Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/2167(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0108/2019

Testi mressqa :

A8-0108/2019

Dibattiti :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Votazzjonijiet :

PV 26/03/2019 - 13.4

Testi adottati :

P8_TA(2019)0245

Testi adottati
PDF 271kWORD 104k
It-Tlieta, 26 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
P8_TA(2019)0245A8-0108/2019
Deċiżjoni
 Riżoluzzjoni

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2018/2167(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2018)0521 – C8-0319/2018)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Awditur Intern għas-sena finanzjarja 2017,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2017, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2017 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikolu 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(7), u b'mod partikolari l-Artikoli 260, 261 u 262 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tas-16 ta' Ġunju 2014 dwar ir-regoli interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 22 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94, l-Artikolu 98(3) u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0108/2019),

A.  billi l-President adotta l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2017 fl-4 ta' Lulju 2018;

B.  billi fis-6 ta' Lulju 2018, is-Segretarju Ġenerali, bħala l-uffiċjal prinċipali awtorizzanti b'delega, iċċertifika b'assigurazzjoni raġonevoli li r-riżorsi assenjati lill-baġit tal-Parlament intużaw għall-iskopijiet previsti, konformement mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba, u li l-proċeduri ta' kontroll stabbiliti joffru l-garanziji neċessarji ta' legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi;

C.  billi l-awditu tal-Qorti tal-Awdituri afferma li, fil-valutazzjoni speċifika tiegħu tal-amministrazzjoni u ta' nefqa oħra fl-2017, ma identifika l-ebda dgħufija serja fir-rapporti ta' attività annwali eżaminati tal-istituzzjonijiet u tal-korpi li jirrikjedi r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046;

D.  billi l-Artikolu 262(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 jirrikjedi li kull istituzzjoni tal-Unjoni tieħu l-passi kollha xierqa sabiex tieħu azzjoni fuq il-kummenti li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tal-kwittanza tal-Parlament;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-President tiegħu għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 28.2.2017.
(2) ĠU C 348, 28.9.2018, p. 1.
(3) ĠU C 411, 13.11.2018, p. 1.
(4) ĠU C 357, 4.10.2018, p. 1.
(5) ĠU C 357, 4.10.2018, p. 9.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1
(7) ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.
(8) PE 422.541/Bur.


2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-26 ta' Marzu 2019 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2018/2167(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94, l-Artikolu 98(3) u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0108/2019),

A.  billi fiċ-ċertifikazzjoni tiegħu tal-kontijiet finali, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Parlament Ewropew ("il-Parlament") iddikjara l-assigurazzjoni raġonevoli tiegħu li l-kontijiet jippreżentaw b'mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja, ir-riżultati tal-operazzjonijiet u l-fluss tal-flus tal-Parlament;

B.  billi, skont il-proċedura tas-soltu, intbagħtu 161 mistoqsija lill-amministrazzjoni tal-Parlament u r-risposti bil-miktub waslu għand il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) tal-parlament u ġew diskussi pubblikament minnu fil-preżenza tal-Viċi President responsabbli għall-baġit, tas-Segretarju Ġenerali u tal-awditur intern;

C.  billi dejjem hemm lok għal titjib f'termini ta' kwalità, effiċjenza u effikaċja fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, u hemm bżonn ta' skrutinju biex jiġi żgurat li l-amministrazzjoni u t-tmexxija politika tal-Parlament jagħtu rendikont ta' għemilhom liċ-ċittadini tal-Unjoni,

Il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament

1.  Jikkonstata li l-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2017 ammontaw għal EUR 1 909 590 000, jew 19,25 % tal-Intestatura V tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali(1) allokati għall-infiq amministrattiv għall-2017 tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fit-totalità tagħhom, u li jirrappreżentaw żieda ta' 3,9 % fuq il-baġit tal-2016 (EUR 1 838 613 983); jenfasizza li din iż-żieda hija sostanzjalment ogħla mir-rata ta' inflazzjoni Belġjana fl-2017, li kienet ta' 2,65 % biss;

2.  Jikkonstata li d-dħul totali li tniżżel fil-kontijiet sal-31 ta' Diċembru 2017 kien jammonta għal EUR 206 991 865 (mqabbel ma' EUR 183 381 513 fl-2016), li jinkludi EUR 50 052 674 minn dħul assenjat (mqabbel ma' EUR 30 589 787 fl-2016);

3.  Jenfasizza li erba' kapitoli kienu jirrappreżentaw 69,5 % tal-impenji totali: il-Kapitolu 10 (Membri tal-istituzzjoni), il-Kapitolu 12 (Uffiċjali u persunal temporanju), il-Kapitolu 20 (Bini u spejjeż relatati) u l-Kapitolu 42 (Infiq relatat mal-assistenza parlamentari), u dan jindika livell għoli ta' riġidità li jikkaratterizza l-biċċa l-kbira tal-infiq tal-Parlament; jenfasizza li l-parti l-kbira tal-baġit tal-Parlament hija primarjament amministrattiva u mhux operattiva, u dan irid jitqies;

4.  jikkonstata ċ-ċifri li abbażi tagħhom ingħalqu l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2017, speċifikament:

(a)  Approprjazzjonijiet disponibbli (EUR)

approprjazzjonijiet għall-2017:

1 909 590 000

riporti mhux awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2016:

---

riporti awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2016:

285 312 645

approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal dħul assenjat għall-2017:

50 052 674

riporti li jikkorrispondu għal dħul assenjat mill-2016:

39 595 290

Total:

2 284 550 609

(b)  Użu ta' approprjazzjonijiet fis-sena finanzjarja 2017 (EUR)

impenji:

2 209 881 836

pagamenti li saru:

1 904 053 540

approprjazzjonijiet riportati awtomatikament inklużi dawk li ġejjin minn dħul assenjat:

329 655 011

approprjazzjonijiet riportati mhux awtomatikament:

337 227 783

approprjazzjonijiet kanċellati:

39 823 600

(c)  Dħul tal-baġit (EUR)

riċevuti fl-2017:

206 991 865

(d)  Il-karta tal-bilanċ totali fil-31 ta' Diċembru 2017 (EUR)

1 628 445 094

5.  Jindika li d-99 % tal-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit tal-Parlament, li ammontaw għal EUR 1 889 574 057, ġew impenjati, b'rata ta' kanċellazzjoni ta' 1 %; jikkonstata b'sodisfazzjon li, bħal ma ġara fis-snin preċedenti, inkiseb livell għoli ħafna ta' implimentazzjoni tal-baġit; jikkonstata li t-total tal-pagamenti kien EUR 1 599 788 767, li rriżulta f'rata ta' eżekuzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' pagament ta' 84,7 % u li tfisser żieda ta' 0,3 % meta mqabbla dik tas-sena preċedenti;

6.  Jissottolinja l-fatt li l-approprjazzjonijiet kanċellati għas-sena 2017, li ammontaw għal EUR 17 451 943, kellhom prinċipalment x'jaqsmu mar-remunerazzjoni u drittijiet oħra, kif ukoll man-nefqa relatata mal-bini;

7.  Jikkonstata li fis-sena finanzjarja 2017 ġew approvati seba' trasferimenti skont l-Artikoli 27 u 46 tar-Regolament Finanzjarju, li ammontaw għal EUR 57 402 860 jew 3,01 % tal-approprjazzjonijiet finali; josserva li l-maġġoranza tat-trasferimenti kienu relatati mal-politika tal-bini tal-Parlament, u b'mod partikolari biex jgħinu l-finanzjament tal-pagamenti tal-kera annwali għall-proġett tal-bini Konrad Adenauer;

8.  Jenfasizza li dan it-tlaqqit (mopping-up) jirrappreżenta rilassament tal-prinċipju ta' speċifikazzjoni u intenzjonalment jikser il-prinċipju ttal-eżattezza tal-baġit; jitlob għal approprjazzjonijiet għall-finanzjament tal-bini, b'mod partikolri għall-Bini Konrad Adenauer, biex dawn jiġu nklużi fl-abbozz ta' baġit annwali li għandu jiġi adottat mill-awtoritajiet baġitarji; iqis li dan in-numru ta' trasferimenti "ta' tlaqqit" jibqa' għoli wisq; jemmen li ġestjoni aħjar tal-baġit għandha tnaqqas tali trasferimenti għall-minimu indispensabbli; jenfasizza li bħala parti mill-istrateġija tal-baġit, il-politika tal-bini tal-Parlament għandha tiġi stipulata b'ċarezza suffiċjenti; jikkundanna bil-qawwa t-trasferimenti, spiss tal-aħħar minuta, li għandhom l-għan li jiffinanzjaw il-politika tal-bini tal-Parlament; jitlob lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau jipprovdu lill-Kumitat għall-Baġits bid-dokumenti, pjanti u kuntratti kollha relatati mill-politika tal-bini;

9.  Jenfasizza l-ħtieġa għal riporti fir-rigward ta' proġetti kbar ta' bini jew ta' infrastruttura, minkejja n-natura annwali tal-baġit;

L-opinjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet għall-2017 u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati dawk il-kontijiet

10.  Ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") tagħmel valutazzjoni speċifika tan-nefqa amministrattiva u nfiq ieħor għall-istess grupp ta' politiki għall-istituzzjonijiet Ewropej kollha; jirrimarka li l-infiq amministrattiv u relatat jinkludi n-nefqa għar-riżorsi umani (salarji, allowances u pensjonijiet), li jirrappreżentaw 60 % tal-infiq amministrattiv totali, u in-nefqa għall-bini, it-tagħmir, l-enerġija, it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

11.  Jikkonstata li l-evidenza kumplessiva tal-awditjar tindika li l-infiq fuq "amministrazzjoni" mhuwiex milqut minn livell materjali ta' żball; jikkonstata wkoll li, abbażi tad-disa' żbalji kwantifikati, il-livell ta' żball stmat preżenti fl-Intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali dwar l-amministrazzjoni huwa 0,5 % (żieda minn 0,2 % fl-2016);

