pożittivament il-fatt li fl-2016 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) ħabbar li ma kienx se jibqa' joħroġ karti tal-flus ġodda tal-EUR 500 (anki jekk il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni għadhom valuta legali); jistieden lill-BĊE jistabbilixxi kalendarju għat-tneħħija gradwali tal-użu tal-karti tal-flus tal-EUR 500;

1.4.Valutazzjoni kwantitattiva

15.  Jenfasizza li l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa jirriżultaw f'riżorsi mitlufa għall-baġits nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea(32); jirrikonoxxi li l-kwantifikazzjoni ta' dan it-telf mhijiex sempliċi; jinnota, madankollu, li r-rekwiżiti ta' trasparenza akbar mhux biss jipprovdu data aħjar, iżda jikkontribwixxu wkoll sabiex tonqos l-opaċità;

16.  Josserva li diversi valutazzjonijiet ippruvaw jikkwantifikaw il-kobor tat-telf minħabba l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa; ifakkar li l-ebda waħda minnhom ma tat, waħedha, stampa biżżejjed kompluta, minħabba n-natura u n-nuqqas tad-data; josserva li ċerti valutazzjonijiet reċenti supplimentaw lil xulxin abbażi ta' metodoloġiji differenti iżda komplementari;

17.  Jinnota li, sallum, filwaqt li l-Kummissjoni twettaq stima tad-diskrepanza tal-VAT għall-UE, huma biss 15-il Stat Membru li jippreparaw l-istimi tad-diskrepanza tat-taxxa nazzjonali tagħhom; jistieden lill-kull Stat Membru, taħt il-gwida tal-Kummissjoni, iħejji stima komprensiva tad-diskrepanza tat-taxxa, mhux limitata għall-VAT u jinkludi valutazzjoni tal-kost tal-inċentivi kollha tat-taxxa;

18.  Jiddeplora għal darb'oħra "n-nuqqas ta' statistika affidabbli u imparzjali fuq l-enormità tal-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa [u] jisħaq fuq l-importanza tal-iżvilupp ta' metodoloġiji xierqa u trasparenti li jikkwantifikaw l-iskala ta' dawn il-fenomeni, kif ukoll l-impatt ta' dawn l-attivitajiet fuq il-finanzi pubbliċi, l-attivitajiet ekonomiċi u l-investimenti pubbliċi tal-pajjiżi"(33); ifakkar fl-importanza tal-indipendenza politika u finanzjarja tal-istituti tal-istatistika biex tiġi żgurata l-affidabbiltà tad-data statistika; jappella biex tintalab assistenza teknika mill-Eurostat għall-ġbir ta' statistika komprensiva u preċiża, sabiex din tingħata f'format diġitali komparabbli u li jista' jiġi faċilment ikkoordinat;

19.  Ifakkar b'mod partikolari l-valutazzjoni empirika tal-kobor tat-telf annwali tad-dħul ikkawżat mill-ippjanar aggressiv tat-taxxa korporattiva fl-UE li ġie elaborat fl-2015; jinnota li l-valutazzjoni tmur minn EUR 50-70 biljun (somma li ntilfet minħabba trasferiment tal-profitt biss, ekwivalenti għal tal-anqas 17 % tad-dħul mit-taxxa korporattiva fl-2013 u 0,4 % tal-PDG) għal EUR 160-190 biljun (biż-żieda ta' arranġamenti individwalizzati tat-taxxa tal-MNEs, kif ukoll l-ineffiċjenzi fil-ġbir);

20.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri jagħtu prijorità lill-proġetti, b'mod partikolari bis-sostenn tal-programm Fiscalis, immirati sabiex jikkwantifikaw il-kobor tal-evitar tat-taxxa bil-għan li jiġi indirizzat aħjar id-distakk fiskali attwali; jenfasizza li l-Parlament Ewropew adotta(34) żieda tal-programm Fiscalis; iħeġġeġ lill-Istati Membri, taħt il-koordinament tal-Kummissjoni, jagħmlu stima tad-distakki fiskali tagħhom u jippubblikaw ir-riżultati kull sena;

21.  Jinnota li, skont l-istimi tad-dokument ta' ħidma tal-FMI(35), it-telf fuq livell dinji minħabba erożjoni tal-bażi u trasferiment tal-profitt (BEPS) u marbut mar-rifuġji fiskali jammonta għal madwar USD 600 biljun fis-sena; jinnota li l-istimi approssimattivi tal-FMI għat-terminu twil huma USD 400 biljun għall-pajjiżi tal-OECD (1 % tal-PDG tagħhom) u USD 200 biljun għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw (1,3 % tal-PDG tagħhom);

22.  Jilqa' pożittivament l-estimi reċenti tal-ekonomija mhux osservata (NOE) – ta' spiss imsejħa ekonomija li ma tidhirx – fl-Istħarriġ tal-2017 dwar il-Politiki tat-Tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea(36) li jagħti indikazzjoni usa' tal-evażjoni tat-taxxa; jenfasizza li l-valur tal-NOE jkejjel l-attivitajiet ekonomiċi, li jistgħu ma jinqabdux fis-sorsi tad-data bażiċi użati għall-kumpilazzjoni tal-kontijiet nazzjonali;

23.  Jenfasizza li, kull sena, fuq livell dinji, kważi 40 % tal-profitti tal-MNEs huma trasferiti f'rifuġji fiskali, u xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jidhru li huma l-akbar telliefa tat-trasferiment tal-profitt, minħabba li 35 % tal-profitti trasferiti jiġu minn pajjiżi tal-UE, segwiti mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw (30 %)(37); jirrimarka li madwar 80 % tal-profitti trasferiti minn ħafna Stati Membri tal-UE jiġu mgħoddija lejn l-Istati Membri tal-UE jew bl-intermedjazzjoni tagħhom; jindika li l-MNEs jistgħu jħallsu sa 30 % taxxa anqas mill-kompetituri nazzjonali, u li l-ippjanar aggressiv tat-taxxa tgħawweġ il-kompetizzjoni għall-impriżi nazzjonali, partikolarment l-SMEs;

24.  Jinnota li l-aħħar stimi tal-evażjoni tat-taxxa fi ħdan l-UE jindikaw ċifra ta' madwar EUR 825 biljun fis-sena(38);

25.  Josserva li l-MNEs li sema' l-Kumitat TAX3 jipproduċu l-estimi tagħhom tar-rati tat-taxxa effettivi (ETR)(39); jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ċerti esperti għandhom dubji dwar dawn l-estimi;

26.  Jitlob li l-istatistika tinġabar rigward it-tranżazzjonijiet il-kbar li jsiru fil-portijiet ħielsa, fid-deposti tad-dwana u fiż-żoni ekonomiċi speċifiċi, kif ukoll l-informazzjoni żvelata mill-intermedjarji u mill-informaturi ta' irregolaritajiet;

1.5. Frodi tat-taxxa, evażjoni tat-taxxa, evitar tat-taxxa u ppjanar aggressiv tat-taxxa

27.  Ifakkar li l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa timmira l-atti illegali, filwaqt il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa tindirizza sitwazzjonijiet li, a priori, huma fi ħdan il-limiti tal-liġi – sakemm ma jitqisux bħala illegali mill-awtoritajiet tat-taxxa jew, fl-aħħar mill-aħħar, mill-awtoritajiet ġudizzjarji – iżda jmorru kontra l-ispirtu tagħha. jitlob, għalhekk, semplifikazzjoni tal-qafas tat-taxxa;

28.  Ifakkar li t-titjib fil-ġbir tat-taxxi fil-pajjiżi tal-UE aktarx inaqqas il-kriminalità assoċjata mal-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus li jsegwiha;

29.  Ifakkar li l-ippjanar aggressiv tat-taxxa jiddeskrivi d-definizzjoni ta' struttura tat-taxxa mmirata li tnaqqas it-taxxa dovuta billi tuża t-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew l-arbitraġġ bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar li jmorru kontra l-ispirtu tal-liġi;

30.  Jilqa' b'sodisfazzjon it-tweġiba tal-Kummissjoni għall-appelli li saru fir-riżoluzzjonijiet TAXE, TAX2 u PANA tagħha biex tidentifika aħjar l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-prattiki dwar it-taxxa dannużi;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jipproponu u jadottaw definizzjoni komprensiva u speċifika tal-indikaturi tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa, abbażi kemm tal-karatteristiċi distintivi identifikati fil-ħames rieżami tad-Direttiva dwar il-kooperazzjoni amministrattiva (DAC6)(40) kif ukoll tal-istudji u tar-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kummissjoni(41); jenfasizza li dawn l-indikaturi ċari jistgħu jkunu bbażati, fejn xieraq, fuq standards miftiehma fuq livell internazzjonali; jistieden lill-Istati Membri jużaw dawn l-indikaturi bħala bażi biex jirrevokaw il-prattiki dwar it-taxxa dannużi kollha li jirriżultaw mil-lakuni eżistenti fil-qasam tat-taxxa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jaġġornaw dawn l-indikaturi regolarment jekk jinbtu arranġamenti jew prattiki ġodda ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa;

32.  Jenfasizza x-xebh bejn il-kontribwenti korporattivi u l-HNWIs fl-użu tal-istrutturi korporattivi u strutturi simili bħat-trusts u l-postijiet offshore għal finijiet ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa; jirrimarka r-rwol tal-intermedjarji(42) fil-ħolqien ta' skemi bħal dawn; ifakkar, f'dan il-kuntest, li għall-HNWIs, ħafna mill-introjtu tagħhom jasal fil-forma ta' qligħ kapitali minflok profitt;

33.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-valutazzjoni tal-Kummissjoni u l-inklużjoni tal-indikaturi tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa fir-rapporti tagħha tas-Semestru Ewropew għal kull pajjiż għall-2018; jitlob li valutazzjoni bħal din issir element regolari biex ikunu żgurati kundizzjonijiet ta' parità fis-suq intern tal-UE, kif ukoll aktar stabbiltà tad-dħul pubbliku fit-terminu twil; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jingħata segwitu ċar biex jintemmu l-prattiki tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa, jekk ikun il-każ fil-forma ta' rakkomandazzjonijiet formali;

34.  Itenni l-appell tiegħu lill-kumpaniji, inkwantu kontribwenti, biex jottemperaw ruħhom bis-sħiħ mal-obbligi tagħhom marbutin mat-taxxa u jastjenu mill-ippjanar aggressiv tat-taxxa li jwassal għall-fenomenu tal-BEPS, u jqisu strateġija tat-tassazzjoni ġusta u l-fatt li jastjenu mill-prattiki dwar it-taxxa dannużi, bħala parti importanti tar-responsabbiltà soċjali korporattiva tagħhom u b'kont meħud tal-Prinċipji Gwida tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Linji Gwida tal-OECD għal Intrapriżi Multinazzjonali, bil-għan li tkun garantita l-fiduċja tal-kontribwenti fl-oqfsa tat-taxxa;

35.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri li qed jieħdu sehem fil-proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa sabiex jaqblu malajr kemm jista' jkun fuq l-adozzjoni ta' Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji (TTF), filwaqt li jirrikonoxxu li soluzzjoni globali tkun it-triq l-aktar adegwata;

2.Tassazzjoni korporattiva

36.  Ifakkar li l-opportunitajiet għall-għażla ta' post ta' negozju jew ta' residenza abbażi tal-qafas regolatorju żdiedu bil-globalizzazzjoni u bid-diġitalizzazzjoni;

37.  Ifakkar li t-taxxi għandhom jitħallsu fil-ġurisdizzjonijiet fejn effettivament issir l-attività ekonomika u fejn jinħoloq il-valur reali u sostanzjali jew, fil-każ ta' tassazzjoni indiretta, fejn isir il-konsum; jenfasizza li dan jista' jinkiseb bl-adozzjoni tal-bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva (BKKTK) fl-UE b'distribuzzjoni adegwata u ġusta, li tintegra fost oħrajn l-assi tanġibbli kollha;

38.  Jinnota li ġiet adottata taxxa ta' ħruġ mill-UE fl-okkażjoni tal-ATAD I, li tippermetti lill-Istati Membri jintaxxaw il-valur ekonomiku tal-qligħ kapitali li jinħoloq fit-territorju tagħhom anki meta tali qligħ ma jkunx għadu ġie realizzat fil-mument tal-ħruġ; iqis li jkun tajjeb li jissaħħaħ il-prinċipju tal-intaxxar tal-profitti li jsiru fl-Istati Membri qabel ma joħorġu mill-Unjoni, pereżempju permezz ta' koordinament tat-taxxi minn ras il-għajn fuq l-imgħax u r-royalties; sabiex jingħalqu l-lakuni eżistenti u jiġi evitat li l-profitti jħallu l-UE mingħajr ma jkunu intaxxati; jistieden lill-Kunsill jissokta n-negozjati dwar il-proposta dwar l-imgħax u r-royalties(43); josserva li t-trattati dwar it-taxxa jnaqqsu r-rata tat-taxxa minn ras il-għajn bil-għan li jevitaw it-tassazzjoni doppja(44);

39.  Jafferma mill-ġdid li l-adattament tar-regoli fiskali internazzjonali jeħtieġ li jwieġeb għall-evitar li jirriżulta mill-isfruttament possibbli tal-interazzjoni bejn id-dispożizzjonijiet fiskali nazzjonali, u n-netwerks tat-trattati tat-taxxa, li jirriżultaw f'erożjoni tal-bażi għat-taxxa u n-nontassazzjoni doppja, filwaqt li jiġi żgurat li ma jkunx hemm tassazzjoni doppja;

2.1.Pjan ta' Azzjoni dwar il-BEPS u l-implimentazzjoni tiegħu fl-UE: ATAD

40.  Jirrikonoxxi li l-proġett relatat mal-BEPS, immexxi mill-G20/OECD, kien maħsub biex jindirizza, b'mod koordinat, il-kawżi u ċ-ċirkostanzi li joħolqu l-prattiki BEPS, billi jtejjeb il-koerenza tar-regoli transfruntieri tat-taxxa, isaħħaħ ir-rekwiżit relatat mas-sustanza u jżid it-trasparenza u ċ-ċertezza; jiddikjara, madankollu, li l-grad ta' rieda u impenn għal kooperazzjoni fuq il-Pjan ta' Azzjoni BEPS tal-OECD ivarja minn pajjiż għall-ieħor u skont l-azzjonijiet ikkonċernati;

41.  Jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni dwar il-BEPS tal-G20/OECD, maqsum fi 15-il punt, maħsub biex jindirizza b'mod ikkoordinat il-kawżi u ċ-ċirkostanzi li joħolqu l-prattiki tal-BEPS, qiegħed jiġi implimentat u monitorjat u qegħdin isiru aktar diskussjonijiet, f'kuntest usa' minn dak tal-pajjiżi parteċipanti inizjali biss, bis-saħħa tal-Qafas Inklużiv; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri jappoġġaw riforma kemm tal-mandat kif ukoll tal-funzjonament tal-Qafas Inklużiv bil-għan li jkun żgurat li l-lakuni li għad fadal u l-kwistjonijiet li għadhom ma ssolvewx fil-qasam tat-taxxa, jkunu koperti mill-qafas internazzjonali attwali; jilqa' pożittivament l-inizjattiva tal-Qafas Inklużiv biex issir diskussjoni u jinstab kunsens globali għall-allokazzjoni aħjar tad-drittijiet ta' impożizzjoni ta' taxxi fost il-pajjiżi;

42.  Jieħu nota tal-fatt li l-azzjonijiet jeħtieġu implimentazzjoni; jieħu nota tal-nota politika(45) tal-Qafas Inklużiv dwar il-BEPS, bil-għan li jitfasslu soluzzjonijiet potenzjali għall-isfidi identifikati fil-qasam tat-tassazzjoni tal-ekonomija diġitali;

43.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ċerti pajjiżi dan l-aħħar adottaw kontromiżuri unilaterali kontra l-prattiki dwar it-taxxa dannużi (ngħidu aħna t-Taxxa fuq il-Profitti Devjati tar-Renju Unit u d-dispożizzjonijiet GILTI [Global Intangible Low-Taxed Income] tar-riforma tat-taxxa tal-Istati Uniti) biex jiżguraw li l-introjtu barrani tal-MNEs ikun intaxxat kif dovut b'rata tat-taxxa effettiva minima fil-pajjiż ta' residenza tal-kumpanija omm; jitlob valutazzjoni, min-naħa tal-UE, ta' dawn il-miżuri; jinnota li, f'kuntrast ma' dawn il-miżuri unilaterali, l-UE ġeneralment tippromwovi soluzzjonijiet multilaterali u kunsenswali sabiex tittratta allokazzjoni ġusta tad-drittijiet ta' impożizzjoni ta' taxxi; jenfasizza li, pereżempju, l-UE tagħti prijorità lil soluzzjoni globali għat-tassazzjoni tas-settur diġitali, iżda madankollu tipproponi Taxxa fuq is-Servizzi Diġitali (TSD) Ewropea, billi d-diskussjonijiet globali mexjin bil-mod;

44.  Ifakkar li l-"pakkett kontra l-evitar tat-taxxa" tal-UE għall-2016 jissupplimenta d-dispożizzjonijiet eżistenti sabiex il-15-il azzjoni tal-BEPS jiġu implimentati b'mod ikkoordinat mill-UE fis-suq uniku;

45.  Jilqa' pożittivament l-adozzjoni ta' ATAD I u ATAD II min-naħa tal-UE; jieħu nota li joffru aktar tassazzjoni aktar ġusta permezz tal-istabbiliment ta' livell minimu ta' protezzjoni kontra l-evitar tat-taxxa korporattiva fl-UE kollha, filwaqt li jiżguraw kuntest aktar ġust u aktar stabbli għall-impriżi, mil-lat tad-domanda kif ukoll mil-lat tal-offerta; jilqa' favorevolment id-dispożizzjonijiet dwar id-diskrepanzi ibridi għall-prevenzjoni tan-nontassazzjoni doppja ħalli jiġu eliminati d-diskrepanzi eżistenti u ma jinħolqux aktar diskrepanzi, bejn l-Istati Membri u mal-pajjiżi terzi;

46.  Jilqa' pożittivament id-dispożizzjonijiet dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż inklużi f'ATAD I biex ikun żgurat li jiġu effettivament intaxxati l-profitti, iġġenerati minn kumpaniji relatati, ipparkjati f'pajjiżi b'rata baxxa ta' taxxa jew li ma jimponux taxxi; jirrikonoxxi li jipprevjenu, fi ħdan l-Unjoni, li l-assenza jew id-diversità tar-regoli nazzjonali relatati mal-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż ixekklu l-funzjonament tas-suq intern, b'hekk ikunu evitati arranġamenti purament artifiċjali kif talab bosta drabi l-Parlament; jiddeplora l-koeżistenza ta' żewġ approċċi għall-implimentazzjoni tar-regoli dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż f'ATAD I u jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw biss dawk li fost dan it-tip ta' regoli huma l-aktar sempliċi u l-aktar effiċjenti, skont l-Artikolu 7(2)(a) ta' ATAD I;

47.  Jilqa' pożittivament ir-regola ġenerali kontra l-abbuż għal finijiet tal-kalkolu tat-taxxa korporattiva dovuta inkluża f'ATAD I, li tħalli lill-Istati Membri jinjoraw l-arranġamenti li mhumiex ġenwini u tqis il-fatti u ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha li jimmiraw esklużivament li jiksbu benefiċċju fuq it-taxxa; itenni l-appell ripetut tiegħu għal adozzjoni ta' regola kontra l-abbuż li tkun ġenerali, komuni u rigoruża, jiġifieri fil-leġiżlazzjoni fis-seħħ u b'mod partikolari fid-Direttiva dwar Kumpaniji Prinċipali (Omm) u Sussidjarji, id-Direttiva dwar il-Mergers (Fużjonijiet) u d-Direttiva dwar l-Imgħax u r-Royalties;

48.  Itenni l-appell tiegħu għal definizzjoni ta' "stabbiliment permanenti" u "preżenza ekonomika sinifikanti" sabiex il-kumpaniji ma jkunux jistgħu jevitaw artifiċjalment li jkollhom preżenza taxxabbli fi Stat Membru li fih ikollhom attività ekonomika;

49.  Jitlob il-finalizzazzjoni tax-xogħol li qiegħed isir fi ħdan il-Forum Konġunt tal-UE dwar il-Prezzijiet ta' Trasferiment (JTPF) dwar l-iżvilupp ta' prattiki tajba u monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Istati Membri min-naħa tal-Kummissjoni;

50.  Ifakkar fit-tħassib li esprima fir-rigward tal-użu tal-prezzijiet ta' trasferiment fl-ippjanar aggressiv tat-taxxa u, konsegwentement, ifakkar fil-bżonn ta' azzjoni u titjib adegwati tal-qafas tal-prezzijiet ta' trasferiment biex il-kwistjoni tkun indirizzata; jisħaq fuq il-bżonn li jkun żgurat li jirriflettu r-realtà ekonomika, joffru ċertezza, ċarezza u ġustizzja lill-Istati Membri u lill-kumpaniji li joperaw fi ħdan l-Unjoni, u jnaqqsu r-riskju ta' abbuż tar-regoli għal finijiet ta' trasferiment tal-profitt, u jqisu l-Linji Gwida 2010 tal-OECD dwar l-ipprezzar tat-trasferimenti għall-Impriżi Multinazzjonali u l-Amministrazzjonijiet tat-Taxxa(46); josserva madankollu li, kif enfasizzat minn esperti u pubblikazzjonijiet, l-użu tal-"kunċett ta' entità indipendenti" jew tal-"prinċipju ta' distakkament [arm's length]" jikkostitwixxi wieħed mill-fatturi prinċipali li jippermettu l-prattiki dwar it-taxxa dannużi(47);

51.  Jenfasizza li l-azzjonijiet tal-UE mmirati li jindirizzaw il-BEPS u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa jkollhom awtoritajiet tat-taxxa mgħammra b'sensiela ta' strumenti aġġornati biex jiggarantixxu ġbir ta' taxxi ġust filwaqt li tinżamm il-kompetittività tal-impriżi tal-UE; jissottolinja li l-awtoritajiet tat-taxxa għandhom ikunu responsabbli li jagħmlu użu effikaċi tal-istrumenti mingħajr ma jimponu piż ieħor fuq il-kontribwenti responsabbli, b'mod speċjali l-SMEs;

52.  Jirrikonoxxi li l-fluss il-ġdid ta' informazzjoni lill-awtoritajiet tat-taxxa, wara l-adozzjoni ta' ATAD I u DAC4, joħloq il-bżonn ta' riżorsi adegwati biex ikun żgurat l-użu l-aktar effiċjenti ta' tali informazzjoni u jitnaqqas b'mod effikaċi d-distakk fiskali attwali; jistieden lill-Istati Membri kollha jaċċertaw ruħhom li l-istrumenti użati mill-awtoritajiet ikunu biżżejjed u adegwati biex jużaw fin l-informazzjoni u jikkombinaw u jissottoponu għal kontrolli inkroċjati l-informazzjoni li tkun ġejja minn sorsi u settijiet ta' data differenti;

2.2.Tisħiħ tal-azzjonijiet tal-UE mmirati li jiġġieldu kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u jissupplimentaw il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-BEPS

2.2.1.Skrutinju tas-sistemi tat-taxxa u tal-kuntest ġenerali tat-taxxa tal-Istati Membri – l-ippjanar aggressiv tat-taxxa fi ħdan l-UE (Semestru Ewropew)

53.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li s-sistemi tat-taxxa u l-kuntest ġenerali tat-taxxa tal-Istati Membri saru parti mis-Semestru Ewropew b'mod konformi mal-appell tal-Parlament f'dan is-sens(48); jilqa' favorevolment l-istudji u d-data li l-Kummissjoni(49) elaborat biex jippermettu s-sitwazzjonijiet li jipprovdu titjib fl-indirizzar tal-indikaturi ekonomiċi tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa, u jagħtu indikazzjoni ċara tal-espożizzjoni għall-ippjanar tat-taxxa kif ukoll jalimentaw bażi tad-data rikka għall-Istati Membri kollha fir-rigward ta' dan il-fenomenu; jirrimarka li l-Istati Membri, skont l-ispirtu ta' kooperazzjoni leali, ma għandhomx jiffaċilitaw il-ħolqien ta' skemi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa li jkunu inkompatibbli mal-qafas ġuridiku tal-UE u mal-spirtu tat-Trattati tal-UE;

54.  Jitlob li dawn l-indikaturi tat-taxxa ġodda għas-Semestru Ewropew jingħataw l-istess valur bħall-indikaturi relatati mal-kontroll tan-nefqa; jissottolinja l-vantaġġ li s-Semestru Ewropew jingħata b'din id-dimensjoni tat-taxxa, minħabba li jagħmilha possibbli li jiġu indirizzati ċerti prattiki dwar it-taxxa dannużi li ma ġewx indirizzati sa issa permezz tad-Direttiva ATAD u permezz ta' regolamenti Ewropej eżistenti oħrajn;

55.  Japprezza l-fatt li DAC6 tistabbilixxi l-karatteristiċi distintivi tal-arranġamenti transfruntieri rapportabbli li l-intermedjarji għandhom l-obbligu li jirrapportaw lill-awtoritajiet tat-taxxa biex dawn tal-aħħar ikunu jistgħu jivvalutawhom; jilqa' pożittivament il-fatt li dawn il-karatteristiċi tal-iskemi tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa jistgħu jiġu aġġornati jekk jinbtu arranġamenti jew prattiki ġodda; jirrimarka li d-data tal-għeluq għall-implimentazzjoni tad-direttiva għandha ma għaddietx u li d-dispożizzjonijiet se jkollhom bżonn jiġu ssorveljati sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza tagħhom;

56.  Jistieden lill-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi jirrapporta kull sena lill-Kunsill u lill-Parlament dwar l-arranġamenti ewlenin irrapportati fl-Istati Membri biex id-deċiżuri jinżammu aġġornati bl-iskemi tat-taxxa l-ġodda li jkunu qegħdin jiġu elaborati u jieħu l-kontromiżuri neċessarji li jistgħu potenzjalment ikunu meħtieġa;

57.  Jistieden kemm lill-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll lill-Istati Membri jiżguraw li l-kuntratti tal-akkwist pubbliku ma jiffaċilitawx l-evitar tat-taxxa mill-fornituri; jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw u jiżguraw li l-kumpaniji jew entitajiet ġuridiċi oħra involuti fis-sejħiet għal offerti u fil-kuntratti ta' akkwist ma jkunux mdaħħlin f'frodi tat-taxxa, fl-evażjoni tat-taxxa u fl-ippjanar aggressiv tat-taxxa; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara l-prattiki eżistenti fil-qasam tal-akkwist skont id-Direttiva tal-UE dwar l-Akkwist u, jekk neċessarju, tipproponi aġġornament tad-direttiva li ma jipprojbix l-applikazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet relatati mat-taxxa bħala kriterji ta' esklużjoni jew saħansitra ta' selezzjoni fl-akkwist pubbliku;

58.  Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika proposta li tobbliga lill-Istati Membri jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi li jipparteċipaw fi proċeduri ta' akkwist pubbliku jikkonformaw ma' livell minimu ta' trasparenza fir-rigward tat-taxxa, b'mod partikolari b'rapportar pubbliku għal kull pajjiż u strutturi ta' sjieda trasparenti;

59.  Jistieden lill-Kummissjoni toħroġ, mill-aktar fis possibbli, proposta mmirata li tirrevoka s-sistemi ta' inċentivi tat-taxxa favur il-privattivi ("patent boxes"), u jistieden lill-Istati Membri jiffavorixxu appoġġ li ma jagħmilx ħsara u, jekk ikun il-każ, dirett għall-attivitajiet ta' riċerka u żvilupp (R&Ż); jenfasizza li jeħtieġ li jiġi definit b'attenzjoni l-ħelsien mit-taxxa u li jiġi implimentat biss fil-każijiet li fihom hemm impatt pożittiv fuq l-impjiegi u t-tkabbir u meta jkun eskluż kwalunkwe riskju li jinħolqu lakuni ġodda fis-sistema tat-tassazzjoni;

60.  Itenni, barra minn dan, l-appell tiegħu biex jiġi garantit li s-sistemi ta' inċentivi tat-taxxa attwali favur il-privattivi jistabbilixxu rabta reali mal-attività ekonomika, bħal testijiet tan-nefqa, u li dawn ma jgħawġux il-kompetizzjoni; Jinnota r-rwol dejjem jikber tal-assi intanġibbli fil-katina tal-valur tal-MNEs; jinnota d-definizzjoni mtejba tal-kostijiet tar-riċerka u l-iżvilupp fil-proposta għal bażi komuni għat-taxxa korporattiva (BKTK); iżomm il-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-krediti ta' taxxa għall-ispejjeż ta' R&Ż ġenwini, pjuttost milli t-tnaqqis għar-R&Ż;

2.2.2.Kooperazzjoni aħjar fil-qasam tat-tassazzjoni, inkluża l-BKKTB

61.  Jenfasizza li l-politika tat-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea ma għandhiex tiffoka biss fuq il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa iżda wkoll fuq l-faċilitazzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi transfruntieri permezz tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-taxxa kif ukoll tat-tfassil intelliġenti tal-politika tat-tassazzjoni;

62.  Jissottolinja li hemm ħafna ostakoli relatati mat-taxxa li jfixklu l-attivitajiet ekonomiċi transfruntieri; jinnota, f'dan ir-rigward, ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-20 preokkupazzjonijiet ewlenin taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej rigward il-funzjonament tas-Suq Uniku(50); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta pjan ta' azzjoni li jindirizza dawn l-ostakoli bħala kwistjoni ta' prijorità;

63.  Jilqa' pożittivament il-varar mill-ġdid tal-proġett tal-BKKTK bis-saħħa tal-adozzjoni min-naħa tal-Kummissjoni tal-proposti interkonnessi dwar il-BKTK u l-BKKTK; jenfasizza li, ladarba tiġi implimentata kompletament, il-BKKTK se telimina l-lakuni bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali, b'mod partikolari l-ipprezzar tat-trasferiment;

64.  Jistieden lill-Kunsill jadotta u jimplimenta malajr iż-żewġ proposti simultanjament u jqis l-opinjoni tal-Parlament li diġà tinkludi l-kunċett ta' stabbiliment permanenti virtwali u formuli ta' tqassim li jkun jimla l-lakuni li jagħmlu possibbli l-evitar tat-taxxa li għad fadal, u joħloq kundizzjonijiet ta' parità fid-dawl tad-diġitalizzazzjoni; jiddispjaċih bir-rifjut kontinwu min-naħa ta' ċerti Stati Membri li jsibu soluzzjoni u jistieden lill-Istati Membri jqarrbu l-pożizzjonijiet diverġenti tagħhom;

65.  Ifakkar li l-applikazzjoni tal-BK(K)TK għandha tkun akkumpanjata mill-implimentazzjoni ta' regoli kontabilistiċi komuni u minn armonizzazzjoni adegwata tal-prattiki amministrattivi;

66.  Ifakkar li sabiex tintemm il-prattika ta' trasferiment tal-profitt u sabiex jiġi introdott il-prinċipju li t-taxxa titħallas fejn jiġi ġġenerat il-profitt, il-BKTK u l-BKKTK għandhom jiġu introdotti simultanjament fl-Istati Membri kollha; jistieden lill-Kummissjoni toħroġ proposta ġdida bbażata fuq l-Artikolu 116 tat-TFUE, skont liema l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja sabiex joħorġu l-leġiżlazzjoni neċessarja, jekk il-Kunsill jonqos milli jadotta deċiżjoni unanima dwar il-proposta sabiex tiġi stabbilita BKKTK;

2.2.3.Tassazzjoni diġitali korporattiva

67.  Jinnota li l-fenomenu tad-diġitalizzazzjoni ħoloq sitwazzjoni ġdida fis-suq, li fiha l-kumpaniji diġitali u diġitalizzati huma kapaċi jieħdu vantaġġ mis-swieq lokali mingħajr ma jkollhom preżenza fiżika, u għalhekk taxxabbli, f'dak is-suq, b'hekk jinħolqu kundizzjonijiet mhux ta' parità u l-kumpaniji tradizzjonali jisfaw fi żvantaġġ; jinnota li l-mudelli ta' impriża diġitali fl-UE jerfgħu medja ta' piż ta' taxxa effettiva aktar baxxa mill-mudelli ta' impriża tradizzjonali(51);

68.  Jirrimarka li, f'dan il-kuntest, it-tranżizzjoni gradwali minn produzzjoni tanġibbli għal assi intanġibbli fil-ktajjen tal-valur tal-MNEs, kif rifless fir-rati relattivi ta' tkabbir matul l-aħħar ħames snin ta' royalties u dħul mid-drittijiet tal-liċenzja (kważi 5 % kull sena) meta mqabbla mal-kummerċ ta' oġġetti u l-investiment dirett barrani (IDB) (anqas minn 1 % fis-sena)(52); jiddeplora l-fatt li l-impriżi diġitali ma jħallsu kważi l-ebda taxxa f'xi Stati Membri minkejja l-preżenza diġitali sinifikanti tagħhom u d-dħul kbir f'dawk l-Istati Membri;

69.  Jemmen li l-UE għandha tippermetti kuntest aktar favorevoli għall-impriżi, bil-għan li jinkiseb funzjonament regolari tas-suq uniku diġitali, filwaqt li tiġi żgurata tassazzjoni ġusta tal-ekonomija diġitali; ifakkar li, fir-rigward tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija fl-intier tagħha, il-post fejn jinħoloq il-valur għandu jqis il-kontribut tal-utenti u tal-informazzjoni miġbura dwar l-imġiba tal-konsumaturi online;

70.  Jissottolinja li n-nuqqas ta' approċċ komuni tal-Unjoni fil-qasam tat-tassazzjoni tal-ekonomija diġitali se twassal, u anzi diġà wasslet, lill-Istati Membri jadottaw soluzzjonijiet unilaterali li se jwasslu għal arbitraġġ regolatorju u l-frammentazzjoni tas-suq uniku u jistgħu barra minn hekk isiru piż għall-kumpaniji li joperaw fil-livell transfruntier kif ukoll għall-awtoritajiet tat-taxxa;

71.  Jinnota r-rwol gwida li jiżvolġu l-Kummissjoni u ċerti Stati Membri fid-dibattitu globali dwar it-tassazzjoni tal-ekonomija diġitalizzata; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jkomplu l-ħidma proattiva fil-livell tal-OECD u tan-Nazzjonijiet Uniti, partikolarment permezz tal-proċess introdott mill-Qafas Inklużiv dwar il-BEPS fil-nota politika tiegħu(53); ifakkar, madankollu, li l-UE ma għandhiex tistenna soluzzjoni globali u jeħtiġilha taġixxi immedjatament;

72.  Jilqa' pożittivament il-pakkett dwar it-tassazzjoni diġitali adottat mill-Kummissjoni fil-21 ta' Marzu 2018; jiddispjaċih, madankollu,bil-fatt li d-Danimarka, il-Finlandja, l-Irlanda u l-Iżvezja żammew ir-riżervi tagħhom jew l-oppożizzjoni fundamentali tagħhom għall-pakkett dwar it-TSD matul il-laqgħat tal-ECOFIN tat-12 ta' Marzu 2019(54);

73.  Jenfasizza li l-ftehim dwar dak li jikkostitwixxi stabbiliment diġitali stabbli, l-uniku li ntlaħaq s'issa, huwa pass fit-triq it-tajba, iżda ma jsolvix il-kwistjoni tal-allokazzjoni tal-bażi għat-taxxa;