12.  Jikkonstata s-sejbiet li jikkonċernaw speċifikament il-Parlament li jinsabu fir-rapport annwali tal-Qorti għall-2017; jikkonstata bi tħassib kbir li l-Qorti sabet, mit-tmien tranżazzjonijiet tal-Parlament li hija eżaminat, dgħufijiet f'mhux anqas minn tliet tranżazzjonijiet relatati mal-proċedura ta' akkwist, jiġifieri l-konformità mal-kriterji ta' selezzjoni, konformità sħiħa mal-kuntratt ta' qafas, u l-kriterju għall-għażla ta' aġenzija tal-ivvjaġġar, u fi tranżazzjoni waħda relatata mar-rimborż tal-ispejjeż tal-gruppi ta' viżitaturi;

13.  Jikkonstata r-risposti mogħtija mill-Parlament fil-proċedura kontradittorja mal-Qorti; jitlob lill-Qorti żżomm lill-kumitat responsabbli infurmat dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tiegħu;

Ir-rapport annwali tal-awditur intern

14.  Josserva li, fil-laqgħa miftuħa tal-kumitat responsabbli mal-awditur intern, li saret fis-26 ta' Novembru 2018, l-awditur intern ippreżenta r-rapport annwali tiegħu u qal li fl-2017 ħejja rapporti ta' awditjar dwar is-suġġetti li ġejjin:

   Segwitu tal-Azzjonijiet Miftuħa mir-Rapporti ta' Awditjar Intern - Fażijiet I u II tal-2017;
   Nomenklatura baġitarja riveduta għad-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM);
   L-organizzazzjoni ta' stediniet għall-ġurnalisti mid-DĠ COMM;
   Akkwist pubbliku u implimentazzjoni ta' kuntratti fil-qasam tat-traduzzjonijiet esterni;
   Politika tax-xiri għall-abbonamenti tal-libreriji – Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari (DĠ EPRS);
   Drittijiet individwali skont ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea;
   Attivitajiet ta' Teknoloġija ta' Informazzjoni Diċentralizzata;

15.  Ifakkar li r-rapport ta' attività annwali huwa parti tal-istruttura tal-governanza tal-Parlament; jilqa' bi pjaċir u jappoġġja l-azzjonijiet li ġejjin li l-awditur intern qabel dwarhom mad-Direttorati Ġenerali responsabbli:

   rigward l-awditu tal-organizzazzjoni ta' stediniet lill-ġurnalisti mid-DĠ COMM, titjib tal-qafas ta' ġestjoni u kontroll permezz tal-iżgurar li r-rimborżi lill-ġurnalisti jkunu allinjati mal-ispejjeż reali mġarrba (pereżempju verifika tal-punti tal-bidu u tat-tmiem tal-ivvjaġġar); indirizzar tad-devjazzjonijiet sistemiċi mir-regoli li jiggvernaw l-istediniet; il-pagamenti bi transferimenti bankarji jsiru obbligatorji għar-rimborż tal-ġurnalisti, inkluż għall-ivvjaġġar lejn Strasburgu; u miżuri għall-iggwidar tal-proċess ta' selezzjoni u l-valutazzjoni tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effiċjenza u l-effikaċja tal-proċess tal-istediniet;
   rigward l-awditi tad-drittijiet individwali skont ir-Regolamenti tal-Persunal, titjib tal-ambjent tal-kontrolli u l-metodoloġija tal-kontrolli, il-proċeduri speċifiċi ta' ġestjoni u kontroll li jkopru l-intitolament għall-allowances tal-espatrijazzjoni u ta' kuljum (pereżempju l-konsistenza fl-applikazzjoni tar-regoli), u l-proċeduri speċifiċi li jkopru l-allowances f'rati fissi annwali tal-ivvjaġġar;
   rigward l-awditu tal-akkwist u tal-implimentazzjoni tal-kuntratti fil-qasam tat-traduzzjoni esterna, inkluż fl-organizzazzjoni tal-proċess ta' akkwist, talbiet aktar f'waqthom għal informazzjoni addizzjonali u evalwazzjoni mtejba, titjib tal-kriterji tal-għoti għall-kwalità fi proċeduri ta' akkwist futuri, inkoraġġiment lill-kumpaniji esterni biex itejbu l-kwalità tat-traduzzjoni fosthom permezz ta' verifika ex post estiża, u titjib tal-affidabbiltà tal-kalkolu tal-ispejjeż kompluti reali tat-traduzzjoni esterna, partikolarment fid-dawl tal-fatt li madwar terz tal-paġni tradotti huma koperti minn tradutturi esterni u dan is-sehem aktarx li se jkompli jikber;
   rigward l-awditu tal-attivitajiet ta' teknoloġija tal-informazzjoni diċentralizzata, u biex jinkisbu l-benefiċċju kollha tagħha, tisħiħ tal-monitoraġġ tal-baġit allokat għall-inizjattivi tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) ikkordinati taħt il-programmi tal-IT billi mhux biss isir rappurtar dwar ċerti stadji ta' proġett iżda billi titwettaq ħarsa ġenerali mill-bidu sat-tmiem; żieda fl-assigurazzjoni li l-inizjattivi tal-ICT jitwettqu fil-ħin, għall-kamp ta' applikazzjoni miftiehem u l-kwalità meħtieġa u fi ħdan il-baġit; titjib tal-kontroll u l-validazzjoni tal-unitajiet deċentralizzati ta' ħruġ ta' software ġdid u l-proċessi tal-ġestjoni tal-problemi tagħhom; u bidla fid-direzzjoni gradwali minn kuntratti msejsa fuq żmien u mezzi għall-esperti esterni, għal kuntratti msejsa fuq ir-riżultati;

16.  Jikkonstata li l-proċess ta' segwitu tal-2017 irriżulta fl-għeluq ta' 34 minn 71 azzjoni miftuħa, u li t-tnaqqis progressiv tal-profil ta' riskju tal-azzjonijiet pendenti kompla fl-2017; jikkonstata b'mod partikolari li l-għadd ta' azzjonijiet miftuħa li jindirizzaw riskji sinifikanti naqas minn 26 għal 11, u li ma kien hemm ebda azzjoni miftuħa fl-ogħla kategorija ta' riskju, jiġifieri "kritika"; jissottolinja li l-azzjonijiet miftuħa li għadhom kif ġew miżjuda għas-sena baġitarja 2017 m'għandhomx inaqqsu t-titjib li sar fir-rigward tal-għeluq ta' azzjonijiet miftuħa;

Segwitu għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza 2016

17.  Jikkonstata t-tweġibiet bil-miktub għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza għall-2016 mogħtija lill-Kumitat CONT fis-17 ta' Settembru 2018, il-preżentazzjoni tas-Segretarju Ġenerali li tindirizza d-diversi mistoqsijiet u t-talbiet fir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kwittanza għall-2016 u l-iskambju ta' fehmiet mal-Membri li segwa;

18.  Jiddeplora l-fatt li ma ttieħdet l-ebda azzjoni b'risposta għal uħud mir-rakkomandazzjonijiet fir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kwittanza għall-2016, u li d-dokument ta' segwitu għall-kwittanza ma jipprovdi l-ebda ġustifikazzjoni għal dan; jenfasizza l-importanza li jkun hemm diskussjonijiet aktar frekwenti mas-Segretarju Ġenerali dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-baġit tal-Parlament u l-implimentazzjoni tiegħu fil-CONT;

Kwittanza tal-Parlament għall-2017

19.  Jikkonstata l-iskambju ta' fehmiet li sar bejn il-viċi president responsabbli għall-baġit, is-Segretarju Ġenerali u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, fil-preżenza tal-awditur intern, fis-26 ta' Novembru 2018, fil-kuntest tal-kwittanza tal-Parlament għall-2017;

20.  Jikkonstata li d-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea kellha impatt konsiderevoli fis-servizzi differenti tal-Parlament, b'mod partikolari fuq il-kumitati, l-unitajiet ta' riċerka u s-servizzi orizzontali; jikkonstata li s-servizzi tal-Parlament ħejjew materjal analitiku msejjes fuq il-ħidma ta' tiftix tal-fatti biex jikkunsidra l-impatt tal-ħruġ tar-Renju Unit fuq l-oqsma tal-politika u l-leġiżlazzjoni fl-oqsma rispettivi tagħhom, u dan il-materjal jinsab fis-sit web tal-Parlament;

21.  Jikkonstata li sitt aġenti temporanji fis-Segretarjat Ġenerali, 41 aġent temporanju fil-gruppi politiċi u fis-segretarjat u fis-segretarjat tal-Membri mhux affiljati kif ukoll 30 aġent kuntrattwali huma kkonċernati mid-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea; jifhem li s-sitwazzjoni tagħhom qed tiġi vvalutata fuq bażi ta' każ b'każ; jilqa' bi pjaċir l-assigurazzjoni tas-Segretarju Ġenerali li l-ebda estensjoni tal-kuntratt mhi se tiġi miċħuda purament għal raġunijiet ta' nazzjonalità; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiżen b'attenzjoni ir-rwol potenzjali tal-kunflitti ta' interessi matul iż-żmien sensittiv tal-perjodu ta' tranżizzjoni possibbli u l-irtirar diżordinat possibbli tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea;

22.  Jilqa' bi pjaċir l-appoġġ tas-servizz legali tal-Parlament fl-abbozzar ta' gwida għall-atturi finanzjarji li jittrattaw il-kwistjonijiet kuntrattwali relatati mad-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea u fl-abbozzar ta' klawżoli li għandhom jiġu inklużi fid-dokumenti tas-sejħiet għal-offerti u tal-kuntratti relatata mad-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea;

23.  Jiġbed l-attenzjoni għall-mira ta' tnaqqis annwali ta' 5 % fil-persunal, li fl-2017 kienet teħtieġ li l-Parlament jelimina 60 kariga mit-tabella tal-persunal amministrattiv tiegħu; ifakkar li l-ftehim politiku li ntlaħaq bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-baġit 2016, li jistabbilixxi parametru ġdid għat-tnaqqis fil-persunal tal-persunal u li jtawwal il-perjodu ta' applikazzjoni tiegħu sal-2019, żamm l-eżenzjoni tal-gruppi politiċi minn dan l-eżerċizzju; jiddispjaċih madankollu li l-awtoritajiet baġitarji imponew tnaqqis addizzjonali ta' 76 kariga mill-amministrazzjoni tal-Parlament fl-2017 bħala kumpens għal żieda fil-persunal tal-gruppi politiċi; jinsab imħasseb li dan it-tnaqqis sinifikanti jista' jkollu effetti negattivi fuq il-prestazzjoni tal-Parlament u jwassal għal ammont ta' xogħol eċċessiv ta' servizz għall-uffiċjali attwali u t-trasferiment ta' responsabbiltajiet lejn l-uffiċċji tal-Membri;

24.  Jistieden lis-Segretarju Ġenerali u d-Direttorati Ġenerali kollha responsabbli biex jaħdmu flimkien biex jabbozzaw ħarsa ġenerali komprensiva tat-tnaqqis fl-għadd ta' persunal implimentat mill-2014 'il quddiem, inkluż ċaqliq ta' persunal mill-amministrazzjoni għall-gruppi politiċi u fost l-istituzzjonijiet; jissottolinja li din il-prattika tar-rotazzjoni tal-persunal tqajjem il-mistoqsija dwar jekk id-deskrizzjonijiet tal-impjiegi humiex xierqa; jinsab imħasseb ħafna li t-tnaqqis eċċessiv tal-persunal iħalli lill-Membri u lill-Assistenti Parlamentari Akkreditati (APAs) b'piż amministrattiv addizzjonali, u dan hu ta' detriment għad-detriment tax-xogħol leġiżlattiv li l-Membri u l-APAs huma mistennija jagħmlu;

25.  Jissottolinja li uffiċċju mingħajr karti u l-użu xieraq tat-teknoloġija diġitali bħall-firma diġitali, il-verifika b'żewġ passi u l-fajls elettroniċi, inklużi l-fajls relatati mas-seduta plenarja, jnaqqsu l-piż amministrattiv għall-partijiet kollha involuti u jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tal-Parlament għat-tnaqqis fl-użu tal-karti; jiġbed l-attenzjoni għar-realtà ta' kumitati parlamentari "mingħajr karti", li sempliċiment tfisser li l-kompitu ta' stampar tad-dokumentazzjoni kollha ġie mgħoddi mis-segretarjati tal-kumitati għall-uffiċċji tal-Membri;

26.  Jikkonstata li r-rimborż ta' xi missjonijiet huwa soġġett għal dewmien twil ħafna; jissuġġerixxi li għandhom jiġu esplorati soluzzjonijiet li jiżguraw li l-missjonijiet jiġu rimborżati fi żmien raġonevoli;

27.  Itenni t-talba tiegħu lill-Konferenza tal-Presidenti u lill-Bureau biex jikkunsidraw mill-ġdid il-possibbiltà li l-APAs, skont ċerti kundizzjonijiet li għad iridu jiġu stabbiliti, jakkumpanjaw lill-Membri fuq delegazzjonijiet u f'missjonijiet uffiċjali tal-Parlament, kif diġà mitlub minn diversi Membri; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jinvestiga l-konsegwenzi baġitarji, u l-organizzazzjoni u l-loġistika ta' dawn il-missjonijiet;

28.  Itenni t-tħassib tiegħu dwar l-allegata prassi skont liema l-Membri jobbligaw lill-APA jmorru fuq missjoni, partikolarment fi Strasburgu, mingħajr ma dawn ikollhom la ordnijiet ta' missjoni u lanqas jieħdu rimborż tal-ispejjeż tal-missjoni u anke mingħajr l-ispejjeż tal-ivvjaġġar; huwa tal-opinjoni li din il-prassi tagħti lok għal abbuż: fl-assenza ta' ordni ta' missjoni, l-APAs jkollhom iħallsu minn buthom l-ispejjeż u mhumiex koperti mill-assigurazzjoni fuq il-post tax-xogħol; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jinvestiga din l-allegata prassi u jirrapporta dwarha sa tmiem is-sena;

29.  Jikkonstata li r-regoli riveduti li jiggvernaw il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għal gruppi ta' viżitaturi sponsorjati daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2017; jistieden lis-Segretarju Ġenerali biex jirrilaxxa l-valutazzjoni ta' dawn ir-regoli mingħajr dewmien; jinsab imħasseb ħafna dwar il-każijiet reċenti ta' abbuż; huwa tal-opinjoni soda li r-regoli li jirregolaw il-pagament ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji għandhom ikunu riveduti, kemm jista' jkun malajr, sabiex ikun evitat li l-MEPs jiġġeneraw kwalunkwe benefiċċju; jistieden lill-Bureau jiġġeneralizza r-rimborż ibbażat fuq il-kontijiet għall-gruppi ta' viżitaturi; ifakkar fit-talba tiegħu li tiġi kkanċellata l-possibbiltà li l-APAs jinħatru bħala kap ta' grupp; itenni t-talba tiegħu li titneħħa l-possibbiltà li l-APAs jinħatru bħala kap ta' grupp;

30.  Jappella għal rieżami tas-sistema għall-kalkolu tar-rimborż tal-ispejjeż tal-ivjaġġar għall-gruppi ta' viżitaturi sponsorjati mill-Membri, bl-għan li jiġi żgurat kemm it-trattament indaqs taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni kif ukoll il-promozzjoni tal-użu ta' mezzi tat-trasport li jirrispettaw aktar l-ambjent, peress li s-sistema attwali, ibbażata fuq il-kalkolu tal-kilometraġġ, tonqos milli tieħu inkunsiderazzjoni l-iżolament u l-ostakli ġeografiċi preżenti f'ċerti żoni tal-Unjoni u milli tkopri l-ispejjeż ta' vjaġġar lejn żoni fejn hemm disponibbli mezzi ta' trasport li huma aktar rapidi u li jirrispettaw aktar l-ambjent;

31.  Josserva li t-trainees impjegati mill-Membri għandhom kuntratt skont id-dritt privat mal-Membru, li minnu ma jibbenefikawx minn status simili fil-Parlament li jgawdu minnu kategoriji oħra tal-persunal tal-Parlament, jew li jingħataw boroż ta' studju mill-Parlament innifsu (boroż ta' studju Schuman); jiddispjaċih li ma jeżistix mekkaniżmu jew qafas ġuridiku fi ħdan id-Direttorat Ġenerali għall-Finanzi (DĠ FINS) għall-organizzazzjoni ta' skema ta' pagament dirett bil-quddiem lil dawn it-trainees qabel il-missjonijiet – għalkemm tali arranġamenti huma fis-seħħ għall-membri tal-persunal l-oħra kollha – fid-dawl tal-fatt li għal raġunijiet ovvji, huma bilkemm jaffordjaw iħallsu dawn l-ispejjeż minn buthom minn qabel;

32.  Jirrimarka li l-Bureau studja proposta mis-Segretarju Ġenerali biex jittejjeb il-qafas legali attwali li jirregola t-trainees impjegati mill-Membri, li fil-preżent huwa nieqes minn ċerti salvagwardji, kif kien mitlub ukoll minn aktar minn 140 Membru li jappoġġjaw il-kampanja tal-Intergrupp taż-Żgħażagħ għal "Apprendistat Ġust"; jissottolinja li kull Membru għandu d-dmir li jipprovdi lit-trainees b'remunerazzjoni xierqa f'konformità mal-qafas legali; jappoġġja lill-Bureau fl-isforz tiegħu li jabbozza proposta komprensiva u bbilanċjata li tiggarantixxi l-prerogattivi tal-Membri kif ukoll rimunerazzjoni adegwata u salvagwardji legali komprensivi għat-trainees; jitlob li l-Bureau jadotta malajr ir-regoli l-ġodda, li għandhom jidħlu fis-seħħ fil-bidu tal-leġiżlatura l-ġdida; jittama li titressaq proposta malajr kemm jista' jkun;

33.  Jindika li l-problemi tal-IT f'Ottubru 2017 ħolqu interruzzjoni konsiderevoli fl-attivitajiet parlamentari; jikkonstata li sadanittant ġie stabbilit pjan ta' azzjoni biex tiġi żgurata kontinwità kummerċjali aktar robusta; jenfasizza l-importanza ta' rispons rapidu u r-riżolviment tal-interuzzjonijiet, b'mod partikolari meta dawn ixekklu jew iwaqqfu kompletament ix-xogħol leġiżlattiv;

34.  Jikkonstata l-pubblikazzjoni ta' żewġ rapporti dwar it-tema "Kost tan-Nuqqas ta' Ewropa", u t-tlestija ta' żewġ "Valutazzjonijiet tal-Valur Miżjud Ewropew" fl-2017;

35.  Jikkonstata li, wara t-talba tas-Segretarju Ġenerali, id-DĠ kollha tal-Parlament żviluppaw għodod ta' ġestjoni biex jikkonformaw mal-prinċipju ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni; josserva li uħud mill-miri kwantitattivi eżistenti jistgħu jkunu diffiċli li jiġu implimentati fid-Direttorati Ġenerali, li jaħdmu fuq il-perjodu ta' żmien taċ-ċiklu politiku; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jikkunsidra dan il-fatt meta jevalwa l-ibbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni fid-Direttorati Ġenerali, mingħajr ma jinjora l-enfasi fuq il-valur miżjud;

36.  Jikonstata b'apprezzament li nħolqu soluzzjonijiet tekniċi għall-Membri li jixtiequ jużaw il-paġna individwali tagħhom fuq is-sit web tal-Parlament għall-pubblikazzjoni ta' laqgħat ma' rappreżentanti ta' gruppi ta' interess; jikkonstata wkoll li l-Bureau qed jikkunsidra jekk jestendix din is-soluzzjoni biex jiżgura li l-informazzjoni tkun disponibbli direttament fuq is-sit web tal-Parlament;

37.  Jistieden lill-amministrazzjoni tal-Parlament tabbozza rapport li jipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva dwar ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess u organizzazzjonijiet oħra li ngħataw aċċess għall-bini tal-Parlament fl-2017; jitlob li dan ir-rapport jitfassal fuq bażi annwali biex ikun żgurat livell massimu ta' trasparenza;

38.  Jistieden lill-amministrazzjoni tal-Parlament tipprovdi ħarsa ġenerali dwar il-ħatriet ta' uffiċjali ta' livell għoli fl-2017; iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jiedi miżuri addizzjonali biex jittejbu t-trasparenza u l-ugwaljanza matul il-proċeduri ta' ħatra fil-Parlament, filwaqt li jitqiesu s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew fil-każijiet konġunti 488/2018/KR u 514/2018/KR;