74.  Jistieden lill-Istati Membri li lesti jikkunsidraw il-possibbiltà li jintroduċu taxxa diġitali jkomplu f'din it-triq fil-qafas ta' kooperazzjoni msaħħa bil-għan li tkun evitata l-frammentazzjoni ulterjuri tas-suq uniku, kif diġà qiegħed jiġri meta l-Istati Membri individwali jikkunsidraw l-introduzzjoni ta' soluzzjonijiet nazzjonali;

75.  Jagħraf li l-hekk imsejħa soluzzjoni interim mhijiex ottimali; jemmen li se tgħin tħaffef it-tfittxija ta' soluzzjoni aħjar fil-livell globali, filwaqt li toħloq, sa ċertu punt, kundizzjonijiet ta' parità fis-swieq lokali; jistieden lill-Istati Membri tal-UE jiddiskutu, jadottaw u jimplimentaw is-soluzzjoni fuq żmien twil li tikkonċerna t-tassazzjoni tal-ekonomija diġitali (dwar il-preżenza diġitali sinifikanti) mill-aktar fis possibbli sabiex l-UE tibqa' prekursur fil-livell globali; jisħaq fuq il-fatt li s-soluzzjoni fuq żmien twil tal-Kummissjoni għandha sservi ta' bażi għal aktar ħidma fil-livell internazzjonali;

76.  Jieħu nota tal-fatt li ċ-ċittadini tal-UE qegħdin jitolbu bil-qawwa TSD; ifakkar li l-istħarriġ juri li 80 % taċ-ċittadini tal-Ġermanja, Franza, l-Awstrija, in-Netherlands, l-Iżvezja u d-Danimarka jappoġġaw TSD, u jidhrilhom li l-UE għandha tkun pijuniera fl-isforzi internazzjonali; jissottolinja wkoll li l-maġġoranza taċ-ċittadini mistħarrġa tixtieq li t-TSD ikollha kamp ta' applikazzjoni wiesa'(55);

77.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li t-TSD tkun miżura provviżorja, billi jinkludu "klawżola ta' estinzjoni" fil-proposta għal direttiva tal-Kunsill tal-21 ta' Marzu 2018 dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali(56) (COM(2018)0148) u billi jħaffu d-diskussjoni dwar il-preżenza diġitali sinifikanti;

2.2.4.Tassazzjoni effettiva

78.  Josserva li r-rati ta' taxxa korporattiva nominali, fil-livelli tal-UE, naqsu, minn medja ta' 32 % fl-2000 għal 21,9 % fl-2018(57), fatt li jirrappreżenta tnaqqis ta' 32 %; jinsab imħasseb bl-implikazzjonijiet ta' din il-kompetizzjoni fis-sostenibbiltà tas-sistemi tat-taxxa u r-riperkussjonijiet potenzjali fuq pajjiżi oħra; josserva li l-ewwel proġett relatat mal-BEPS, immexxi mill-G20/OECD, ma aċċennax għal dan il-fenomenu; jilqa' pożittivament il-fatt li l-Qafas Inklużiv dwar il-BEPS ħabbar li se jeżamina, fuq bażi "mingħajr preġudizzju", id-dritt ta' impożizzjoni ta' taxxi li jkunu jsaħħu l-kapaċità tal-ġurisdizzjonijiet li jintaxxaw il-profitti meta l-ġurisdizzjoni l-oħra bid-dritt li tintaxxa tapplika rata ta' taxxa effettiva baxxa għal dawk il-profitti, sal-2020(58), u dan jiġifieri tassazzjoni effettiva minima; josserva li, kif indikat fil-Qafas Inklużiv dwar il-BEPS, il-ħidma li qiegħda tagħmel bħalissa l-OECD ma timplikax bidliet tal-fatt li l-pajjiżi jew il-ġurisdizzjonijiet huma liberi li jiffissaw ir-rati tat-taxxa tagħhom jew li ma jkollhom l-ebda sistema ta' tassazzjoni korporattiva(59);

79.  Jilqa' l-istandard globali l-ġdid tal-OECD dwar il-fattur ta' attivitajiet sostanzjali għal ebda ġurisdizzjoni tat-taxxa jew ġurisdizzjonijiet tat-taxxa nominali biss(60), ispirat fil-parti l-kbira tiegħu mill-ħidma tal-UE fuq il-proċess tal-elenkar tal-UE (Kriterju ġust 2.2 tal-lista tal-UE);

80.  Josserva d-diskrepanzi bejn l-estimi tar-rati tat-taxxa effettivi tal-kumpaniji l-kbar – spiss ibbażati fuq proviżjonijiet għat-taxxi(61) – u t-taxxa reali mħallsa mill-MNEs il-kbar; jinnota li s-setturi tradizzjonali jħallsu f'medja rata tat-taxxa korporattiva effettiva ta' 23 % filwaqt is-settur diġitali jħallas madwar 9,5 %(62);

81.  Jieħu nota tal-metodoloġiji diverġenti għall-valutazzjoni tar-rati ta-taxxa effettivi, li ma jippermettux li jsir tqabbil affidabbli tal-valuri tagħhom fl-UE u fil-livell dinji; josserva li ċerti valutazzjonijiet tar-rati tat-taxxa effettivi fl-UE jvarjaw minn 2,2 % sa 30 %(63); jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa l-metodoloġija tagħha stess u tippubblika perjodikament ir-rati tat-taxxa effettivi fl-Istati Membri;

82.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-fenomenu tat-tnaqqis tar-rata tat-taxxa nominali u l-impatt tiegħu fuq ir-rati tat-taxxa effettivi fl-UE, u tipproponi rimedji, kemm fi ħdan l-UE kif ukoll fir-rigward tal-pajjiżi terzi skont kif japplika, inklużi regoli b'saħħithom dwar il-ġlieda kontra l-abbużi, miżuri difensivi, bħal regoli aktar b'saħħithom għall-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż, u rakkomandazzjoni għal emenda tat-trattati tat-taxxa;

83.  Jemmen li l-koordinament globali fuq il-bażi tat-taxxa bħala riżultat tal-proġett OECD/BEPS għandu jkun akkumpanjat minn koordinament aħjar tar-rati tat-taxxa fi sforz biex tinkiseb effiċjenza mtejba;

84.  Jistieden lill-Istati Membri jaġġornaw il-mandat tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta biex jeżaminaw il-kunċett ta' tassazzjoni effettiva minima tal-profitti tal-kumpaniji biex jingħata segwitu lill-ħidma tal-OECD dwar l-isfidi tat-taxxa tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija;

85.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni li għamel il-Ministru tal-Finanzi Franċiż waqt il-laqgħa tal-Kumitat TAX3 tat-23 ta' Ottubru 2018 rigward il-bżonn li ssir diskussjoni dwar il-kunċett ta' tassazzjoni minima; jilqa' b'sodisfazzjon ir-rieda ta' Franza li tinkludi d-dibattitu dwar it-tassazzjoni minima fost il-prijoritajiet tal-Presidenza tal-G7 tagħha fl-2019, kif tenniet matul il-laqgħat tal-ECOFIN tat-12 ta' Marzu 2019;

2.3.Kooperazzjoni amministrattiva fir-rigward tat-taxxi diretti

86.  Jenfasizza l-fatt li minn Ġunju 2014 id-DAC ġiet emendata erba' darbiet;

87.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u tippreżenta proposti sabiex tneħħi l-lakuni fid-DAC2, b'mod partikolari billi tinkludi assi tanġibbli u kriptovaluti fil-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva, billi tippreskrivi sanzjonijiet għal nuqqas ta' konformità jew għal rappurtar falz minn istituzzjonijiet finanzjarji, kif ukoll billi tinkludi aktar tipi ta' istituzzjoni finanzjarja u tipi ta' kontijiet li mhumiex qed jiġu rappurtati bħalissa, bħall-fondi tal-pensjonijiet;

88.  Itenni l-appell tiegħu għal portata usa' fir-rigward tal-iskambju tad-deċiżjonijiet tat-taxxa u aċċess akbar mill-Kummissjoni, u għal armonizzazzjoni akbar tal-prattiki ta' deċiżjonijiet tat-taxxa tal-awtoritajiet nazzjonali differenti tat-taxxa;

89.  Jistieden lill-Kummissjoni toħroġ malajr l-ewwel valutazzjoni tagħha tad-DAC3 f'dan ir-rigward, u tkopri b'mod partikolari l-għadd ta' deċiżjonijiet tat-taxxa skambjati u l-għadd ta' okkażjonijiet li fihom l-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa aċċedew għall-informazzjoni fil-pussess ta' Stat Membru ieħor; jitlob li l-valutazzjoni tqis ukoll l-impatt tad-divulgazzjoni ta' informazzjoni importanti relatata mad-deċiżjonijiet tat-taxxa (l-għadd ta' deċiżjonijiet, l-ismijiet tal-benefiċjarji, ir-rata tat-taxxa effettiva li ġejja minn kull deċiżjoni); jistieden lill-Istati Membri jippubblikaw id-deċiżjoni tat-taxxa nazzjonali;

90.  Jiddeplora l-fatt li l-Kummissarju inkarigat mit-tassazzjoni ma jirrikonoxxix il-ħtieġa li tiġi estiża s-sistema eżistenti għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa;

91.  Itenni, barra minn hekk, l-appell tiegħu biex jiġi żgurat awditjar tat-taxxa simultanju tal-persuni b'interessi komuni jew komplementari (fosthom il-kumpaniji omm u s-sussidjarji tagħhom), u l-appell tiegħu biex tkompli tiżdied il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taxxa bejn l-Istati Membri bis-saħħa ta' obbligu li tingħata tweġiba lit-talbiet mingħand gruppi dwar materja ta' taxxa; ifakkar li d-dritt għas-silenzju fil-konfront tal-awtoritajiet tat-taxxa ma japplikax fil-kuntest ta' sempliċi inkjesta amministrattiva u li l-kooperazzjoni hija meħtieġa(64);

92.  Jikkunsidra li spezzjonijiet fuq il-post u awditi konġunti koordinati għandhom ikunu parti mill-qafas Ewropew ta' kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa;

93.  Jenfasizza l-fatt li mhux biss l-iskambju ta' informazzjoni u l-ipproċessar tagħha bejn l-awtoritajiet tat-taxxa jikkontribwixxu għal ġbir tat-taxxi aktar effiċjenti, iżda wkoll il-qsim tal-aħjar prattiki; jistieden lill-Istati Membri jagħtu prijorità lill-qsim tal-aħjar prattiki fost l-awtoritajiet tat-taxxa, partikolarment fir-rigward tad-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet tat-taxxa;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jarmonizzaw il-proċeduri għal sistema diġitali għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa bil-għan li jiffaċilitaw l-attivitajiet transfruntieri u jnaqqsu l-proċeduri burokratiċi;

95.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta malajr l-implimentazzjoni tad-DAC4 u jekk l-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa jaċċedux effettivament għall-informazzjoni skont il-pajjiż fil-pussess ta' Stat Membru ieħor; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-mod kif id-DAC4 tinteraġixxi mal-Azzjoni 13 tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-BEPS tal-G20 dwar l-informazzjoni skont il-pajjiż;

96.  Jilqa' pożittivament l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar kontijiet finanzjarji bbażat fuq l-istandard globali żviluppat mill-OECD flimkien ma' Andorra, il-Liechtenstein, Monaco, San Marino u l-Iżvizzera; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaġġornaw id-dispożizzjonijiet tat-Trattat biex jiġu jaqblu mad-DAC kif emendata;

97.  Jenfasizza wkoll il-kontribuzzjoni li saret permezz tal-Programm Fiscalis 2020 li għandu l-għan li jżid il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi parteċipanti, l-awtoritajiet tat-taxxa tagħhom u l-uffiċjali tagħhom; jenfasizza l-valur miżjud li jirriżulta minn azzjonijiet konġunti f'dan il-qasam u r-rwol tal-programm possibbli fl-iżvilupp u fl-operazzjoni ta' sistemi tal-IT trans-Ewropej ewlenin;

98.  Ifakkar lill-Istati Membri fl-obbligi kollha tagħhom skont it-Trattat(65), partikolarment biex jikkooperaw b'mod leali, sinċier u fil-pront; jitlob, għaldaqstant, fid-dawl tal-każijiet transfruntieri, b'mod partikolari l-hekk imsejħa "cum-ex files", in-nomina ta' Punti Uniċi ta' Kuntatt min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa tal-Istati Membri kollha, konformement mas-sistema ta' punti uniċi ta' kuntatt tal-Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration (JITSIC – task force konġunta internazzjonali dwar l-intelligence kondiviża u l-kollaborazzjoni) fil-qafas tal-OECD(66), bil-għan li tiġi faċilitata u msaħħa l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa; ikompli jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita u tikkoordina l-kooperazzjoni bejn il-Punti Uniċi ta' Kuntatt tal-Istati Membri;

99.  Jirrakkomanda lill-awtoritajiet tal-Istati Membri, li jiġu nnotifikati mill-kontropartijiet tagħhom fl-Istati Membri l-oħrajn bi ksur potenzjali tal-liġi, ifornu notifika uffiċjali ta' rċevuta u, meta tkun f'lokha, risposta sostanzjali dwar l-azzjonijiet meħuda wara n-notifika msemmija qabel fi żmien raġonevoli;

2.4.Tneħħija tad-dividendi u ħasil tal-bonds

100.  Josserva li t-tranżazzjonijiet cum-ex huma problema dinjija magħrufa mis-snin '90, anki fl-Ewropa, iżda għadha ma ttieħdet l-ebda azzjoni koordinata biex tingħeleb; jiddeplora l-frodi tat-taxxa żvelati mill-hekk imsejjaħ skandlu tal-cum-ex files, li wasslu għal telf irrapportat pubblikament tad-dħul mit-taxxa tal-Istati Membri, li skont xi stimi tal-midja jammonta għal EUR 55,2 biljun; jenfasizza li l-konsorzju tal-ġurnalisti Ewropej allegatament jidentifika l-Ġermanja, id-Danimarka, Spanja, l-Italja u Franza bħala s-swieq fil-mira ewlenin għal prattiki kummerċjali cum-ex, segwiti mill-Belġju, il-Finlandja, il-Polonja, in-Netherlands, l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka;

101.  Jenfasizza li l-kumplessità tas-sistemi tat-taxxa tista' tagħti lok għal modi kif dak li jkun jaħrab min-normi ġuridiċi li jiffaċilitaw l-iskemi ta' frodi tat-taxxa bħal, pereżempju, il-cum-ex files;

102.  Josserva li l-frodi sistematika ċċentrata fuq l-iskemi "cum-ex" u "cum-cum" kienet parzjalment possibbli għax l-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri ma għamlux biżżejjed kontrolli fuqha l-applikazzjonijiet għal rifużjoni tat-taxxi u li l-awtoritajiet rilevanti ma kellhomx stampa ċara u sħiħa tas-sjieda reali tal-ishma; jistieden lill-Istati Membri jagħtu aċċess għall-informazzjoni sħiħa u aġġornata lill-awtoritajiet rilevanti kollha dwar is-sjieda tal-ishma; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk hijiex meħtieġa azzjoni tal-UE f'dan ir-rigward, u tippreżenta proposta leġiżlattiva f'każ li l-valutazzjoni turi l-ħtieġa għal tali azzjoni;

103.  Jissottolinja li r-rivelazzjonijiet jidhru li jindikaw nuqqasijiet possibbli fil-liġijiet nazzjonali dwar it-tassazzjoni u fis-sistemi attwali tal-iskambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istat Membri; iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw b'mod effikaċi l-kanali ta' komunikazzjoni, id-data nazzjonali u d-data kollha li tkun disponibbli mill-qafas imsaħħaħ għall-iskambju ta' informazzjoni;

104.  Jenfasizza li l-aspetti transfruntieri tal-cum-ex files għandhom jiġu indirizzati fuq livell multilaterali; iwissi li l-introduzzjoni ta' trattati bilaterali ġodda dwar l-iskambji ta' informazzjoni u mekkaniżmi ta' kooperazzjoni bilaterali bejn l-Istati Membri individwali tkun tikkomplika x-xibka diġà kumplessa ta' regoli internazzjonali, tintroduċi modi ġodda kif dak li jkun jaħrab min-normi u tikkontribwixxi għan-nuqqas ta' trasparenza;

105.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jinvestigaw u janalizzaw bir-reqqa l-prattiki tal-pagament tal-imgħax fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom, jidentifikaw il-lakuni fil-liġijiet tat-taxxa tagħhom li jiġġeneraw opportunitajiet għal sfruttament minn dawk li jwettqu frodi jew jevitaw it-taxxa, janalizzaw kwalunkwe dimensjoni transfruntiera potenzjali ta' dawn il-prattiki u jtemmu dawn il-prattiki dwar it-taxxa dannużi kollha; jistieden lill-Istati Membri jiskambjaw l-aħjar prattiki f'dan ir-rigward;

106.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet superviżorji finanzjarji tagħhom jivvalutaw il-ħtieġa li jipprojbixxu unikament il-prattiki finanzjarji xprunati minn raġunijiet ta' taxxa, bħall-arbitraġġ tad-dividendi jew it-tneħħija tad-dividendi u skemi simili, salv prova kuntrarja mill-emittent li dawn il-prattiki finanzjarji għandhom skop ekonomiku sostanzjali differenti mir-rifużjoni tat-taxxa inġustifikata u/jew mill-evitar tat-taxxa; jistieden lil-leġiżlaturi tal-UE jevalwaw il-possibbiltà li jimplimentaw din il-miżura fil-livell tal-UE;

107.  Jistieden lill-Kummissjoni tibda taħdem immedjatament fuq proposta għal pulizija finanzjarja Ewropea fi ħdan il-qafas tal-Europol, bil-kapaċitajiet investigattivi tagħha stess, kif ukoll fuq qafas Ewropew għall-investigazzjonijiet transfruntieri fil-qasam tat-taxxa u għal reati finanzjarji transfruntieri oħrajn;

108.  Jikkonkludi li l-cum-ex files juru l-ħtieġa urġenti li titjieb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri tal-UE, partikolarment fir-rigward tal-qsim tal-informazzjoni; iħeġġeġ, għalhekk, lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni tagħhom fl-identifikazzjoni, fit-twaqqif, fl-investigazzjoni u fil-prosekuzzjoni tal-iskemi tal-frodi u tal-evażjoni tat-taxxa bħal cum-ex u, meta japplika, cum-cum, inkluż l-iskambju tal-aħjar prattiki, u jappoġġaw is-soluzzjonijiet fil-livell tal-UE, meta jkun iġġustifikat;

2.5.Trasparenza fir-rigward tat-taxxa korporattiva

109.  Jilqa' l-adozzjoni tad-DAC4 li tipprevedi CBCR għall-awtoritajiet tat-taxxa, f'konformità mal-istandard tal-Azzjoni 13 tal-BEPS;

110.  Ifakkar li CBCR pubbliku huwa wieħed mill-miżuri ewlenin biex tinħoloq aktar trasparenza fir-rigward tal-informazzjoni dwar it-taxxa tal-kumpaniji; jisħaq fuq il-fatt li l-proposta għal CBCR pubbliku min-naħa ta' ċerti impriżi u fergħat tressqet lill-koleġiżlaturi ftit wara li faqqa' l-iskandlu tal-Panama papers fit-12 ta' April 2016, u li l-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu dwarha fl-4 ta' Lulju 2017(67); ifakkar li l-Parlament talab li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni tar-rapportar u tal-protezzjoni tal-informazzjoni kummerċjalment sensittiva fir-rispett dovut tal-kompetittività tal-impriżi tal-UE;

111.  Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament mogħtija bir-rakkomandazzjonijiet tal-PANA li fiha sejjaħ għal rapportar pubbliku u ambizzjuż pajjjiż pajjiż (CBCR) sabiex isaħħaħ it-trasparenza tat-taxxa u l-iskrutinju pubbliku tal-impriżi multinazzjonali (MNEs); iħeġġeġ lill-Kunsill jilħaq ftehim komuni sabiex jiġi adottat CBCR pubbliku, bħala waħda mill-miżuri ewlenin biex tinkiseb aktar trasparenza għaċ-ċittadini kollha fir-rigward tal-informazzjoni dwar it-taxxa tal-kumpaniji;

112.  Jiddeplora n-nuqqas ta' progress u kooperazzjoni min-naħa tal-Kunsill mill-2016; iħeġġeġ li jsir progress rapidu fil-Kunsill sabiex jidħol f'negozjati mal-Parlament;

113.  Ifakkar li l-iskrutinju pubbliku huwa utli għar-riċerkaturi(68), għall-ġurnalisti investigattivi, għall-investituri u għall-partijiet interessati l-oħra biex jivvalutaw adegwatament ir-riskji, ir-responsabbiltajiet u l-opportunitajiet biex tiġi stimolata imprenditorija ġusta; ifakkar li dispożizzjonijiet simili diġà huma previsti għas-settur bankarju mill-Artikolu 89 tad-Direttiva 2013/36/UE (CDR IV)(69) u għall-industriji estrattivi u tal-qtugħ ta' foresti mid-Direttiva 2013/34/UE(70); josserva li ċerti partijiet interessati privati qegħdin jiżviluppaw fuq bażi volontarja strumenti ġodda ta' rappurtar li jsaħħu t-trasparenza fiskali, bħall-istandard tal-Inizjattiva Globali għar-Rappurtar (Global Reporting Initiative) "Divulgazzjoni dwar it-taxxi u l-pagamenti lill-gvernijiet" bħala parti mill-politika tagħhom fil-qasam tar-responsabbiltà soċjali korporattiva;

114.  Ifakkar li l-miżuri marbuta mat-trasparenza fit-taxxa korporattiva għandhom jitqiesu relatati mal-Artikolu 50(1) tat-TFUE dwar il-libertà ta' stabbiliment, għaldaqstant, dan l-Artikolu jikkostitwixxi l-bażi ġuridika xierqa għall-proposta għal CBCR pubbliku kif inhu fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni tat-12 ta' April 2016 (COM(2016)0198);

115.  Josserva li, għal dak li għandu x'jaqsam mal-kapaċità limitata tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw li jissodisfaw ir-rekwiżiti permezz tal-proċeduri eżistenti għall-iskambju ta' informazzjoni, it-trasparenza hija partikolarment importanti inkwantu tkun tiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni għall-amministrazzjonijiet tat-taxxa tagħhom;

2.6.Regoli dwar l-għajnuna mill-Istat

116.  Ifakkar li l-qasam tat-tassazzjoni diretta tal-impriżi jaqa' fi ħdan l-ambitu tal-għajnuna mill-Istat(71) meta l-miżuri fiskali jiddiskriminaw bejn il-kontribwenti, bil-maqlub tal-miżuri fiskali ta' natura ġenerali li japplikaw għall-impriżi kollha mingħajr distinzjoni;

117.  Jistieden lill-Kummissjoni u b'mod partikolari lid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni, jivvalutaw il-miżuri possibbli biex l-Istati Membri jiġu skoraġġuti milli jagħtu tali għajnuna mill-Istat fil-forma ta' benefiċċju fuq it-taxxa;

118.  Jilqa' l-approċċ proattiv u miftuħ il-ġdid tal-Kummissjoni għall-investigazzjonijiet dwar l-għajnuna illegali mill-Istat matul dan il-mandat, li wassal biex il-Kummissjoni kkonkludiet għadd kbir ta' każijiet ta' profil għoli;

119.  Jiddeplora l-fatt li l-kumpaniji jistgħu jagħmlu ftehimiet mal-gvernijiet biex kważi ma jħallsu l-ebda taxxa f'pajjiż partikolari minkejja li jwettqu attività sostanzjali hemm; jindika f'dan ir-rigward deċiżjoni tat-taxxa bejn l-awtorità tad-dħul mit-taxxa Netherlandiża u Royal Dutch Shell plc li tidher li qed tikser il-leġiżlazzjoni fir-rigward tat-taxxa Netherlandiża, magħmula unikament minħabba l-fatt li l-uffiċċju prinċipali jkun jinsab fin-Netherlands wara l-unifikazzjoni taż-żewġ kumpaniji omm preċedenti, u li tirriżulta f'eżenzjoni mit-taxxa minn ras il-għajn tad-dividendi Netherlandiżi; jirrimarka fl-istess ħin, li l-investigazzjonijiet reċenti jidher li juru li l-kumpanija ma tħallas ebda taxxa fuq il-profit lanqas fin-Netherlands; itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tinvestiga dan il-każ ta' għajnuna mill-Istat potenzjalment illegali;

120.  Jilqa' pożittivament il-fatt li mill-2014, il-Kummissjoni ilha tinvestiga l-prattiki ta' deċiżjonijiet tat-taxxa tal-Istati Membri, b'segwitu għall-allegazzjonijiet ta' trattament favorevoli f'dik li hija taxxa fil-konfront ta' ċerti kumpaniji, u li, mill-2014, tat bidu għal disa' investigazzjonijiet formali, sitta minnhom ikkonkludew li d-deċiżjonijiet tat-taxxa kienu jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat illegali(72); josserva li investigazzjoni waħda minnhom ingħalqet billi kkonkludiet li n-nontassazzjoni doppja ta' ċerti profitti ma kinitx tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat(73), filwaqt li t-tnejn l-oħra għadhom għaddejjin(74);

121.  Jiddeplora l-fatt li, kważi ħames snin wara r-rivelazzjonijiet LuxLeaks, il-Kummissjoni fetħet investigazzjoni formali(75) f'waħda biss minn fost aktar minn 500 deċiżjoni tat-taxxa li ħareġ il-Lussemburgu li ġew żvelati mill-investigazzjoni LuxLeaks immexxija mill-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti Investigattivi (ICIJ);

122.  Jinnota li minkejja l-fatt li l-Kummissjoni sabet li McDonald's ibbenefika minn nontassazzjoni doppja fuq ċerti profitti fl-UE, ma setgħet toħroġ l-ebda deċiżjoni fl-ambitu tar-regoli tal-UE fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat, peress li l-Kummissjoni kkonkludiet li n-nontassazzjoni doppja rriżultat minn diskrepanza bejn il-leġiżlazzjoni Lussemburgiża u dik tal-Istati Uniti fir-rigward tat-taxxa u t-trattat kontra t-taxxa doppja bejn il-Lussemburgu u l-Istati Uniti(76); jieħu nota tal-fatt li l-Lussemburgu ħabbar li se jirrevedi t-trattati tiegħu kontra t-tassazzjoni doppja biex jikkonforma mad-dritt internazzjonali dwar it-taxxa;

123.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-Kummissjoni iddeċidiet li n-nontassazzjoni doppja miksuba minn McDonald seħħet minn asimetrija bejn il-liġijiet tat-taxxa Lussemburgiżi u dawk tal-Istati Uniti u t-trattat dwar it-taxxa bejn il-Lussemburgu u l-Istati Uniti, u li minn din l-asimetrija McDonald approfitta b'arbitraġġ bejn il-ġurisdizzjonijiet; jinsab ulterjorment imħasseb dwar il-fatt li dan l-evitar tat-taxxa mmexxi mill-arbitraġġ qed ikun possibbli fl-UE;

124.  Jinsab imħasseb bl-enormità tat-taxxa li ma tħallsitx fir-rigward tal-Istati Membri kollha fuq żminijiet twal(77); ifakkar li l-objettiv tal-irkupru tal-għajnuna illegali huwa li jerġa' jinġieb l-istatus quo, u li l-kalkolu tas-somma eżatta ta' għajnuna li għandha titħallas huwa parti mill-obbligu ta' implimentazzjoni gravanti fuq l-awtoritajiet nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u tistabbilixxi kontromiżuri fattibbli, fosthom multi, bil-għan li tgħin lill-Istati Membri jevitaw li joffru trattament favorevoli selettiv f'dik li hija taxxa li jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat u mhux konformi mar-regoli tal-UE;

125.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni li tifformula linji gwida li jiċċaraw x'jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat relatati mat-taxxa u pprezzar tat-trasferiment "adegwat"; jitlob ukoll lill-Kummissjoni tneħħi l-inċertezzi ġuridiċi kemm għall-kontribwenti konformi kif ukoll għall-amministrazzjonijiet tat-taxxa u tiddefinixxi konsegwentement qafas komprensiv ta' prattiki fil-qasam tat-taxxa għall-Istati Membri;

126.  Jesprimi d-dispjaċir tiegħu minħabba li l-Kummissjoni naqset milli tuża r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat kontra kwalunkwe miżura fiskali li xxekkel b'mod serju l-kompetizzjoni, u li hija tapplika dawn ir-regoli biss f'każijiet speċifiċi b'karatteristiċi partikolari sabiex tibdel il-prattika tal-istat ikkonċernat; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel kull sforz biex tirkupra għajnuna mill-Istat mhux dovuta, inkluż għall-kumpaniji kollha msemmija fl-iskandlu Luxleaks, bil-għan li tistabbilixxi mill-ġdid kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ekwi; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tipprovdi aktar gwida lill-Istati Membri u lill-atturi tas-suq fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u xi tfisser għall-prattiki tal-ippjanar tat-taxxa tal-kumpaniji;

127.  Jitlob riforma tad-dritt tal-kompetizzjoni bil-għan li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat sabiex tkun tista' tittieħed azzjoni aktar b'saħħitha kontra l-għajnuna fiskali dannuża mill-Istat destinata għall-kumpaniji multinazzjonali, li jinkludu deċiżjonijiet tat-taxxa;

2.7.Kumpaniji fittizji

128.  Jinnota li ma hemm l-ebda definizzjoni unika ta' kumpanija fittizja, jiġifieri kumpanija rreġistrata f'ġurisdizzjoni għal skopijiet ta' evitar tat-taxxa jew evażjoni tat-taxxa biss u mingħajr l-ebda preżenza ekonomika sinifikanti; jenfasizza, madankollu, li kriterji sempliċi bħall-attività ekonomika reali jew il-preżenza fiżika ta' persunal li jaħdem għall-kumpanija, jistgħu jkunu mezzi ta' identifikazzjoni u ta' ġlieda kontra l-proliferazzjoni ta' dawn il-kumpaniji fittizji; itenni l-appell tiegħu għal definizzjoni ċara;

129.  Jenfasizza li, kif propost fil-pożizzjoni tal-Parlament għan-negozjati interistituzzjonali relatati mad-direttiva li temenda fir-rigward tal-konverżjonijiet, il-fużjonijiet [mergers] u x-xissjonijiet [diviżjonijiet] transfruntieri(78), l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jiżguraw li l-konverżjonijiet transfruntieri jikkorrispondu għall-eżerċizzju effettiv ta' attività ekonomika ġenwina, anki fis-settur diġitali, bil-għan li jiġi evitat il-ħolqien ta' kumpaniji fittizji;

130.  Jistieden lill-Istati Membri jitolbu li bejn l-awtoritajiet kompetenti tiġi skambjata ġabra ta' informazzjoni finanzjarja qabel l-eżekuzzjoni tal-konverżjonijiet, tal-fużjonijiet jew tax-xissjonijiet transfruntieri;

131.  Jirrakkomanda li kwalunkwe entità li toħloq struttura offshore għandha tipprovdi r-raġunijiet leġittimi wara tali deċiżjoni lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jiġi żgurat li kontijiet offshore ma jintużawx għal skopijiet ta' ħasil tal-flus jew ta' evażjoni tat-taxxa;

132.  Jitlob li tiġi divulgata l-identità tas-sidien reali lill-awtoritajiet tat-taxxa;

133.  Jiġbed l-attenzjoni għall-miżuri nazzjonali li speċifikament jipprojbixxu relazzjonijiet kummerċjali mal-kumpaniji fittizji; jevidenzja, b'mod partikolari, il-leġiżlazzjoni Latvjana li tiddefinixxi kumpanija fittizja bħala entità li ma għandha l-ebda attività ekonomika effettiva u mingħajr prova dokumentarja biex turi l-maqlub, u li hija rreġistrata f'ġurisdizzjoni li fiha l-kumpaniji mhumiex meħtieġa jippreżentaw rapporti finanzjarji, u/jew ma għandha l-ebda post tan-negozju fil-pajjiż tar-residenza tagħha; josserva, madankollu, li, skont id-dritt tal-UE, il-projbizzjoni ta' kumpaniji fittizji fil-Latvja ma tistax tintuża biex jiġu pprojbiti l-kumpaniji fittizji residenti fl-Istati Membri tal-UE, inkwantu dan ikun meqjus diskriminatorju(79); jistieden lill-Kummissjoni tipproponi bidliet fil-leġiżlazzjoni attwali tal-UE li jkunu jippermettu l-projbizzjoni tal-kumpaniji fittizji anki jekk residenti fl-Istati Membri tal-UE;

134.  Jissottolinja l-fatt li l-livell għoli ta' IDB dieħel u ħiereġ bħala perċentwal tal-PDG f'seba' Stati Membri (il-Belġju, Ċipru, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Lussemburgu, Malta u n-Netherlands) jista' jkun sa ċertu punt spjegat biss permezz ta' attivitajiet ekonomiċi reali li jseħħu f'dawn l-Istati Membri(80);

135.  Jissottolinja l-perċentwal għoli ta' IDB f'diversi Stati Membri, partikolarment fil-Lussemburgu, f'Malta, f'Ċipru, fin-Netherlands u fl-Irlanda(81); josserva li normalment entitajiet bi skop speċjali jiddetjenu tali IDB, li spiss iservu biex jisfruttaw il-lakuni; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta r-rwol tal-entitajiet bi skop speċjali li jiddetjenu IDB;

136.  Jinnota li l-indikaturi ekonomiċi bħal livell għoli ta' IDB b'mod mhux tas-soltu, kif ukoll l-IDB li jiddetjenu l-entitajiet bi skop speċjali huma parti mill-indikaturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa(82);

137.  Jinnota li r-regoli ATAD kontra l-abbuż (arranġamenti artifiċjali) ikopru l-kumpaniji fittizji, filwaqt li l-BKTK u l-BKKTK ikunu jiżguraw li l-introjtu jiġi attribwit fil-post fejn issir l-attività ekonomika reali;

138.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu rekwiżiti koordinati, vinkolanti, infurzabbli u sostanzjali relatati mal-attività ekonomika kif ukoll testijiet tan-nefqa;

139.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq, fi żmien sentejn, kontrolli tal-idoneità tal-inizjattivi leġiżlattivi u politiċi interkonnessi mmirati li jindirizzaw l-użu tal-kumpaniji fittizji fil-kuntest tal-frodi tat-taxxa, tal-evażjoni tat-taxxa, tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa u tal-ħasil tal-flus;

3.Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT)

140.  Jissottolinja l-ħtieġa għall-armonizzazzjoni tar-regoli tal-VAT fil-livell tal-UE sal-punt li jkun neċessarju biex jiġu żgurati l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern u biex tiġi evitata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni(83);

141.  Jisħaq fuq il-fatt li l-VAT hija għajn ta' dħul mit-taxxa importanti għall-baġits nazzjonali; jinnota li fl-2016, id-dħul mill-VAT fit-28 Stat Membru tal-UE ammonta għal EUR 1 044 biljun, li jikkorrispondu għal 18 % tad-dħul mit-taxxa totali fl-Istati Membri; jieħu nota tal-fatt li l-baġit annwali tal-UE għall-2017 ammonta għal EUR 157 biljun;