Dispersjoni ġeografika tal-Parlament - Sede Waħda

39.  Jiddispjaċih ħafna li, minkejja l-appelli ripetuti mill-Parlament għall-istabbiliment ta' sede waħda, u l-fatt li ċ-ċittadini tal-Unjoni ma jifhmux għaliex il-Parlament għandu jaqsam l-attivitajiet tiegħu fuq żewġ sedi, s'issa l-Kunsill Ewropew lanqas biss beda diskussjoni dwar kif għandu jissodisfa t-talbiet tal-Parlament f'dan ir-rigward; ifakkar fl-analiżi tal-Qorti tal-2014 fejn kien stmat li, f'każ li l-Parlament jiċċentralizza l-operazzjonijiet tiegħu, jkun hemm iffrankar annwali ta' EUR 114 miljun; ifakkar fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-2013(2) li stmat li l-ispejjeż tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament ivarjaw minn EUR 156 miljun għal EUR 204 miljun fis-sena; jiddeplora l-fatt li matul leġiżlatura waħda, l-ispejjeż iġġenerati mid-dispersjoni ġeografika tal-Parlament jistgħu jammontaw għal EUR 1 biljun u jesprimi oppożizzjoni għall-proġetti immobiljari pluriennali maħsuba biex iżidu l-ispazju għall-uffiċċji disponibbli għall-Membri kemm fi Strasburgu kif ukoll fi Brussell; jitlob, għalhekk, li jittieħdu malajr passi prattiċi biex tiġi stabbilita sede waħda għall-Parlament, sabiex jiġi evitat kwalunkwe ħela ulterjuri ta' flejjes pubbliċi;

40.  Jikkonstata, barra minn hekk, is-sejba mir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2013 dwar is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea(3) li 78 % tal-missjonijiet kollha li jsiru mill-persunal statutorju tal-Parlament joriġinaw b'riżultat dirett tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament; jenfasizza li, skont ir-rapport, huwa stmat ukoll li l-impatt ambjentali tad-dispersjoni ġeografika huwa bejn il-11 000 u d-19 000 tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO2; itenni l-perċezzjoni pubblika negattiva kkawżata minn dik id-dispersjoni; itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill biex jiżviluppa strateġija komprensiva sabiex jintlaħaq qbil dwar sede waħda għall-Parlament;

41.  Jissottolinja bil-qawwa li din in-nefqa addizzjonali tmur kontra l-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda u kontra l-prinċipju ta' dixxiplina baġitarja; jirrikonoxxi li sede waħda tista' tinkiseb biss permezz ta' bidla unanima fit-Trattat; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jagħtu bidu għal tali bidla fit-Trattat mingħajr aktar dewmien, u huwa tal-fehma li din il-bidla fit-Trattat se tkun ta' benefiċċju għall-kontribwenti Ewropej, kemm finanzjarjament kif ukoll fir-rigward tal-kwalità tax-xogħol li jsir mill-Membri; jitlob, għalhekk, li jittieħdu malajr passi prattiċi biex tiġi stabbilita sede waħda għall-Parlament, sabiex jiġi evitat kwalunkwe ħela ulterjuri ta' flejjes pubbliċi; jiddeplora l-fatt li abbażi ta' leġiżlatura parlamentari waħda, l-ispejjeż iġġenerati mid-dispersjoni ġeografika tal-Parlament jistgħu jammontaw għal kważi EUR 1 biljun; jesprimi l-oppożizzjoni tiegħu għal proġetti ta' bini pluriennali maħsuba biex iżidu l-ispazju għall-uffiċċji disponibbli għall-Membri fi Strasburgu;

42.  Jikkonstata l-ispejjeż addizzjonali marbuta mat-tnax-il vjaġġ tal-Parlament kull sena lejn Strasburgu, li jistgħu jiġu maqsuma kif ġej għall-2017:

Kategorija

TOTAL1

MEDJA FIX-XAHAR

Spejjeż tal-ivvjaġġar

7 700 358

641 696

Allowance ta' kuljum

10 036 444

836 370

Allowance tad-distanza

1 394 608

116 217

Allowance tal-ħin

1 994 045

166 170

Spejjeż oħra

47 594

3 966

TOTALI

21 173 049

1 764 421

43.  Jenfasizza li, barra minn hekk, l-ispiża għall-kiri apposta tal-ferrovija Thalys fl-2017 kien ta' mhux anqas minn EUR 3 668 532;

44.  Jikkonstata li l-ħolqien ta' istitut iddedikat għall-edukazzjoni ta' diplomatiċi Ewropej futuri fi ħdan is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jista' jkun eżempju kif jista' jinstab użu ġdid għall-bini tal-Parlament fi Strasburgu, billi jibda jospita dan l-istitut diplomatiku;

Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM)

45.  Jikkonstata li l-indikatur ewlieni tad-DĠ COMM fl-2017 kien is-sigħat ta' attenzjoni li l-Parlament jirċievi fil-mezzi kollha ta' komunikazzjoni; jikkonstat b'sodisfazzjon li lil hinn minn enfasi fuq il-livelli ta' attenzjoni, id-DĠ COMM qed jiżviluppa metodoloġija biex ikejjel l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja tal-attivitajiet tiegħu fil-mezzi kollha ta' komunikazzjoni; jistieden lid-Direttur Ġenerali jinkludi r-riżultati tal-ewwel sena ta' implimentazzjoni tiegħu fir-rapport fir-rapport ta' attività annwali tiegħu;

46.  Jikkonstata li l-proġetti fit-tul identifikati għall-Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġika/il-Portafoll ta' Proġetti Parlamentari 2017-2019 jinsabu fi stadji differenti ta' progress iżda kollha qed jistinkaw biex jirrispettaw l-objettiv li "jipproduċu anqas, jikkomunikaw aħjar";

47.  Jikkonstata t-tibdil tekniku u editorjali importanti ewlieni li għadu għaddej, li sar fuq is-sit web pubbliku tal-Parlament, u partikolarment fir-rigward tal-ottimizzazzjoni tal-magna tat-tiftix tas-sit; jifraħ lid-DĠ COMM dwar dan il-progress iżda jinsab imħasseb li l-pass tal-progress għadu kajman, b'mod partikolari fid-dawl tal-elezzjonijiet Ewropej fl-2019 u l-interess akbar fil-ħidma tal-Parlament; jenfasizza l-prijorità għolja ta' aktar titjib u jitlob li l-proċess jitħaffef b'urġenza; jenfasizza li sit web trasparenti u aċċessibbli huwa fundamentali għall-involviment taċ-ċittadini;

48.  Jenfasizza li huwa diffiċli li wieħed isib ir-riżultat tal-votazzjonijiet tal-Parlament fuq is-sit web tiegħu u li VoteWatch, sit web kummerċjali, huwa ħafna aktar prattiku peress li r-riżultati tal-votazzjoni jinstabu aktar faċilment; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jibni sistema aktar avvanzata għas-sit web tal-Parlament, li jirreġistra l-votazzjonijiet plenarji b'sejħa tal-ismijiet u li jkollu għażliet ta' tiftix faċli dwar l-għażliet ta' votazzjoni a' Membri individwali u li jkun jista' jqabbel dawn ma' membri oħra tal-grupp tagħhom u ma' membri ta' gruppi oħra;

49.  Jikkonstata li fil-qasam tal-mezzi ta' komunikazzjoni, diversi proġetti ġew implimentati fl-2017 u l-preżenza tal-Parlament fil-web ġiet ikkonsolidata aktar permezz tal-implimentazzjoni ta' approċċ fuq diversi pjattaformi, portal ġdid u n-"news planet" (pjaneta tal-aħbarijiet); jirrikonoxxi, barra minn hekk, it-titjib sinifikanti fl-użu tal-midja soċjali min-naħa tal-Parlament, kif ukoll azzjonijiet relatati mas-sensibbilizzazzjoni dwar l-azzjoni tal-Unjoni; jikkonstata wkoll li ġew investiti sforzi sinifikanti fi strateġija komprensiva għall-viżitaturi u, b'enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ, l-implimentazzjoni tal-Programm Skejjel Ambaxxaturi; jissottolinja li ċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika għandu jiġi żviluppat aktar u għandu jkun jista' jitħaddem għalkollox mingħajr aktar dewmien biex jippermetti żieda fir-rappurtar ta' midja msejsa fuq ix-xjenza;

50.  Jikkonstata li fl-2017, 223 seminar għall-istampa ġew organizzati fl-Istati Membri, u għalihom attendew aktar minn 3 076 ġurnalist. jilqa' bi pjaċir ukoll il-fatt li 1 905 ġurnalisti kienu mistiedna jieħdu sehem f'seduti plenarji, f'seminars għall-istampa organizzati ċentralment u f'konferenzi; ifaħħar lid-DĠ COMM talli għamel użu mill-mezzi kollha possibbli għat-tixrid tal-informazzjoni dwar il-ħidma u l-kisbiet tal-Parlament; iħeġġeġ lid-DĠ jagħti attenzjoni adegwata lill-importanza tal-midja soċjali u l-potenzjal sinifikanti tagħha, li kulma jmur dejjem jikber, biex jilħaq iċ-ċittadini;

51.  Jirrikonoxxi t-tentattivi tad-DĠ COMM li jilħaq ukoll lil dawk iċ-ċittadini li mhumiex interessati b'mod awtomatiku fil-ħidma tal-Parlament; iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jibni strateġija ta' komunikazzjoni tassew interattiva, li tmur lil hinn minn gruppi fil-mira bħall-ġurnalisti u l-istudenti, u li tinkludi "mod ta' smigħ" biex jinġabru l-vuċijiet kritiċi possibbli u tingħata r-risposta għalihom;

52.  Jikkonstata r-riorganizzazzjoni tad-DĠ COMM, li nkludiet il-ħolqien ta' żewġ Direttorati ġodda - li jittrattaw il-kampanji u l-viżitaturi rispettivament - biex jiġi żgurat it-twettiq sħiħ tal-istrateġija għall-elezzjonijiet Ewropej tal-2019; jistieden lid-DĠ COMM jkompli l-ħidma tiegħu fuq strateġija komprensiva biex jiġu miġġielda kampanji mmirati ta' diżinformazzjoni maħsuba biex jinfluwenzaw l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019; jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li l-influwenza barranija tista' tikkawża tfixkil u ddgħajjef l-elezzjonijiet permezz tat-tixrid intenzjonat ta' informazzjoni ħażina li jinfluwenza l-imġiba tal-votanti;