142.  Jiddispjaċih, madankollu, li, minħabba l-frodi, jintilfu kull sena somom kbar ta' dħul mill-VAT mistenni; jenfasizza li skont l-istatistika tal-Kummissjoni, id-diskrepanza tal-VAT (li tfisser id-differenza bejn id-dħul mill-VAT mistenni u l-VAT realment miġbura, b'hekk tingħata stima tas-somma ta' VAT li ntilfet mhux biss minħabba l-frodi, iżda wkoll minħabba l-fallimenti, il-kalkoli żbaljati u l-evitar) fl-2016 fl-UE ammontat għal EUR 147 biljun, li jirrappreżentaw aktar minn 12 % tat-total ta' dħul mill-VAT mistenni(84), għalkemm is-sitwazzjoni hija ferm agħar f'għadd ta' Stati Membri, fejn id-diskrepanza toqrob jew hija saħansitra ogħla minn 20 %, li turi differenza kbira bejn l-Istati Membri fil-mod kif isibu tarf id-diskrepanza tal-VAT;

143.  Jinnota li l-Kummissjoni tistima li jintilfu madwar EUR 50 biljun – jew EUR 100 għal kull ċittadin tal-UE kull sena – minħabba frodi tal-VAT transfruntiera(85); filwaqt li skont l-istimi tal-Europol, madwar EUR 60 biljun fi frodi tal-VAT huma marbuta mal-kriminalità organizzata u mal-finanzjament tat-terroriżmu; josserva ż-żieda fl-armonizzazzjoni u fis-semplifikazzjoni tar-reġimi tal-VAT fl-UE, għad li sal-lum il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri la hi biżżejjed u lanqas effikaċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqawwu l-kooperazzjoni tagħhom biex itejbu l-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT; jistieden lill-Kummissjoni li jmiss tagħti prijorità lill-introduzzjoni u lill-implimentazzjoni tar-reġim tal-VAT definittiv bil-għan li dan jitjieb;

144.  Jitlob statistika affidabbli għall-istima tad-diskrepanza tal-VAT u jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ komuni fir-rigward tal-ġbir u tal-qsim ta' data fi ħdan l-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li tinġabar u tiġi ppubblikata regolarment statistika armonizzata fl-Istati Membri;

145.  Jissottolinja li l-karatteristika tar-reġim (ta' tranżizzjoni) tal-VAT attwali li tapplika eżenzjoni għall-provvisti intra-Komunitarji fi ħdan l-UE u għall-esportazzjonijiet ġiet abbużata mill-frodaturi, partikolarment fil-frodi karusell tal-VAT jew fil-frodi intra-Komunitarja b'negozjant nieqes (MTIC);

146.  Jieħu nota tal-fatt li, skont il-Kummissjoni, l-impriżi li jagħmlu kummerċ transfruntier attwalment ibatu minn kostijiet tal-konformità li huma 11 % ogħla meta mqabbla ma' dawk inkorsi mill-kumpaniji li jagħmlu kummerċ f'pajjiżhom; josserva li, partikolarment, l-SMEs ibatu minn kostijiet ta' konformità mal-VAT sproporzjonati, u din hija waħda mir-raġunijiet għala baqgħu kawti biex jisfruttaw il-vantaġġi tas-suq uniku; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jelaboraw soluzzjonijiet biex inaqqsu l-kostijiet ta' konformità mal-VAT marbuta mal-kummerċ transfruntier;

3.1.Modernizzazzjoni tal-qafas tal-VAT

147.  Jilqa' pożittivament għalhekk il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-VAT tas-6 ta' April 2016 għar-riforma tal-qafas tal-VAT u t-13-il proposta leġiżlattiva adottata mill-Kummissjoni minn Diċembru 2016 li jindirizzaw il-bidla lejn sistema definittiva tal-VAT, ineħħu l-ostakli relatati mal-VAT għall-kummerċ elettroniku, jirrieżaminaw ir-reġim tal-VAT għall-SMEs, jimmodernizzaw il-politika tar-rati tal-VAT u jindirizzaw il-kwistjoni tad-diskrepanza tal-VAT;

148.  Jilqa' pożittivament il-fatt li fl-2015 ġiet introdott Punt Uniku ta' Servizz Żgħir (MOSS) tal-VAT għas-servizzi ta' telekomunikazzjoni, xandir u dawk elettroniċi bħala sistema volontarja għar-reġistrazzjoni, id-dikjarazzjoni u l-pagament tal-VAT; jilqa' pożittivament l-estensjoni tal-MOSS għal forniment oħra ta' oġġetti u servizzi lill-konsumaturi finali mill-1 ta' Jannar 2021;

149.  Jinnota li l-Kummissjoni tistima li r-riforma li timmodernizza l-VAT mistennija tnaqqas il-burokrazija żejda b'95 %, li jammonta għal madwar EUR 1 biljun;

150.  Jilqa' pożittivament il-fatt li, fil-5 ta' Diċembru 2017, il-Kunsill adotta regoli ġodda li lill-impriżi online jiffaċilitawlhom ir-rispett tal-obbligi marbuta mal-VAT; jilqa' favorevolment il-fatt li, b'mod partikolari, il-Kunsill qies l-opinjoni tal-Parlament fir-rigward tal-introduzzjoni tar-responsabbiltà, għall-pjattaformi online, li jiġbru l-VAT fuq il-bejgħ mill-bogħod li jiffaċilitaw; iqis li din il-miżura se tiżgura kundizzjonijiet ta' parità mal-impriżi mhux tal-UE, billi ħafna oġġetti importati għall-bejgħ mill-bogħod attwalment jidħlu fl-UE eżenti mill-VAT; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw korrettament ir-regoli l-ġodda sal-2021;

151.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-proposti għal sistema definittiva tal-VAT adottati fl-4 ta' Ottubru 2017(86) u fl-24 ta' Mejju 2018(87); jilqa' pożittivament b'mod partikolari l-proposta tal-Kummissjoni biex tapplika l-prinċipju tad-destinazzjoni lit-tassazzjoni, li jfisser li l-VAT titħallas lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istat Membru tal-konsumatur finali, skont ir-rata applikabbli f'dan l-Istat Membru;

152.  Jilqa' favorevolment, b'mod partikolari, il-progress li għamel il-Kunsill fis-sistema definittiva tal-VAT billi adotta l-"Quick Fixes"(88) (soluzzjonijiet ta' malajr) fl-4 ta' Ottubru 2018; jesprimi, madankollu, it-tħassib tiegħu dwar il-fatt li ma ġiet adottata l-ebda salvagwardja fir-rigward tal-aspetti tagħha sensittivi għall-frodi, ispirata mill-pożizzjoni tal-Parlament(89) dwar il-proposta għal persuna taxxabbli ċertifikata(90), kif ġie espress fl-opinjoni tiegħu tat-3 ta' Ottubru 2018(91); jiddispjaċih immens li l-Kunsill ippospona d-deċiżjoni dwar l-introduzzjoni tal-istatus ta' persuna taxxabbli ċertifikata sal-adozzjoni tas-sistema definittiva tal-VAT;

153.  Jistieden lill-Kunsill jiżgura li l-istatus ta' persuna taxxabbli ċertifikata jkun konsistenti mal-istatus ta' Operatur Ekonomiku Awtorizzat (AEO) li jingħata mill-awtoritajiet doganali;

154.  Jitlob koordinament minimu trasparenti fil-livell tal-UE dwar id-definizzjoni tal-istatus ta' persuna taxxabbli ċertifikata, inkluża valutazzjoni regolari mill-Kummissjoni dwar kif l-Istati Membri jagħtu l-istatus ta' persuna taxxabbli ċertifikata; jitlob l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri dwar ir-rifjuti li jagħtu l-istatus ta' persuna taxxabbli ċertifikata lil ċerti kumpaniji, biex isaħħu l-koerenza u l-istandards komuni;

155.  Jilqa' pożittivament, barra minn hekk, ir-reviżjoni tal-iskemi speċjali għall-SMEs(92), li hija fundamentali biex jiġu garantiti kundizzjonijiet ta' parità peress li l-iskemi ta' eżenzjoni mill-VAT bħalissa huma disponibbli biss lil entitajiet nazzjonali, u tista' tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-kostijiet ta' konformità mal-VAT għall-SMEs; jitlob lill-Kunsill iqis l-opinjoni tal-Parlament tal-11 ta' Settembru 2018(93), partikolarment f'dik li hija s-semplifikazzjoni amministrattiva ulterjuri għall-SMEs; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni toħloq portal online li fih huma meħtieġa jirreġistraw dawk l-SMEs li biħsiebhom jagħmlu użu mill-eżenzjoni fi Stat Membru ieħor, u tistabbilixxi "one-stop shop" li permezz tiegħu l-impriżi ż-żgħar jistgħu jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-VAT għad-diversi Stati Membri li joperaw fihom;

156.  Jinnota l-adozzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għal Mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat (GRCM)(94), li se tippermetti derogi temporanji mir-regoli normali tal-VAT sabiex tiġi evitata aħjar il-frodi karusell fl-Istati Membri li jiġu affettwati bl-aktar mod sever minn dan it-tip ta' frodi; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-applikazzjoni u r-riskji potenzjali kif ukoll il-vantaġġi ta' din il-leġiżlazzjoni l-ġdida; jinsisti, madankollu, li l-GRCM ma għandu bl-ebda mod idewwem l-implimentazzjoni rapida ta' sistema definittiva tal-VAT;

157.  Josserva li l-espansjoni tal-kummerċ elettroniku spiss jista' joħloq problema għall-awtoritajiet tat-taxxa, eż. l-assenza ta' identifikazzjoni taxxabbli ta' bejjiegħ fl-UE, u r-reġistrazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-VAT ferm inferjuri għall-valur reali tat-tranżazzjonijiet iddikjarati; jilqa' pożittivament, għaldaqstant, l-ispirtu tar-regoli ta' implimentazzjoni proposti relatati mal-bejgħ mill-bogħod ta' prodotti adottati fil-11 ta' Diċembru 2018 min-naħa tal-Kummissjoni (COM(2018)0819 u COM(2018)0821), skont liema, partikolarment, mill-2021 il-pjattaformi online se jkunu responsabbli milli jiżguraw li l-VAT tinġabar fuq il-bejgħ ta' prodotti mill-kumpaniji mhux tal-UE lill-konsumaturi tal-UE li jsir fuq il-pjattaformi tagħhom;

158.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmonitorjaw it-tranżazzjonijiet tal-kummerċ elettroniku li jinvolvu lill-bejjiegħa bbażati barra mill-UE li ma jkunu ddikjaraw l-ebda VAT (ngħidu aħna billi jużaw b'mod indebitu l-istatut ta' "kampjun") jew jissottostimaw deliberatament il-valur biex jevitaw għalkollox jew ibaxxu l-ammont ta' VAT dovut; iqis li prattiki bħal dawn jpoġġu f'periklu l-integrità u l-funzjonament bla problemi tas-suq intern tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti leġiżlattivi, jekk tqis li huwa xieraq u meħtieġ;

3.2.Id-diskrepanza tal-VAT, il-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT u l-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tal-VAT

159.  Itenni t-talba tiegħu biex jiġu indirizzati l-fatturi li jikkontribwixxu għad-differenza fit-taxxa, bħall-VAT;

160.  Jilqa' pożittivament il-ftuħ tal-proċedura ta' ksur min-naħa tal-Kummissjoni fit-8 ta' Marzu 2018 fil-konfront ta' Ċipru, tal-Greċja u ta' Malta, u fit-8 ta' Novembru 2018 fil-konfront tal-Italja u tal-Isle of Man fir-rigward ta' prattiki abbużivi f'dik li hija VAT relatati mal-akkwiżizzjoni ta' jottijiet u inġenji tal-ajru, biex jiġi żgurat li jieqfu joffru trattament favorevoli allegatament illegali f'dik li hija taxxa għall-jottijiet u għall-inġenji tal-ajru privati, li jgħawweġ il-kompetizzjoni fis-settur marittimu u dak tal-avjazzjoni;

161.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-emendi għar-Regolament (UE) Nru 904/2010 fir-rigward tal-miżuri li jsaħħu l-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tal-VAT; jilqa' pożittivament iż-żjarat ta' monitoraġġ tal-Kummissjoni f'10 Stati Membri li saru fl-2017, speċjalment ir-rakkomandazzjoni sussegwenti maħsuba biex ittejjeb l-affidabbiltà tas-Sistema tal-iskambju ta' informazzjoni tal-VAT (VIES);

162.  Jinnota li l-Kummissjoni reċentement ipproponiet għodod addizzjonali ta' kontroll u rwol imsaħħaħ għall-Eurofisc, kif ukoll mekkaniżmi għal kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-amministrazzjonijiet tad-dwana u tat-taxxa; jistieden lill-Istati Membri kollha jipparteċipaw b'mod aktar attiv fis-sistema tal-Analiżi tan-Netwerks ta' Tranżazzjonijiet (TNA) fil-qafas tal-Eurofisc;

163.  Huwa tal-fehma li l-parteċipazzjoni tal-Istati Membri kollha fl-Eurofisc trid tkun obbligatorja u kundizzjoni biex jirċievu l-fondi tal-UE; itenni t-tħassib tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar ir-rifużjoni tal-VAT fl-infiq ta' koeżjoni(95) u dwar il-Programm tal-UE Kontra l-Frodi(96);

164.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina l-possibbiltajiet ta' ġbir u komunikazzjoni fil-ħin reali tad-data tat-tranżazzjonijiet tal-VAT mill-Istati Membri, peress li dan ikun iżid l-effikaċja tal-Eurofisc u jippermetti l-iżvilupp ulterjuri ta' strateġiji ġodda biex tingħeleb il-frodi tal-VAT; jistieden lill-awtoritajiet rilevanti kollha jużaw diversi teknoloġiji tal-istatistika u ta' estrazzjoni tad-data (data-mining) biex jidentifikaw anomaliji, relazzjonijiet u xejriet suspetti, li jippermettu lill-aġenziji tat-taxxa jindirizzaw aħjar spettru wiesa' ta' mġiba mhux konformi b'mod proattiv, immirat u effikaċi f'termini tal-ispejjeż;

165.  Jilqa' favorevolment l-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji (PIF)(97) li tiċċara l-kwistjonijiet tal-kooperazzjoni transfruntiera u tal-assistenza legali reċiproka bejn l-Istati Membri, l-Eurojust, l-Europol, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE), l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) u l-Kummissjoni fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT; jistieden lill-UPPE, lill-OLAF, lill-Eurofisc, lill-Europol u lill-Eurojust jikkooperaw mill-qrib bl-għan li jikkoordinaw l-isforzi tagħhom fil-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT u jidentifikaw u jadattaw ruħhom għall-prattiki frawdolenti l-ġodda;

166.  Jiġbed, madankollu, l-attenzjoni għall-bżonn ta' kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet amministrattivi, ġudizzjarji u tal-infurzar tal-liġi fi ħdan l-UE, kif enfasizzaw l-esperti matul is-seduta ta' smigħ tat-28 ta' Ġunju 2018 u fi studju kkummissjonat mill-Kumitat TAX3;

167.  Jilqa' favorevolment il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-twessigħ tal-kompetenzi tal-UPPE għar-reati ta' terroriżmu transfruntieri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-UPPE tkun tista' tibda topera mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard mill-2022, filwaqt li jiżgura kooperazzjoni mill-qrib mal-istituzzjonijiet, il-korpi, l-aġenziji u l-uffiċċji tal-Unjoni li diġà huma stabbiliti, li huma inkarigati mill-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; jitlob li jiġu imposti sanzjonijiet eżemplari, dissważivi u proporzjonati; iqis li kull min huwa involut fi skema ta' frodi tal-VAT organizzata għandu jiġi sanzjonat b'mod aħrax biex tiġi evitata l-perċezzjoni tal-impunità;

168.  Iqis li waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li jħallu lil dak li jkun iġib ruħu b'mod frawdolenti fir-rigward tal-VAT huwa l-"profitt fi flus kontanti" li l-frodatur jista' jagħmel; jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni tanalizza l-proposta li ressqu l-esperti(98) skont liema d-data tat-tranżazzjonijiet transfruntiera titqiegħed fi blockchain, u jintużaw muniti diġitali protetti li jistgħu jintużaw biss għall-pagamenti tal-VAT (għal skop uniku) minflok li tintuża munita ta' kors legali;

169.  Jilqa' bi pjaċir il-fatt li l-Kunsill indirizza l-frodi marbuta mal-importazzjonijiet(99); iqis li l-integrazzjoni adegwata tad-data mid-dikjarazzjonijiet doganali fil-VIES se tippermetti lill-Istati Membri tad-destinazzjoni jagħmlu kontroverifika tal-informazzjoni tad-dwana u tal-VAT biex jiġi żgurat li l-VAT titħallas fil-pajjiżi tad-destinazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw din il-leġiżlazzjoni l-ġdida f'mod effikaċi u f'ħin raġonevoli sal-1 ta' Jannar 2020;

170.  Iqis li l-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet tad-dwana u tat-taxxa hija subottimali(100); jistieden lill-Istati Membri jagħtu mandat lill-Eurofisc biex jiżviluppa strateġiji ġodda biex jiġu intraċċati l-oġġetti skont il-proċedura doganali 42, il-mekkaniżmu li jippermetti lill-importatur jikseb eżenzjoni mill-VAT meta l-oġġetti importati jkollhom l-għan li eventwalment jiġu ttrasportati lejn klijent kummerċjali fi Stat Membru differenti mill-Istat Membri ta' importazzjoni;

171.  Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni ta' reġistru tas-sidien benefiċjarji ta' entità korporattiva fl-ambitu tal-AMLD5 bħala għodda importanti biex tiġi indirizzata l-frodi tal-VAT; iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-kompetenzi u l-kwalifiki tal-forzi tal-pulizija, tas-servizzi tat-taxxa, tal-prosekuturi u tal-imħallfin li jieħdu ħsieb dan it-tip ta' frodi;

172.  Jinsab imħasseb bir-riżultati tal-istudju(101) kkummissjonat mill-Kumitat TAX3, li jgħid li l-proposti tal-Kummissjoni se jnaqqsu l-frodi fl-importazzjonijiet iżda mhumiex se jeliminawhom; jieħu nota tal-fatt li mhijiex se tissolva l-kwistjoni tas-sottovalutazzjoni u tal-infurzar tar-regoli tal-UE b'mod ġenerali fil-każ ta' persuni taxxabbli mhux tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-metodi ta' ġbir alternattivi għal dawn il-provvisti għat-terminu itwal; jisħaq fuq il-fatt li l-prattika li tuża l-bona fide tal-persuni taxxabbli mhux tal-UE biex jiġbru l-VAT tal-UE mhijiex għażla sostenibbli; iqis li tali mudelli ta' ġbir alternattivi mhux biss għandhom jimmiraw il-bejgħ li jsir permezz tal-pjattaformi elettroniċi, iżda jħaddnu l-bejgħ kollu li jsir minn persuni taxxabbli mhux tal-UE, indipendentement mill-mudell ta' negozju li jużaw;

173.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib il-konsegwenzi fuq l-Istati Membri tal-introduzzjoni ta' reġim definittiv għall-ġbir tal-VAT; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga bis-serjetà l-possibbiltajiet ta' riskji ta' frodi ġodda fis-sistema definittiva tal-VAT, partikolarment il-fornitur nieqes potenzjali fit-tranżazzjonijiet transfruntieri li ħa post it-tip ta' frodi karusell bi klijent nieqes; jenfasizza f'dan ir-rigward li s-sistema tat-tranżitu doganali ċertament tista' tiffaċilita l-kummerċ fi ħdan l-UE; josserva, madankollu, li l-abbużi huma possibbli u li l-organizzazzjonijiet kriminali, huma u jevitaw li jħallsu t-taxxi u d-dazji, jistgħu jikkawżaw telf enormi kemm għall-Istati Membri kif ukoll għall-UE (billi jevitaw il-VAT); jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni timmonitorja s-sistema tat-tranżitu doganali u tressaq proposti bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet ifformulati, b'mod partikolari, mill-OLAF, mill-Europol u mill-Eurofisc;

174.  Jemmen li l-maġġoranza kbira taċ-ċittadini Ewropej tistenna leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali ċara li tagħmilha possibbli li dawk li ma jħallsux it-taxxa li għandhom l-obbligu jħallsu jiġu identifikati u sanzjonati, filwaqt li t-taxxa l-mitlufa tiġi rkuprata fi żmien raġonevoli;

4.Tassazzjoni tal-individwi

175.  Jenfasizza li l-persuni fiżiċi ġeneralment ma jeżerċitawx il-libertà ta' moviment tagħhom għal finijiet ta' frodi tat-taxxa, evażjoni tat-taxxa u ppjanar aggressiv tat-taxxa; jissottolinja, madankollu, li ċerti persuni fiżiċi għandhom bażi għat-taxxa biżżejjed wiesgħa li tkopri aktar minn ġurisdizzjoni waħda fil-qasam tat-taxxa;

176.  Jiddispjaċih bil-fatt li l-HNWIs u dawk ta' valur nett għoli immens (UHNWIs), li jużaw strutturi tat-taxxa kumplessi, inkluż l-istabbiliment ta' kumpaniji, għad għandhom il-possibbiltà li jittrasferixxu l-qligħ u l-fondi tagħhom jew ix-xiri tagħhom minn ġurisdizzjoni tat-taxxa waħda għall-oħra biex jiksbu sostanzjalment obbligazzjoni mnaqqsa jew l-ebda obbligazzjoni billi jużaw is-servizzi tal-amministraturi tal-patrimonji u ta' intermedjarji oħrajn; jiddeplora l-fatt li xi Stati Membri implimentaw skemi tat-taxxa biex jattiraw l-HNWIs mingħajr ma ġiet maħluqa attività ekonomika reali;

177.  Josserva li r-rati ta' bażi relatati mal-introjtu mix-xogħol is-soltu huma ogħla minn dawk relatati mal-introjtu mill-kapital fl-UE kollha; josserva li, kumplessivament, il-kontribuzzjoni tat-taxxi bbażati fuq il-patrimonju għat-total tad-dħul mit-taxxi baqgħet pjuttost limitata, billi laħaq l-4,3 % tad-dħul totali mit-taxxi fl-UE(102);

178.  Jinnota b'dispjaċir li l-frodi tat-taxxa korporattiva, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa jikkontribwixxu biex l-obbligazzjoni ta' taxxa tgħaddi fuq spallejn il-kontribwent onest u rett;

179.  Jistieden lill-Istati Membri jimponu penali dissważivi, effikaċi u proporzjonati fil-każijiet ta' frodi tat-taxxa, evażjoni tat-taxxa u ppjanar aggressiv illegali tat-taxxa, u jiżguraw li dawn il-penali jiġu applikati;

180.  Jiddeplora l-fatt li ċerti Stati Membri ħolqu reġimi tat-taxxa dubjużi li jippermettu lill-individwi li jsiru residenti għal finijiet fiskali biex jiksbu benefiċċju tat-taxxa fuq l-introjtu, b'hekk jikkompromettu l-bażi għat-taxxa tal-Istati Membri l-oħra u jrawmu politiki dannużi li jiddiskriminaw kontra ċ-ċittadini tagħhom stess; josserva li tali reġimi jistgħu jinkludu vantaġġi li mhumiex disponibbli għaċ-ċittadini, bħan-nontassazzjoni tal-proprjetajiet u tal-introjtu barranin, taxxa fil-forma ta' somma f'daqqa fuq l-introjtu minn barra l-pajjiż, eżenzjoni mit-taxxa fuq parti mill-introjtu li jinqala' fil-pajjiż jew rati tat-taxxa inferjuri fuq il-pensjonijiet trasferiti fil-pajjiż tal-oriġini;

181.  Ifakkar li l-Kummissjoni, f'komunikazzjoni tal-2001, issuġġeriet l-inklużjoni ta' reġimi speċjali għall-persunal espatrijat ikkwalifikat ħafna fil-lista ta' prattiki dwar it-taxxa dannużi tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta (dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi)(103), iżda minn dak iż-żmien ma forniet l-ebda tagħrif dwar il-kobor tal-problema; jistieden lill-Kummissjoni terġa' tivvaluta din il-kwistjoni u, b'mod partikolari, tivvaluta r-riskji tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja ta' tali skemi;

4.1.Skemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment

182.  Jinsab imħasseb li maġġoranza tal-Istati Membri adottat skemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment(104), magħrufa ġeneralment bħala programmi "tal-viżi tad-deheb u tal-passaporti" jew programmi tal-investitur, li permezz tagħhom tingħata ċ-ċittadinanza jew ir-residenza lil ċittadini tal-UE u mhux tal-UE talli jagħmlu investiment finanzjarju;

183.  Josserva li l-investimenti li jsiru fl-ambitu ta' dawn il-programmi mhux neċessarjament jippromwovu l-ekonomija reali tal-Istat Membru li jagħti ċ-ċittadinanza jew ir-residenza, u li spiss ma jipprevedux l-obbligu li l-applikanti jqattgħu żmien fit-territorju li fih isir l-investiment, u anki meta dan l-obbligu jeżisti formalment, l-ottemperanza miegħu normalment mhijiex ivverifikata; jisħaq fuq il-fatt li skemi bħal dawn jikkompromettu l-ksib tal-objettivi tal-Unjoni u għaldaqstant jiksru l-prinċipju tal-kooperazzjoni leali;

184.  Josserva li mill-inqas 5 000 ċittadin mhux tal-UE kisbu ċ-ċittadinanza tal-UE permezz tal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment(105); jinnota li, skont studju(106), mill-anqas 6 000 persuna ngħataw iċ-ċittadinanza u nħarġu kważi 100 000 permess ta' residenza;

185.  Huwa inkwetat bil-fatt li ċ-ċittadinanza b'investiment u r-residenza b'investiment jingħataw mingħajr investigazzjoni ta' sigurtà fuq l-applikanti, anki fuq iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jippreżentaw riskju għoli, u għaldaqstant dan joħloq riskji għas-sigurtà għall-Unjoni; jiddeplora l-fatt li l-opaċità li teżisti madwar l-oriġini tal-flus marbuta mal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment żiedet notevolment ir-riskji politiċi, ekonomiċi u tas-sigurtà għall-pajjiżi Ewropej;

186.  Jisħaq fuq il-fatt li l-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment jinvolvu riskji konsiderevoli oħrajn, inkluż żvalutazzjoni taċ-ċittadinanza tal-UE u u dawk nazzjonali u l-potenzjal għal korruzzjoni, ħasil tal-flus u evażjoni tat-taxxa; jinnota li d-deċiżjoni ta' Stat Membru partikolari li jimplimenta skemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment għandha riperkussjonijiet fl-Istati Membri l-oħra; itenni t-tħassib tiegħu li ċ-ċittadinanza jew ir-residenza jistgħu jingħataw permezz ta' dawn l-iskemi mingħajr ma jkun sar eżerċizzju adegwat ta' diliġenza dovuta tal-klijent (CDD), jew saħansitra l-ebda eżerċizzju ta' dan it-tip affattu mill-awtoritajiet kompetenti;

187.  Jinnota li l-obbligu stabbilit mill-AMLD5, skont liema l-entitajiet marbuta b'obbligu għandhom iqisu, matul il-proċess CDD tagħhom, lill-applikanti tal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment bħala li jippreżentaw riskju għoli, ma jeżentax lill-Istati Membri mir-responsabbiltà tagħhom li jistabbilixxu u jwettqu huma stess diliġenza dovuta msaħħa; jinnota li ngħata bidu għal bosta investigazzjonijiet formali f'każijiet ta' korruzzjoni u ħasil tal-flus, kemm f'livell nazzjonali kif ukoll tal-UE, relatati mal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment;

188.  Jissottolinja li, fl-istess ħin, is-sostenibbiltà u l-fattibbiltà ekonomiċi tal-investimenti fornuti permezz ta' dawn l-iskemi għadhom inċerti; jenfasizza li ċ-ċittadinanza u d-drittijiet assoċjati magħha qatt ma għandhom ikunu għall-bejgħ;

189.  Josserva li l-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment ta' ċerti Stati Membri ntużaw b'mod abbundanti minn ċittadini Russi u miċ-ċittadini ta' pajjiżi taħt l-influwenza Russa; jenfasizza li tali skemi jistgħu jservu liċ-ċittadini Russi mniżżlin fil-lista ta' sanzjonijiet adottata b'segwitu għall-annessjoni illegali tal-Krimea min-naħa tar-Russja u għall-aggressjoni tal-Russja fil-konfront tal-Krimea bħala mezz biex tevita s-sanzjonijiet tal-UE;

190.  Jikkritika l-fatt li dawn il-programmi jinvolvu regolarment privileġġi tat-taxxa jew reġimi speċjali tat-taxxa għall-benefiċjarji; jinsab imħasseb bil-fatt li dawn il-privileġġi x'aktarx jostakolaw l-objettiv skont liema ċ-ċittadini kollha jikkontribwixxu b'mod ġust fis-sistema tat-taxxa;

191.  Jinkwieta bin-nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tan-numru u tal-oriġini tal-applikanti, in-numri ta' individwi mogħtija ċ-ċittadinanza jew ir-residenza bis-saħħa ta' dawn l-iskemi u l-ammont investit permezz ta' dawn l-iskemi u l-oriġini ta' dan l-ammont; japprezza l-fatt li ċerti Stati Membri joħorġu b'mod espliċitu l-isem u n-nazzjonalitajiet tal-individwi li jingħataw iċ-ċittadinanza jew ir-residenza bis-saħħa ta' dawn l-iskemi; iħeġġeġ lill-Istati Membri l-oħra jsegwu dan l-eżempju;

192.  Jinsab imħasseb bil-fatt li, skont l-OECD, l-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment jew tal-għoti tar-residenza b'investiment jistgħu jintużaw b'mod ħażin biex jimminaw l-istandard komuni ta' rapportar u l-proċeduri tad-diliġenza dovuta, u jwasslu għal rapportar mhux preċiż u inkomplut fl-ambitu tal-istandard komuni ta' rapportar, b'mod partikolari meta mhux il-ġurisdizzjonijiet kollha tar-residenza tat-taxxa jiġu divulgati lill-istituzzjoni finanzjarja; jinnota li, fil-fehma tal-OECD, l-iskemi tal-viżi li potenzjalment joħolqu riskju għoli għall-integrità tal-istandard komuni ta' rapportar huma dawk li jagħtu lill-kontribwent l-aċċess għal rata tat-taxxa fuq l-introjtu personali baxxa ta' anqas minn 10 % fuq assi finanzjarji offshore, u ma jeħtiġux preżenza fiżika sinifikanti ta' almenu 90 jum fil-ġurisdizzjoni li toffri l-iskemi tal-viżi tad-deheb;

193.  Jinsab imħasseb bil-fatt li Malta u Ċipru għandhom skemi(107) fost dawk li potenzjalment joħolqu riskju għoli għall-integrità tal-istandard komuni ta' rapportar;

194.  Jikkonkludi li l-benefiċċji ekonomiċi potenzjali tal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment ma jpaċux ir-riskji serji li jippreżentaw f'dawk li huma s-sigurtà, il-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa;

195.  Jitlob lill-Istati Membri jeliminaw gradwalment l-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment jew tal-għoti tar-residenza b'investiment kollha eżistenti mill-aktar fis possibbli;

196.  Jenfasizza li, sadattant, l-Istati Membri għandhom jimponu l-obbligu tal-preżenza fiżika fil-pajjiż bħala kundizzjoni biex dak li jkun jibbenefika mill-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment, u għandhom jiżguraw b'mod adegwat li s-CDD imsaħħa fil-konfront tal-applikanti għaċ-ċittadinanza u għar-residenza bis-saħħa ta' dawn l-iskemi ssir kif suppost, kif meħtieġ mill-AMLD5; jenfasizza li l-AMLD5 timponi CDD imsaħħa għall-persuni politikament esposti (PEPs); jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li, fl-aħħar mill-aħħar, il-gvernijiet jerfgħu r-responsabbiltà biex iwettqu diliġenza dovuta fuq l-applikanti tal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment jew tal-għoti tar-residenza b'investiment; jitlob lill-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ rigoruż u kontinwu tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni korretti tas-CDD fi ħdan il-qafas tal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment sakemm jiġu revokati f'kull Stat Membru;

197.  Jinnota li l-akkwiżizzjoni tal-permess ta' residenza jew taċ-ċittadinanza ta' Stat Membru tagħti lill-benefiċjarju l-aċċess għal firxa wiesgħa ta' drittijiet fit-territorju tal-Unjoni kollu kemm hu, inkluż id-dritt li jiċċaqlaq u jirrisjedi liberament fiż-żona Schengen; jistieden, għaldaqstant, lill-Istati Membri jimplimentaw il-programmi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment, sakemm dawn finalment jiġu revokati, jivverifikaw kif xieraq il-karatteristiċi tal-applikanti u jirrifjutaw l-applikazzjoni tagħhom jekk huma jippreżentaw riskji għas-sigurtà, inkluż fil-qasam tal-ħasil tal-flus; Iwissi kontra l-perikli li joħolqu l-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment assoċjati mar-riunifikazzjoni tal-familja, li permezz tagħhom il-membri tal-familja tal-benefiċjarji ta' dawn l-iskemi jkunu jistgħu jiksbu ċittadinanza jew residenza b'kontrolli limitati jew saħansitra ineżistenti;

198.  Jistieden, f'dan il-kuntest, lill-Istati Membri jikkumpilaw u jippubblikaw data trasparenti relatata mal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment tagħhom, inkluż in-numru ta' rifjuti u r-raġunijiet għat-tiċħid; jistieden lill-Kummissjoni, sakemm jiġu revokati l-iskemi, toħroġ linji gwida u tiżgura ġbir ta' data u skambju ta' informazzjoni aħjar fost l-Istati Membri fil-kuntest tal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment tagħhom, inkluż dwar l-applikanti li l-applikazzjoni tagħhom ġiet miċħuda minħabba problemi relatati mas-sigurtà;

199.  Iqis li sakemm ma jiġu revokati l-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment, l-Istati Membri għandhom jimponu l-istess obbligi fuq l-intermedjarji li joperaw fil-qafas ta' dawn l-iskemi bħal dawk li japplikaw għall-entitajiet marbuta b'obbligu skont il-leġiżlazzjoni AML; jistieden lill-Istati Membri jipprevjenu l-kunflitti ta' interess marbutin mal-iskemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment u tal-għoti tar-residenza b'investiment, li jistgħu jinqalgħu meta l-kumpaniji privati li assistew lill-gvern fil-proġettazzjoni, fil-ġestjoni u fil-promozzjoni ta' tali skemi, jagħtu wkoll konsulenza u sostenn lill-individwi billi jeżaminaw l-idoneità tagħhom u jimlewlhom l-applikazzjonijiet għaċ-ċittadinanza jew għar-residenza;

200.  Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rapport tal-Kummissjoni tat-23 ta' Jannar 2019 bit-titlu "Skemi ta' Ċittadinanza u ta' Residenza b'Investiment fl-Unjoni Ewropea" (COM(2019)0012); josserva li r-rapport jikkonferma li iż-żewġ tipi ta' skemi joħolqu riskji serji għall-Istati Membri u għall-Unjoni fl-intier tagħha, b'mod partikolari f'termini ta' sigurtà, ħasil tal-flus, korruzzjoni, evażjoni tar-regoli tal-UE u evażjoni tat-taxxa, u li dawn ir-riskji serji jkomplu jiġu aċċentwati aktar permezz tan-nuqqasijiet fit-trasparenza u l-governanza tal-iskemi; jinkwieta li l-Kummissjoni tinsab imħassba bil-fatt li r-riskji li joħolqu l-iskemi mhumiex dejjem imtaffija biżżejjed mill-miżuri meħuda mill-Istati Membri;