53.  Jikkonstata li fl-2017, is-servizz tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini (AskEP) ittratta aktar minn 9 200 mistoqsija individwali u 42 900 mistoqsija minn kampanji ta' mistoqsijiet, li donnhom kienu kkoordinati, dwar kwistjonijiet topiċi; jipproponi li t-tweġibiet tal-Parlament jiġu ppubblikati fuq il-portal tiegħu;

54.  Jilqa' bi pjaċir l-ftuħ ta' Dar l-Istorja Ewropea f'Mejju 2017 u l-Parlamentarium Simone Veil fi Strasburgu f'Lulju 2017; jikkonstata li bejn Mejju u Diċembru, Dar l-Istorja Ewropea laqgħet 99 344 viżitatur; jiddispjaċih li l-ftuħ tagħha kien pospost għal aktar minn sena; jinsab imħasseb dwar il-fatt li 99 344 viżitatur jidher għadd żgħir meta jitqiesu l-ispejjeż tal-persunal ta' EUR 4,4 miljun: EUR 2,7 miljun għall-persunal permanenti u EUR 1,7 miljun għall-aġenti kuntrattwali (inkluż l-ispiża għall-aġenti tas-sigurtà); jistieden lill-Bureau jwettaq analiżi ta' kost benefiċċju;

55.  Jiddispjaċih li dokumenti relatati mal-proċedura ta' sejħa għall-offerti ta' Dar l-Istorja Ewropea f'Jannar 2019 ma sarux disponibbli; jesprimi t-tħassib profond tiegħu rigward ir-rekwiżiti għas-sejħa għall-offerti l-ġdida; jitlob li s-Segretarju Ġenerali jinforma lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar l-eżitu tas-sejħa għall-offerti; jenfasizza li, irrispettivament mill-eżitu ta-sejħa għall-offerti, il-membri tat-tim tal-EXPO jeħtiġilhom jingħataw trattament aħjar rigward dan li ġej: il-ħinijiet tax-xogħol tagħhom iridu jkunu prevedibbli, irid ikun hemm arranġament deċenti dwar leave, irid jiġi provdut ilbies xieraq;

56.  Jinsab imħasseb ħafna li, minkejja l-attivitajiet kollha organizzati minn DĠ COMM, iċ-ċittadin Ewropej għadhom iħossu li hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar l-Unjoni u dwar il-kisbiet u l-ħidma tal-Parlament; jistieden lid-DĠ COMM jkompli jistinka fl-isforzi tiegħu lejn il-ħolqien ta' ideat innovattivi biex tingħeleb din id-distanza bejn l-Unjoni u ċ-ċittadini tagħha u jikkonstata l-approċċ innovattiv propost għall-kampanja ta' komunikazzjoni istituzzjonali proposta għall-elezzjonijiet Ewropej tal-2019;

57.  Jistieden lid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni jiżgura li, bi tħejjija għall-elezzjonijiet Ewropej tal-2019, il-mezzi ta' komunikazzjoni pubbliċi u privati jaqsmu l-fehmiet tal-Membri u tal-gruppi politiċi fil-Parlament b'mod li jiżgura l-oġġettività u l-pluraliżmu;

Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew

58.  Jikkonstata r-riforma approvata mill-Bureau f'Novembru 2017 tal-uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament, fejn id-dikjarazzjoni tal-missjoni riveduta hija mmirata lejn involviment maċ-ċittadini, il-mezzi tal-komunikazzjoni u l-partijiet interessati, bil-għan li jintlaħqu iċ-ċittadini; jistieden lill-uffiċċji ta' kollegament jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu konxji mill-ħidma mwettqa mill-istituzzjonijiet Ewropej u jiżguraw li jkunu konxji mill-eżistenza tal-uffiċċji ta' kollegament;

59.  Jikkonstata l-partiti tan-nefqa differenti għall-2017, li huma mqassma kif ġej:

Partita tan-nefqa

Nefqa tal-2017

Attivitajiet ta' komunikazzjoni ġenerali

EUR 5 945 229.

Nefqa marbuta ma' attivitajiet speċifiċi

EUR 5 320 867.

Spejjeż totali tal-bini

EUR 8 874 530.

Manutenzjoni tat-tagħmir tas-sigurtà

EUR 1 733 071,32.

60.  Spejjeż totali tal-bini mqassma kif ġej:

Kirjiet

EUR 5 898 724.

Xogħlijiet

EUR 148 573

Spejjeż speċifiċi tal-ġestjoni tal-bini

EUR 266 977

Tindif u manutenzjoni

EUR 1 126 853.

Dawl, ilma u imposta tas-servizzi

EUR 1 433 403.

61.  Jikkonstata ż-żieda fl-attivitajiet ta' komunikazzjoni mwettqa mill-uffiċċji ta' kollegament fl-2017 bl-involviment tar-relazzjonijiet ta' kuljum mal-mezzi ta' komunikazzjoni reġjonali u lokali, il-preżenza fil-mira tal-midja soċjali u l-ġestjoni tal-komunitajiet lokali, it-twettiq ta' avvenimenti lokali, ir-relazzjonijiet mal-awtoritajiet lokali, l-iskejjel u l-partijiet interessati; jiddispjaċih li l-partiti tan-nefqa bħas-salarji u l-ispejjeż tal-missjonijiet ma ġewx ikkomunikati b'rispons għall-kwestjonarju; jislet mill-informazzjoni pprovduta matul il-proċedura ta' kwittanza tal-2016, meta s-salarji mħallsa lill-persunal tal-uffiċċji ta' kollegament tal-Parlament ammontaw għal EUR 23 058 210 u l-ispejjeż tal-missjonijiet ammontaw għal EUR 1 383 843; jassumi li dawn l-ammonti ma nbidlux b'mod sinifikanti għas-sena baġitarja 2017;

62.  Jirrikonoxxi l-importanza ta' komunikazzjoni effettiva fl-Istati Membri iżda jenfasizza l-ħtieġa għall-kosteffiċjenza u huwa fiduċjuż li d-dikjarazzjoni tal-missjoni riveduta se tikkontribwixxi għal dan il-għan, jistieden lill-partijiet kollha involuti fit-teħid tad-deċiżjonijiet biex iħabirku għal aktar valur miżjud, b'mod partikolari fir-rigward tal-ispejjeż operattivi;

63.  Jissottolinja l-ħtieġa li tiġi modernizzata l-missjoni tal-uffiċċji ta' kollegament tal-Parlament billi jiġi ottimizzat l-użu ta' teknoloġiji ġodda ta' komunikazzjoni peress li l-kompitu tagħhom huwa li jinfurmaw aħjar liċ-ċittadini;

Direttorat Ġenerali għall-Persunal (DĠ PERS)

64.  Jikkonstata li l-indikatur ewlieni tad-DĠ PERS fl-2017 kien il-ħin għat-twettiq tal-kompiti; jikkonstata b'sodisfazzjon li l-miri u l-metodi tal-ġbir tad-data ġew irfinati b'valutazzjoni ġenerali pożittiva tar-riżultati; jikkonstata bi tħassib li l-objettivi biex jittejbu l-proċeduri għar-reklutaġġ ta' APAs u għad-dħul tat-tfal fil-kindergarten tal-Parlament ma ġewx milħuqa, iżda li d-diffikultajiet li kien hemm ġew riżolti fl-2018;

65.  Jenfasizza li l-proċedura ta' reklutaġġ għall-APAs għalhekk tista' tkun problematika fil-bidu tal-leġiżlatura parlamentari li jmiss; jistieden, għalhekk, lis-Segretarju Ġenerali, fl-interess tal-Membri u tal-assistenti, jistabbilixxi l-arranġamenti tekniċi u tal-persunal kollha meħtieġa biex jiġu evitati l-problemi u d-dewmien, b'enfasi partikolari l-evitar tal-problemi li qamu fl-2009 u fl-2014;

66.  Jikkonstata li l-għadd ta' persunal fil-Parlament f'Diċembru 2017 kien ta' 9 682 uffiċjal attiv, li jinkludi l-persunal permanenti u temporanju, il-persunal b'kuntratt u l-APAs (imqabbel ma' 9 643 fl-2016); ifakkar li wara l-ftehim ta' konċiljazzjoni dwar dwar il-baġit 2017, 136 kariga ġew aboliti;

67.  Jirrikonoxxi s-sitwazzjoni sensittiva tal-APAs li ħadmu għal żewġ termini leġiżlattivi parlamentari mingħajr interruzzjoni - iżda mingħajr ma lestew l-għaxar snin servizz neċessarji, minħabba l-elezzjonijiet bikrija fl-2014 - u d-dewmien fl-ewwel mewġa ta' reklutaġġ fl-2009 bid-dħul fis-seħħ tal-istatut, li jfisser li dawn l-APA se jkunu biss bejn xahar u xahrejn lil hinn mill-eliġibbiltà għall-iskema tad-drittijiet tal-pensjoni Ewropea; jikkonstata b'apprezzament li l-Bureau ddiskuta l-kwistjoni u qed jaħdem flimkien mad-DĠ PERS u mar-rappreżentanti tal-APAs biex jinstabu soluzzjonijiet; jitlob li dawn is-soluzzjonijiet jevitaw, kemm jista' jkun, bidliet fl-arranġamenti kuntrattwali tagħhom li jwasslu biex jitilfu l-intitolamenti dovuti lilhom mar-reklutaġġ tagħhom fl-2009;

68.  Jinnota li l-membri tal-persunal li jkunu ħadmu fl-istituzzjonijiet għal inqas minn 10 snin mhumiex intitolati għal pensjoni tal-UE u jkollhom jittrasferixxu l-kontribuzzjonijiet tagħhom f'fond ieħor li jissodisfa r-regoli tal-Parlament dwar it-tip ta' fond u l-età li fiha jistgħu jinġibdu l-flus; jinnota li ħafna APAs mir-Renju Unit ma rnexxilhomx jittrasferixxu l-kontribuzzjonijiet tagħhom f'fondi tal-pensjonijiet Brittaniċi li, skont il-Parlament, ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jidħol b'urġenza f'din il-kwistjoni biex jiġi żgurat li l-membri kollha tal-persunal ikunu jistgħu jiddisponu mill-kontribuzzjonijiet tagħhom;