201.  Jieħu nota tal-fatt li l-Kummissjoni beħsiebha twaqqaf grupp ta' esperti ħalli jiġu indirizzati l-kwistjonijiet ta' trasparenza, governanza u sigurtà ta' dawn l-iskemi; jilqa' pożittivament il-fatt li l-Kummissjoni bdiet monitoraġġ tal-impatt tal-iskemi ta' ċittadinanza b'investiment implimentati mill-pajjiżi eżenti mill-obbligu ta' viża bħala parti mill-mekkaniżmu ta' sospensjoni tal-viża; jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina l-kondiviżjoni ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri dwar l-applikazzjonijiet rifjutati; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta r-riskji assoċjati mal-bejgħ taċ-ċittadinanza u tar-residenza bħala parti mill-valutazzjoni tar-riskji supranazzjonali li jmiss tagħha; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta kemm dawn l-iskemi ntużaw minn ċittadini tal-UE;

4.2.Portijiet ħielsa, deposti tad-dwana u żoni ekonomiċi speċifiċi oħrajn (SEZs)

202.  Japprezza l-fatt li l-portijiet ħielsa ser ikunu entitajiet marbuta b'obbligu skont l-AMLD5, li ser ikollhom l-obbligu li jwettqu rekwiżiti marbuta ma' CDD u jirrapportaw tranżazzjoni suspetti lill-unitajiet tal-intelligence finanzjarja (UIF);

203.  Jinnota li l-portijiet ħielsa fi ħdan l-UE jistgħu jiġu stabbiliti skont il-proċedura taż-"żoni ħielsa"; jinnota li ż-żoni ħielsa huma spazji magħluqa fi ħdan it-territorju doganali tal-Unjoni li fih il-merkanzija mhux tal-Unjoni tista' tiddaħħal ħielsa mid-dazju tal-importazzjoni, tariffi oħrajn (eż. taxxi) u miżuri ta' politika kummerċjali;

204.  Ifakkar li l-portijiet ħielsa huma deposti fiż-żoni ħielsa li oriġinarjament kienu maħsuba bħala spazji fejn tinħażen il-merkanzija fi tranżitu; jiddeplora l-fatt li ilhom żmien li saru popolari biex fihom jinħażnu assi sostituti, fosthom opri tal-arti, ħaġar prezzjuż, antikitajiet, deheb, kollezzjonijiet ta' nbid, spiss fuq bażi permanenti,(108) u ffinanzjati minn sorsi ta' flus mhux magħrufa; jisħaq fuq li l-portijiet ħielsa jew iż-żoni ħielsa ma jistgħux jintużaw għall-evażjoni tat-taxxa jew biex jinkisbu l-istess effetti ta' rifuġju fiskali;

205.  Jinnota li, barra mill-ħżin protett, il-motivazzjonijiet għall-użu tal-portijiet ħielsa jinkludu grad għoli ta' segretezza u differiment tad-dazji tal-importazzjoni u tat-taxxi indiretti bħall-VAT jew it-taxxa tal-utent;

206.  Jissottolinja l-fatt li fl-UE(109) hemm aktar minn 80 żona ħielsa u diversi eluf ta' deposti oħrajn fl-ambitu ta' "proċeduri ta' ħażna speċjali" fl-UE, partikolarment "deposti tad-dwana", li jistgħu joffru l-istess grad ta' segretezza u vantaġġi tat-taxxa (indiretta)(110);

207.  Josserva li skont il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, id-deposti tad-dwana għandhom livell normattiv kważi identiku bħal dak tal-portijiet ħielsa; jirrakkomanda, għaldaqstant, li jitqiegħdu fl-istess livell bħal dak tal-portijiet ħielsa f'dawk li huma miżuri ġuridiċi mmirati li jrażżnu l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa fihom, bħall-AMLD5; jikkunsidra li jenħtieġ li d-deposti jkunu mgħammra b'biżżejjed persunal ikkwalifikat sabiex ikunu jistgħu jwettqu l-iskrutinju neċessarju tal-operazzjonijiet li jospitaw;

208.  Jinnota li r-riskji ta' ħasil tal-flus fil-portijiet ħielsa huma direttament assoċjati mar-riskji ta' ħasil tal-flus fis-suq tal-assi sostituti;

209.  Jinnota li skont id-DAC5, mill-1 ta' Jannar 2018, l-awtoritajiet tat-taxxi diretti għandhom "aċċess fuq talba" għal ġabra wiesgħa ta' informazzjoni fir-rigward tal-informazzjoni dwar is-sid benefiċjarju aħħari (UBO) miġbura skont l-AMLD; jinnota li l-leġiżlazzjoni AML tal-UE hija mibnija fuq il-fiduċja fir-riċerka fil-qasam ta' CDD u fir-rapportar diliġenti ta' tranżazzjonijiet suspetti minn entitajiet marbuta b'obbligu, li ser isiru gwardjani tal-AML; jinnota bi tħassib li l-"aċċess fuq talba" għall-informazzjoni fil-pussess tal-portijiet ħielsa jista' jkollu biss effett limitat ħafna f'każijiet speċifiċi(111);

210.  Jappella lill-Kummissjoni tivvaluta kemm il-portijiet liberi u l-liċenzji tat-trasport marittimu jistgħu jintużaw b'mod ħażin għall-finijiet ta' evażjoni tat-taxxa(112); jappella lill-Kummissjoni biex, barra minn hekk, tressaq proposta leġiżlattiva biex tiżgura l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet rilevanti, bħal bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, tat-taxxa u dawk doganali mal-Europol, dwar is-sjieda benefiċjarja u t-tranżazzjonijiet li jseħħu f'portijiet ħielsa, fid-deposti jew f'żoni ekonomiċi speċifiċi u biex tipprovdi għal obbligu ta' traċċabbiltà;

211.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta għall-eliminazzjoni gradwali urġenti tas-sistema ta' portijiet ħielsa fl-UE;

212.  Jinnota li t-tmiem tas-segretezza bankarja wassal għall-ħolqien ta' investiment f'assi ġodda bħall-arti, li f'dawn l-aħħar snin irriżulta fi tkabbir rapidu tas-suq tal-arti; jisħaq fuq li ż-żoni ħielsa jipprovdulhom spazju għall-ħżin sikur, u li b'mod ġenerali dan jiġi injorat, fejn il-kummerċ jista' jitwettaq mingħajr ma jiġi intaxxat u s-sjieda tista' tinħeba, filwaqt li l-arti nnifisha tibqa' suq mhux regolat, minħabba fatturi bħad-diffikultà biex jiġu ddeterminati l-prezzijiet tas-suq u biex jinstabu speċjalisti; jirrimarka li, pereżempju, huwa aktar faċli li pittura ta' valur tiġi ttrasportata lejn in-naħa l-oħra tad-dinja milli jiġi ttrasportat ammont ta' flus simili;

4.3.Amnestiji tat-taxxa

213.  Ifakkar(113) fil-ħtieġa li l-amnestiji jintużaw b'attenzjoni kbira, jew li ma jintużawx għalkollox, billi dawn jirrappreżentaw biss sors ta' ġbir faċli u malajr tat-taxxa fuq perjodu ta' żmien qasir li spiss jiġi introdott għar-riżoluzzjoni ta' lakuni baġitarji, iżda li jistgħu jservu wkoll biex jinkoraġġixxu lir-residenti jevadu t-taxxi u jistennew l-amnestija li jmiss mingħajr ma jkunu soġġetti għal sanzjonijiet dissważivi jew penali; jappella lill-Istati Membri li jippromulgaw amnestiji tat-taxxa biex jirrikjedu dejjem lill-benefiċjarju jispjega s-sors tal-fondi li qabel kienu tħallew barra;

214.  Jappella lill-Kummissjoni tivvaluta l-programmi ta' amnestija tal-passat promulgati mill-Istati Membri, u, b'mod partikolari, id-dħul pubbliku rkuprat u l-impatt tagħhom fuq it-terminu medju u twil fuq il-volatilità tal-bażi għat-taxxa; iħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li d-data rilevanti relatata mal-benefiċjarji tal-amnestiji tat-taxxa preċedenti u futuri tinqasam kif xieraq mal-awtoritajiet tal-ġudikatura, tal-infurzar tal-liġi u tat-taxxa, sabiex jiġu żgurati konformità mar-regoli dwar l-AML/CFT u l-prosekuzzjoni possibbli għal reati finanzjarji oħra;

215.  Huwa tal-fehma li l-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta għandu janalizza u jawtorizza b'mod obbligatorju kull programm ta' amnestija tat-taxxa qabel ma jiġi implimentat minn Stat Membru; huwa tal-fehma li kontribwent jew UBO ta' kumpanija li diġà bbenefikaw minn amnestija tat-taxxa waħda jew aktar m'għandhom qatt ikunu intitolati li jibbenefikaw minn amnestija oħra; jitlob lill-awtoritajiet nazzjonali li jimmaniġġjaw id-data dwar persuni li jkunu bbenefikaw minn amnestiji tat-taxxa jinvolvu ruħhom fi skambju effikaċi tad-data mill-infurzar tal-liġi jew mill-awtoritajiet kompetenti oħra li jinvestigaw reati li mhumiex frodi jew evażjoni tat-taxxa;

4.4.Kooperazzjoni amministrattiva

216.  Jirrikonoxxi li fatt li l-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tal-oqfsa tat-taxxa diretta issa tkopri kemm kontribwenti individwali kif ukoll dawk korporattivi;

217.  Jisħaq fuq li l-istandards internazzjonali għall-kooperazzjoni amministrattiva huma l-istandards minimi; iqis, għaldaqstant, li jenħtieġ li l-Istati Membri jmorru lil hinn milli sempliċement jirrispettaw dawn l-istandards minimi; jappella lill-Istati Membri jkomplu jneħħu l-ostakli għall-kooperazzjoni amministrattiva u legali;

218.  Jilqa' l-fatt li, bl-adozzjoni tal-istandard globali dwar l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni (AEOI) implimentat minn DAC1, u bit-tħassir tad-Direttiva dwar it-Tfaddil tal-2003, ġie stabbilit mekkaniżmu uniku tal-UE għall-iskambju ta' informazzjoni;

5.Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus (AML)

219.  Jisħaq fuq li l-ħasil tal-flus jista' jieħu diversi forom u li l-flus maħsulin jistgħu joriġinaw minn diversi attivitajiet illeċiti bħall-korruzzjoni, it-traffikar ta' armi u ta' bnedmin, il-bejgħ ta' drogi, l-evażjoni u l-frodi tat-taxxa u jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw it-terroriżmu; jinnota bi tħassib li r-rikavat mill-attivitajiet kriminali fl-UE huwa stmat li jammonta għal EUR 110 biljun fis-sena(114), jiġifieri 1 % tal-PDG totali tal-Unjoni; jaċċentwa li l-Kummissjoni tistima li, f'xi Stati Membri, sa 70 % tal-każijiet tal-ħasil tal-flus għandhom dimensjoni transfruntiera(115); jinnota wkoll li d-daqs tal-ħasil tal-flus huwa stmat min-NU(116) bħala l-ekwivalenti ta' bejn 2 % sa 5 % tal-PDG globali, jew madwar EUR 715-il biljun u EUR 1,87 triljun fis-sena;

220.  Jissottolinja li diversi każijiet reċenti ta' ħasil tal-flus fl-Unjoni huma marbuta ma' kapital, mexxejja u/jew ċittadini li ġejjin b'mod partikolari mir-Russja u mill-Komunità ta' Stati Indipendenti (KSI); jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-theddida għas-sigurtà u l-istabbiltà Ewropea minħabba rikavati illeċiti mir-Russja u l-pajjiżi KSI li jidħlu fis-sistema finanzjarja Ewropea sabiex dawn jinħaslu u jintużaw aktar biex jiffinanzjaw attivitajiet kriminali; jisħaq fuq li dawn ir-rikavati jipperikolaw is-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE u joħolqu distorsjonijiet u żvantaġġi kompetittivi inġusti għaċ-ċittadini u l-kumpaniji li josservaw il-liġi; iqis li, flimkien mad-delokalizzazzjoni tal-kapital, li ma tistax titrażżan mingħajr soluzzjoni għall-problemi ekonomiċi u amministrattivi tal-pajjiż ta' oriġini, u flimkien mal-ħasil tal-flus għal raġunijiet esklużivament kriminali, dawn l-attivitajiet ostili, li l-intenzjoni tagħhom hija li jdgħajfu d-demokraziji Ewropej, l-ekonomiji tagħhom u l-istituzzjonijiet tagħhom, jitwettqu b'tali mod li jiddestabbilizzaw il-kontinent Ewropew; jappella għal kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri rigward il-kontroll tal-kapital li jidħol fl-Unjoni mir-Russja;

221.  Itenni l-appell tiegħu(117) għal sanzjonijiet madwar l-UE kollha fuq abbużi tad-drittijiet tal-bniedem ispirati mill-Att Global Magnitsky tal-Istati Uniti, li għandu jippermetti għall-impożizzjoni ta' projbizzjonijiet tal-viżi u ta' sanzjonijiet immirati bħall-imblokkar ta' proprjetà u ta' interessi fil-proprjetà fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-UE permezz ta' uffiċjali pubbliċi individwali jew persuni li jaġixxu f'kapaċità uffiċjali li jkunu responsabbli għal atti ta' korruzzjoni jew għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa' l-adozzjoni mill-Parlament tar-rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea(118); jappella għal aktar skrutinju u superviżjoni tal-portafolli tal-banek f'isem nonresidenti, u kemm huwa s-sehem tagħhom fihom, li joriġinaw minn pajjiżi meqjusa li huma ta' riskju għas-sigurtà tal-Unjoni;

222.  Jilqa' l-adozzjoni tal-AMLD4 u tal-AMLD5; jisħaq fuq li dawn jirrappreżentaw passi sinifikanti fit-titjib tal-effikaċja tal-isforzi tal-Unjoni fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus minn attivitajiet kriminali u kontra l-finanzjament tal-attivitajiet terroristiċi; jinnota li l-qafas tal-Unjoni dwar l-AML jibbaża primarjament fuq approċċ preventiv għall-ħasil tal-flus, b'enfasi fuq id-detezzjoni u r-rappurtar ta' tranżazzjonijiet suspettużi;

223.  Jiddeplora l-fatt li l-Istati Membri naqsu milli jittrasponu l-AMLD4 bis-sħiħ jew parzjalment fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom fl-iskadenza stabbilita, u li għal din ir-raġuni, infetħu proċeduri ta' ksur mill-Kummissjoni kontrihom, inklużi riferimenti quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea(119); jappella lil dawn l-Istati Membri biex isibu rimedju malajr għal din is-sitwazzjoni; iħeġġeġ lill-Istati Membri, b'mod partikolari, biex ikunu konformi mal-obbligu legali tagħhom li jirrispettaw l-iskadenza tal-10 ta' Jannar 2020 għat-traspożizzjoni tal-AMLD5 fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom; jenfasizza u jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta' Novembru 2018 li jistiednu lill-Istati Membri sabiex jittrasponu l-AMLD5 fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom qabel l-iskadenza tal-2020; jappella lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti disponibbli biex tipprovdi appoġġ u tiżgura li l-Istati Membri jittrasponu u jimplimentaw kif dovut l-AMLD5 mill-aktar fis possibbli;

224.  Ifakkar fl-importanza kruċjali ta' CDD bħala parti mill-obbligu "kun af lill-klijent tiegħek" (KYC) li jfisser li l-entitajiet marbuta b'obbligu jkollhom jidentifikaw b'mod xieraq il-klijenti tagħhom u s-sors tal-fondi tagħhom kif ukoll UBOs, inkluża l-immobilizzazzjoni tal-kontijiet anonimi; jiddeplora l-fatt li xi istituzzjonijiet finanzjarji u l-mudelli kummerċjali relatati tagħhom iffaċilitaw b'mod attiv il-ħasil tal-flus; jappella lis-settur privat sabiex, kemm jista' jkun, jieħu rwol attiv fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu u fil-prevenzjoni ta' attivitajiet terroristiċi; jappella lill-istituzzjonijiet finanzjarji biex jirrieżaminaw b'mod attiv il-proċeduri interni tagħhom biex jipprevjenu kwalunkwe riskju ta' ħasil tal-flus;

225.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni adottat mill-Kunsill fl-4 ta' Diċembru 2018 li jinkludi diversi miżuri mhux leġiżlattivi sabiex jiġu indirizzati aħjar il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fl-Unjoni; jappella lill-Kummissjoni sabiex taġġorna b'mod regolari lill-Parlament dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni;

226.  Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' proċeduri konkreti għall-valutazzjoni u għar-rieżami tal-probità ta' membri tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE, b'mod partikolari meta dawn jiġu akkużati b'mod formali b'attività kriminali; jappella għal mekkaniżmi għall-monitoraġġ u r-rieżami tal-kondotta u tal-kondotta tal-membri tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE, u jappella sabiex dawn jiġu protetti f'każ ta' abbuż ta' poter mill-awtorità tal-ħatra;

227.  Jikkundanna l-fatt li nuqqasijiet sistemiċi fl-infurzar tar-rekwiżiti tal-AML, flimkien mas-superviżjoni ineffiċjenti, wasslu għal għadd ta' każijiet prominenti reċenti ta' ħasil tal-flus f'banek Ewropej marbuta ma' ksur sistematiku tar-rekwiżiti l-aktar bażiċi tal-KYC u ta' CDD;

228.  Ifakkar li l-KYC u CDD huma essenzjali u għandhom ikomplu matul ir-relazzjoni kummerċjali kollha, u li t-tranżazzjonijiet tal-klijenti għandhom jiġu mmonitorjati b'mod kontinwu u b'attenzjoni partikolari għal attivitajiet suspetti jew mhux tas-soltu; ifakkar, f'dan il-kuntest, fl-obbligu tal-entitajiet marbuta b'obbligu li jinfurmaw minnufih lill-UIF nazzjonali, fuq inizjattiva tagħhom stess, dwar tranżazzjonijiet suspetti ta' ħasil tal-flus, reati predikati assoċjati jew finanzjament tat-terroriżmu; jiddispjaċih dwar il-fatt li minkejja l-isforzi tal-Parlament l-AMLD5 ikompli, bħala l-aħħar rimedju, jippermetti lill-persuna jew persuni fiżiċi li għandhom il-kariga ta' uffiċjal maniġerjali għoli jiġu rreġistrati bħala sidien benefiċjarji ta' kumpanija jew trust, filwaqt li s-sid benefiċjarju reali ma jkunx magħruf jew ikun hemm suspett dwarhom; jistieden lill-Kummissjoni, fl-okkażjoni tar-reviżjoni li jmiss tar-regoli AML fl-UE, biex tagħmel valutazzjoni ċara tal-impatt ta' din id-dispożizzjoni fuq id-disponibbiltà ta' informazzjoni affidabbli rigward sjieda benefiċjarja fl-Istati Membri, u biex tipproponi t-tneħħija tagħha jekk ikun hemm indikazzjonijiet li d-dispożizzjoni tista' twassal għal abbuż bil-ħsieb li tinħeba l-identità tas-sidien benefiċjarji;

229.  Jinnota li f'xi Stati Membri jeżistu mekkaniżmi ta' kontroll tal-ġid mhux ġustifikat li jsegwu r-rikavati minn attivitajiet kriminali; jisħaq li dan il-mekkaniżmu ta' spiss huwa magħmul minn ordni tal-qorti li tirrikjedi li persuna li tkun raġonevolment suspettata li kienet involuta f'reat serju, jew hija konnessa ma' persuna involuta fih, tispjega n-natura u l-firxa tal-interess tagħha fi proprjetà partikolari u tispjega kif dik il-proprjetà nkisbet, fejn ikun hemm bażi raġonevoli sabiex jiġi ssuspettat li l-introjtu miksub legalment magħruf tar-rispondent ma jkunx biżżejjed sabiex ir-rispondent ikun jista' jikseb il-proprjetà; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-effetti u l-fattibbiltà ta' tali miżura fil-livell tal-Unjoni;

230.  Jilqa' d-deċiżjoni f'ċerti Stati Membri sabiex jipprojbixxu l-ħruġ ta' ishma tal-portatur u sabiex jikkonvertu dawk eżistenti f'titoli nominali; jitlob lill-Istati Membri jqisu l-ħtieġa li jużaw miżuri simili fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ġodda tal-ALDL5 dwar ir-rapportar tas-sjieda benefiċjarja u r-riskji identifikati;

231.  Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li tinħoloq sistema aktar effiċjenti għall-iskambju ta' komunikazzjoni u informazzjoni fost l-awtoritajiet ġudizzjarji fi ħdan l-Unjoni li tissostitwixxi l-istrumenti tradizzjonali ta' assistenza legali reċiproka f'materji kriminali, li jipprovdu proċeduri twal u ta' piż u għaldaqstant huma ta' ħsara għall-investigazzjonijiet transfruntiera dwar il-ħasil tal-flus u reati serji oħra; itenni t-talba tiegħu biex il-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa għal azzjoni leġiżlattiva f'dan ir-rigward;

232.  Jappella lill-Kummissjoni tivvaluta u tirrapporta lura għand il-Parlament dwar ir-rwol u r-riskji partikolari tal-ħasil tal-flus ippreżentati minn arranġamenti legali bħall-veikoli bi skop speċjali (SPVs), SPEs u trusts bi skop mhux ta' karità (NCPTs), b'mod partikolari fir-Renju Unit u f'Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu u f'Territorji extra-Ewropej;

233.  Iħeġġeġ l-Istati Membri sabiex jikkonformaw bis-sħiħ mal-leġiżlazzjoni dwar l-AML meta joħorġu bonds sovrani fis-swieq finanzjarji; iqis li d-diliġenza dovuta f'operazzjonijiet finanzjarji bħal dawn hija wkoll strettament meħtieġa;

234.  Jinnota li matul il-mandat biss tal-Kumitat TAX3, ġew żvelati tliet każijiet deplorevoli ta' ħasil tal-flus minn banek tal-UE: Reċentement ING Bank N.V. ammetta nuqqasijiet serji fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-AML/CFT u qabel li jħallas EUR 775 miljun f'saldu mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tan-Netherlands(120); ABLV Bank fil-Latvja daħal f'likwidazzjoni volontarja wara li n-Netwerk dwar l-Infurzar tal-Kriminalità Finanzjarja tal-Istati Uniti (FinCEN) iddeċieda li jipproponi projbizzjoni fuq l-ABLV milli jkollu kont ta' korrispondenza fl-Istati Uniti minħabba tħassib ta' ħasil tal-flus(121), u Danske Bank ammetta, wara li saret investigazzjoni ta' 15 000 klijent u madwar 9,5 miljun tranżazzjoni marbuta mal-fergħa Estonjana tiegħu, li nuqqasijiet kbar fis-sistemi ta' governanza u kontroll tal-bank kienu għamluha possibbli li tintuża l-fergħa Estonjana tiegħu għal tranżazzjonijiet suspetti(122);

235.  Josserva bi tħassib li l-każ "Troika Laundromat" kixef pubblikament ukoll il-mod kif USD 4,6 biljun mir-Russja u minn bnadi oħra għaddew minn banek u impriżi Ewropej; jisħaq fuq il-fatt li fil-qalba tal-iskandlu hemm Troika Dialog, li kien wieħed mill-akbar banek Russi ta' investimenti privati, u x-xibka li ppermettiet lill-elite fil-poter fir-Russja tagħmel użu bil-moħbi ta' rikavat illeċitu biex takkwista ishma f'kumpaniji ta' proprjetà tal-Istat, tixtri proprjetajiet immobbli kemm fir-Russja kif ukoll barra u tixtri prodotti tal-lussu; jiddeplora wkoll il-fatt li diversi banek Ewropej, skont dak li ġie rrapportat, kienu involuti f'dawn it-tranżazzjonijiet suspetti, jiġifieri Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Crédit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. u l-unità Netherlandiża tat-Türkiye Garanti Bankası A.Ş.;

236.  Jinnota li fil-każ ta' Danske Bank, daħlu u ħarġu tranżazzjonijiet b'valur li jaqbeż il-EUR 200 biljun fil-fergħa Estonjana tiegħu(123) mingħajr ma l-bank wettaq il-proċeduri interni adegwati tal-AML u tal-KYC, fatt li sussegwentement ammetta l-bank stess u kkonfermat mill-Awtoritajiet Superviżorji Finanzjarji tal-Estonja u tad-Danimarka; iqis li dan il-falliment juri nuqqas totali ta' responsabbiltà kemm min-naħa tal-bank kif ukoll min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti; jitlob lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu evalwazzjonijiet urġenti tal-adegwatezza tal-proċeduri tal-AML u tal-KYC fil-banek Ewropej kollha biex jiġi żgurat infurzar xieraq tal-leġiżlazzjoni tal-AML tal-Unjoni;

237.  Barra minn hekk, jinnota li nstabu 6 200 klijent tal-fergħa Estonjana ta' Danske Bank li kienu involuti fi tranżazzjonijiet suspetti, li madwar 500 klijent ġew marbuta ma' skemi ta' ħasil tal-flus irrapportati pubblikament, li 177 kienu marbuta mal-iskandlu tal-"Laundromat Russu", u 75 mal-iskandlu tal-"Laundromat tal-Ażerbajġan", u li 53 klijent kienu kumpaniji li nstabu li jikkondividu l-indirizzi u d-diretturi(124); jappella lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti sabiex jittraċċaw id-destinazzjonijiet tat-tranżazzjonijiet suspettużi tas-6200 klijent tal-fergħa Estonjana ta' Danske Bank sabiex jiġi kkonfermat li l-flus maħsula ma ntużawx għal aktar attivitajiet kriminali; jappella lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti sabiex jikkooperaw kif xieraq f'din il-kwistjoni peress li jidher ċar li l-ktajjen ta' tranżazzjonijiet suspettużi huma transfruntiera;

238.  Jaċċentwa li l-BĊE irtira l-liċenzja bankarja ta' Pilatus Bank ta' Malta wara l-arrest fl-Istati Uniti ta' Ali Sadr Hashemi Nejad, President ta' Pilatus Bank u l-azzjonist uniku tiegħu, fuq akkużi ta' ħasil tal-flus, fost affarijiet oħra; jisħaq fuq li l-EBA kkonkludiet li l-FIAU Maltija kisret id-dritt tal-Unjoni minħabba li kienet naqset milli twettaq superviżjoni effikaċi ta' Pilatus Bank minħabba, fost affarijiet oħra, in-nuqqasijiet proċedurali u n-nuqqas ta' azzjonijiet superviżorji; jinnota li fit-8 ta' Novembru 2018, il-Kummissjoni indirizzat opinjoni formali lill-FIAU Maltija li fiha talbitha tieħu miżuri addizzjonali biex tkun konformi mal-obbligi legali tagħha(125); jappella lill-FIAU Maltija tieħu passi biex tkun konformi mar-rakkomandazzjonijiet rispettivi;

239.  Jieħu nota tal-ittra lill-Kumitat TAX3 mir-Rappreżentant Permanenti ta' Malta għall-UE bħala tweġiba għat-tħassib tal-Kumitat dwar l-allegat involviment ta' xi PEPs Maltin f'każ ġdid possibbli ta' ħasil tal-flus u evażjoni tat-taxxa marbut ma' kumpanija bbażata fl-Emirati Għarab Magħquda (EGħM) li ġġib l-isem "17 Black"(126); jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' preċiżjoni fit-tweġibiet li ngħataw; huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta' azzjoni politika apparenti mill-awtoritajiet Maltin; huwa partikolarment imħasseb dwar il-fatt li, skont ir-rivelazzjonijiet dwar 17 Black, jidher li l-PEPs mill-ogħla livelli tal-Gvern Malti huma involuti; jappella lill-awtoritajiet Maltin jitolbu evidenza mingħand l-EGħM f'forma ta' ittri ta' assistenza legali; jappella lill-EGħM biex jikkooperaw mal-awtoritajiet Maltin u Ewropej u biex jiżguraw li l-fondi ffriżati fil-kontijiet ta' 17 Black jibqgħu ffriżati sakemm tkun saret investigazzjoni bir-reqqa; jaċċentwa, b'mod partikolari, in-nuqqas apparenti ta' indipendenza kemm tal-FIAU Maltija kif ukoll tal-Kummissarju Malti tal-Pulizija; jiddispjaċih dwar il-fatt li s'issa ma ttieħdu ebda miżuri kontra dawk il-PEPs involuti fil-każijiet allegati ta' korruzzjoni; jissottolinja li l-investigazzjoni Maltija tibbenefika jekk tiġi stabbilita Skwadra ta' Investigazzjoni Konġunta (SIK), ibbażata fuq ftehim ad hoc(127), sabiex jiġu indirizzati d-dubji serji dwar l-indipendenza u l-kwalità tal-investigazzjonijiet nazzjonali li għaddejjin, bl-appoġġ tal-Europol u l-Eurojust;

240.  Jinnota li fiż-żmien li ġiet maqtula, il-ġurnalista investigattiva Daphne Caruana Galizia kienet qiegħda taħdem fuq l-akbar każ ta' żvelar ta' informazzjoni li qatt kienet irċeviet mis-servers tal-ElectroGas, il-kumpanija li topera l-impjant tal-enerġija ta' Malta; jinnota wkoll li sid 17 Black, li kien ser jittrasferixxi ammonti kbar ta' flus lil PEPs Maltin responsabbli għal dan l-impjant tal-enerġija, huwa wkoll direttur u azzjonist ta' ElectroGas;

241.  Jinsab imħasseb dwar iż-żieda fil-ħasil tal-flus fil-kuntest ta' forom oħra ta' attivitajiet kummerċjali, b'mod partikolari l-fenomenu tal-hekk imsejħa "flying money" u "notorious streets"; jisħaq li koordinazzjoni u kooperazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet amministrattivi u tal-infurzar tal-liġi lokali u reġjonali huma neċessarji sabiex dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati fl-ibliet Ewropej;

242.  Huwa konxju li l-qafas ġuridiku kurrenti tal-AML s'issa kien jikkonsisti f'direttivi u huwa bbażat fuq armonizzazzjoni minima, li wasslet għal prattiki nazzjonali differenti ta' superviżjoni u ta' infurzar fl-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta, fil-kuntest ta' reviżjoni futura tal-leġiżlazzjoni tal-AML, fil-valutazzjoni tal-impatt meħtieġa, jekk regolament ikunx att ġuridiku aktar f'loku minn direttiva; jitlob, f'dan il-kuntest, li ssir trasformazzjoni rapida f'regolament tal-leġiżlazzjoni tal-AML jekk il-valutazzjoni tal-impatt tissuġġerixxi dan;

5.1.Kooperazzjoni bejn il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u s-superviżuri prudenzjali fl-Unjoni Ewropea

243.  Jilqa' l-fatt li, wara l-każijiet reċenti ta' ksur jew ksur allegat tar-regoli tal-AML, ġiet imħabbra azzjoni supplimentari mill-President tal-Kummissjoni fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni tat-12 ta' Settembru 2018;

244.  Jappella għal skrutinju akbar meħtieġ u superviżjoni kontinwa tal-membri tal-bordijiet ta' tmexxija u tal-azzjonisti ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment u assiguraturi fl-Unjoni, u jisħaq b'mod partikolari fuq id-diffikultà li jiġu revokati l-liċenzji bankarji jew awtorizzazzjonijiet speċifiċi ekwivalenti;

245.  Jappoġġja l-ħidma li saret mill-Grupp Konġunt ta' Ħidma li jinkludi rappreżentanti tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni u d-Direttorat Ġenerali tagħha għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, il-BĊE, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE) u l-President tal-Kumitat Konġunt tal-ASE Kontra l-Ħasil tal-Flus, bil-għan li jiġu identifikati n-nuqqasijiet attwali u jiġu proposti miżuri li jippermettu kooperazzjoni u koordinazzjoni effettivi flimkien ma' skambju ta' informazzjoni fost l-aġenziji ta' superviżjoni u ta' infurzar;

246.  Jikkonkludi li l-livell attwali ta' koordinament tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT), is-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet tal-AML/CFT b'effetti transfruntiera, mhuwiex biżżejjed biex jindirizza l-isfidi attwali f'dan is-settur u li l-kapaċità tal-Unjoni li tinforza regoli u prattiki tal-AML ikkoordinati bħalissa hija inadegwata;

247.  Jappella għal valutazzjoni tal-objettivi fuq żmien twil li twassal għal qafas imtejjeb tal-AML/CFT kif imsemmi fid-"Dokument ta' Riflessjoni dwar elementi possibbli ta' Pjan Direzzjonali għal kooperazzjoni bla xkiel bejn is-Superviżuri ta' Kontra l-Ħasil tal-Flus u dawk Prudenzjali fl-Unjoni Ewropea"(128), bħall-istabbiliment fil-livell tal-UE ta' mekkaniżmu biex jiġu kkoordinati aħjar l-attivitajiet tas-superviżuri fil-qasam tal-AML/CFT tal-entitajiet tas-settur finanzjarju, b'mod partikolari f'sitwazzjonijiet fejn it-tħassib dwar l-AML/CFT x'aktarx li jkollu effetti transfruntiera, u ċentralizzazzjoni possibbli tas-superviżjoni tal-AML permezz ta' korp eżistenti jew ġdid tal-Unjoni li jkollu s-setgħa li jinforza regoli u prattiki armonizzati fost l-Istati Membri; jappoġġja sforzi ulterjuri għaċ-ċentralizzazzjoni tas-superviżjoni ta' kontra l-ħasil tal-flus u jqis li jekk jiġi stabbilit tali mekkaniżmu,, għandu jiġi allokat biżżejjed riżorsi umani u finanzjarji sabiex il-funzjonijiet tiegħu jitwettqu b'mod effiċjenti;

248.  Ifakkar li l-BĊE għandu l-kompetenza u r-responsabbiltà li jirtira l-awtorizzazzjoni mill-istituzzjonijiet ta' kreditu għal ksur serju tar-regoli fil-qasam tal-AML/CFT; jinnota, madankollu, li l-BĊE huwa kompletament dipendenti fuq is-superviżuri nazzjonali tal-AML għal informazzjoni relatata mat-tali ksur skopert mill-awtoritajiet nazzjonali; jappella għaldaqstant lill-awtoritajiet nazzjonali tal-AML sabiex jagħmlu informazzjoni ta' kwalità disponibbli għall-BĊE b'mod puntwali sabiex il-BĊE jkun jista' jwettaq il-funzjoni tiegħu kif xieraq; jilqa', f'dan ir-rigward, il-Ftehim Multilaterali dwar il-modalitajiet prattiċi għall-iskambju ta' informazzjoni bejn il-BĊE u l-awtoritajiet kompetenti (CAs) kollha li huma responsabbli għas-superviżjoni tal-konformità tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u dawk finanzjarji mal-obbligi tal-AML/CFT fl-ambitu tal-AMLD4;