69.  Jistieden lill-amministrazzjoni tipprovdi, kemm jista' jkun malajr fil-leġiżlatura li jmiss, korsijiet ta' taħriġ jew pubblikazzjonijiet, speċjalment għall-APAs l-ġodda, inkluż f'materji prattiċi u amministrattivi (ordnijiet ta' missjoni, eżamijiet mediċi, akkreditazzjoni, stikers ta' parkeġġ, gruppi ta' viżitaturi, wirjiet, eċċ.) sabiex jiġu evitati żbalji sistemiċi li jxekklu t-tmexxija bla xkiel tal-proċeduri amministrattivi li jaffettwawhom;

70.  Jirrikonoxxi l-fatt li għal ċerti attivitajiet, bħat-tmexxija tal-kantins u t-tindif, il-Parlament ipprefera l-għażla tal-esternalizzazzjoni u, b'konsegwenza ta' dan, għal ċerti DĠs, in-numru ta' persunal estern fil-binjiet tal-Parlament jista' jaqbeż in-numru tal-uffiċjali;

71.  Jikkonstata, madankollu, li tali deċiżjonijiet ta' esternalizzazzjoni ma joffrux spjegazzjoni għall-użu tal-persunal estern kollu;

72.  Jesprimi tħassib dwar l-impatt tad-diversifikazzjoni fis-settur tal-catering fuq l-impjieg kontinwu tal-persunal tal-catering kurrenti tal-Parlament; jitlob li jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi żgurat li l-persunal tal-catering attwali tal-Parlament iżommu l-impjiegi tagħhom;

73.  Jikkonstata li s-servizz tax-xufiera ġie internalizzat fl-2017, bl-objettiv ewlieni li tittejjeb is-sigurtà tal-Membri; josserva li dan ippermetta lill-Parlament iwettaq verifiki tas-sigurtà tax-xufiera qabel ma ġew impjegati u jipprovdi taħriġ kontinwu u monitoraġġ tal-persunal tiegħu; jikkonstata b'apprezzament li fl-2017 ġew irreklutati 116-il xufier u koordinatur tat-trasport; jitlob id-dettalji tal-ispejjeż imġarrba fl-internalizzazzjoni tas-servizz tax-xufiera;

74.  Jappoġġja l-isforz biex is-servizz tax-xufiera jiġi internalizzat, kif ukoll l-progress li twettaq s'issa; jikkonstata li l-proċedura għall-internalizzazzjoni tas-servizz tax-xufiera ppermettiet żieda kwalitattiva u kwantitattiva tas-servizzi fornuti lill-Membri, kif ukoll biex tingħata risposta effikaċi u effiċjenti għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza imprevedibbli jew għal żidiet f'daqqa fid-domanda, jirrikonoxxi l-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali dwar "L-Elettromobbiltà " li għandu l-għan li jiddiversifika, jekoloġizza u jelettrifika l-flotta tal-vetturi; ifakkar li issa teżisti konnessjoni diretta tal-ferrovija bejn il-Parlament Ewropew fi Brussell u l-ajruport prinċipali u l-istazzjonijiet tal-ferrovija, li l-Membri jistgħu jużaw bla ħlas;

75.  Jilqa' bi pjaċir l-implimentazzjoni ta' skema ta' telexogħol okkażjonali għas-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament; jappoġġja t-twettiq ta' stħarriġ wara l-ewwel sena ta' telexogħol u jitlob li r-riżultati tal-evalwazzjoni jitqassmu lill-Membri u lis-servizzi Parlamentari kollha; huwa tal-fehma li jekk l-evalwazzjoni tkun pożittiva, l-iskema għandha tkun miftuħa għall-persunal kollu inklużi l-APAs u l-persunal li jaħdem għall-gruppi politiċi;

76.  Jilqa' bi pjaċir il-fatt li l-promozzjoni tal-opportunitajiet indaqs għadha element fundamentali tal-politika ta' ġestjoni tar-riżorsi umani tal-Parlament; jiddispjaċih ħafna li l-pjan direzzjonali għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri għadu mhux qed jiġi implimentat bis-sħiħ, speċjalment rigward ir-rappreżentanza tan-nisa f'karigi ta' maniġment intermedju u superjuri (40 %) sal-2020;

77.   Jiddispjaċih bil-qawwa li l-għadd ta' nisa f'karigi fil-livell ta' Diretturi Ġenerali naqas minn 25 % (3 postijiet) fl-2016 għal 17 % (2 postijiet) fl-2017; jirrimarka li s-sitwazzjoni ġenerali ma nbidlitx meta mqabbla mal-2006 meta n-numru ta' nisa f'karigi fil-livell ta' Direttur Ġenerali kien ta' 11,1 %; jenfasizza li l-mira ġenerali għall-2019 ġiet stabbilita għal 30 % tan-nisa f'karigi fil-livell ta' Direttur Ġenerali; jiddispjaċih, barra minn hekk, li l-għadd ta' nisa fil-livell Direttorjali baqa' stabbli bejn l-2006 (29,6 %) u l-2017 (30 % u 14-il post);

78.  Jirrimarka li l-mira ġenerali għall-2019 ġiet stabbilita għal 35 % tan-nisa f'karigi fil-livell ta' Direttur; jenfasizza li dawk iċ-ċifri jiddevjaw fil-parti l-kbira mill-pjan direzzjonali dwar l-ugwaljanza u d-diversità bejn il-ġeneri; iqis li din it-tendenza tmur kontra l-pjan direzzjonali tal-Parlament għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jirrapporta minnufih lill-Kumitati BUDG, CONT u FEMM dwar ir-raġunijiet talli ma rrispettawx il-pjan direzzjonali; jistieden lill-Bureau jimplimenta numru ogħla ta' nisa f'karigi għolja minn fost il-gradi tiegħu stess, kif mitlub konsistentement mill-Parlament;

79.  Jilqa' bi pjaċir il-fatt li s-Segretarju Ġenerali ta prijorità lill-ħatra tan-nisa bħala Kapijiet ta' Unità, li wassal biex kważi rdoppja l-għadd minn 21 % fl-2006 għal kważi 40 % fl-2018;

80.  Jilqa' b'mod pożittiv il-politika ta' tolleranza żero tal-Parlament fir-rigward tal-fastidju sesswali adottata fl-2017; iħeġġeġ ukoll lill-Parlament jimplimenta bis-sħiħ l-inizjattivi li ġejjin biex jittrattaw il-prattiki ta' fastidju, b'mod partikolari, pjan direzzjonali aġġornat għall-adattament ta' miżuri ta' prevenzjoni u ta' appoġġ bikri biex jiġu indirizzati l-kunflitti u l-fastidju bejn il-Membri u l-APAs, it-trainees jew persunal ieħor, kif ukoll bejn il-pari, inkluż awditu estern tal-prattiki u tal-proċeduri interni tal-Parlament, il-ħolqien ta' netwerk ta' konsulenti esperti kunfidenzjali, l-introduzzjoni ta’ taħriġ mandatarju għall-Membri, l-APAs, trainees jew membri oħra tal-persunal, ir-rikompożizzjoni tal-kumitati kontra l-fastidju billi jiġu magħquda f'kumitat uniku b'kompożizzjoni varjabbli skont il-każ li jkun qed jiġi eżaminat u li jinkludi bħala membri permanenti tal-kumitat esperti dwar il-prevenzjoni tal-fastidju, li jkunu ġejjin mis-settur legali jew minn dak tas-saħħa; kif ukoll l-organizzar regolari ta' seduti ta' pubbliċi ta' segwitu mill-Kumitat FEMM (rapporti, seduti ta' smigħ, workshops eċċ.); jikkonstata li r-riżultati tal-awditjar estern kienu mistennija fil-bidu ta' Novembru 2018 u jitlob li dawn jiġu kkomunikati mingħajr dewmien, meta jkunu disponibbli; jistenna wkoll l-implimentazzjoni sħiħa u trasparenti tal-pjan direzzjonali skont ir-riżoluzzjoni parlamentari adottata, li tibda jew tavvanza kemm jista' jkun qabel tmiem din il-leġiżlatura;

Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika (DĠ INLO)

81.  Jikkonstata li d-DĠ INLO fl-2017 kelllu approprjazzjonijiet impenjati ta' EUR 267 588 704, ekwivalenti għal żieda ta' 6 % meta mqabbel mal-2016 (EUR 251 599 697); jinsab konxju li fi Brussell il-binja Martens issa ntemmet u kienet sottoposta għal xogħlijiet ta' installazzjoni u adattament, infetħet Dar l-Istorja Ewropea, inxtara l-bini Trèves I, kif ukoll żewġ siti oħra; josserva li, fil-Lussemburgu, il-proġett KAD kompla miexi 'l quddiem, u l-bini Havel fi Strasburgu beda jintuża f'April 2017, dan kien segwit mill-Parlamentarium Simone Veil f'Lulju tal-istess sena;

82.  Jikkonstata li l-Bureau approva l-ħolqien ta' Dar l-Ewropa f'bosta uffiċċji ta' kollegament u li din se tiġi implimentata tul is-snin li ġejjin; jistieden lis-Segretarju Ġenerali biex jara li l-postijiet il-ġodda għall-uffiċċji ta' kollegament jintgħażlu abbażi ta' analiżi bir-reqqa ta' kost benefiċċju ; jitlob li fir-rapport ta' attività annwali tad-DĠ jkun hemm informazzjoni dettaljata dwar il-progress tax-xogħlijiet; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jissottometti d-diversi proġetti adottati mill-Bureau, il-ġustifikazzjonijiet għalihom u l-baġits allokati lilhom, lill-Kumitati BUDG u CONT qabel l-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin;

83.  Jikkonstata l-infrastruttura sinifikanti tal-Parlament, li tista' tinqasam kif ġej:

Il-bini fi Brussell

Il-bini fil-Lussemburgu

Il-bini fi Strasburgu

13-il binja ta' sieda

sieda ta' bini wieħed

5 binjiet ta' sieda

6 binjiet mikrija

6 binjiet mikrija

 

659 960 m2

197 873 m2

343 930 m2

 

Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament

 

 

Total

35

 

sieda ta' bini

11

 

kiri ta' bini

24

 

superfiċje

27 737 m2

84.  Ifakkar li l-parti l-kbira tal-bini tal-Parlament ma kienx mfassal u mibni b'kunsiderazzjoni tar-rekwiżiti tal-Ewrokodiċijiet għall-integrità strutturali, dan peress li dawk ir-regoli ma kinux jeżistu meta dawn inbnew; jirrikonoxxi li dan ifisser li l-politika dwar il-bini gradwalment se tmur lil hinn mill-akkwist u se tersaq lejn ir-rinnovazzjoni u l-manutenzjoni;

85.  Ifakkar fid-dikjarazzjoni mill-Parlament Ewropew dwar ir-rwol eżemplari tal-bini fil-kuntest Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE(4) (‘Id-Direttiva dwar l-effiċjenza fl-enerġija’); jitlob l-iżvilupp ta' strateġija ta' rinnovazzjoni profonda u koerenti fit-tul għall-bini kollu tal-Parlament, u l-inklużjoni ta' speċifikazzjonijiet standard dwar l-estrazzjoni ta' materjali tal-bini li jistgħu jerġgħu jintużaw fil-kuntratti ta' rinnovazzjoni tal-bini;

86.  Jirrikonoxxi li l-Bureau inkariga lis-Segretarju Ġenerali jagħti mandat lid-DĠ INLO ħalli jvara kompetizzjoni arkitettonika għar-rinnovazzjoni tal-bini Paul-Henri Spaak, b'kunsiderazzjoni biss tal-għażliet B - aġġornament tekniku, u C - iddisinjar mill-ġdid tal-bini; jikkonstata li l-eżitu tal-proċess huwa previst għall-2019; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiżviluppa pjan komprensiv li jikkonċerna l-garanziji li se jinbnew kontra l-ispejjeż li jiżdiedu lil hinn mill-istimi u li jiżgura li l-kuntratti jipprevedu li l-Parlament mhux se jirriskja intoppi simili; barra minn hekk, jistieden lis-Segretarju Ġenerali jipprovdi lill-Parlament bi pjan ċar, li jinkludi l-ispejjeż indiretti relatati ma' kull wieħed mix-xenarji, b'mod partikolari meta partijiet mill-attivitajiet ikollhom iseħħu x'imkien ieħor matul l-attivitajiet ta' rinnovazzjoni u ta' bini, u li jispeċifika l-għażliet għat-trattament tar-riskji ta' sigurtà mingħajr ma jkollu għalfejn jinħoloq bini kompletament ġdid;

87.  Jenfasizza l-importanza li kwalunkwe bidla fl-għamara tal-uffiċċji tal-Membri tiġi ġġustifikata u spjegata kif xieraq lill-Membri, li għandhom ikunu liberi li jaċċettaw jew jirrifjutaw tali bidliet;

88.  Jirrikonoxxi s-sejbiet tal-Qorti dwar il-ġestjoni tal-bini tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u jikkonstata li l-Parlament juża 55 % tal-bini bħala spazju għall-uffiċċji u 45 % għal-laqgħat u użi oħra; jikkonstata li l-Parlament huwa s-sid ta' 84 % tal-bini tiegħu u jenfasizza li dan il-perċentwal se jiżdied meta jitlesta l-bini KAD fil-Lussemburgu;

89.  Huwa mħasseb ħafna dwar il-fatt li d-data tal-konsenja tal-bini KAD II li fil-bidu kellha tkun fl-2013, iżda li attwalment huwa stmat li s-sit ta' kostruzzjoni tal-Lvant jitlesta fi tmiem l-2019 u s-sit ta' kostruzzjoni tal-Punent fl-2022; jenfasizza li n-nuqqas ta' esperjenza tal-iżviluppatur u l-ewwel sejħa għall-offerti mingħajr suċċess għal xogħlijiet ta' kostruzzjoni wasslu għal dan id-dewmien sinifikanti; jesprimi d-diżappunt tiegħu li ż-żieda sussegwenti fil-kiri meħtieġa twassal għal spejjeż addizzjonali ta' EUR 14,4 miljun fis-sena jew EUR 86 miljun fuq il-perjodu ta' sitt snin;

90.  Jikkonstata li l-baġit oriġinali kien ta' EUR 317,5 miljun li ġie rivedut fl-2009 għal EUR 363 miljun (prezzijiet tal-2005) minħabba bidliet kunċettwali; jinsab ferm imħasseb li l-proġett għadu mhux lest, għalkemm huwa previst li jitlesta sa tmiem l-2019, u li l-prezz finali għalhekk mhuwiex magħruf, anki jekk il-Parlament biħsiebu jżomm l-ispejjeż fil-limitu tal-baġit attwali ta' EUR 432 miljun (fi prezzijiet tal-2012); jitlob li jinkiseb ir-rapport ta' progress dwar it-tlestija tal-bini KAD II sat-30 ta' Ġunju 2019;

91.  Jesprimi tħassib dwar iż-żieda ta' 8 % fl-indiċi tal-prezzijiet għal xogħol ta' kostruzzjoni bejn l-2012 u l-2017, li jista' jwassal għal żieda ulterjuri fl-ispejjeż tal-kostruzzjoni;

92.  Jirrikonoxxi l-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali dwar "L-Elettromobbiltà " li għandu l-għan li jiddiversifika, jekoloġizza u jelettrifika l-flotta tal-vetturi; ifakkar fir-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza 2016 li ġiet ivvutata f'April 2018, li tiddikjara li l-Bureau ma għandux jillimita lilu nnifsu għal karozzi elettriċi bħala s-soluzzjoni l-aktar ekoloġika, dan peress li hemm xi tħassib dwar il-produzzjoni ta' dawn il-karozzi (inkluż dwar id-disponibbiltà suffiċjenti tar-riżorsi meħtieġa), u r-rimi ta' batteriji fit-tmiem taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom; għadu dispjaċut li l-Membri ma kinux informati b'analiżi li kienet tirrigwarda l-fjuwils alternattivi bħalma huma l-bijofjuwils, il-fjuwils sintetiċi jew iċ-ċelloli tal-fjuwil tal-idroġenu; jissottolinja li d-diversifikazzjoni ta' flotta ta' karrozzi li tirrispetta l-ambjent tnaqqas id-dipendenza fuq fornitur wieħed u tista' tegħleb nuqqasijiet possibbli fil-provvista fil-futur;

93.  Huwa mħasseb dwar il-kwantità għolja ta' prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss u l-iskart ta' plastik iġġenerat mill-kantins u l-kafetteriji tal-Parlament u jħeġġeġ lill-amministrazzjoni biex tneħħi b'mod espliċitu l-possibbiltà li jiġu offruti prodotti tal-plastik imgeżwra u prodotti tal-plastik li jintuża darba biss fis-sejħiet għall-offerti li jmiss dwar il-forniment tal-ikel;

94.  Jikkonstata d-differenza fil-kwalità bejn il-kantins li huma mmexxija mill-istess fornitur ta' servizz; huwa tal-fehma li dan l-aspett jeħtieġ monitoraġġ aktar mill-qrib u għalhekk jitlob li jiġi varat stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-utenti; jilqa' bi pjaċir il-fatt li s-servizzi ta' catering fi Strasburgu diġà bdew jipprovdu ikel adattat għall-persunal li huwa aktar intolleranti għall-glutina, jitlob li l-firxa ta' tali alternattivi tiġi estiża u adottata malajr kemm jista' jkun mill-fornituri tal-ikel fil-postijiet l-oħra tax-xogħol;

95.  Jikkonstata li t-trainees huma intitolati għal skont ta' EUR 0,50 fuq il-platti prinċipali fir-ristoranti self-service kollha ta' Brussell u l-Lussemburgu u ta' EUR 0,90 f'dawk ta' Strasburgu; iqis madankollu li, fid-dawl tal-livell medju tal-paga tat-trainees u tal-prezzijiet għoljin mitluba f'dawn l-aħħar tliet snin, li tali skontijiet mhumiex biżżejjed biex ikollhom lanqas l-iċken impatt fuq il-finanzi tagħhom; itenni għal darb' oħra t-talba tiegħu lis-Segretarju Ġenerali biex jagħti tnaqqis fil-prezz konformi mal-qligħ tagħhom;

96.  Jilqa' bi pjaċir il-ħolqien ta' "Unità Ex Ante dwar il-Kontroll u l-Akkwist Pubbliku" fl-2017, u ta' servizz ta' akkwist f'kull Direttorat; jitlob li fir-rapport ta' attività annwali jkun hemm sezzjoni speċifika li tkun iddedikata għall-attivitajiet tal-unità l-ġdida;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi sar id-Direttorat Ġenerali għal-Loġistika u l-Interpretazzjoni għall-Konferenzi

97.  Jikkonstata li l-għadd medju kumplessiv ta' sigħat fil-ġimgħa li matulhom l-interpreti joffru s-servizzi ta' interpretazzjoni tagħhom fil-kabini żdied għal 14-il siegħa fl-2017; jieħu nota ta' din iż-żieda meta mqabbla mat-13-il siegħa u 25 minuta ta' servizzi ta' interpretazzjoni fil-kabini fl-2016; jifhem il-fatt li l-bidla fil-mudelli tax-xogħol, li bdiet bir-Regolament tal-Persunal il-ġdid, wasslet għal strajk li ħoloq tfixkil fil-forniment ta' interpretazzjoni lill-Membri; ifaħħar il-ħidma li saret biex jinżammu s-servizzi ewlenin ta' interpretazzjoni bil-għan li x-xogħol leġiżlattiv jibqa' għaddej;

98.  Jikkundanna bil-qawwa l-eskalar tat-tensjonijiet, li laħaq il-qofol tiegħu fl-interruzzjoni ta' 45 minuta fix-xogħol tal-plenarja fi Strasburgu, u l-fatt li ma sar l-ebda sforz partikolari biex titnaqqas din it-tensjoni; jilqa' bi pjaċir il-ftehim li ġie varat mis-Segretarju Ġenerali u li wassal biex jerġa' jkun hemm attività ta' interpretazzjoni regolari;