249.  Iqis li s-superviżjoni prudenzjali u s-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus ma jistgħux jiġu ttrattati b'mod separat; jaċċentwa li l-ASE għandhom kapaċitajiet limitati biex jaqdu rwol aktar sostanzjali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus minħabba l-istrutturi għat-teħid tad-deċiżjonijiet, in-nuqqas ta' setgħat u r-riżorsi limitati tagħhom; jisħaq fuq li l-EBA għandha tieħu rwol mexxej f'din il-ġlieda, filwaqt li tikkoordina mill-qrib mal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) u l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA), u għaldaqstant għandha, b'urġenza, tingħata biżżejjed kapaċità ta' riżorsi umani u materjali biex tikkontribwixxi b'mod effettiv għall-prevenzjoni konsistenti u effiċjenti tal-użu tas-sistema finanzjarja għal finijiet tal-ħasil tal-flus, inkluż billi twettaq valutazzjonijiet tar-riskju u rieżamijiet tal-awtoritajiet kompetenti fi ħdan il-qafas ġenerali tagħha; jappella sabiex tingħata aktar pubbliċità lil dawk ir-rieżamijiet u, b'mod partikolari, tiġi pprovduta informazzjoni rilevanti b'mod sistematiku lill-Parlament u lill-Kunsill f'każ ta' nuqqasijiet serji identifikati fil-livell nazzjonali jew fil-livell tal-UE(129);

250.  Jinnota l-importanza dejjem akbar tas-superviżuri finanzjarji nazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex, wara konsultazzjoni mal-EBA, tipproponi mekkaniżmi biex tiffaċilita aktar kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji finanzjarji; jappella biex fuq perjodu fit-tul ikun hemm aktar armonizzazzjoni tal-prattiki superviżorji tad-diversi awtoritajiet tal-AML nazzjonali;

251.  Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Settembru 2018 dwar it-tisħiħ tal-qafas tal-Unjoni għal superviżjoni prudenzjali u ta' kontra l-ħasil tal-flus għall-istituzzjonijiet finanzjarji (COM(2018)0645) u l-proposta li fiha dwar ir-rieżami tal-ASE għat-tisħiħ tal-konverġenza superviżorja; iqis li l-EBA għandha tieħu rwol ta' tmexxija, koordinazzjoni u monitoraġġ fil-livell tal-Unjoni biex tipproteġi s-sistema finanzjarja b'mod effikaċi mill-ħasil tal-flus u mir-riskji tal-finanzjament tat-terroriżmu fid-dawl tal-konsegwenzi sistemiċi potenzjali mhux mixtieqa għall-istabbiltà finanzjarja tal-Unjoni li jistgħu jirriżultaw minn abbużi tas-settur finanzjarju għal skopijiet ta' ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu u fid-dawl tal-esperjenza diġà miksuba mill-EBA fil-protezzjoni tas-settur bankarju minn abbużi bħal dawn bħala l-awtorità li għandha s-setgħa ta' sorveljanza fuq l-Istati Membri kollha;

252.  Jinnota t-tħassib tal-EBA dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital (2013/36/UE) dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment(130); jilqa' s-suġġerimenti tal-EBA sabiex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet ikkawżati mill-qafas legali kurrenti tal-UE; jappella lill-Istati Membri biex jittrasponu b'mod rapidu fil-liġi nazzjonali l-bidliet li ġew adottati dan l-aħħar fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital;

5.2.Kooperazzjoni bejn l-unitajiet tal-intelligence finanzjarja (UIF)

253.  Ifakkar li, skont l-AMLD5, l-Istati Membri huma obbligati li jistabbilixxu mekkaniżmi ċentralizzati awtomatizzati li jippermettu l-identifikazzjoni rapida ta' detenturi ta' kontijiet bankarji u ta' kontijiet ta' pagament, u li jiżguraw li kwalunkwe UIF tkun kapaċi tipprovdi informazzjoni miżmuma f'dawk il-mekkaniżmi ċentralizzati lil kwalunkwe UIF oħra fi żmien raġonevoli; jisħaq fuq l-importanza li jkun hemm aċċess għall-informazzjoni fil-ħin sabiex jiġi evitat li jkun hemm reati finanzjarji u jieqfu l-investigazzjonijiet; jappella lill-Istati Membri jħaffu l-istabbiliment ta' dawn il-mekkaniżmi sabiex l-UIF tal-Istati Membri jkunu jistgħu jikkooperaw b'mod effikaċi ma' xulxin sabiex jidentifikaw u jiġġieldu attivitajiet ta' ħasil tal-flus; jinkoraġġixxi bis-sħiħ lill-UIF tal-Istati Membri biex jużaw is-sistema FIU.net; jinnota l-importanza tal-protezzjoni tad-data f'dan il-qasam ukoll;

254.  Iqis li sabiex, b'mod effettiv, tiġi megħjuna l-ġlieda kontra l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus huwa kruċjali li l-UIF nazzjonali jingħataw riżorsi u kapaċitajiet adegwati;

255.  Jaċċentwa li sabiex jiġu miġġielda, b'mod effettiv, l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus hija essenzjali wkoll kooperazzjoni mhux biss bejn l-UIF tal-Istati Membri iżda wkoll bejn l-UIF tal-Istati Membri u dawk ta' pajjiżi terzi; jinnota l-ftehimiet politiċi dwar in-negozjati interistituzzjonali(131) bil-ħsieb tal-adozzjoni futura tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI;

256.  Jappella lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa korsijiet ta' taħriġ speċjalizzat għall-UIF, b'mod partikolari fir-rigward tal-kapaċitajiet iżgħar f'xi Stati Membri; jinnota l-kontribut tal-Grupp Egmont, li jgħaqqad flimkien 159 UIF, u li għandu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni operattiva tagħhom billi jinkoraġġixxi l-kontinwazzjoni u l-implimentazzjoni ta' bosta proġetti; jistenna l-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-qafas ta' kooperazzjoni tal-UIF ma' pajjiżi terzi u l-ostakli u l-opportunitajiet sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UIF fl-Unjoni inkluża l-possibbiltà li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u ta' appoġġ; ifakkar li din il-valutazzjoni jenħtieġ li tkun lesta sal-1 ta' Ġunju 2019; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra din l-opportunità biex toħroġ proposta leġiżlattiva għall-UIF tal-UE, li toħloq ċentru għall-ħidma u għall-koordinazzjoni investigattiva konġunta, b'mandat proprju ta' awtonomija u ta' kompetenzi investigattivi dwar il-kriminalità finanzjarja transfruntiera, kif ukoll mekkaniżmu ta' twissija bikrija; huwa tal-fehma li UIF tal-UE jenħtieġ li jkollha rwol wiesa' biex tikkoordina, tassisti u tappoġġja l-UIFs tal-Istati Membri f'każijiet transfruntiera bil-għan li jiġi estiż l-iskambju ta' informazzjoni u tiġi garantita l-analiżi konġunta ta' każijiet transfruntiera u l-koordinazzjoni b'saħħitha tax-xogħol;

257.  Jappella lill-Kummissjoni timpenja ruħha b'mod attiv mal-Istati Membri biex jinstabu mekkaniżmi li jtejbu u jsaħħu l-kooperazzjoni tal-UIF tal-Istati Membri ma' dawk ta' pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni xierqa f'dan ir-rigward fil-fora internazzjonali rilevanti, bħall-OECD u t-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja (FATF); iqis li, fi kwalunkwe ftehim li jirriżulta, għandha tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-protezzjoni ta' data personali;

258.  Jappella lill-Kummissjoni tfassal rapport li għandu jiġi indirizzat lill-Parlament u lill-Kunsill fejn jiġi vvalutat jekk id-differenzi fl-istatus u fl-organizzazzjoni bejn l-UIF tal-Istati Membri jkunux qegħdin ixekklu l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra reati serji li għandhom dimensjoni transfruntiera;

259.  Jindika li n-nuqqas ta' standardizzazzjoni ta' formati ta' rapporti dwar tranżazzjonijiet suspetti (STR) u l-limiti tal-STR fost l-Istati Membri u fir-rigward tad-diversi entitajiet marbuta b'obbligu jwassal għal diffikultajiet fl-ipproċessar u fl-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF; jappella lill-Kummissjoni tesplora, bl-appoġġ tal-EBA, mekkaniżmi biex jiġu stabbiliti, malajr kemm jista' jkun, formati standardizzati ta' rappurtar għall-entitajiet marbuta b'obbligu sabiex jiġu ffaċilitati u msaħħa l-ipproċessar u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-UIF f'każijiet li għandhom dimensjoni transfruntiera u sabiex titqies l-istandardizzazzjoni tal-limiti ta' tranżazzjonijiet suspettużi;

260.  Jappella lill-Kummissjoni sabiex tesplora l-possibbiltà li tistabbilixxi sistemi ta' rkupru awtomatizzat tal-STR li tkun tippermetti lill-UIF tal-Istati Membri sabiex ifittxu tranżazzjonijiet, flimkien ma' min nidihom u min irċevihom, li jiġu rrapportati ripetutament bħala suspettużi fi Stati Membri differenti;

261.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti u lill-UIF jimpenjaw ruħhom ma' istituzzjonijiet finanzjarji u entitajiet oħra marbuta b'obbligu biex isaħħu r-rapportar ta' attività suspetta u biex inaqqsu r-rapportar difensiv u b'hekk jgħinu sabiex fl-iżgurar li l-UIF jirċievu informazzjoni aktar utli, iffukata u kompluta biex iwettqu dmirijiethom b'mod xieraq, filwaqt li fl-istess ħin jiżguraw konformità mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data;

262.  Ifakkar fl-importanza li jiġu żviluppati mezzi mtejba għad-djalogu, il-komunikazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-partijiet ikkonċernati speċifiċi tas-settur privat, ġeneralment magħrufa bħala sħubijiet pubbliċi-privati (PPPs), b'mod partikolari għall-entitajiet marbutin b'obbligu skont l-AMLD, u jaċċentwa l-eżistenza u r-riżultati pożittivi tal-unika PPP transnazzjonali, is-Sħubija Pubblika‑Privata tal-Intelligence Finanzjarja tal-Europol, li tippromwovi l-kondiviżjoni ta' informazzjoni strateġika bejn il-banek, l-UIF, l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi (LEAs) u r-regolaturi nazzjonali fl-Istati Membri kollha;

263.  Jappoġġja t-titjib kontinwu tal-kondiviżjoni ta' informazzjoni bejn l-UIF u l-LEAs, inkluż l-Europol; iqis li sħubija bħal din għandha tiġi stabbilita fil-qasam ta' teknoloġiji ġodda, inklużi l-assi virtwali, sabiex jiġu fformalizzati l-operazzjonijiet li diġà jeżistu fl-Istati Membri; jappella lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPB) sabiex jipprovdi aktar kjarifika lill-operaturi tas-suq li jipproċessaw data personali bħala parti mill-obbligi ta' diliġenza dovuta tagħhom biex dawn ikunu jistgħu jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-protezzjoni tad-data;

264.  Jaċċentwa li ż-żieda u t-titjib tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali u l-UIF huma kruċjali għall-ġlieda effettiva kontra l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa; jaċċentwa aktar li l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa tirrikjedi wkoll kooperazzjoni tajba bejn l-UIF u l-awtoritajiet doganali;

265.  Jappella lill-Kummissjoni sabiex tirrapporta dwar l-istatus quo u t-titjib fl-UIF tal-Istati Membri rigward it-tixrid, l-iskambju u l-ipproċessar ta' informazzjoni, wara r-rakkomandazzjonijiet tal-PANA(132) u r-rapport ta' mmappjar imwettaq mill-Pjattaforma tal-UIF tal-Istati Membri;

5.3.Entitajiet marbuta b'obbligu (ambitu)

266.  Jilqa' l-fatt li l-AMLD5 wessgħet il-lista ta' entitajiet marbuta b'obbligu biex tinkludi l-fornituri involuti f'servizzi ta' skambju bejn muniti virtwali u muniti ta' kors legali, fornituri ta' portafolji diġitali, kummerċjanti tal-arti u portijiet ħielsa;

267.  Jappella lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex ittejjeb l-infurzar ta' CDD, b'mod partikolari biex tiċċara aħjar li r-responsabbiltà għal applikazzjoni korretta ta' CDD dejjem taqa' fuq l-entità marbuta b'obbligu, anke meta tiġi esternalizzata, u biex issir dispożizzjoni għal penali fil-każ ta' negliġenza jew kunflitti ta' interess f'każijiet ta' esternalizzazzjoni; jissottolinja l-obbligu legali skont l-AMLD5 għall-entitajiet obbligati li jwettqu aktar kontrolli u rapportar sistematiku meta jwettqu CDD fir-rigward ta' relazzjonijiet jew tranżazzjonijiet kummerċjali li jinvolvu pajjiżi identifikati mill-Kummissjoni bħala pajjiżi terzi b'riskju kbir fir-rigward ta' ħasil tal-flus;

5.4.Reġistri

268.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-aċċess għas-sjieda benefiċjarja u informazzjoni oħra dwar CDD mogħtija lill-awtoritajiet tat-taxxa fid-DAC5; ifakkar li dan l-aċċess huwa meħtieġ biex l-awtoritajiet tat-taxxa jwettqu dmirijiethom kif xieraq;

269.  Jinnota li l-leġiżlazzjoni tal-AML tal-Unjoni tobbliga lill-Istati Membri jistabbilixxu reġistri ċentrali li fihom data kompluta dwar is-sjieda benefiċjarja għall-kumpaniji u t-trusts, u li tipprovdi wkoll l-interkonnessjoni tagħhom; jilqa' l-fatt li l-AMLD5 tobbliga lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tkun aċċessibbli fil-każijiet kollha għal kwalunkwe membru tal-pubbliku ġenerali;

270.  Jinnota, madankollu, li fir-rigward tat-trusts, ir-reġistri nazzjonali ser ikunu aċċessibbli biss fil-prinċipju għal dawk li juru interess leġittimu għall-aċċess; jisħaq fuq li l-Istati Membri jibqgħu ħielsa li jiftħu reġistri tas-sjieda benefiċjarja għat-trusts għall-pubbliku, kif diġà rakkomandat mill-Parlament; jistieden lill-Istati Membri sabiex jistabbilixxu reġistri tad-data liberament aċċessibbli u miftuħa; ifakkar, fi kwalunkwe każ, li t-tariffa li jistgħu jiddeċiedu li jimponu m'għandhiex taqbeż l-ispejjeż amministrattivi involuti sabiex l-informazzjoni ssir disponibbli, inklużi l-ispejjeż tal-manutenzjoni u tal-iżviluppi tar-reġistri;

271.  Jisħaq fuq li l-interkonnessjoni tar-reġistri tas-sidien benefiċjarji għandha tiġi żgurata mill-Kummissjoni; iqis li l-Kummissjoni għandha timmonitorja mill-qrib il-funzjonament ta' din is-sistema interkonnessa u tivvaluta fi żmien raġonevoli jekk hux qiegħda taħdem kif suppost u jekk għandhiex tkun issupplimentata mill-ħolqien ta' reġistru pubbliku tal-UE tas-sjieda benefiċjarja jew strumenti oħra li joffru rimedju effettiv għal kwalunkwe nuqqasijiet potenzjali; jappella sadanittant lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa u toħroġ linji gwida tekniċi bil-għan li tippromwovi l-konverġenza tal-format, l-interoperabilità u l-interkonnessjoni tar-reġistri tal-Istati Membri; huwa tal-fehma li s-sjieda benefiċjarja tat-trusts għandu jkollha l-istess livell ta' trasparenza bħall-kumpaniji fl-ambitu tal-AMLD5, filwaqt li tiżgura salvagwardji xierqa;

272.  Huwa mħasseb li l-informazzjoni fir-reġistri tas-sidien benefiċjarji mhix dejjem suffiċjenti u/jew preċiża; jappella għaldaqstant lill-Istati Membri sabiex jiżguraw li r-reġistri ta' sidien benefiċjarji jkun fihom mekkaniżmi ta' verifika għall-iżgurar tal-preċiżjoni tad-data; jappella lill-Kummissjoni tivvaluta l-mekkaniżmi ta' verifika u tal-affidabbiltà tad-data fir-rieżamijiet tagħha;

273.  Jitlob definizzjoni aktar stretta u preċiża tas-sjieda benefiċjarja biex jiġi żgurat li jiġu identifikati l-persuni fiżiċi kollha li fl-aħħar mill-aħħar jippossjedu jew jikkontrollaw entità ġuridika;

274.  Ifakkar fil-bżonn ta' regoli ċari li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni diretta tas-sidien benefiċjarji, inkluż obbligu li t-trusts u arranġamenti simili jeżistu bil-miktub u jkunu rreġistrati fl-Istat Membru fejn inħolqu, huma amministrati jew joperaw;

275.  Jissottolinja l-problema tal-ħasil tal-flus permezz tal-investiment fil-proprjetà immobbli fl-ibliet Ewropej permezz ta' kumpaniji fittizji barranin; ifakkar li l-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-armonizzazzjoni tal-informazzjoni fir-reġistri katastali u tal-proprjetà u tivvaluta l-ħtieġa għall-interkonnessjoni ta' dawn ir-reġistri; jappella lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva flimkien ma' dan ir-rapport meta jkun il-każ; huwa tal-fehma li l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom fis-seħħ informazzjoni pubblikament aċċessibbli dwar is-sjieda benefiċjarja aħħarija tal-art u tal-proprjetà immobbli;

276.  Itenni l-pożizzjoni tiegħu dwar il-ħolqien ta' reġistri tas-sjieda benefiċjarja għall-kuntratti tal-assigurazzjoni tal-ħajja, kif deskritt fin-negozjati interistituzzjonali dwar l-AMLD5; jappella lill-Kummissjoni tivvaluta l-fattibilità u l-ħtieġa li l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja tal-kuntratti ta' assigurazzjoni tal-ħajja u tal-istrumenti finanzjarji tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet rilevanti;

277.  Jinnota li skont l-AMLD5, il-Kummissjoni trid twettaq analiżi tal-fattibbiltà ta' miżuri u mekkaniżmi speċifiċi fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri sabiex tkun tista' tinġabar l-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja ta' entitajiet korporattivi u ġuridiċi oħrajn inkorporati barra mill-Unjoni, u jsir aċċess għal tali informazzjoni; jappella lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva għal mekkaniżmu bħal dan jekk l-analiżi tal-fattibbiltà tkun favorevoli;

5.5.Riskji tat-teknoloġija u assi virtwali, inkluż muniti virtwali u kriptografiċi

278.  Jissottolinja l-potenzjal pożittiv ta' teknoloġiji ġodda tar-reġistru distribwit (DLTs), bħat-teknoloġija blockchain; jinnota fl-istess ħin l-abbuż dejjem jikber ta' metodi ġodda ta' pagamenti u trasferimenti bbażati fuq dawn it-teknoloġiji għall-ħasil ta' rikavat tal-kriminalità jew biex jitwettqu reati finanzjarji oħra; jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu mmonitorjati l-iżviluppi teknoloġiċi rapidi biex jiġi żgurat li l-leġiżlazzjoni tindirizza b'mod effikaċi l-abbuż ta' teknoloġiji ġodda u l-anonimat, li jiffaċilita l-attività kriminali, mingħajr ma jiġu limitati l-aspetti pożittivi tagħha;

279.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina mill-qrib dawk l-atturi rilevanti fil-kriptografija li għadhom mhumiex koperti mil-leġiżlazzjoni AML tal-Unjoni u biex tespandi l-lista tal-entitajiet marbutin b'obbligu jekk dan ikun meħtieġ, b'mod partikolari l-fornituri tas-servizzi fil-qasam tat-tranżazzjonijiet li jinvolvu skambji ta' munita virtwali partikolari jew aktar; jappella sadanittant lill-Istati Membri biex jittrasponu malajr kemm jista' jkun id-dispożizzjonijiet tal-AMLD5 li jimponu obbligu fuq portafolli ta' muniti virtwali u fuq l-iskambju ta' servizzi biex jidentifikaw il-klijenti tagħhom, li b'hekk jagħmilha diffiċli ħafna li l-muniti virtwali jintużaw b'mod anonimu;

280.  Jappella lill-Kummissjoni biex tissorvelja mill-qrib l-iżviluppi teknoloġiċi, inkluż l-espansjoni rapida ta' mudelli kummerċjali innovattivi tat-teknoloġija finanzjarja u l-adozzjoni ta' teknoloġiji emerġenti bħall-IA, id-DLTs, l-informatika konjittiva u t-tagħlim awtomatiku, sabiex jiġu vvalutati r-riskji teknoloġiċi u d-diskrepanzi potenzjali u tingħata spinta lir-reżiljenza għaċ-ċiberattakki jew għall-falliment tas-sistemi, prinċipalment billi tiġi promossa l-protezzjoni tad-data; iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti u lill-Kummissjoni jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskji sistemiċi possibbli li jinvolvu l-applikazzjonijiet DLT;

281.  Jisħaq fuq li l-iżvilupp u l-użu ta' assi virtwali huma xejra fit-tul li jenħtieġ tkompli u teskala matul is-snin li ġejjin, b'mod partikolari bis-saħħa tal-użu ta' muniti virtwali għal diversi użi, fosthom għall-finanzjament tal-intrapriżi; jappella lill-Kummissjoni biex tiżviluppa qafas xieraq fil-livell tal-UE sabiex tirregola dawn l-iżviluppi, abbażi kemm tal-ħidma fil-livell internazzjonali kif ukoll fil-korpi Ewropej bħall-ESMA; jemmen li dan il-qafas jeħtieġlu jipprovdi s-salvagwardji meħtieġa kontra r-riskji speċifiċi relatati mal-assi virtwali mingħajr ma tixxekkel l-innovazzjoni;

282.  Jinnota, b'mod partikolari, li n-nuqqas ta' trasparenza tal-assi virtwali tista' tintuża sabiex tiffaċilita l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, tipprovdi gwida ċara dwar il-kundizzjonijiet li skonthom l-assi virtwali jistgħu jiġu kklassifikati bħala strument finanzjarju eżistenti jew ġdid fil-MiFID II u ċ-ċirkostanzi li fihom il-leġiżlazzjoni tal-UE hija applikabbli għall-offerti inizjali tal-muniti;

283.  Jappella lill-Kummissjoni tivvaluta l-projbizzjoni ta' ċerti miżuri ta' anonimità fuq assi virtwali speċifiċi u, jekk tqis li huwa meħtieġ, tikkunsidra li tirregola l-assi virtwali bħala strumenti finanzjarji; iqis li l-UIF għandu jkollhom il-kapaċità li jirrelataw l-indirizzi virtwali u l-kriptomuniti mal-identità tas-sid tal-assi virtwali; iqis li l-Kummissjoni għandha tivvaluta l-possibbiltà ta' reġistrazzjoni obbligatorja tal-utenti ta' assi virtwali; ifakkar li xi Stati Membri diġà adottaw diversi tipi ta' miżuri għal segmenti partikolari f'dan il-qasam, bħall-offerti inizjali tal-muniti, li jistgħu jkunu sors ta' ispirazzjoni għal azzjoni futura tal-UE;

284.  Jisħaq fuq li, dan l-aħħar, l-FATF enfasizza l-ħtieġa urġenti li l-pajjiżi kollha jieħdu azzjoni kkoordinata biex jiġi evitat l-użu ta' assi virtwali għall-kriminalità u t-terroriżmu, filwaqt li ħeġġeġ lill-ġurisdizzjonijiet kollha jieħdu passi legali u prattiċi biex jipprevjenu l-użu ħażin tal-assi virtwali(133); jappella lill-Kummissjoni tfittex modi kif tintegra fil-qafas legali Ewropew ir-rakkomandazzjonijiet u l-istandards żviluppati mill-FATF sabiex jiġu rregolati l-assi virtwali; jisħaq fuq li l-Unjoni għandha tkompli tirrakkomanda qafas regolatorju internazzjonali koerenti u kkoordinat dwar l-assi virtwali, abbażi tal-isforzi li wettqet fil-G20;

285.  Itenni t-talba tiegħu għal valutazzjoni urġenti mill-Kummissjoni tal-implikazzjonijiet tal-attivitajiet tal-logħob-e għall-ħasil tal-flus u r-reati fiskali; iqis li din l-evalwazzjoni hija prijorità; jinnota l-kobor fis-settur tal-logħob-e f'xi ġurisdizzjonijiet, inkluż ċerti Dipendenzi tal-Kuruna tar-Renju Unit bħal Isle of Man, fejn il-logħob-e diġà jammonta għal 18 % tad-dħul nazzjonali;

286.  Jieħu nota tal-ħidma esperta dwar il-proċessi ta' identifikazzjoni elettronika u tal-KYC mill-bogħod, li tesplora kwistjonijiet bħall-possibbiltà ta' istituzzjonijiet finanzjarji li jużaw l-identifikazzjoni elettronika (e-ID) u tal-portabbiltà tal-KYC sabiex jiġu identifikati l-klijenti b'mod diġitali; jappella lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tivvaluta l-vantaġġi potenzjali tal-introduzzjoni ta' sistema ta' e-ID Ewropea; ifakkar fl-importanza li jinżamm bilanċ xieraq bejn il-protezzjoni tad-data u tal-privatezza u l-bżonn li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom aċċess għall-informazzjoni għall-finijiet ta' investigazzjonijiet kriminali;

5.6.Sanzjonijiet

287.  Jisħaq fuq li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-AML tirrikjedi li l-Istati Membri jistabbilixxu sanzjonijiet għall-ksur tar-regoli kontra l-ħasil tal-flus; jisħaq fuq li dawn is-sanzjonijiet iridu jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi; jappella għall-introduzzjoni ta' proċeduri simplifikati fl-Istati Membri għall-infurzar ta' sanzjonijiet finanzjarji imposti għall-ksur tal-leġiżlazzjoni AML;

288.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jippubblikaw, malajr kemm jista' jkun u b'mod konsistenti, informazzjoni dwar in-natura u l-valur tas-sanzjonijiet imposti flimkien ma' informazzjoni dwar it-tip u n-natura tal-ksur u l-identità tal-persuna responsabbli; jappella lill-Istati Membri sabiex japplikaw ukoll sanzjonijiet u miżuri rigward il-membri tal-korp maniġerjali u persuni fiżiċi oħra li huma responsabbli għal ksur tar-regoli AML fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni nazzjonali(134);

289.  Jappella lill-Kummissjoni tirrapporta lura għand il-Parlament kull sentejn dwar il-leġiżlazzjoni u l-prattiki nazzjonali fir-rigward ta' sanzjonijiet għall-ksur tal-leġiżlazzjoni AML;

290.  Jilqa' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/1805 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska(135), li għandu l-għan jiffaċilita l-irkupru transfruntier tal-assi kriminali u li għaldaqstant jgħin biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Unjoni fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu u biex jitnaqqsu s-sorsi ta' finanzjament għall-kriminali u t-terroristi fl-Unjoni kollha;

291.  Jilqa' l-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali(136), li għandha l-għan li tintroduċi dispożizzjonijiet ġodda tal-liġi kriminali u li tippermetti kooperazzjoni transfruntiera aktar effiċjenti u aktar mgħaġġla bejn l-awtoritajiet kompetenti sabiex jipprevjenu, b'mod aktar effettiv, il-ħasil tal-flus u l-finanzjament relatat mat-terroriżmu u l-kriminalità organizzata; jinnota li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw, kif opportun, li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jiffriżaw jew jikkonfiskaw, f'konformità mad-Direttiva 2014/42/UE(137), ir-rikavat li jirriżulta minn reati u l-mezzi strumentali li jintużaw jew li huma maħsubin li jintużaw fit-twettiq jew il-kontribut għat-twettiq ta' dawn ir-reati;

5.7.Dimensjoni internazzjonali

292.  Jinnota li, skont l-AMLD4, il-Kummissjoni għandha l-obbligu tidentifika pajjiżi terzi ta' riskju għoli li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fis-sistema tagħhom dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu;

293.  Iqis li, anke jekk għandha titqies il-ħidma mwettqa fil-livell internazzjonali biex jiġu identifikati pajjiżi terzi b'riskju kbir għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, b'mod partikolari dik tal-FATF, huwa essenzjali li l-Unjoni jkollha lista awtonoma ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir; jilqa', f'dan ir-rigward, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-13 ta' Frar 2019 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (C(2019)1326), u jiddispjaċih li l-Kunsill qajjem oġġezzjoni għall-att delegat; jilqa', barra minn hekk, ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-31 ta' Jannar 2019 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-azzjoni minima u t-tipi ta' miżuri addizzjonali li jridu jittieħdu mill-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji sabiex irażżnu r-riskju mill-ħasil tal-flus u mill-finanzjament tat-terroriżmu f'ċerti pajjiżi terzi(138);

294.  Jilqa' li l-Kummissjoni adottat il-Metodoloġija għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir fl-ambitu tad-Direttiva (UE) 2015/849, ippubblikata fit-22 ta' Ġunju 2018(139); jilqa' l-valutazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Jannar 2019 rigward il-pajjiżi ta' "Prijorità 1";

295.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li jkun hemm konsistenza u komplementarjetà bejn il-lista tal-AML ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir u l-lista Ewropea ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx; itenni s-sejħa tiegħu sabiex il-Kummissjoni tiġi inkarigata bi rwol ċentrali għall-ġestjoni taż-żewġ listi; jappella lill-Kummissjoni tiżgura t-trasparenza tal-proċess li fih il-ġurisdizzjonijiet iwettqu eżami analitiku;

296.  Jinsab imħasseb dwar l-allegazzjonijiet li l-awtoritajiet kompetenti fl-Iżvizzera mhumiex qegħdin iwettqu l-funzjonijiet tagħhom kif suppost fir-rigward tal-AML/CFT(140); jappella lill-Kummissjoni tqis dawn l-elementi meta taġġorna l-lista ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir u fir-relazzjonijiet bilaterali futuri bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni;

297.  Jappella lill-Kummissjoni tipprovdi assistenza teknika lill-pajjiżi terzi bil-għan li jiġu żviluppati sistemi effettivi għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u t-titjib kontinwu tagħhom;

298.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-UE tiġi rappreżentata minn vuċi unika fl-FATF u li dawn jikkontribwixxu b'mod attiv għar-riflessjoni li għaddejja bħalissa dwar ir-riforma tiegħu, bil-ħsieb li jissaħħu r-riżorsi u l-leġittimità tiegħu; jappella lill-Kummissjoni tinkludi lill-persunal tal-Parlament Ewropew bħala osservaturi fid-delegazzjoni tal-Kummissjoni għall-FATF;

299.  Jappella lill-Kummissjoni tmexxi inizjattiva globali għall-istabbiliment ta' reġistri ċentrali pubbliċi ta' sjieda benefiċjarja fil-ġurisdizzjonijiet kollha; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq ir-rwol vitali tal-organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-OECD u n-NU;

6.Dimensjoni internazzjonali tat-tassazzjoni

300.  Jindika li sistema tat-taxxa Ewropea ġusta tirrikjedi ambjent globali tat-taxxa aktar ġust; itenni s-sejħa tiegħu għall-monitoraġġ tar-riformi attwali tat-taxxa fil-pajjiżi terzi;

301.  Jinnota l-isforz li għamlu xi pajjiżi terzi biex jaġixxu b'mod deċiżiv kontra l-BEPS; jenfasizza, madankollu, li tali riformi għandhom jibqgħu konformi mar-regoli eżistenti tad-WTO;

302.  Iqis li l-informazzjoni miġbura matul iż-żjara tal-kumitat f'Washington DC dwar ir-riformi tat-taxxa tal-Istati Uniti u l-impatt possibbli tagħhom fuq il-kooperazzjoni internazzjonali hija ta' importanza partikolari; iqis li, skont ċerti esperti, xi dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Istati Uniti dwar it-Tnaqqis tat-Taxxa u dwar l-Impjiegi tal-2017 mhux ser ikunu kompatibbli mar-regoli eżistenti tad-WTO; jinnota li ċerti dispożizzjonijiet tar-riforma fiskali tal-Istati Uniti jfittxu, unilateralment u mingħajr reċiproċità, li jerġgħu jagħtu ħajja lil benefiċċji transnazzjonali attribwiti lit-territorju tal-Istati Uniti (jekk jitqies li tal-inqas 50 % minn dawn jiġu ġġenerati fit-territorju tal-Istati Uniti); jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni bħalissa qiegħda fil-proċess li tivvaluta l-implikazzjonijiet regolatorji u kummerċjali potenzjali, b'mod partikolari, tad-dispożizzjonijiet BEAT, GILTI u FDII(141) tar-riforma l-ġdida tat-taxxa tal-Istati Uniti; jitlob lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament bir-riżultati tal-valutazzjoni;

303.  Jinnota li ġew żviluppati żewġ tipi ta' ftehimiet intergovernattivi (IGAs) fl-Att dwar il-Konformità Fiskali tal-Kontijiet Barranin (FATCA) biex jgħinu l-FATCA jkun konformi mal-liġijiet internazzjonali(142); jinnota li huwa Mudell tal-IGA wieħed biss li huwa reċiproku; jiddeplora l-iżbilanċi qawwija fir-reċiproċità ta' dawn il-ftehimiet, billi normalment l-Istati Uniti jirċievu ħafna aktar informazzjoni minn gvernijiet barranin milli jipprovdu; jappella lill-Kummissjoni twettaq eżerċizzju ta' mmappjar biex tanalizza l-marġni tar-reċiproċità fl-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Istati Membri;

304.  Jappella lill-Kunsill jagħti mandat lill-Kummissjoni biex tinnegozja ftehim mal-Istati Uniti biex tiġi żgurata r-reċiproċità fil-FATCA;

305.  Itenni l-proposti mressqa fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2018 dwar l-effetti negattivi tal-FATCA fuq iċ-ċittadini tal-UE, u b'mod partikolari fuq l-"Amerikani aċċidentali"(143), li tappella lill-Kummissjoni tieħu azzjoni biex tiżgura li jiġu garantiti d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini kollha, b'mod partikolari dawk tal-"Amerikani aċċidentali";

306.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jippreżentaw approċċ konġunt tal-UE għall-FATCA sabiex jipproteġu b'mod adegwat id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropej (b'mod partikolari l-"Amerikani aċċidentali") u jiżguraw reċiproċità fl-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni mill-Istati Uniti fejn is-CRS ikun l-istandard preferut; jappella sadanittant lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex, fejn xieraq, iqisu kontromiżuri, bħal taxxa minn ras il-għajn, biex jassigura kundizzjonijiet ekwi jekk l-Istati Uniti ma jiżgurawx reċiproċità fil-qafas tal-FATCA;

307.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jissorveljaw id-dispożizzjonijiet il-ġodda dwar it-taxxa korporattiva ta' pajjiżi li jikkooperaw mal-UE abbażi ta' ftehim internazzjonali(144);

6.1.Rifuġji u ġurisdizzjoni tat-taxxa li jiffaċilitaw ippjanar aggressiv tat-taxxa fi ħdan u barra l-UE

308.  Ifakkar fl-importanza ta' lista komuni tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa (minn hawn' il quddiem "il-lista tal-UE") ibbażata fuq kriterji komprensivi, trasparenti, robusti, verifikabbli b'mod oġġettiv u komunement aċċettati, li jiġu aġġornati regolarment;