99.  Jikkonstata li l-implimentazzjoni tal-"Istrateġija għall-Modernizzazzjoni tal-Ġestjoni tal-Konferenzi" fil-Parlament wasslet għat-trasferiment tal-Unità tal-Uxxiera tal-Konferenzi u għall-ħolqien ta' Direttorat ġdid għall-Organizzazzjoni tal-Konferenzi fid-DĠ; jitlob li fir-rapport annwali tal-attività jkun hemm taqsima speċifika ddedikata lill-unità l-ġdida, li tkun tinkludi valutazzjoni tal-attività b'indikaturi konklużivi tal-prestazzjoni, flimkien mal-attivitajiet regolari tad-DĠ;

Direttorat Ġenerali għall-Finanzi

100.  Jikkonstata li s-Segretarju Ġenerali ddeċieda li jittrasferixxi diversi funzjonijiet relatati ma' servizzi pprovduti lill-APAs u mas-Servizz ta' Taħriġ Professjonali tal-Membri mid-DĠ FINS għad-DĠ PERS; jiddispjaċih li dawn it-trasferimenti ma kinux suffiċjenti biex jingħeleb l-impatt negattiv fuq id-DĠ FINS minħabba t-tnaqqis tal-persunal fl-2017; jitlob li r-rimborżi tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar għall-Membri, il-persunal u l-APAs jiġu simplifikati, sabiex jiġu sfruttati sistemi bħall-funzjoni tal-firma elettronika (DISP) u l-verifika b'żewġ fażijiet; jirrikonoxxi li l-verifiki huma meħtieġa iżda jissottolinja li dawn jistgħu jsiru b'aktar effikaċja u mingħajr użu ta' karti;

101.  Jirrakkomanda r-reviżjoni bir-reqqa tar-Regoli Interni li jirregolaw il-missjonijiet u l-ivvjaġġar fuq xogħol minn uffiċjali u impjegati oħra tal-Parlament Ewropew u tal-miżuri ta' implimentazzjoni għat-Titolu VII tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' ħaddiema oħra tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari sabiexjiġi allinjat it-trattament tal-APAs ma' dak tal-uffiċjali;

102.  Jikkonstata li s-servizz tal-ivvjaġġar il-ġdid tal-Parlament, li kien diġà ħadem mal-Parlament, beda jopera mill-ġdid fl-1 ta' Jannar 2019; jilqa' bi pjaċir il-fatt li l-kuntratt il-ġdid jinkludi kundizzjonijiet aktar b'saħħithom, partikolarment fir-rigward tal-prezzijiet tal-biljetti u tad-disponibbiltà, f'kull ħin, tal-call centre tas-servizz tal-ivvjaġġar, anki nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd; jenfasizza għal darb'oħra l-importanza ta' mekkaniżmu għall-ilmenti sempliċi u faċli għall-utent li jippermetti li in-nuqqasijiet jiġu identifikati malajr u tinstab soluzzjoni rapida għal kull problema; jenfasizza li hemm bżonn tingħata attenzjoni għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-Membri u għall-ħtieġa tagħhom għal servizzi mfassla apposta għalihom;

103.  Iħeġġeġ lill-aġenzija tal-ivvjaġġar il-ġdida biex tistinka ħalli tikseb l-aktar prezzijiet kompetittivi għall-vjaġġi relatati max-xogħol tal-Parlament;

104.  Jitlob li jiġu ssimplifikati l-proċeduri ta' reklutaġġ, u r-rimborżi għall-missjonijiet u għall-ispejjeż ta' vjaġġar għall-assistenti lokali; jiddispjaċih li dawn il-proċessi huma spiss kumplessi u twal u jirriżultaw f'dewmien sinifikanti; jappella lid-DĠ FINS jindirizza din il-kwistjoni bħala prijorità;

105.  Jikkonstata li l-aġenti tal-ħlas li magħhom il-Membri huma mitluba jaħdmu fil-pajjiżi tal-elezzjoni tagħhom mhumiex konxji biżżejjed tal-proċeduri interni tal-Parlament; jirrimarka li l-kumplessità ta' dawn ir-regoli spiss twassalhom biex jagħmlu żbalji li huma ta' ħsara għall-Membri; iqis li l-aġenti tal-ħlas għandhom jingħataw taħriġ jew manwal apposta;

Allowance għan-nefqa ġenerali (GEA)

106.  Ifakkar li, fil-passat, il-Parlament ivvota favur il-pożizzjoni li l-Membri għandhom iżommu l-irċevuti tal-ispejjeż tagħhom, jippubblikaw sommarju tal-ispejjeż li jkunu għamlu kull sena u jroddu lura l-ammont ta' flus li ma jkunx intefaq fi tmiem il-mandat tagħhom jew fi tmiem il-leġiżlatura; ifakkar fid-deċiżjoni tal-Bureau li jwaqqaf Grupp ta' Ħidma ad hoc għad-definizzjoni u l-pubblikazzjoni tar-regoli dwar l-użu tal-allowance għall-ispejjeż ġenerali (GEA) wara rakkomandazzjonijiet preċedenti dwar il-kwittanza; jiddispjaċih, li l-Bureau impedixxa l-possibbiltà ta' riforma sinifikattiva tal-GEA meta ddeċieda li jinjora l-proposta tal-Grupp ta' Ħidma li jiġu introdotti verifiki tal-kontijiet separati min-naħa ta' awditur estern; jistieden lill-Bureau jkompli d-diskussjonijiet dwar il-GEA minnufih u jasal għal ftehim malajr kemm jista' jkun; jemmen li ftehim bħal dan għandu jinkludi regoli komuni għal aktar trasparenza u responsabbiltà finanzjarja u jesiġi li:

   il-Membri jżommu l-irċevuti kollha relatati mal-GEA;
   jitqabbad awditur indipendenti inkarigat mill-verifika annwali tal-kontijiet u tiġi ppubblikata l-opinjoni tiegħu;
   fi tmiem il-mandat tagħhom, il-Membri jroddu lura kwalunkwe allowance li ma tkunx intefqet;

107.  Iħeġġeġ lill-Bureau biex, kemm jista' jkun malajr, jimplimenta r-rieda demokratika tal-plenarja fir-rigward tal-Allowance għall-Ispejjeż Ġenerali (GEA); barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Bureau jerġa' jlaqqa' immedjatament il-grupp ta' ħidma biex jirriforma l-GEA bl-iżvilupp ta' regoli ġodda għal trasparenza u responsabbiltà finanzjarja akbar;

108.  Jistieden, barra minn hekk, lill-Bureau biex jagħmel il-bidliet addizzjonali li ġejjin fir-rigward tal-GEA apparti dawk diġà adottati mill-plenarja:

   kontrolli fuq kampjun ta' 5 % tan-nefqa tal-GEA mill-awditjar intern tal-Parlament Ewropew; ir-riżultati finali u s-sejbiet għandhom ikunu parti mir-rapport annwali dwar l-awditi interni ppublikat mill-Parlament Ewropew;
   il-Membri meħtieġa, fuq bażi annwali, jippubblikaw sinteżi tan-nefqiet tagħhom skont il-kategorija, (spejjeż ta' komunikazzjoni, kiri ta' uffiċċji u provvisti għall-uffiċċju, eċċ.);
   l-ammissjoni ta' awditur indipendenti inkarigat mill-kontroll annwali tal-kontijiet u l-pubblikazzjoni ta' opinjoni ta' awditur

109.  Ifakkar fl-Artikolu 62 tad-Deċiżjoni tal-Bureau tad-19 ta' Mejju u tad-9 ta' Lulju 2008 u tad-Deċiżjoni tal-Bureau tal-5 ta' Lulju u tat-18 ta' Ottubru dwar miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, li jistipula li "l-ammonti mħallsa", inklużi l-Allowance għall-Ispejjeż Ġenerali, "għandhom ikunu riservati b'mod esklussiv għall-iffinanzjar ta' attivitajiet marbuta mat-twettiq tal-mandat ta' Membru parlamentari u ma jistgħux ikunu użati biex ikopru spejjeż personali jew biex jiffinanzjaw donazzjonijiet ta' natura politika" u li "Il-Membri għandhom iroddu lura lill-Parlament kwalunkwe ammont mhux użat"; jistieden lis-Segretarju Ġenerali u l-Bureau tal-Parlament Ewropew jiżguraw li dawk id-dispożizzjonijiet jiġu implimentati u mħarsa b'mod sħiħ.

110.  Jitlob, barra minn hekk, li jiddaħħal rekwiżit li l-kontijiet tal-Membri relatati mal-allowance għall-ispejjeż ġenerali jiġu ċċekkjati minn accountant estern, tal-anqas fi tmiem il-mandat ta' Membru; jitlob, barra minn hekk, li l-infiq jiġi ppubblikat billi titqiegħed link ma' din id-data fil-paġni personali tal-Membri fis-sit web tal-Parlament Ewropew;

Fond ta' Pensjoni Volontarja

111.  Ifakkar li fit-23 ta' Ottubru 1997, il-Parlament talab lill-Bureau jitlob lill-Qorti tinvestiga l-iskema ta' pensjoni volontarja tal-Parlament, li wasslet għall-pubblikazzjoni ta' opinjoni tal-Qorti Nru 5/99 dwar "il-Fond tal-Pensjonijiet u l-Iskema għall-Membri tal-Parlament Ewropew"; jistieden lill-Bureau jitlob lill-Qorti tippreżenta opinjoni oħra simili dwar l-iskema u l-fond tal-pensjonijiet fl-2019;

112.  Ifakkar li, fin-nota lill-Bureau tat-8 ta' Marzu 2018, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament aċċetta li l-fond tal-pensjonijiet marbut mal-iskema ta' pensjoni volontarja tal-Membri "se jeżawrixxi l-kapital tiegħu ferm qabel it-tmiem tal-obbligi tal-pensjoni u possibbilment sal-2024"; jistieden b'hekk lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau, biex b'rispett sħiħ għall-Istatut tal-Membri, jistabbilixxu urġentement, pjan ċar għall-Parlament li jassumi u jieħu f'idejh l-obbligi u r-responsabbiltajiet għall-iskema tal-pensjoni volontarja tal-Membri tiegħu immedjatament wara l-elezzjonijiet tal-2019;

113.  Jikkonstata li fi tmiem l-2017 id-defiċit attwarjali stmat tal-iskema ta' pensjoni volontarja kien ta' EUR 305,4 miljun; jikkonstata barra minn hekk li, fi tmiem l-2017, l-