309.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-proċess ta' elenkar inizjali tal-UE kkunsidra biss pajjiżi terzi; jinnota li l-Kummissjoni, fi ħdan il-qafas tas-Semestru Ewropew, identifikat nuqqasijiet f'xi sistemi tat-taxxa tal-Istati Membri u li b'hekk jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa; jilqa', madankollu, id-dikjarazzjoni li saret mill-President tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta rigward it-Tassazzjoni tal-Impriżi matul is-seduta tal-Kumitat TAX3 tal-10 ta' Ottubru 2018 dwar il-possibbiltà tal-iskrinjar tal-Istati Membri kontra l-istess kriterji stabbiliti għal-lista tal-UE fil-kuntest tar-reviżjoni tal-mandat tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta(145);

310.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni mill-Kunsill tal-ewwel lista tal-UE fil-5 ta' Diċembru 2017 u l-monitoraġġ li għaddej bħalissa tal-impenji magħmula minn pajjiżi terzi; jinnota li l-lista ġiet aġġornata diversi drabi abbażi tal-valutazzjoni ta' dawn l-impenji u, b'konsegwenza ta' dan, tneħħew diversi pajjiżi; jinnota li bħala konsegwenza tar-reviżjoni tat-12 ta' Marzu 2019 il-lista issa hija magħmula mill-ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ġejjin: is-Samoa Amerikana, Aruba, Guam, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiġi, il-Gżejjer Marshall, l-Oman, Samoa, Trinidad u Tobago, l-Emirati Għarab Magħquda, il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti u Vanuatu;

311.  Josserva li żdiedu żewġ ġurisdizzjonijiet oħrajn mal-lista l-griża (l-Awstralja u l-Costa Rica)(146);

312.  Josserva li fi tmien ekonomiji ta' tranżitu kbar – in-Netherlands, il-Lussemburgu, Hong Kong, il-Gżejjer Verġni Brittaniċi, Bermuda, il-Gżejjer Cayman, l-Irlanda u Singapore – hemm aktar minn 85 % tal-invesitmenti globali fl-entitajiet bi skop speċjali, li spiss jiġu stabbiliti għal raġunijiet marbuta mat-taxxa(147); jiddispjaċih li ġurisdizzjoni waħda biss minnhom (Bermuda) hija attwalment imniżżla fil-lista ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa(148);

313.  Jissottolinja li l-proċessi ta' skrinjar u monitoraġġ mhumiex trasparenti u li mhuwiex ċar jekk sarx progress reali fir-rigward ta' dawk il-pajjiżi li tneħħew mil-lista;

314.  Jissottolinja li din il-valutazzjoni tal-Kunsill u l-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta tiegħu rigward it-Tassazzjoni tal-Impriżi hija bbażata fuq kriterji li jirriżultaw minn tabella ta' valutazzjoni teknika tal-Kummissjoni u li l-Parlament ma kellu ebda involviment legali f'dan il-proċess; jappella, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jinformaw lill-Parlament fid-dettall qabel kwalunkwe bidla proposta fil-lista; jappella lill-Kunsill jippubblika rapport ta' progress regolari dwar il-ġurisdizzjonijiet elenkati fil-lista s-sewda u l-griża bħala parti mill-aġġornament regolari mill-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta lill-Kunsill;

315.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jaħdmu fuq metodoloġija ambizzjuża u oġġettiva li ma tiddependix fuq l-impenji iżda fuq valutazzjoni tal-effetti ta' leġiżlazzjoni implimentata kif xieraq u adatt f'dawk il-pajjiżi;

316.  Jiddispjaċih ħafna dwar in-nuqqas ta' trasparenza matul il-proċess inizjali tal-elenkar u jiddeplora l-applikazzjoni mhux oġġettiva tal-kriterji tal-elenkar stabbiliti mill-ECOFIN; jinsisti li l-proċess għandu jkun ħieles minn kwalunkwe interferenza politika; jilqa', madankollu, it-titjib fit-trasparenza li sar permezz tal-iżvelar tal-ittri mibgħuta lill-ġurisdizzjonijiet analizzati mill-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta, kif ukoll is-sett ta' ittri ta' impenn riċevuti; jappella sabiex il-bqija tal-ittri kollha mhux żvelati jsiru disponibbli għall-pubbliku biex jiġu żgurati skrutinju u implimentazzjoni xierqa tal-impenji; huwa tal-fehma li dawk il-ġurisdizzjonijiet li jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tagħhom għad-divulgazzjoni tal-impenji tagħhom, iqajmu suspett pubbliku li ma jkunux kooperattivi fi kwistjonijiet tat-taxxa;

317.  Jilqa' l-kjarifiki reċenti mill-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar il-kriterji ta' tassazzjoni ġusta, speċjalment fir-rigward tan-nuqqas ta' sustanza ekonomika għall-ġurisdizzjonijiet li m'għandhom l-ebda rata ta' taxxa korporattiva jew rata qrib iż-0 %; jappella lill-Istati Membri jaħdmu favur it-titjib gradwali tal-kriterji ta' elenkar tal-UE biex ikopru l-prattiki dwar it-taxxa dannużi kollha(149), notevolment billi jinkludu analiżi ekonomika dettaljata li tħares lejn l-iffaċilitar tal-evitar tat-taxxa u rata tat-taxxa ta' 0 % jew nuqqas ta' taxxa korporattiva fuq l-introjtu bħala kriterju indipendenti;

318.  Jilqa' l-istandard globali l-ġdid tal-OECD dwar l-applikazzjoni tal-fattur ta' attivitajiet sostanzjali għal ebda ġurisdizzjoni tat-taxxa jew ġurisdizzjonijiet tat-taxxa nominali biss(150), ispirat fil-parti l-kbira tiegħu mill-ħidma tal-UE fuq il-proċess tal-elenkar tal-UE(151); jappella lill-Istati Membri jinkoraġġixxu lill-G20 jirriforma l-kriterji tal-lista s-sewda tal-OECD biex din tmur lil hinn mit-trasparenza pura tat-taxxa u tindirizza wkoll l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa;

319.  Jinnota u jilqa' l-ħidma mwettqa mit-timijiet ta' negozjar tal-UE u tar-Renju Unit dwar il-kwistjoni tat-tassazzjoni, kif indikat fl-Anness IV tal-abbozz ta' ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika(152); jinsab imħasseb dwar id-diverġenzi possibbli li għandhom imnejn jitfaċċaw saħansitra fuq perjodu qasir wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE rigward politiki kontra l-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa bejn ir-Renju Unit u l-UE, li jkunu jikkostitwixxu riskji ġodda mil-lat tal-ekonomija, tat-tassazzjoni u tas-sigurtà; jappella biex il-Kummissjoni u l-Kunsill jirreaġixxu minnufih għal kwalunkwe riskju ta' dan it-tip u jiżguraw li l-interessi tal-UE jkunu protetti;

320.  Ifakkar li, skont l-Artikolu 79 tad-dikjarazzjoni politika li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit(153), ir-relazzjoni futura għandha tiżgura kompetizzjoni miftuħa u ġusta permezz ta' dispożizzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat, il-kompetizzjoni, l-istandards soċjali u tal-impjieg, l-istandards ambjentali, it-tibdil fil-klima u kwistjonijiet ta' taxxa rilevanti; jinnota bi tħassib it-tħabbira tal-Prim Ministru Brittaniku, Theresa May, li "l-aktar livell baxx ta' taxxa korporattiva fil-G20" se jiġi introdott fir-Renju Unit; jappella biex ir-Renju Unit jibqa' sieħeb b'saħħtu fl-isforz globali biex tiġi żgurata tassazzjoni aħjar u aktar effiċjenti u fil-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja bħala membru tal-komunità internazzjonali; jappella biex il-Kummissjoni u l-Kunsill jinkludu lir-Renju Unit fil-valutazzjoni tal-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx u l-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet b'nuqqasijiet fir-reġimi tagħhom għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, inkluż monitoraġġ dettaljat tar-relazzjonijiet ekonomiċi tiegħu mad-dipendenzi tal-kuruna u t-territorji extra-Ewropej tiegħu, hekk kif ir-Renju Unit isir pajjiż terz;

321.  Jenfasizza li, minkejja l-iżviluppi li jseħħu wara l-iskadenza għall-ħruġ tiegħu, ir-Renju Unit se jibqa' membru tal-OECD marbut mir-rakkomandazzjonijiet tal-Pjan ta' Azzjoni tal-OECD dwar il-BEPS u miżuri oħra ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa;

322.  Jappella, fil-każ speċifiku tal-Iżvizzera, li għaliha ma hija prevista l-ebda skadenza preċiża minħabba ftehim preċedenti bejn l-Iżvizzera u l-UE, biex il-pajjiż jitqiegħed fl-Anness I sa tmiem l-2019, diment li sa dak iż-żmien, wara l-proċedura eskalanti xierqa, l-Iżvizzera ma tħassarx is-sistemi tat-taxxa tagħha li mhumiex konformi, li jippermettu trattament inugwali ta' introjtu barrani u nazzjonali kif ukoll benefiċċji tat-taxxa għal ċerti tipi ta' kumpaniji;

323.  Jinnota bi tħassib li pajjiżi terzi jistgħu jirrevokaw sistemi tat-taxxa li mhumiex konformi iżda jibdluhom b'oħrajn ġodda li huma potenzjalment ta' ħsara għall-UE; jisħaq fuq li dan jista' jkun partikolarment minnu fil-każ tal-Iżvizzera; jappella lill-Kunsill biex jirrivaluta sew lill-Iżvizzera u lil kwalunkwe pajjiż terz ieħor(154) li jintroduċi bidliet leġiżlattivi simili(155);

324.  Jinnota li n-negozjati bejn l-UE u l-Iżvizzera dwar ir-reviżjoni tal-approċċ bilaterali għal aċċess tas-suq reċiproku għadhom għaddejjin; jappella lill-Kummissjoni tiżgura li l-ftehim finali bejn l-UE u l-Iżvizzera jinkludi klawżola ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa li tinkludi regoli speċifiċi dwar l-għajnuna mill-Istat taħt il-forma ta' vantaġġ tat-taxxa, l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni dwar it-tassazzjoni, l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar is-sjieda benefiċjarja, fejn xieraq, u d-dispożizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus; jitlob li n-negozjaturi tal-UE jiffinalizzaw ftehim li, fost oħrajn, jelimina n-nuqqasijiet(156) fis-sistema superviżorja tal-Iżvizzera u jipproteġi lill-informaturi;

325.  Jilqa' l-lista riveduta tal-UE tat-12 ta' Marzu 2019(157); jilqa' l-ħruġ tal-valutazzjoni dettaljata tal-impenji u r-riformi tal-ġurisdizzjonijiet li kienu elenkati fl-Anness II meta nħarġet l-ewwel lista tal-UE fil-5 ta' Diċembru 2017; jilqa' l-fatt li l-ġurisdizzjonijiet li kienu elenkati preċedentement fl-Anness II bis-saħħa tal-impenji meħuda fl-2017 issa qegħdin elenkati fl-Anness I minħabba li r-riformi ma ġewx implimentati sal-aħħar tal-2018 jew skont iż-żmien miftiehem;

326.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li r-residenti Awstrijaċi li għandhom kontijiet bankarji ma' istituzzjonijiet ta' kreditu fil-Liechtenstein ma jiġux affettwati mill-Att dwar l-Istandards Komuni ta' Rappurtar jekk id-dħul minn kapital tagħhom jiġi minn strutturi tal-assi (fondazzjonijiet privati, stabbilimenti, trusts u oħrajn simili), u l-istituzzjoni ta' kreditu fil-Liechtenstein tieħu ħsieb it-tassazzjoni b'mod konformi mat-trattati bilaterali; jappella lill-Awstrija tibdel din il-liġi f'dan ir-rigward sabiex tagħlaq il-lakuna tas-CRS;

327.  Jinnota, pereżempju, li skont id-data tal-OECD dwar investiment IDB, il-Lussemburgu u n-Netherlands flimkien għandhom aktar investiment esoġenu mill-Istati Uniti, b'parti sostanzjali minnu fl-entitajiet bi skop speċjali b'ebda attività ekonomika sostanzjali evidenti, u li l-Irlanda għandha aktar investiment esoġenu mill-Ġermanja jew Franza; jiġbed l-attenzjoni li, skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tiegħu, l-investiment barrani f'Malta jammonta għal 1 474 % tad-daqs tal-ekonomija tagħha;

328.  Ifakkar fi studju ta' riċerka li juri l-evitar tat-taxxa permezz ta' sitt Stati Membri tal-UE jirriżulta fit-telf ta' dħul mit-taxxa ta' EUR 42.8 biljun fit-22 Stat Membru l-ieħor(158), u dan ifisser li l-qagħda ta' pagament nett ta' dawn il-pajjiżi tista' tpatti għat-telf li jikkawżaw fuq il-bażi għat-taxxa ta' Stati Membri oħra; jinnota, pereżempju, li n-Netherlands jimponu kost nett fuq l-Unjoni kollha kemm hi ta' EUR 11,2-il biljun euro, u dan ifisser li l-pajjiż qed iċaħħad lil Stati Membri oħra mill-introjtu mit-taxxa għall-benefiċċju tal-kumpaniji multinazzjonali u l-azzjonisti tagħhom;

329.  Ifakkar li, sabiex tittejjeb il-ġlieda tal-Unjoni u tal-Istati Membri kontra l-frodi tat-taxxa, l-evitar tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, id-data kollha disponibbli, inkluża d-data makroekonomika, trid tintuża b'mod effettiv;

330.  Ifakkar li l-Kummissjoni kkritikat seba' Stati Membri(159) – il-Belġju, Ċipru, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Lussemburgu, Malta u n-Netherlands – għan-nuqqasijiet fis-sistemi tat-taxxa tagħhom li jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u li b'hekk idgħajfu l-integrità tas-suq uniku Ewropew; huwa tal-fehma li dawn il-ġurisdizzjonijiet jistgħu jitqiesu wkoll li jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa fuq skala globali; jenfasizza li l-Kummissjoni rrikonoxxiet li wħud mill-Istati Membri msemmija qabel ħadu miżuri biex itejbu s-sistemi tat-taxxa tagħhom biex jindirizzaw il-kritika espressa mill-Kummissjoni(160); jinnota li studju ta' riċerka reċenti identifika ħames Stati Membri tal-UE bħala rifuġji fiskali korporattivi: Ċipru, l-Irlanda, il-Lussemburgu, Malta u n-Netherlands; jenfasizza li l-kriterji u l-metodoloġija użati biex jintgħażlu dawk l-Istati Membri kienu jinkludu valutazzjoni komprensiva tal-prattiki tat-taxxa dannużi tagħhom, il-miżuri li jiffaċilitaw l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u d-distorsjoni tal-flussi ekonomiċi abbażi tad-data tal-Eurostat, inkluża taħlita ta' flussi għoljin ta' dividendi, mgħaxijiet, royalties u investimenti diretti barranin endoġeni u esoġeni; jappella biex il-Kummissjoni fil-preżent tqis mill-anqas dawn il-ħames Stati Membri bħala rifuġji fiskali tal-UE sakemm jiġu implimentati riformi fiskali sostanzjali(161);

331.  Jitlob lill-Kunsill joħroġ valutazzjoni dettaljata ta' impenji minn ġurisdizzjonijiet li impenjaw ruħhom b'mod volontarju għal riforma u li ġew elenkati fl-Anness II meta nħarġet għall-ewwel darba l-lista tal-UE fil-5 ta' Diċembru 2017;

6.2.Kontromiżuri

332.  Iġedded l-appell tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jieħdu kontromiżuri effettivi u dissważivi kontra ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx bil-għan li jingħata inċentiv għal kooperazzjoni tajba fi kwistjonijiet tat-taxxa u għal konformità mill-pajjiżi inklużi fl-Anness I tal-lista tal-UE;

333.  Jiddeplora l-fatt li l-maġġoranza tal-kontromiżuri proposti mill-Kunsill jitħallew għad-diskrezzjoni nazzjonali; jinnota bi tħassib li waqt is-seduta tal-Kumitat TAX3 tat-15 ta' Mejju 2018, xi esperti(162) aċċentwaw il-fatt li kontromiżuri jaf ma joffrux biżżejjed inċentiv lill-ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx sabiex ikunu konformi, billi "l-lista tal-UE ma tinkludix uħud mill-aktar rifuġji fiskali magħrufa"; jemmen li dan idgħajjef il-kredibilità tal-proċess tal-elenkar, hekk kif indikaw ukoll xi esperti;

334.  Jappella lill-Istati Membri jadottaw ġabra unika ta' kontromiżuri b'saħħithom, bħal taxxi minn ras il-għajn, l-esklużjoni minn sejħiet għal offerti ta' akkwist pubbliku, aktar rekwiżiti ta' verifika u regoli awtomatiċi dwar CFC għall-kumpaniji li jinsabu f'ġurisdizzjonijiet elenkati li ma jikkooperawx sakemm il-kontribwenti ma jkollhomx attivitajiet ekonomiċi ġenwini hemmhekk;

335.  Jistieden kemm lill-amministrazzjonijiet tat-taxxa kif ukoll lill-kontribwenti jikkooperaw biex jinġabru l-fatti rilevanti f'każ li l-kumpanija kkontrollata minn barra l-pajjiż twettaq attività ekonomika sostanzjali u jkollha preżenza ekonomika sostanzjali appoġġjata minn persunal, tagħmir, assi u bini, kif evidenzjat mill-fatti u ċ-ċirkostanzi rilevanti;

336.  Jinnota li l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jaf ma jkollhomx ir-riżorsi biex jimplimentaw standards tat-taxxa internazzjonali jew Ewropej li jkun għadu kemm intlaħaq qbil dwarhom; jappella lill-Kunsill, għaldaqstant, jeskludi kontromiżuri bħat-tnaqqis fl-għajnuna għall-iżvilupp;

337.  Jinnota li l-kontromiżuri huma essenzjali fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-ħasil tal-flus; jinnota wkoll li l-influwenza ekonomika tal-Unjoni Ewropea tista' sservi biex tiskoraġġixxi lill-ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx u lill-kontribwenti milli jisfruttaw id-diskrepanzi tat-taxxa u l-prattiki dwar it-taxxa dannużi li dawn il-ġurisdizzjonijiet joffru;

338.  Jappella lill-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej(163) jikkunsidraw l-applikazzjoni ta' diliġenza dovuta rinforzata u msaħħa fuq bażi ta' proġett bi proġett għall-ġurisdizzjonijiet elenkati fl-Anness II tal-lista tal-UE sabiex jiġi evitat li l-fondi tal-UE jiġu investiti jew mgħoddija permezz ta' entitajiet f'pajjiżi terzi li ma jikkonformawx mal-istandards tat-taxxa tal-UE; jinnota l-fatt li l-BEI approva l-politika ta' grupp riveduta tiegħu dwar ġurisdizzjonijiet li huma rregolati b'mod dgħajjef, li mhumiex trasparenti u li ma jikkooperawx u dwar il-governanza tajba tat-taxxa u jappella biex din il-politika tiġi aġġornata regolarment u tinkludi aktar rekwiżiti ta' trasparenza skont l-istandards tal-UE; jappella biex il-BEI jippubblika din il-politika malli tiġi adottata; jappella biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi u biex l-istess livell ta' standards jiġi applikat fl-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej kollha;

6.3.Pożizzjoni tal-UE bħala protagonista globali

339.  Itenni t-talba tiegħu biex l-UE u l-Istati Membri tagħha jkollhom, permezz ta' koordinazzjoni ex ante, rwol ta' protagonisti fil-ġlieda globali kontra l-evażjoni tat-taxxa, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, b'mod partikolari permezz ta' inizjattivi tal-Kummissjoni fil-fora internazzjonali kollha relatati, inkluż fin-NU, fil-G20 u fl-OECD, li kellhom rwol ċentrali fil-kwistjonijiet tat-taxxa, b'mod partikolari wara l-kriżi finanzjarja internazzjonali;

340.  Ifakkar li l-politiki multilaterali u l-kooperazzjoni internazzjonali bejn il-pajjiżi, inklużi l-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, għadhom il-mezz preferut biex jinkisbu riżultati konkreti filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju ta' reċiproċità; jiddispjaċih dwar il-fatt li xi proposti leġiżlattivi, li jmorru lil hinn mir-rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar il-BEPS u li jistgħu jservu bħala bażi għal aktar ħidma produttiva fil-livell internazzjonali, jinsabu wieqfa fi ħdan il-Kunsill;

341.  Jemmen li l-ħolqien ta' korp intergovernattiv tat-taxxa fi ħdan il-qafas tan-NU, li għandu jkun mgħammar tajjeb u jkollu biżżejjed riżorsi u fejn xieraq setgħat ta' infurzar, jiżgura li l-pajjiżi kollha jkunu jistgħu jipparteċipaw fuq bażi ugwali fil-formulazzjoni u r-riforma tal-aġenda globali tat-taxxa(164) sabiex jiġu missielta b'mod effettiv il-prattiki dwar it-taxxa dannużi u tiġi żgurata allokazzjoni adegwata tad-drittijiet ta' tassazzjoni; jieħu nota tal-appelli reċenti biex il-Kumitat tal-Esperti tan-NU dwar il-Kooperazzjoni Internazzjonali fi Kwistjonijiet Fiskali jiġi promoss għal Korp Dinji tat-Taxxa intergovernattiv tan-NU(165); jisħaq fuq li l-Mudell ta' Konvenzjoni dwar it-Taxxa tan-NU jiżgura distribuzzjoni aktar ġusta ta' drittijiet ta' impożizzjoni ta' taxxi bejn pajjiżi ta' oriġini u ta' residenza;

342.  Jappella li jkun hemm summit intergovernattiv dwar il-bqija tar-riformi tat-taxxa globali meħtieġa sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali u ssir pressjoni fuq il-pajjiżi kollha, b'mod partikolari ċ-ċentri finanzjarji tagħhom, biex jikkonformaw mal-istandards ta' trasparenza u tassazzjoni ġusta; jappella lill-Kummissjoni tieħu l-inizjattiva għal tali summit u biex waqt is-summit jingħata bidu għat-tieni ġabra ta' riformi internazzjonali tat-taxxa bħala segwitu għall-pjan ta' azzjoni dwar il-BEPS u biex dan tal-aħħar jippermetti l-istabbiliment tal-korp intergovernattiv tat-taxxa msemmi hawn fuq;

343.  Jieħu nota tal-azzjoni u l-kontribut tal-Kummissjoni għall-OECD, il-Forum Globali dwar it-Trasparenza u l-Iskambju tal-Informazzjoni u l-Qafas Inklużiv dwar il-BEPS, jiġifieri l-promozzjoni ta' standards ogħla ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa globalment, filwaqt li jiġi żgurat li l-istandards internazzjonali ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa jkomplu jiġu rrispettati b'mod sħiħ fi ħdan l-UE;

6.4.Pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp

344.  Jemmen li l-appoġġ lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, kif ukoll il-korruzzjoni u s-segretezza li jiffaċilitaw il-flussi finanzjarji illeċiti, huwa tal-akbar importanza għat-tisħiħ tal-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp fl-UE u għat-titjib tal-kapaċità u l-abbiltà tat-taxxa tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp biex jimmobilizzaw ir-riżorsi proprji għal żvilupp ekonomiku sostenibbli; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdied is-sehem tal-assistenza finanzjarja u teknika tal-amministrazzjonijiet tat-taxxa tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp sabiex jinħolqu oqfsa tat-taxxa legali li jkunu stabbli u moderni;

345.  Jilqa' l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Unjoni Afrikana (UA) bħala parti mill-Inizjattiva Fiskali ta' Addis Ababa (ATI), l-Inizjattiva għat-Trasparenza tal-Industriji Estrattivi (EITI) u l-Proċess ta' Kimberley; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġjaw lill-pajjiżi tal-UA fl-implimentazzjoni ta' politiki dwar it-trasparenza; iħeġġeġ, f'dan ir-rigward, lill-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali u reġjonali sabiex ikollhom skambju awtomatiku tal-informazzjoni; ifakkar fil-konvenjenza ta' kooperazzjoni mill-qrib u msaħħa bejn l-Interpol u l-Afripol;

346.  Ifakkar fil-ħtieġa għall-Istati Membri, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni, li jwettqu analiżi regolari tal-effetti konsegwenzjali tal-impatt materjali tal-politiki dwar it-taxxa u t-trattati bilaterali dwar it-taxxa fuq Stati Membri oħra u pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, filwaqt li jirrikonoxxi li saret xi ħidma f'dan ir-rigward fi ħdan il-qafas tal-Pjattaforma għal Governanza Tajba fil-Qasam tat-Taxxa; jappella lill-Istati Membri kollha jwettqu dawn l-analiżi tal-effetti konsegwenzjali taħt is-superviżjoni tal-Kummissjoni;

347.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrevedu u jaġġornaw il-ftehimiet bilaterali dwar it-taxxa bejn l-Istati Membri u ma' pajjiżi terzi sabiex jagħlqu l-lakuni li jinċentivaw il-prattiki ta' kummerċ immexxija mit-taxxa bl-iskop ta' evitar tat-taxxa;

348.  Ifakkar fil-ħtieġa li jitqiesu l-karatteristiċi ġuridiċi u l-vulnerabbiltajiet speċifiċi tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, b'mod partikolari fil-kuntest tal-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni, jiġifieri f'termini tal-perjodu ta' tranżizzjoni u l-ħtieġa tagħhom għal appoġġ fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet tagħhom;

349.  Jinnota li hija meħtieġa kollaborazzjoni aktar stretta mal-organizzazzjonijiet reġjonali, b'mod partikolari mal-UA sabiex jiġu miġġielda l-flussi finanzjarji illegali u l-korruzzjoni fis-setturi privati u pubbliċi;

350.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-parteċipazzjoni fuq bażi ugwali tal-pajjiżi kollha involuti fil-Qafas Inklużiv, li jlaqqa' flimkien aktar minn 115-il pajjiż u ġurisdizzjoni biex jikkollaboraw fl-implimentazzjoni tal-Pakkett dwar il-BEPS tal-OECD/G20; jappella lill-Istati Membri jappoġġjaw riforma kemm tal-mandat kif ukoll tal-funzjonament tal-Qafas Inklużiv sabiex jiġi żgurat li l-interessi tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jiġu kkunsidrati; ifakkar, madankollu, fl-esklużjoni ta' aktar minn 100 pajjiż fil-fażi tal-iżvilupp min-negozjati tal-azzjonijiet tal-BEPS;

351.  Jirrikonoxxi li s-sistemi tar-rifuġji fiskali jeżistu wkoll fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal kooperazzjoni msaħħa ma' pajjiżi terzi fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu u, b'mod partikolari, fil-ħolqien ta' liċenzja tal-importazzjoni għall-antikitajiet;

352.  Ifakkar li l-għajnuna pubblika għall-iżvilupp intiż għat-tnaqqis tal-faqar għandha tiġi indirizzata aktar lejn l-implimentazzjoni ta' qafas regolatorju xieraq u li l-amministrazzjoni tat-taxxa u l-istituzzjonijiet responsabbli għall-ġlieda kontra l-flussi finanzjarji illeċiti jiġu msaħħa; jappella sabiex din l-għajnuna tingħata fl-għamla ta' għarfien espert tekniku dwar il-ġestjoni tar-riżorsi, l-informazzjoni finanzjarja u r-regoli kontra l-korruzzjoni; jappella sabiex din l-għajnuna tiffavorixxi wkoll il-kooperazzjoni reġjonali kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-ħasil tal-flus; jenfasizza li din l-għajnuna għandha tinkludi appoġġ għas-soċjetà ċivili u l-midja fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp biex jiġi żgurat skrutinju pubbliku fuq il-politiki nazzjonali dwar it-taxxa;

353.  Jistenna li l-Kummissjoni tipproponi riżorsi adegwati biex timplimenta l-approċċ "Iġbor Aktar – Onfoq Aħjar", b'mod partikolari permezz tal-programmi emblematiċi tagħha(166);

354.  Jappella għal azzjoni esterna miftiehma bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha fil-livelli kollha tal-politika, biex jipprovdu lill-pajjiżi terzi u b'mod partikolari lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp l-għodod biex isaħħu l-iżvilupp ekonomiku bbilanċjat u jevitaw dipendenza fuq settur wieħed, b'mod partikolari dak finanzjarju;

355.  Ifakkar fil-bżonn ta' trattament ġust tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp meta jkunu qegħdin jinnegozjaw trattati dwar it-taxxa, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni partikolari tagħhom u tiġi żgurata allokazzjoni ġusta tad-drittijiet ta' impożizzjoni ta' taxxi skont l-attività ekonomika ġenwina u l-ħolqien tal-valur; jappella, f'dan ir-rigward, sabiex l-aderenza mal-Mudell ta' Konvenzjoni dwar it-Taxxa tan-NU titqies bħala l-istandard minimu u li tiġi żgurata t-trasparenza fin-negozjati tat-trattati; jirrikonoxxi li l-Mudell ta' Trattat dwar it-Taxxa tal-OECD jagħti aktar drittijiet lill-pajjiż ta' residenza;

356.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi dispożizzjonijiet kontra r-reati finanzjarji, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa fit-trattat li għandu jiġi nnegozjat mal-pajjiżi tal-AKP hekk kif fi Frar 2020 jiskadi l-Ftehim ta' Cotonou attwali; jinnota l-importanza partikolari tat-trasparenza fi kwistjonijiet tat-taxxa sabiex dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implimentati b'mod effettiv;

6.5.Ftehimiet tal-UE ma' pajjiżi terzi

357.  Ifakkar li l-governanza tajba fil-qasam tat-taxxa hija sfida globali li teħtieġ, fuq kollox, soluzzjonijiet globali; ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li klawżola ta' "governanza tajba fil-qasam tat-taxxa" għandha tiġi inkluża b'mod sistematiku fil-ftehimiet rilevanti ġodda tal-UE ma' pajjiżi terzi sabiex jiġi żgurat li dawn il-ftehimiet ma jkunux jistgħu jintużaw ħażin minn kumpaniji jew intermedjarji biex jevitaw jew jevadu t-taxxi jew għall-ħasil ta' rikavat illeċitu, mingħajr ma jfixklu l-kompetenzi esklużivi tal-UE; huwa tal-fehma li din il-klawżola għandha tinkludi regoli speċifiċi dwar l-għajnuna mill-Istat fil-forma ta' benefiċċju fuq it-taxxa, rekwiżiti ta' trasparenza u dispożizzjonijiet għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus;

358.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw ir-relazzjonijiet bilaterali tagħhom mal-pajjiżi terzi rispettivi b'mod ikkoordinat u bl-appoġġ tal-Kummissjoni, jekk ikun xieraq, biex jistabbilixxu aktar kooperazzjoni bilaterali bejn l-UIF, l-awtoritajiet tat-taxxa u l-awtoritajiet kompetenti fil-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja;

359.  Jinnota li, b'mod parallel mal-ftehimiet politiċi li jinkludu din il-klawżola ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa, il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles (FTAs) tal-UE jinkludu eċċezzjonijiet fit-taxxa li jipprovdu spazju politiku għall-implimentazzjoni tal-approċċ tal-UE fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, pereżempju billi ssir insistenza fuq il-governanza tajba fil-qasam tat-taxxa u permezz tal-użu effikaċi tal-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx; jinnota wkoll li l-FTAs għandhom ukoll l-għan li jippromwovu l-istandards internazzjonali rilevanti u l-infurzar tagħhom f'pajjiżi terzi;

360.  Iqis li l-UE m'għandhiex tikkonkludi ftehimiet ma' ġurisdizzjonijiet tat-taxxa li ma jikkooperawx kif jidhru fl-Anness I tal-lista tal-UE sakemm il-ġurisdizzjoni tkun konformi mal-istandards tal-UE ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa; jappella lill-Kummissjoni tinvestiga jekk in-nuqqas ta' konformità mal-istandards tal-UE ta' governanza tajba fil-qasam tat-taxxa jaffettwax il-funzjonament xieraq tal-FTAs jew tal-ftehimiet politiċi f'każijiet fejn ftehim ikun diġà ġie ffirmat;

361.  Ifakkar li l-klawżoli dwar il-governanza tajba fil-qasam tat-taxxa u dwar it-trasparenza, kif ukoll l-iskambju ta' informazzjoni, għandhom jiġu inklużi fil-ftehimiet rilevanti l-ġodda kollha tal-UE mal-pajjiżi terzi, u għandhom jiġu nnegozjati bħala parti mir-reviżjoni ta' ftehimiet eżistenti, bil-ħsieb tal-fatt li dawn huma strumenti ewlenin tal-politika esterna tal-UE iżda minkejja dan jiddependu fuq il-qasam ta' politika speċifiku u jinvolvu livelli ta' kompetenza differenti;

6.6.Trattati bilaterali fil-qasam tat-taxxa konklużi mill-Istati Membri

362.  Jinnota li xi esperti jqisu li ħafna trattati fil-qasam tat-taxxa konklużi mill-Istati Membri tal-UE fis-seħħ bħalissa jirrestrinġu d-drittijiet tat-taxxa ta' pajjiżi bi dħul baxx u dawk bi dħul baxx-medju(167); jitlob li meta jinnegozjaw trattati dwar it-taxxa, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jenħtieġ li jikkonformaw mal-prinċipju ta' koerenza tal-politiki għall-iżvilupp stabbilit fl-Artikolu 208 TFUE; jissottolinja li hija l-prerogattiva tal-Istati Membri li jikkonkludu trattati dwar it-taxxa;

363.  Jinnota li l-intensità tat-telf minħabba l-evitar tat-taxxa hija sostanzjalment akbar f'pajjiżi b'introjtu baxx u medju, b'mod speċjali fl-Afrika sub-Saħarjana, fl-Amerka Latina u l-Karibew, u fl-Asja t'Isfel aktar minn reġjuni oħra(168); jitlob lill-Istati Membri, għaldaqstant, jinnegozjaw mill-ġdid it-trattati bilaterali dwar it-taxxa tagħhom ma' pajjiżi terzi bil-għan li jintroduċu klawżoli kontra l-abbuż, jipprevjenu "għażla opportunistika tat-trattati" u ġirja lejn l-aktar livell baxx fost il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp;

364.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi t-trattati kollha fil-qasam tat-taxxa fis-seħħ u ffirmati mill-Istati Membri ma' pajjiżi terzi biex tiżgura li kollha huma konformi ma' standards globali ġodda bħall-Konvenzjoni Multilaterali biex jiġu Implimentati Miżuri Relatati mat-Trattat dwar it-Taxxa biex jiġu Evitati l-Erożjoni tal-Bażi u Trasferiment tal-Profitt ("MLI"); jinnota li l-MLI tirrappreżenta standards ibbażati fuq l-OECD li ma ġewx stabbiliti b'kunsiderazzjoni għall-ħtiġijiet u l-isfidi ta' pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp; jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri dwar it-trattati bilaterali eżistenti tagħhom fil-qasam tat-taxxa biex jiġi żgurat li dawn jinkludu regoli ġenerali kontra l-abbuż, li jħarsu lejn l-attività ekonomika ġenwina u l-ħolqien tal-valur;

365.  Jinsab konxju li trattati bilaterali dwar it-taxxa ma jirriflettux ir-realtà attwali ta' ekonomiji diġitalizzati; jappella lill-Istati Membri jaġġornaw it-trattati bilaterali dwar it-taxxa tagħhom abbażi tar-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti(169);

6.7.Tassazzjoni Doppja

366.  Jilqa' l-qafas imsaħħaħ dwar l-evitar tan-nontassazzjoni doppja; jenfasizza li l-eliminazzjoni tat-tassazzjoni doppja hija ta' importanza kbira sabiex jiġi żgurat li kontribwenti onesti jiġu trattati b'mod ġust u li l-fiduċja tagħhom ma tiġix imdgħajfa; jappella lill-Istati Membri ikunu konformi mat-trattati kontra t-tassazzjoni doppja tagħhom u jikkooperaw b'mod sinċier u mgħaġġel f'każijiet irrapportati ta' tassazzjoni doppja;

367.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2017/1852 tal-10 ta' Ottubru 2017 dwar mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar it-taxxa fl-UE, li timplimenta l-istandard stabbilit fl-azzjoni 14 dwar il-BEPS; jirrimarka li l-iskadenza għall-implimentazzjoni tad-direttiva (30 ta' Ġunju 2019) għadha ma skadietx u li d-dispożizzjonijiet jeħtieġ li jiġu mmonitorjati sabiex jiġi żgurat li huma effiċjenti u effikaċi;

368.  Jistieden lill-Kummissjoni tiġbor u tirrilaxxa informazzjoni dwar l-għadd ta' tilwim dwar it-taxxa ppreżentati u solvuti, elenkati skont it-tip ta' tilwima kull sena u skont il-pajjiżi involuti, sabiex jiġi ssorveljat il-mekkaniżmu u jiġi żgurat li dan ikun effiċjenti u effikaċi;

6.8.Ir-Reġjuni Ultraperiferiċi

369.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li r-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE jimplimentaw l-istandards minimi dwar il-BEPS, kif ukoll l-ATAD;

370.  Jinnota li l-Kummissjoni fetħet investigazzjoni fil-fond tal-applikazzjoni mill-Portugall għall-iskema ta' għajnuna reġjonali taż-Żona Ħielsa ta' Madeira(170);

7.Intermedjarji

371.  Jilqa' b'sodisfazzjon id-definizzjoni miftuħa kemm ta' "intermedjarju"(171) kif ukoll ta' "arranġament transfruntier rapportabbli" fid-DAC6(172) li ġiet adottata reċentement; jitlob li l-karatteristiċi distintivi tad-DAC6 jiġu aġġornati sabiex ikopru, fost oħrajn, skemi ta' arbitraġġ ta' dividendi, inkluż l-għoti ta' rifużjonijiet tat-taxxa fuq dividendi u qligħ kapitali; jappella lill-Kummissjoni tirrivvaluta l-estensjoni tal-obbligu ta' rapportar ta' DAC6 għall-każijiet nazzjonali; ifakkar fl-obbligu tal-intermedjarji, skont id-DAC6, li jirrapportaw skemi bbażati fuq diskrepanzi strutturali fil-leġiżlazzjoni tat-taxxa lill-awtoritajiet tat-taxxa, b'mod partikolari fid-dawl tal-għadd dejjem akbar ta' strateġiji transkonfinali għall-evitar tat-taxxa; iqis li l-iskemi li l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti jqisu bħala li huma ta' ħsara għandhom jiġu indirizzati u magħmula pubbliċi b'mod anonimu;

372.  Itenni li l-intermedjarji għandhom rwol kruċjali fl-iffaċilitar tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u jenħtieġ li jinżammu responsabbli għal dawn l-azzjonijiet;

373.  Itenni l-ħtieġa għal kooperazzjoni msaħħa bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa u s-superviżuri finanzjarji għal sorveljanza konġunta u effettiva tar-rwol ta' intermedjarji finanzjarji u fid-dawl tal-fatt li xi strumenti finanzjarji mmexxija mit-taxxa jistgħu joħolqu riskju għal-istabbiltà tas-suq finanzjarju u l-integrità tas-suq;

374.  Iqis li l-Unjoni jenħtieġ li tmexxi bl-eżempju, u jappella lill-Kummissjoni tiżgura li intermedjarji li jippromwovu ippjanar aggressiv tat-taxxa u evażjoni tat-taxxa ma jkollhomx rwoli ta' gwida jew konsulenza fit-tfassil tal-politika tal-Unjoni dwar dawn il-kwistjonijiet;

375.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikonoxxu u jindirizzaw ir-riskji ta' kunflitti ta' interess li jirriżultaw mill-għoti ta' pariri legali, pariri dwar it-taxxa u servizzi ta' awditjar meta jkunu qegħdin jingħataw pariri kemm lill-klijenti korporattivi kif ukoll lill-awtoritajiet pubbliċi; jinnota li dan il-kunflitt ta' interess jista' jieħu diversi forom, bħal kuntratti tal-akkwist pubbliku li jirrikjedu l-provvista ta' parir imħallas għal dawn is-servizzi, għoti ta' parir informali jew mhux imħallas, gruppi konsultattivi u esperti uffiċjali jew revolving doors; jisħaq, għaldaqstant, fuq l-importanza ta' indikazzjoni trasparenti ta' liema servizzi huma pprovduti lil klijent partikolari u separazzjoni ċara bejn dawn is-servizzi; itenni t-talbiet tiegħu minn rapporti preċedenti(173) dwar din il-kwistjoni;

376.  Jilqa' l-monitoraġġ tal-infurzar tad-Direttiva 2014/56/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati(174) u tar-Regolament (UE) Nru 537/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar rekwiżiti speċifiċi dwar l-awditjar statutorju ta' entitajiet ta' interess pubbliku u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/909/KE(175), b'mod partikolari d-dispożizzjoni dwar awdituri statutorji jew ditti tal-awditjar li jwettqu awditi statutorji ta' entitajiet ta' interess pubbliku; jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jiġi żgurat li r-regoli jiġu applikati kif suppost;

377.  Jappella lill-Istati Membri biex jikkunsidraw l-introduzzjoni ta' obbligu ta' rappurtar fiskali għall-intermedjarji fiskali u finanzjarji kollha msemmija fil-punt ta' azzjoni 12 tal-Proġett BEPS li jistipula li, matul l-attivitajiet professjonali tagħhom, għandhom ikunu konxji mill-eżistenza ta' tranżazzjonijiet, arranġamenti jew strutturi ta' natura abbużiva jew aggressiva;

378.  Jappella għal rotazzjoni tal-awdituri kull seba' snin biex jiġu evitati kunflitti ta' interess u li l-għoti ta' servizzi mhux tal-awditjar ikunu l-inqas livell possibbli;

379.  Itenni li l-istituzzjonijiet finanzjarji, il-konsulenti u intermedjarji oħra li konxjament, sistematikament u ripetutament jiffaċilitaw, jinvolvu ruħhom jew jipparteċipaw f'attivitajiet ta' ħasil tal-flus jew ta' evażjoni tat-taxxa, jew li jistabbilixxu uffiċċji, fergħat jew sussidjarji f'ġurisdizzjonijiet elenkati fl-UE biex joffru lill-klijenti tagħhom skemi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa, għandhom jiffaċċjaw penali effettivi, proporzjonali u dissważivi; jappella sabiex il-liċenzji operattivi tan-negozju ta' dawn l-istituzzjonijiet u individwi jiġu soġġetti għal rieżami serju f'każ li jkunu nstabu ħatja li pparteċipaw f'imġiba frodulenti, jew li huma konxji li din qiegħda titwettaq mill-klijenti tagħhom, u fejn applikabbli jiġu soġġetti għal restrizzjonijiet fuq l-operat tagħhom fis-suq uniku;

380.  Jiġbed l-attenzjoni li s-segretezza professjonali ma tistax tintuża għall-finijiet tal-protezzjoni jew il-ħabi ta' prattiki illegali jew għall-ksur tal-ispirtu tal-liġi; iħeġġeġ li l-prinċipju tal-privileġġ bejn l-avukat u l-klijent jenħtieġ li ma jostakolax STRs adegwati jew ir-rappurtar ta' attivitajiet potenzjalment illegali oħra mingħajr preġudizzju għad-drittijiet iggarantiti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-prinċipji ġenerali tal-liġi kriminali;

381.  Jappella lill-Kummissjoni toħroġ gwida dwar l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-privileġġ legali għal professjonisti u biex tintroduċi linja ta' demarkazzjoni ċara bejn parir ġudizzjarju tradizzjonali u avukati li jaġixxu bħala operaturi finanzjarji, f'konformità mal-ġurisprudenza tal-qrati Ewropej;

8.Il-protezzjoni tal-informaturi u tal-ġurnalisti

382.  Jemmen li l-protezzjoni tal-informaturi kemm fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku hija ta' importanza kbira biex jiġi żgurat li l-attivitajiet illegali u l-abbuż tad-dritt jiġu evitati jew ma jiżdidux; jirrikonoxxi li l-informaturi għandhom rwol kruċjali fit-tisħiħ tad-demokrazija fis-soċjetajiet fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u reati serji oħra jew attivitajiet illegali u fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; jisħaq fuq li l-informaturi ta' spiss huma sors kruċjali għall-ġurnaliżmu investigattiv u għaldaqstant għandhom jiġu protetti minn kull forma ta' fastidju u ta' ritaljazzjoni; jinnota l-importanza li kull mezz ta' rapportar ikun disponibbli;

383.  Iqis li huwa meħtieġ li tiġi protetta l-kunfidenzjalità tas-sorsi tal-ġurnaliżmu investigattiv, inklużi l-informaturi, jekk għandu jiġi ssalvagwardjat ir-rwol tal-ġurnaliżmu investigattiv bħala għassies fis-soċjetà demokratika;

384.  Iqis, għaldaqstant, li d-dmir tal-kunfidenzjalità jenħtieġ, għalhekk, li jiġi rinunzjat biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali fejn l-iżvelar ta' informazzjoni relatat mad-data personali tal-persuna li tirrapporta huwa obbligu neċessarju u proporzjonat meħtieġ skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni fil-kuntest ta' investigazzjonijiet jew proċedimenti ġudizzjarji jew biex jiġu ssalvagwardjati l-libertajiet ta' oħrajn inkluż id-dritt tad-difiża tal-persuna kkonċernata, u f'kwalunkwe każ għandu jkun soġġett għal salvagwardji xierqa skont dawn il-liġijiet; iqis li jenħtieġ li jiġu pprovduti sanzjonijiet xierqa fil-każ ta' ksur tad-dmir tal-kunfidenzjalità dwar l-identità tal-persuna li tirrapporta(176);

385.  Jinnota li l-Att dwar Dikjarazzjonijiet Foloz tal-Istati Uniti jipprovdi qafas solidu għall-ippremjar tal-informaturi f'każijiet fejn il-gvern jirkupra fondi mitlufa minħabba frodi(177); jissottolinja li skont ir-rapport tad-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti, l-informaturi kienu direttament responsabbli għad-detezzjoni u r-rapportar ta' USD 3.4 biljun mit-USD 3.7 biljun irkuprati; jappella lill-Istati Membri jistabbilixxu mezzi ta' komunikazzjoni sikur u kunfidenzjali għar-rapportar tal-informaturi fi ħdan l-awtoritajiet u f'entitajiet privati rilevanti;

386.  Jappella lill-Kummissjoni biex teżamina l-aħjar prattiki madwar id-dinja(178) dwar il-protezzjoni u l-għoti ta' inċentivi għall-informaturi u, fejn adatt u meħtieġ, tqis rieżami tal-leġiżlazzjoni eżistenti sabiex skemi simili fl-UE jsiru aktar effettivi;

387.  Jappella sabiex jiġi stabbilit fond ġenerali tal-UE biex jingħata appoġġ finanzjarju xieraq lill-informaturi li l-għajxien tagħhom jitpoġġa f'riskju minħabba żvelar ta' attività kriminali jew fatti li huwa ċar li huma ta' interess pubbliku;

388.  Jinkwieta li l-informaturi ta' spiss jaqtgħu qalbhom milli jirrapportaw it-tħassib tagħhom għax jibżgħu minn ritaljazzjoni u li jekk ir-ritaljazzjoni ma tiġix skoraġġuta u tibqa' mhux ikkastigata, l-informaturi potenzjali; jaf ma jkollhomx il-motivazzjoni jirrapportaw it-tħassib tagħhom; iqis li r-rikonoxximent fl-AMLD5 tad-dritt tal-informaturi li jressqu lment b'mod sikur lill-awtoritajiet kompetenti rispettivi, jiġifieri permezz ta' punt uniku ta' kuntatt f'każijiet internazzjonali kumplessi, meta jkunu esposti għal theddida jew ritaljazzjoni u d-dritt tagħhom għal rimedju effettiv jikkostitwixxi titjib sinifikanti tas-sitwazzjoni tal-individwi li jirrapportaw suspetti ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu internament fil-kumpanija jew f'UIF; iħeġġeġ lill-Istati Membri jittrasponu, fil-ħin, u jinfurzaw kif xieraq id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-informaturi stabbiliti fl-AMLD5;

389.  Jilqa' l-eżitu tan-negozjati interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni, u jappella għal konklużjoni rapida tan-negozjati interistituzzjonali, u jistieden lill-Istati Membri jadottaw l-istandards il-ġodda malajr kemm jista' jkun sabiex jipproteġu lill-informaturi permezz ta' miżuri bħal mezzi ta' rapportar ċari, il-kunfidenzjalità, il-protezzjonijiet u s-sanzjonijiet legali għal dawk li jippruvaw jippersegwitaw lill-informaturi;

390.  Ifakkar li l-uffiċjali tal-UE jaqgħu taħt il-protezzjoni tal-informaturi skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea(179) u jistieden lill-Istati Membri jintroduċu standards komparattivi għall-impjegati taċ-ċivil tagħhom;

391.  Iqis li l-ftehimiet ta' nondivulgazzjoni inklużi fil-kuntratti ta' impjieg u fil-ftehimiet ta' tkeċċija m'għandhom bl-ebda mod jipprevjenu lill-impjegati milli jirrapportaw każijiet suspettużi ta' ksur tal-liġi u tad-drittijiet tal-bniedem(180) lill-awtoritajiet kompetenti; jappella lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà li tipproponi leġiżlazzjoni li tipprojbixxi ftehimiet abbużivi ta' nondivulgazzjoni;

392.  Jinnota li l-Kumitat TAX3 stieden lill-informaturi fil-każijiet ta' Julius Bär u Danske Bank biex jixhdu waqt is-seduti parlamentari pubbliċi(181); jinsab imħasseb li l-protezzjoni tal-informaturi fl-istituzzjonijiet finanzjarji mhijiex tal-livell meħtieġ u li l-biżgħat ta' ritaljazzjoni kemm mill-impjegaturi kif ukoll mill-awtoritajiet jistgħu jipprevjenu lill-informaturi milli jressqu informazzjoni dwar ksur tal-liġi; jiddispjaċih profondament għall-fatt li l-informatur dwar Danske Bank ma kienlux possibbli li jikkondividi b'mod liberu u komplut l-għarfien tiegħu fil-każ ta' Danske Bank minħabba restrizzjonijiet legali;

393.  Jiddeplora l-fatt li l-Awtorità Superviżorja Finanzjarja Daniża naqset milli tagħmel kuntatt mal-informatur li rrapporta attivitajiet kbar ta' ħasil tal-flus f'Danske Bank; huwa tal-fehma li din l-ommissjoni tikkostitwixxi negliġenza gravi min-naħa tal-Awtorità Superviżorja Finanzjarja Daniża tad-dmir tagħha li twettaq investigazzjonijiet xierqa wara allegazzjonijiet serji ta' ħasil tal-flus fuq skala kbira u b'mod sistematiku permezz ta' bank; jistieden lill-awtoritajiet rilevanti tal-UE u tal-Istati Membri jagħmlu użu sħiħ mill-informazzjoni pprovduta mill-informaturi u jaġixxu malajr u b'mod deċiżiv fuq l-informazzjoni miksuba minnhom;

394.  Jappella lill-Istati Membri jaħdmu mill-qrib mal-Kunsill tal-Ewropa għall-promozzjoni u l-implimentazzjoni, fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa, tar-rakkomandazzjoni dwar il-protezzjoni tal-informaturi; jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkunu mexxejja f'fora internazzjonali oħra biex jippromwovu l-adozzjoni ta' standards internazzjonali vinkolanti għall-protezzjoni tal-informaturi;

395.  Jinnota li minbarra s-salvagwardja tal-kunfidenzjalità tal-identità tal-informaturi bħala miżura essenzjali għall-protezzjoni tal-persuna li tirrapporta, ir-rapportar anonimu jeħtieġlu jiġi protett aktar minn theddid ġeneralizzat u attakki minn dawk li huwa allegat li wettqu reat u li jfittxu li jiskreditaw il-persuna li tirrapporta;

396.  Jirrikonoxxi d-diffikultajiet li jiffaċċjaw il-ġurnalisti meta jinvestigaw jew jirrapportaw dwar każijiet ta' ħasil tal-flus, frodi tat-taxxa, evażjoni tat-taxxa u ppjanar aggressiv tat-taxxa; jinkwieta li l-ġurnalisti investigattivi ta' spiss jiġu soġġetti għal theddid u intimidazzjoni, inkluż intimidazzjoni legali permezz ta' kawżi strateġiċi kontra l-parteċipazzjoni pubblika (SLAPPs); jappella lill-Istati Membri jtejbu l-protezzjoni għall-ġurnalisti, b'mod partikolari dawk involuti fl-investigazzjonijiet dwar il-kriminalità finanzjarja;

397.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi skema ta' appoġġ finanzjarju għal ġurnaliżmu investigattiv kemm jista' jkun malajr, possibilment fil-forma ta' linja baġitarja permanenti u ddedikata għall-appoġġ ta' midja indipendenti u ta' kwalità u ġurnaliżmu investigattiv fil-qafas finanzjarju pluriennali l-ġdid;

398.  Jikkundanna bil-qawwa l-atti ta' vjolenza fil-konfront tal-ġurnalisti; ifakkar b'dispjaċir li f'dawn l-aħħar snin il-ġurnalisti involuti fl-investigazzjoni ta' attivitajiet dubjużi b'komponent ta' ħasil tal-flus inqatlu f'Malta u fis-Slovakkja(182); jissottolinja li skont il-Kunsill tal-Ewropa, abbużi u reati mwettqa kontra ġurnalisti għandhom effett profondament xokkanti fuq il-libertà tal-espressjoni u jamplifikaw il-fenomenu tal-awtoċensura;

399.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Maltin jużaw ir-riżorsi disponibbli kollha biex jagħmlu progress fl-identifikazzjoni tal-imħuħ wara l-qtil tal-ġurnalista investigattiva Daphne Caruana Galizia; jilqa' l-inizjattiva ta' 26 organizzazzjoni internazzjonali tal-ġurnalisti u tal-libertà tal-midja biex jagħmlu pressjoni għal inkjesta pubblika indipendenti dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u biex din l-inkjesta tivvaluta jekk dan il-qtil setax jiġi evitat; iħeġġeġ lill-Gvern ta' Malta jibda din l-inkjesta pubblika indipendenti mingħajr dewmien; jinnota li l-Gvern ta' Malta involva ruħu ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-Europol, l-FBI u l-Istitut Forensiku Netherlandiż bħala sforz biex isaħħaħ l-għarfien espert tiegħu;

400.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-akkużi mressqa mill-awtoritajiet Slovakki kontra l-allegat provokatur tal-qtil ta' Ján Kuciak u Martina Kušnírová kif ukoll l-allegati awturi tal-qtil; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Slovakki jkomplu l-investigazzjoni tagħhom dwar il-qtil u jiżguraw li l-aspetti kollha tal-każ jiġu investigati b'mod sħiħ, inkluża kwalunkwe rabta politika possibbli mad-delitti; jappella lill-awtoritajiet Slovakki jinvestigaw b'mod sħiħ il-każijiet ta' evażjoni tat-taxxa fuq skala kbira, frodi tal-VAT u ħasil tal-flus li ġew żvelati mill-investigazzjonijiet ta' Ján Kuciak;

401.  Jiddeplora l-fatt li l-ġurnalisti investigattivi, inkluża Daphne Caruana Galizia, ta' spiss jisfaw vittmi ta' kawżi abbużivi maħsuba biex jiċċensurawhom, jintimidawhom u jsikktuhom billi jgħabbuhom bi spejjeż ta' difiża legali sakemm jiġu sfurzati jabbandunaw il-kritika jew l-oppożizzjoni tagħhom; ifakkar li dawn il-kawżi abbużivi jikkostitwixxu theddida għad-drittijiet demokratiċi fundamentali, bħal-libertà ta' espressjoni, il-libertà tal-istampa u l-libertà li wieħed ixerred u jirċievi informazzjoni;

402.  Jappella lill-Istati Membri jistabbilixxu mekkaniżmi biex jipprevjenu SLAPPs; iqis li dawn il-mekkaniżmi għandhom iqisu kif dovut id-dritt ta' isem tajjeb u reputazzjoni tajba; jappella lill-Kummissjoni tivvaluta l-possibbiltà u n-natura ta' azzjoni konkreta li għandha tittieħed f'dan il-qasam;

403.  Jiddeplora l-fatt li l-liġijiet Żvizzeri dwar il-libelli jintużaw biex isikktu kritiċi fl-Iżvizzera u madwar id-dinja minħabba li l-oneru tal-provi jaqa' fuq il-konvenut u mhux fuq l-attur; jaċċentwa li dan mhux biss jaffettwa lill-ġurnalisti u lill-informaturi, iżda wkoll lill-entitajiet ta' rapportar fl-Unjoni Ewropea u lill-persuni obbligati fi ħdan ir-reġistru tas-sjieda benefiċjarja, billi f'każ li jkun hemm l-obbligu ta' rapportar ta' sid benefiċjarju Żvizzeru, il-persuna li tirrapporta jaf titressaq għal prosekuzzjoni fl-Iżvizzera għal libell u malafama, li huma reati kriminali(183);

9.Aspetti istituzzjonali

9.1.Trasparenza

404.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħidma li saret mill-Pjattaforma għal Governanza Tajba fil-qasam tat-Taxxa; jinnota li l-mandat tal-Pjattaforma japplika sas-16 ta' Ġunju 2019; jitlob li dan jiġi estiż jew imġedded biex jiġi żgurat li t-tħassib u l-għarfien espert tas-soċjetà ċivili jinstemgħu mill-Istati Membri u l-Kummissjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni twessa' l-ambitu tal-esperti mistiedna għall-Grupp ta' Esperti dwar il-Ħasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (EGMLTF) biex jiġu inklużi esperti mis-settur privat (negozji u NGOs);

405.  Jenfasizza li l-Ombudsman Ewropew għandha l-mandat li teżamina l-applikazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-UE tar-regoli tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, inkluż fil-metodi ta' ħidma tal-Kunsill jew tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta fil-qasam tat-tassazzjoni;

406.  Ifakkar fir-riżultati tal-inkjesta tal-Ombudsman fuq inizjattiva proprja dwar il-metodi ta' ħidma tal-Kunsill u r-rakkomandazzjoni tagħha tad-9 ta' Frar 2018 li tikkonkludi li l-prattika tal-Kunsill li ma jagħmilx dokumenti leġiżlattivi aċċessibbli b'mod wiesa', l-użu sproporzjonat tal-istatus ta' "LIMITE" u n-nuqqas sistematiku tiegħu li jirreġistra l-identitajiet tal-Istati Membri li jieħdu pożizzjoni fi proċedura leġiżlattiva jikkostitwixxu amministrazzjoni ħażina(184);

407.  Ifakkar li t-tassazzjoni tibqa' l-kompetenza tal-Istati Membri u li s-setgħat tal-Parlament Ewropew f'dawn il-kwistjonijiet huma limitati;

408.  Jiġbed l-attenzjoni, madankollu, li kwistjonijiet ta' frodi tat-taxxa, evażjoni tat-taxxa u ppjanar aggressiv tat-taxxa ma jistgħux jiġu indirizzati b'mod effettiv mill-Istati Membri waħidhom; jiddeplora l-fatt li, għaldaqstant, minkejja talbiet lill-Kunsill, ebda dokument rilevanti ma sar disponibbli għall-Kumitat TAX3; jinsab imħasseb profondament dwar in-nuqqas ta' rieda politika tal-Istati Membri fil-Kunsill biex jieħdu passi sostanzjali fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa jew li jikkonforma mat-TUE u mal-prinċipju tal-kooperazzjoni leali(185) billi jiżguraw trasparenza u kooperazzjoni suffiċjenti mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE;

409.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li r-regoli attwali fis-seħħ għall-aċċess ta' informazzjoni kklassifikata u informazzjoni kunfidenzjali oħra, magħmula disponibbli lill-Parlament mill-Kunsill, mill-Kummissjoni jew mill-Istati Membri, ma jipprovdux ċarezza legali sħiħa iżda huma ġeneralment interpretati bħala li jeskludu assistenti parlamentari akkreditati (APAs) milli jikkonsultaw u janalizzaw "informazzjoni kunfidenzjali oħra" mhux ikklassifikata f'kamra tal-qari sikura; jappella, għaldaqstant, għall-introduzzjoni ta' dispożizzjoni fformulata b'mod ċar fi ftehim interistituzzjonali negozjat li tiggarantixxi d-dritt ta' aċċess għad-dokumenti għal APAs abbażi tal-prinċipju "ħtieġa ta' tagħrif" fir-rwol ta' appoġġ tagħhom għall-Membri;

410.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li minkejja stediniet ripetuti, ir-rappreżentanti tal-Presidenza tal-Kunsill irrifjutaw li jidhru quddiem il-Kumitat TAX3 biex jirrapportaw dwar progress fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitati TAXE, TAX2 u PANA; jenfasizza li kuntatti ta' ħidma bejn il-Presidenza tal-Kunsill u kumitati speċjali u ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew għandhom ikunu prattika standard;

9.2.Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi

411.  Jinnota ż-żieda fil-komunikazzjoni mill-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta u jilqa' b'mod partikolari l-pubblikazzjoni darbtejn fis-sena tar-rapport tiegħu lill-Kunsill, kif ukoll l-ittri mibgħuta lill-ġurisdizzjonijiet u l-impenji riċevuti fil-kuntest tal-proċess tal-elenkar tal-UE;

412.  Jiddispjaċih, madankollu, in-natura mhux trasparenti tan-negozjati dwar il-proċess ta' elenkar tal-UE, u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw it-trasparenza fl-aġġornament li jmiss tal-listi;

413.  Jilqa' l-fatt li l-President tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta deher quddiem il-Kumitat TAX3, fi treġġigħ lura tal-pożizzjoni preċedenti tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta; jinnota wkoll li sa mill-bidu tal-ħidma tal-Kumitat TAX3, saru disponibbli l-kompilazzjonijiet tal-ħidma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta(186); jiddispjaċih, madankollu, li dawn id-dokumenti ma ġewx ippubblikati qabel, u l-partijiet essenzjali tgħattew bl-iswed;

414.  Jisħaq fuq li r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman imsemmija hawn fuq japplikaw ukoll għall-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta, li għandu jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa, relatata b'mod partikolari ma' prattiki dwar it-taxxa dannużi tal-Istati Membri u mal-proċess ta' elenkar tal-UE;

415.  Jappella lill-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta biex jieħu aktar miżuri sabiex jiżgura t-trasparenza tal-laqgħat tiegħu, b'mod partikolari billi jippubblika l-pożizzjonijiet tal-Istati Membri differenti fuq l-aġenda diskussa mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-laqgħa;

416.  Jappella lill-Kummissjoni tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-kodiċi tal-kondotta dwar it-tassazzjoni tal-intrapriżi u dwar l-applikazzjoni tal-għajnuna fiskali mill-Istat, kif stabbilit fil-Premessa N tal-kodiċi(187);

417.  Jemmen li l-mandat tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta jeħtieġ li jiġi aġġornat, peress li jindirizza kwistjonijiet li jmorru lil hinn mill-valutazzjoni ta' prattiki tal-UE dwar it-taxxa dannużi, u mhux sempliċement l-għoti ta' kontribut tekniku għad-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill; jitlob, abbażi tan-natura tal-ħidma mwettqa mill-Grupp, li hija wkoll ta' natura politika, li tali kompiti jinġiebu lura f'qafas li jippermetti kontroll demokratiku jew superviżjoni, l-ewwel billi tiġi applikata t-trasparenza;

418.  Jitlob, f'dan il-kuntest, li tiġi rimedjata n-natura mhux trasparenti tal-kompożizzjoni tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta billi tiġi ppubblikata lista tal-membri tiegħu;

9.3.Infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE

419.  Jappella lill-Parlament il-ġdid elett biex jagħti bidu għal valutazzjoni ġenerali dwar il-progress fir-rigward tal-aċċess għad-dokumenti mitluba mill-Kumitati TAXE, TAX2, PANA u TAX3, billi jqabbel it-talbiet li saru ma' dawk mogħtija mill-Kunsill u minn istituzzjonijiet oħra tal-UE, u biex jagħti bidu, jekk ikun hemm bżonn, għall-miżuri proċedurali u/jew legali meħtieġa;

420.  Jappella għall-ħolqien ta' Ċentru tal-Unjoni ġdid għall-Koerenza u l-Koordinament tal-Politika dwar it-Taxxa (TPCCC) fi ħdan l-istruttura tal-Kummissjoni, li għandu jkollu l-kapaċità jivvaluta u jimmonitorja l-politiki dwar it-taxxa tal-Istati Membri fil-livell tal-Unjoni u jiżgura li ma jiġu implimentati ebda miżuri tat-taxxa dannużi mill-Istati Membri;

9.4.Kooperazzjoni tal-parteċipanti mhux istituzzjonali

421.  Jilqa' l-parteċipazzjoni u l-kontribut tal-partijiet ikkonċernati fis-seduti tal-Kumitat TAX3, hekk kif imsemmi fit-Taqsima IV.3 tal-ħarsa ġenerali tal-attivitajiet fi ħdan il-mandat tal-Kumitat TAX3; jiddeplora l-fatt li partijiet ikkonċernati oħra rrifjutaw li jipparteċipaw fis-seduti tal-Kumitat TAX3, hekk kif imsemmi fit-Taqsima IV.4 tal-ħarsa ġenerali tal-attivitajiet; jinnota li ma setgħu jinstabu ebda sanzjonijiet dissważivi għal każijiet fejn ma ngħatat ebda raġuni għal dan ir-rifjut;

422.  Jappella lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jaqblu dwar l-istabbiliment ta' lista aċċessibbli għall-pubbliku u aġġornata regolarment ta' partijiet mhux istituzzjonali li ma jikkooperawx fil-ftehim interistituzzjonali dwar reġistru ta' trasparenza mandatorju għal-lobbisti; iqis, sadanittant, li għandu jinżamm rekord ta' dawk il-professjonisti u l-organizzazzjonijiet li mingħajr raġuni ġustifikabbli rrifjutaw li jattendu s-seduti tal-Kumitati TAXE, TAX2, PANA u TAX3; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex iqisu li jużaw din l-attitudni matul kwalunkwe negozjar futur mal-partijiet ikkonċernati u biex jirtirawlhom il-badges tal-aċċess għall-bini tagħhom;

9.5.Id-dritt ta' inkjesta/id-dritt ta' investigazzjoni tal-Parlament

423.  Iqis li huwa indispensabbli għall-eżerċizzju tal-kontroll demokratiku fuq l-eżekuttiv li l-Parlament jingħata s-setgħat ta' investigazzjoni u ta' inkjesta li jaqblu ma' dawk tal-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri; jemmen li sabiex jeżerċita dan ir-rwol, il-Parlament irid ikollu s-setgħa li jsejjaħ u jġiegħel lix-xhieda biex jidhru u li jġiegħel il-preżentazzjoni ta' dokumenti;

424.  Jemmen li sabiex dawn id-drittijiet jiġu eżerċitati, jeħtieġ li l-Istati Membri jaqblu li jimplimentaw sanzjonijiet kontra individwi talli jonqsu milli jidhru jew milli jippreżentaw dokumenti f'konformità mal-liġi nazzjonali li tirregola l-inkjesti u l-investigazzjonijiet parlamentari nazzjonali;

425.  Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinvolvu ruħhom fil-konklużjoni f'waqtha tan-negozjati dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew dwar id-dispożizzjonijiet dettaljati li jirregolaw l-eżerċizzju tad-dritt ta' inkjesta tal-Parlament;

9.6.Unanimità vs. votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata

426.  Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tuża, kif xieraq, il-proċedura stipulata fl-Artikolu 116 tat-TFUE, li tagħmilha possibbli li r-rekwiżit ta' unanimità jinbidel f'każijiet fejn il-Kummissjoni ssib li differenza bejn id-dispożizzjonijiet stabbiliti permezz ta' liġi, regolament jew azzjoni amministrattiva fl-Istati Membri tkun qiegħda tikkawża distorsjoni fil-kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni fis-suq intern;

427.  Jilqa' kontribut tal-Kummissjoni permezz tal-komunikazzjoni tagħha "Lejn teħid ta' deċiżjonijiet aktar effiċjenti u demokratiku fil-qasam tal-politika tat-tassazzjoni tal-UE" li tipproponi pjan direzzjonali għal votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata għal kwistjonijiet speċifiċi u urġenti tal-politika tat-tassazzjoni fejn dossiers u inizjattivi leġiżlattivi vitali mmirati lejn il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa ġew ibblokkati fil-Kunsill għad-detriment tal-Istati Membri; jilqa' l-appoġġ mogħti minn xi Stati Membri għal din il-proposta(188);

428.  Jisħaq fuq li x-xenarji kollha għandhom jibqgħu previsti u mhux dak biss li tinbidel minn unanimità għal votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata permezz ta' klawżola "passerelle"; jappella lill-Kunsill Ewropew iżid dan il-punt f'aġenda ta' Summit qabel tmiem l-2019 sabiex isir dibattitu utli dwar kif jista' jiġi ffaċilitat it-teħid tad-deċiżjonijiet rigward kwistjonijiet tat-taxxa, fl-interess tal-funzjonament tas-suq uniku;

9.7.Segwitu

429.  Huwa tal-fehma li l-ħidma tal-Kumitati TAXE, TAX2, PANA u TAX3 għandha titkompla, fil-leġiżlatura li jmiss, fi struttura permanenti fil-Parlament, fil-forma ta' sottokumitat għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON), filwaqt li tippermetti l-parteċipazzjoni bejn il-kumitati;

o
o   o

430.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej, lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lil Moneyval, lill-Istati Membri, lill-parlamenti nazzjonali, lin-NU, lill-G20, lit-Task Force ta' Azzjoni

(1) Id-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-1 ta' Marzu 2018 dwar it-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (TAX3), u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni u l-mandat tiegħu, Testi adottati, P8_TA(2018)0048.
(2) Ir-Riżoluzzjoni tas-25 ta' Novembru 2015 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, ĠU C 366, 27.10.2017, p. 51.
(3) Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2016 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, ĠU C 101, 16.3.2018, p. 79.
(4) ĠU C 399, 24.11.2017, p. 74.
(5) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, ĠU C 369, 11.10.2018, p. 132.
(6) Is-segwitu mogħti b'mod konġunt fis-16 ta' Marzu 2016 dwar li ndaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-Taxxa fuq il-Kumpaniji fi ħdan l-Unjoni u lir-riżoluzzjonijiet TAXE 1, is-segwitu mogħti fis-16 ta' Novembru 2016 lir-riżoluzzjoni TAXE 2 u s-segwitu mogħti lir-riżoluzzjoni PANA f'April 2018.
(7) Testi adottati, P8_TA(2018)0475.
(8) Testi adottati, P8_TA(2018)0183.
(9) Scherrer A. u Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU, EPRS, PE 627.128, Parlament Ewropew, Ottubru 2018; Korver R., Money laundering and tax evasion risks in free ports, EPRS, PE 627.114, Parlament Ewropew, Ottubru 2018 u Kiendl Kristo I. u Thirion E., An overview of shell companies in the European Union, EPRS, PE 627.129, Parlament Ewropew, Ottubru 2018.
(10) Lamensch M. u Ceci, E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues, Parlament Ewropew, Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment Tematiku A – Politiki Ekonomiċi, Xjentifiċi u tal-Kwalità tal-Ħajja, 15 ta' Ottubru 2018.
(11) Houben R. u Snyers A, Cryptocurrencies and blockchain, Parlament Ewropew, Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment Tematiku A – Politiki Ekonomiċi, Xjentifiċi u tal-Kwalità tal-Ħajja, 5 ta' Lulju 2018 u Hadzhieva E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters, Parlament Ewropew, Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment Tematiku A – Politiki Ekonomiċi, Xjentifiċi u tal-Kwalità tal-Ħajja, 15 ta' Frar 2019.
(12) "Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report" (Indikaturi tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa, Studju dwar l-Istrutturi tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa u l-Indikaturi – Rapport Finali) (Dokument ta' Xogħol dwar it-Tassazzjoni nru 61, 27 ta' Jannar 2016), "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (L-Impatt tal-Ippjanar tat-Taxxa fuq il-Livelli Effikaċi ta' Tassazzjoni Prospettivi) (Dokument ta' Xogħol dwar it-Tassazzjoni nru 64, 25 ta' Ottubru 2016) u "Aggressive tax planning indicators - Final Report" (L-Indikaturi tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa – Rapport Finali) (Dokument ta' Xogħol dwar it-Tassazzjoni nru 71, 7 ta' Marzu 2018).
(13) Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/1164 tat-12 ta' Lulju 2016 li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta' evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern (ĠU L 193, 19.7.2016, p. 1).
(14) Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2017/952 tad-29 ta' Mejju 2017 li temenda d-Direttiva (UE) 2016/1164 fir-rigward ta' diskrepanzi ibridi ma' pajjiżi terzi, ĠU L 144, 7.6.2017, p. 1.
(15) Relatati rispettivament mal-iskambju awtomatiku ta' deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa (tax rulings) (Direttiva (UE) 2015/2376 tat-8 ta' Diċembru 2015 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni, ĠU L 332, 18.12.2015, p. 1, DAC3), mal-iskambju ta' rapporti għal kull pajjiż bejn l-awtoritajiet tat-taxxa (Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/881 tal-25 ta' Mejju 2016 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni, ĠU L 146, 3.6.2016, p. 8, DAC4), mal-aċċess mill-awtoritajiet tat-taxxa għal informazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, mas-sjieda benefiċjarja u mad-diliġenza dovuta tal-klijent oħra (Direttiva tal-Kunsill 2016/2258 tas-6 ta' Diċembru 2016 i temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni, ĠU L 342, 16.12.2016, p. 1, DAC5), mal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fir-rigward ta' arranġamenti transkonfinali rapportabbli (Direttiva tal-Kunsill (UE) 2018/822 tal-25 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar l-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni, ĠU L 139, 5.6.2018, p. 1, DAC6).
(16) Proposta tal-25 ta' Ottubru 2016 għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (BKTK), COM(2016)0685 u tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK), COM(2016)0683.
(17) Il-pakkett jikkonsisti mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Marzu 2018 bit-titlu "Wasal iż-żmien li jiġi stabbilit standard modern, ġust u effiċjenti tat-tassazzjoni għall-ekonomija diġitali" (COM(2018)0146), mill-proposta tal-21 ta' Marzu 2018 għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli dwar it-tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti, (COM(2018)0147), mill-proposta tal-21 ta' Marzu 2018 għal direttiva tal-Kunsill dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali (COM(2018)0148), u mir-rakkommandazzjoni tal-21 ta' Marzu 2018 dwar it-tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti (C(2018) 1650).
(18) Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' April 2016 li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat (COM(2016)0198).
(19) ĠU C 224, 27.6.2018, p. 107.
(20) Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE, ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73.
(21) Id-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE, ĠU L 156, 19.6.2018, p. 43.
(22) Komunikazzjoni tat-2 ta' Frar 2016 tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar Pjan ta' Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, COM(2016)0050.
(23) Testi adottati, P8_TA(2019)0216.
(24) Fir-rigward tal-Fiat, ta' Starbucks u tad-deċiżjoni dwar il-qligħ eċċessiv tal-Belġju, u d-deċiżjonijiet biex jinbdew l-investigazzjonijiet dwar l-għajnuna mill-Istat fil-konfront ta' McDonald's, Apple u Amazon.
(25) ĠU C 265, 11.8.2017, p. 59.
(26) Testi adottati, P8_TA(2019)0014.
(27) Skont ir-regoli interni tal-Parlament, l-ismijiet tal-Kumitati jistgħu jitqassru sa massimu ta' erba' ittri, għalhekk ir-referenzi għall-ex kumitati temporanji dwar it-tassazzjoni huma TAXE, TAX2, PANA u TAX3. Għandu jiġi nnutat, madankollu, li l-mandat relatat mat-"Twaqqif ta' kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili" jirreferi esklużivament għal TAX2.
(28) Bħall-finanzjalizzazzjoni.
(29) Pereżempju, l-użu ta' programmi ta' software għat-tneħħija awtomatika tal-flus kontanti minn cash registers elettroniċi jew sistemi ta' punti tal-bejgħ ("zapping"), jew l-użu dejjem jikber ta' sistemi li jipproċessaw il-pagi ta' partijiet terzi li jippermettu lill-frodaturi jgħaddu t-taxxi leġittimi.
(30) Gunnarsson A., Schratzenstaller M. u Spangenberg U., Gender equality and taxation in the European Union, Parlament Ewropew, Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment Tematiku C – Politiki tad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali, 15 ta' Marzu 2017; Grown C. u Valodia I. (edituri), Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries, Routledge, 2010, pp. 32 – 74, pp. 309 – 310, u p. 315; Action Aid, Value-Added Tax (VAT), Briefing strateġiku dwar it-tassazzjoni progressiva, 2018; u Stotsky J. G., Gender and Its Relevance to Macroeconomic Policy: A Survey, Dokument ta' Ħidma tal-FMI, WP/06/233, p. 42.
(31) Seduta ta' smigħ tal-Kumitat TAX3 tal-24 ta' Jannar 2018 dwar id-distakk fiskali fl-UE: ara Fig. 4.
(32) Paragrafu 49 tal-pożizzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027, Testi adottati P8_TA(2018)0449.
(33) Ara l-paragrafu 63 tar-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, ĠU C 369, 11.10.2018, p. 132.
(34) Fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim u l-emendi adottati mill-Parlament Ewropew fis-17 ta' Jannar 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (Testi adottati, P8_TA(2019)0039).
(35) Crivelli E., De Mooij R. A., u Keen M., Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries, 2015.
(36) Tax Policies in the European Union (Stħarriġ tal-2017 dwar Il-Politiki tat-Tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea), ISBN 978-92-79-72282-0.
(37) Tørsløv T. R., Wier L. S. u Zucman G., The missing profits of nations, National Bureau of Economic Research, Dokument ta' Ħidma nru 24701, 2018.
(38) Richard Murphy, "The European Tax Gap", 2019 - http://www.taxresearch.org.uk/Documents/EUTaxGapJan19.pdf
(39) Rapport tal-missjoni tad-delegazzjoni f'Washington D.C. Rapport verbatim tas-seduta ta' smigħ pubbliku tal-Kumitat TAX3 tas-27 ta' Novembru 2018
(40) Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2018/822 tal-25 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar l-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fir-rigward ta' arranġamenti transkonfinali rapportabbli, ĠU L 139, 5.6.2018, p. 1.
(41) Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report (Studju dwar l-Istrutturi u l-Indikaturi tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa) (Dokument ta' Xogħol dwar it-Tassazzjoni nru 61, 27 ta' Jannar 2016) u Tax policies in the EU – 2017 Survey (Stħarriġ 2017 dwar il-politiki tat-taxxa fl-UE)
(42) Kultant issir referenza għalihom bħala faċilitaturi jew promoturi tal-evażjoni tat-taxxa.
(43) Proposta għal direttiva tal-Kunsill tal-11 ta' Novembru 2011 dwar sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għall-pagamenti ta' imgħax u ta' royalties bejn kumpaniji assoċjati ta' Stati Membri differenti, (COM(2011)0714).
(44) Hearson M., The European Union’s Tax Treaties with Developing Countries: leading By Example?, 27 ta' Settembru 2018.
(45) Nota politika approvata mill-Qafas Inklużiv dwar il-BEPS, bit-titlu "Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy" (Nindirizzaw l-isfidi tat-taxxa tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija), ippubblikata fid-29 ta' Jannar 2019.
(46) Ara l-OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 ippubblikat fl-10 ta' Lulju 2017.
(47) Seduta ta' smigħ pubbliku tal-24 ta' Jannar 2019 dwar l-evalwazzjoni tad-distakk fiskali u "Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy"(Nindirizzaw l-isfidi tat-taxxa tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija), nota politika tal-OECD, ippubblikata fid-29 ta' Jannar 2019.
(48) Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament tal-25 ta' Novembru 2015 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, ĠU C 366, 27.10.2017, p. 51, paragrafu 96.
(49) Imsemmija aktar 'il fuq. L-istudji jagħtu ħarsa ġenerali tal-espożizzjoni tal-Istati Membri għall-istrutturi tal-ippjanar aggressiv tat-taxxa li jolqtu l-bażi għat-taxxa tagħhom (erożjoni jew żieda), avolja ma hemmx indikatur awtonomu tal-fenomenu, madankollu teżisti ġabra ta' indikaturi meqjusa bħala "provi miġbura".
(50) ĠU C 72 E, 11.3.2014, p. 1.
(51) Kif evidenzjat fil-valutazzjoni tal-impatt tal-21 ta' Marzu 2018 li takkumpanja l-pakkett dwar it-tassazzjoni diġitali (SWD(2018)0081), li skont din, bħala medja, l-impriżi diġitalizzati jħallsu rata ta' taxxa effettiva ta' 9,5 % biss, meta mqabbla mat-23,2 % tal-mudell ta' impriża tradizzjonali.
(52) UNCTAD, World Investment Report (Rapport dwar l-Investiment f'Livell Dinji), 2018.
(53) Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, (Nindirizzaw l-isfidi tat-taxxa tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija), nota politika, ippubblikata fid-29 ta' Jannar 2019.
(54) Konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, 12 ta' Marzu 2019.
(55) KiesKompas, Public Perception towards taxing digital companies in six countries (Perċezzjoni pubblika fil-konfront tat-taxxa tal-kumpaniji diġitali f'sitt pajjiżi), Diċembru 2018.
(56) COM(2018)0148.
(57) Taxation Trends in the European Union (Tendenzi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tat-tassazzjoni), tabella 3: Top statutory corporate income tax rates (including surcharges) (L-ogħla rati tat-taxxa korporattiva skont il-liġi (inklużi taxxi addizzjonali)), 1995-2018, Kummissjoni Ewropea, 2018.
(58) Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, (Nindirizzaw l-isfidi tat-taxxa tad-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija), nota politika, kif approvata mill-Qafas Inklużiv dwar il-BEPS fit-23 ta' Jannar 2019.
(59) Ibid.
(60) OECD, Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions Inclusive Framework on BEPS: Action 5, (Tkomplija tal-Applikazzjoni tal-Fattur ta' Attivitajiet Sostanzjali għall-Qafas Inklużiv ta' Ebda Ġurisdizzjoni tat-Taxxa jew Ġurisdizzjonijiet tat-Taxxa Nominali biss – Qafas Inklużiv dwar il-BEPS: Azzjoni 5, 2018.
(61) Seduta ta' smigħ pubbliku tas-27 ta' Novembru 2018 bit-titlu "L-allegat ippjanar aggressiv tat-taxxa aggressiva fi ħdan l-UE".
(62) Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu "Wasal iż-żmien li jiġi stabbilit standard modern, ġust u effiċjenti tat-tassazzjoni għall-ekonomija diġitali" (COM(2018)0146).
(63) Seduta' smigħ pubbliku bit-titlu "L-evalwazzjoni tad-Distakk Fiskali" tal-24 ta' Jannar 2019.
(64) QEDB, sentenza tas-16 ta' Ġunju 2015 (Nru 787/14) Van Weerelt vs In-Netherlands.
(65) Artikolu 4(3) tat-TUE.
(66) Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration.
(67) Ara r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (ĠU C 369, 11.10.2018, p. 132).
(68) Seduta ta' smigħ pubbliku bit-titlu "L-evalwazzjoni tad-Distakk Fiskali" tal-24 ta' Jannar 2019.
(69) Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 63).
(70) Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE, ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19.
(71) Kif affermat, diġà fl-1974, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
(72) Deċiżjoni tal-20 ta' Ġunju 2018 dwar l-għajnuna mill-Istat implimentata mil-Lussemburgu favur ENGIE (SA.44888);deċiżjoni tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar l-għajnuna mill-Istat implimentata mil-Lussemburgu favur Amazon (SA.38944);deċiżjoni tat-30 ta' Awwissu 2016 dwar l-għajnuna mill-Istat implimentata mill-Irlanda favur Apple (SA.38373);deċiżjoni tal-11 ta' Jannar 2016 dwar l-"eżenzjoni tal-qligħ eċċessiv fil-Belġju – Art. 185§2 b) CIR92" (SA.37667);deċiżjoni tal-21 ta' Ottubru 2015 dwar l-għajnuna mill-Istat implimentata min-Netherlands favur Starbucks (SA.38374)u deċiżjoni tal-21 ta' Ottubru 2015 dwar l-għajnuna mill-Istat implimentata mil-Lussemburgu favur Fiat (SA.38375).Quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-Qorti Ġenerali hemm proċedimenti li għadhom pendenti relatati mas-sitt deċiżjonijiet kollha kemm huma.
(73) Deċiżjoni tad-19 ta' Settembru 2018 dwar "Allegata għajnuna lil McDonald's – Lussemburgu" (SA.38945).
(74) Investigazzjoni miftuħa fit-18 ta' Diċembru 2017 dwar "Għajnuna mill-Istat possibbli favur Inter IKEA" (SA.46470)u investigazzjoni miftuħa fis-26 ta' Ottubru 2018 dwar l-"iskema tat-taxxa tar-Renju Unit għall-korporazzjonijiet multinazzjonali (regoli dwar il-korporazzjonijiet ikkontrollati minn barra l-pajjiż)" (SA.44896).
(75) Deċiżjoni tas-7 ta' Marzu 2019 dwar "Allegata għajnuna lil Huhtamaki - Lussemburgu" (SA.50400).
(76) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_en.htm
(77) Skont il-każ tad-deċiżjoni tat-30 ta' Awwissu 2016 (SA.38373)dwar l-għajnuna mill-Istat implimentat mill-Irlanda favur Apple. L-Irlanda ħarġet id-deċiżjonijiet tat-taxxa inkwistjoni fid-29 ta' Jannar 1991 u fit-23 ta' Mejju 2007.
(78) Id-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji, ĠU L 169, 30.6.2017, p. 46.
(79) Delegazzjoni tal-Kumitat TAX3 f'Riga (il-Latvja), 30-31 ta' Awwissu 2018, Rapport tal-missjoni.
(80) Kiendl Kristo I. u Thirion E., An overview of shell companies in the European Union, EPRS, Parlament Ewropew, Ottubru 2018, p. 23.
(81) Kiendl Kristo I. u Thirion E., op. cit., p. 23; "Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report (Studju dwar l-Istrutturi u l-Indikaturi tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa – Rapport Finali) (Dokument ta' Xogħol dwar it-Tassazzjoni nru 61, 27 ta' Jannar 2016); "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (L-Impatt tal-Ippjanar tat-Taxxa fuq il-Livelli Effikaċi ta' Tassazzjoni Prospettivi) (Dokument ta' Xogħol dwar it-Tassazzjoni nru 64, 25 ta' Ottubru 2016) u "Aggressive tax planning indicators – Final Report" (L-Indikaturi tal-Ippjanar Aggressiv tat-Taxxa – Rapport Finali) (Dokument ta' Xogħol dwar it-Tassazzjoni nru 71, 7 ta' Marzu 2018).
(82) IHS, "Aggressive tax planning indicators", imħejji għall-Kummissjoni Ewropea, Dokument ta' Xogħol ta' DĠ TAXUD dwar it-Tassazzjoni Nru 71, 7 ta' Marzu 2018.
(83) Artikolu 113 tat-TFUE.
(84) Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 Final Report / TAXUD/2015/CC/131 (Studju u Rapporti dwar id-Diskrepanza tal-VAT fit-28 Stat Membru tal-UE: Rapport finali 2018).
(85) Ara l-istqarrija għall-istampa tal-Kummissjoni.
(86) COM(2017)0569, COM(2017)0568 u COM(2017)0567.
(87) COM(2018)0329.
(88) Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE fir-rigward tal-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li tintroduċi s-sistema definittiva għat-tassazzjoni tal-kummerċ bejn l-Istati Membri (COM(2017)0569).
(89) Ir-Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Ottubru 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE fir-rigward tal-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li tintroduċi s-sistema definittiva għat-tassazzjoni tal-kummerċ bejn l-Istati Membri, testi adottati, P8_TA(2018)0366.
(90) Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE u d-Direttiva 2009/132/KE fir-rigward ta' ċerti obbligi tat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-provvisti ta' servizzi u għall-bejgħ mill-bogħod ta' prodotti (COM(2016)0757).
(91) Testi adottati, P8_TA(2018)0367.
(92)  Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar (COM(2018)0021).
(93) Ir-Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Settembru 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar, Testi adottati, P8_TA(2018)0319.
(94) Proposta għal direttiva tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 2016 li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse change ġeneralizzat b'rabta mal-provvista ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu (COM(2016)0811).
(95) QEA, Analiżi Rapida dwar Każ Speċifiku, Rimborż tal-VAT fil-qasam tal-Koeżjoni - użu tal-fondi tal-UE li huwa suxxettibbli għall-iżbalji u li mhuwiex ottimu, 29 ta' Novembru 2018
(96) Opinjoni Nru 9/2018 tal-QEA tat-22 ta' Novembru 2018 rigward il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm tal-UE Kontra l-Frodi.
(97) Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali, ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29, b'mod partikolari l-Artikoli 3 u 15 tagħha.
(98) Ainsworth, R. T., Alwohabi, M., Cheetham, M. u Tirand, C.: "A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU's 2017 Proposal", Boston University School of Law, Law and Economics Series Paper, Nru 18-08, 26 Marzu 2018. Ara wkoll: Ainsworth, R. T., Alwohabi, M. u Cheetham, M.: "VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?", Tax Notes International, Vol. 84, 14 ta' Novembru 2016.
(99) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/2454 tal-5 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 904/2010 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva u l-ġlieda kontra l-frodi fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud, ĠU L 348, 29.12.2017, p. 1.
(100) Lamensch M. u Ceci, E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues, Parlament Ewropew, Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment Tematiku A – Politiki Ekonomiċi, Xjentifiċi u tal-Kwalità tal-Ħajja, 15 ta' Ottubru 2018.
(101) Ibid.
(102) Gunnarson A., Spangenberg U. u Schratzenstaller M., Gender equality and taxation in the European Union, Parlament Ewropew, Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Dipartiment Tematiku C – Politiki tad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali, 17 ta' Jannar 2017;
(103) Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu "Tax policy in the European Union – Priorities for the years ahead" (Il-politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tat-taxxa – Prijoritajiet għas-snin li ġejjin) (COM(2001)0260).
(104) Huma 18 l-Istati Membri li għandhom fis-seħħ xi forma ta' skema tal-għoti tar-residenza b'investiment, inklużi erba' Stati Membri li joffru skemi tal-għoti taċ-ċittadinanza b'investiment flimkien ma' dawk tar-residenza: il-Bulgarija, Ċipru, Malta u r-Rumanija. Għaxar Stati Membri ma għandhom l-ebda forma ta' skemi bħal dawn: l-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Iżvezja. Sors: Scherrer A. u Thirion E., Citizenship by investment (CBI) and Residency by investment (RBI) schemes in the EU, EPRS, PE 627.128, Parlament Ewropew, Ottubru 2018, pp. 12-13 u 55-56; ISBN: 978-92-846-3375-3.
(105) Ara l-istudju msemmi aktar 'il fuq. Studji oħrajn jindikaw ċifri ogħla, li jinkludu wkoll l-iskemi tal-għoti tar-residenza b'investiment.
(106) Transparency International and Global Witness, European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas, 10 ta' Ottubru 2018.
(107) Iċ-Ċittadinanza Ċiprijotta b'Investiment: Skema għan-Naturalizzazzjoni tal-Investituri b'Eċċezzjoni, ir-Residenza Ċiprijotta b'Investiment, il-Programm tal-Investitur Individwali ta' Malta u l-Programm ta' Residenza u Viża ta' Malta.
(108) Korver R.,'Money Laundering and tax evasion risks in free ports', EPRS, PE: 627.114, Ottubru 2018; ISBN: 978-92-846-3333-3.
(109) Lista taż-żoni ħielsa tal-UE tal-Kummissjoni.
(110) Korver R., op. cit.
(111) Korver R., op. cit.
(112) Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (ĠU C 369, 11.10.2018, p. 132).
(113) Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (ĠU C 369, 11.10.2018, p. 132).
(114) Mis-swieq illegali għan-negozji legali:the portfolio of organised crime in Europe (Mis-swieq illegali għan-negozji legali: il-portafoll tal-kriminalità organizzata fl-Ewropa), Rapport Finali tal-Proġett OCP – Portafoll tal-Kriminalità Organizzata, Marzu 2015.
(115) http://www.europarl.europa.eu/news/mt/press-room/20171211IPR90024/new-eu-wide-penalties-for-money-laundering; Proposta tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2016 għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali (COM(2016)0826).
(116) UNODC
(117) Ikkonsulta, pereżempju, ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2017 dwar il-korruzzjoni u d-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (ĠU C 337, 20.9.2018, p. 82), paragrafi 35 u 36, u L-eżitu tat-3662 Laqgħa tal-Kunsill dwar l-Affarijiet Barranin li saret fi Brussell fl-10 ta' Diċembru 2018.
(118) Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Frar 2019 (Testi adottati, P8_TA(2019)0121).
(119) Fid-19 ta' Lulju 2018 il-Kummissjoni rreferiet lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas ta' traspożizzjoni tar-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus min-naħa tal-Greċja u tar-Rumanija fid-dritt nazzjonali. L-Irlanda ttrasponiet biss parti limitata ħafna tar-regoli u kienet suġġetta wkoll għal riferiment quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Fis-7 ta' Marzu 2019, il-Kummissjoni bagħtet opinjoni motivata lill-Awstrija u lin-Netherlands u ittra ta' intimazzjoni lir-Repubblika Ċeka, lill-Ungerija, lill-Italja, lis-Slovenja, lill-Iżvezja u lir-Renju Unit talli naqsu milli jitrasponu bis-sħiħ ir-Raba' Direttiva dwar il-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus.
(120) Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tan-Netherlands, 4 ta' Settembru 2018
(121) Parlament Ewropew, Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni, Unità tas-Sostenn għall-Governanza Ekonomika, analiżi fil-fond intitolata "Ħasil tal-flus – Każijiet reċenti minn perspettiva ta' superviżjoni bankarja tal-UE", April 2018, PE 614.496.
(122) Bruun & Hjejle: Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank's Estonian Branch (Rapport fuq il-Portafoll Mhux Residenti fil-fergħa Estonjana ta' Danske Bank), Copenhagen, 19 ta' Settembru 2018.
(123) Ibid.
(124) Ibid.
(125) Opinjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Novembru 2018 indirizzata lill-Unità ta' Analiżi tal-Intelligence Finanzjarja ta' Malta, abbażi tal-Artikolu 17(4) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010, dwar l-azzjoni meħtieġa biex tkun konformi mal-liġi tal-Unjoni (C(2018)7431).
(126) Ittra mir-Rappreżentant Permanenti ta' Malta għall-UE tal-20 ta' Diċembru 2018 bħala tweġiba għall-ittra tal-President tal-Kumitat TAX3 tas-7 ta' Diċembru 2018.
(127) Ibbażata fuq l-anness tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill dwar Mudell ta' Ftehim għall-Istabbiliment ta' Skwadra ta' Investigazzjoni Konġunta (SIK) (ĠU C 18, 19.1.2017, p. 1).
(128) Dokument ta' riflessjoni dwar elementi possibbli ta' Pjan Direzzjonali għal kooperazzjoni bla xkiel bejn is-Superviżuri kontra l-Ħasil tal-Flus u s-Superviżuri Prudenzjali fl-Unjoni Ewropea, 31 ta' Awwissu 2018.
(129) Fil-mument tal-votazzjoni fil-Kumitat TAX3 nhar is-27 ta' Frar 2019, in-negozjati interistituzzjonali kienu għadhom għaddejjin.
(130) Ittra lil Tiina Astola tal-24 ta' Settembru 2018 dwar it-talba biex jiġi investigat ksur possibbli tad-dritt tal-Unjoni fl-ambitu tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010.
(131) COM(2018)0213.
(132) Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (ĠU C 369, 11.10.2018, p. 132).
(133) FATF, Regolament tal-assi virtwali, 19 ta' Ottubru 2018
(134) Rapport ta' missjoni tal-Kumitat TAX3 tad-delegazzjoni għall-Estonja u d-Danimarka, 6-8 ta' Frar 2019.
(135) ĠU L 303, 28.11.2018, p. 1.
(136) ĠU L 284, 12.11.2018, p. 22.
(137) Id-Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-iffriżar u l-konfiska ta' mezzi strumentali u r-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 39).
(138) C(2019)0646.
(139) SWD(2018)0362.
(140) Waqt is-seduta tal-Kumitat TAX3 tal-1 ta' Ottubru 2018 dwar ir-relazzjonijiet mal-Iżvizzera fi kwistjonijiet tat-taxxa u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-kelliema ddikjaraw li l-Iżvizzera ma kinitx qiegħda ssegwi r-Rakkomandazzjonijiet 9 u 40 tal-FATF.
(141) Rispettivament "Base Erosion and Anti-Abuse Tax" (BEAT), "Global Intangible Low Tax Income" (GILTI) u "Foreign-Derived Intangible Income" (FDII).
(142) B'mod aktar speċifiku: Mudell 1 tal-IGA, li bih l-istituzzjonijiet finanzjarji barranin jirrappurtaw informazzjoni rilevanti lill-awtoritajiet tal-pajjiż ta' oriġini tagħhom, li mbagħad jgħaddu din lill-IRS tal-Istati Uniti, u Mudell 2 tal-IGA li bih l-istituzzjonijiet finanzjarji barranin ma jirrapportawx lura għand il-gvernijiet tal-pajjiżi ta' oriġini tagħhom iżda direttament lill-IRS.
(143) Testi adottati, P8_TA(2018)0316.
(144) Kif imsemmi fis-smigħ ta' tal-Kumitat TAX3 tal-1 ta' Ottubru 2018.
(145) Skambju ta' fehmiet tal-Kumitat TAX3 ma' Fabrizia Lapecorella, President tal-Grupp dwar l-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi, li sar fl-10 ta' Ottubru 2018.
(146) Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-lista riveduta tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa, disponibbli f' dan l-indirizz: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7441-2019-INIT/mt/pdf
(147) https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens
(148) Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2019 dwar il-lista riveduta tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa, disponibbli f' dan l-indirizz: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7441-2019-INIT/mt/pdf
(149) Ħidma fuq il-kriterji 2.1 u 2.2 dwar it-tassazzjoni ġusta tal-konklużjonijiet tal-Kunsill 14166/16 tat-8 ta’ Novembru 2016.
(150) OECD, "Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions – Inclusive Framework on BEPS": Action 5, 2018.
(151) Kriterju 2.2 tal-lista tal-UE dwar tassazzjoni ġusta.
(152) It-test tal-abbozz ta' ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika huwa disponibbli hawn: https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en
(153) It-test tad-dikjarazzjoni politika li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjoni futura bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit huwa disponibbli hawn: https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf
(154) Inklużi Andorra u Liechtenstein.
(155) Seduta tal-Kumitat TAX3 dwar ir-relazzjonijiet mal-Iżvizzera fi kwistjonijiet fiskali u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, 1 ta' Ottubru 2018, u skambju ta' fehmiet ma' Fabrizia Lapicorella, President tal-Grupp dwar il-Kodiċi ta' Kondotta rigward it-Tassazzjoni tal-Impriżi, 10 ta' Ottubru 2018.
(156) Ibid.
(157) Il-lista riveduta tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa – Il-konklużjonijiet tal-Kunsill 7441/19 tat-12 ta' Marzu 2019.
(158) Fl-ewwel taqsima ta' "The missing profits of nations" ta' Tørsløv, T.R., Wier L.S. u Zucman G., huwa ssuġġerit, permezz ta' mudelli makroekonomiċi moderni u data tal-bilanċ tal-pagamenti li ġiet ippubblikata dan l-aħħar, li d-distakk fid-dħul mit-taxxa globali jammonta għal madwar USD 200 biljun u li l-IDB li jgħaddi mill-ġurisdizzjonijiet tar-rifuġji fiskali jammonta għal bejn 10 u 30 % tal-IDB totali. Dawn iċ-ċifri huma pjuttost ogħla minn estimi preċedenti li jużaw metodi oħra.
(159) Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Belġju - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal Ċipru - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Ungerija - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Irlanda - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal-Lussemburgu - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal Malta - 2018; Ir-Rapport tal-Pajjiż għan-Netherlands - 2018.
(160) Ara r-Rapport tal-Pajjiż għall-Belġju - 2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal Ċipru - 2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Ungerija - 2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għall-Irlanda - 2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal-Lussemburgu - 2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għal Malta - 2019; Ir-Rapport tal-Pajjiż għan-Netherlands - 2019 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-netherlands_en_0.pdf)
(161) https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens
(162) Kontribuzzjonijiet minn Alex Cobham (In-Netwerk tal-Ġustizzja fit-Taxxa) u Johan Langerock (Oxfam), seduta tas-smigħ tal-Kumitat TAX3 dwar il-ġlieda kontra l-prattiki dwar it-taxxa dannużi, 15 ta' Mejju 2018.
(163) B'mod partikolari il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp.
(164) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' Lulju 2016 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (ĠU C 101, 16.3.2018, p. 79) u rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (ĠU C 369, 11.10.2018, p. 132).
(165) Il-G77 appell għal korp bħal dan fl-2017.
(166) Dokument ta' diskussjoni tal-Kummissjoni Ewropea: A Contribution to the Third Financing for Development Conference in Addis Ababa(Kontribut għat-Tielet Konferenza dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp f'Addis Ababa).
(167) Action Aid, Mistreated Tax Treaties Report, Frar 2016.
(168) Cobham, A and Janský, P., 2017. 'Global distribution of revenue loss from tax avoidance' (Distribuzzjoni Globali ta' Telf mid-Dħul mill-Evitar tat-Taxxa).
(169) C(2018) 1650.
(170) Investigazzjoni fil-fond tal-Kummissjoni biex teżamina jekk il-Portugall applikax l-iskema ta' għajnuna reġjonali taż-Żona Ħielsa tal-Madeira f'konformità mad-deċiżjonijiet tagħha tal-2007 u l-2013 li japprovawha, jiġifieri billi tivverifika jekk l-eżenzjonijiet mit-taxxa mogħtija mill-Portugall lil kumpaniji stabbiliti fiż-Żona Ħielsa tal-Madeira humiex konformi mad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat; jaċċentwa li l-Kummissjoni qiegħda tivverifika jekk il-Portugall kienx konformi mar-rekwiżiti tal-iskemi, jiġifieri jekk il-profitt tal-kumpaniji li jibbenefikaw mit-tnaqqis tat-taxxa fuq l-introjtu oriġinax biss minn attivitajiet imwettqa fil-Madeira u jekk il-kumpaniji benefiċjarji kinux fil-fatt ħolqu u żammew l-impjiegi fil-Madeira.
(171) Magħrufa wkoll bħala promoturi jew faċilitaturi f'xi leġiżlazzjoni.
(172) Direttiva tal-Kunsill (UE) 2018/822 tal-25 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar l-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fir-rigward ta' arranġamenti transkonfinali rapportabbli (ĠU L 139, 5.6.2018, p. 1).
(173) Ara, pereżempju, ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 lill-Kunsill u lill-Kummissjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, paragrafu 143 (ĠU C 369, 11.10.2018, p. 132).
(174) ĠU L 158, 27.5.2014, p. 196.
(175) ĠU L 158, 27.5.2014, p. 77.
(176) Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018)0218) – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)).
(177) Seduta tal-Kumitat TAX3 tal-21 ta' Novembru 2018.
(178) B'mod partikolari l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Istati Uniti.
(179) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 723/2004 tat-22 ta' Marzu 2004 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 124, 27.4.2004, p. 1).
(180) Kif issuġġerit mill-Kunsill tal-Ewropa fir-Rakkomandazzjoni CM/Rec (2014)7 tal-Kumitat tal-Ministri tiegħu lill-Istati Membri dwar il-protezzjoni tal-informaturi, adottata fit-30 ta' April 2014.
(181) Is-Sur Rudolf Elmer, smigħ fl-1 ta' Ottubru 2018; Is-Sur Howard Wilkinson, smigħ fil-21 ta' Novembru 2018.
(182) Daphne Caruana Galizia, inqatlet f'Malta fis-16 ta' Ottubru 2017; Ján Kuciak, inqatel flimkien mas-sieħba tiegħu Martina Kušnírová, fis-Slovakkja fil-21 ta' Frar 2018.
(183) Seduta tal-Kumitat TAX3 tal-1 ta' Ottubru 2018.
(184) Rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Ewropew fil-Każ OI/2/2017/TE dwar it-Trasparenza tal-proċess leġiżlattiv tal-Kunsill.
(185) Artikolu 4(3) tat-TUE.
(186) B'mod partikolari kif imfakkar fir-rapport tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta lill-Kunsill ta' Ġunju 2018: il-Linji Gwida Proċedurali għat-twettiq tal-proċess ta' monitoraġġ tal-impenji li jirrigwardjaw il-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa (dok 6213/18); kompilazzjoni tal-gwida kollha miftiehma minn mindu nħoloq il-Grupp fl-1998 (dok. 5814/18 REV1); kompilazzjoni tal-ittri kollha ffirmati mill-President tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta li jfittxu impenji mill-ġurisdizzjonijiet (dok. 6671/18); kompilazzjoni tal-ittri ta' impenn li ntbagħtu bi tweġiba fejn ingħatat approvazzjoni mill-ġurisdizzjoni kkonċernata (dok. 6972/18 u l-addenda); u ħarsa ġenerali lejn il-miżuri individwali vvalutati mill-Grupp sa mill-1998 (dok. 9 639/18).
(187) Il-kodiċi jinsab fl-Anness I tal-konklużjonijiet tal-Laqgħa tal-Kunsill ECOFIN tal-1 ta' Diċembru 1997 dwar il-politika ta' tassazzjoni, li l-premessa N tagħhom hija relatata mal-monitoraġġ u r-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet tal-kodiċi (ĠU C 2, 6.1.1998, p. 1.).
(188) Seduta tal-Kumitat TAX3 mas-Segretarju tal-Istat Spanjol għall-Finanzi, 19 ta' Frar 2019.

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' April 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza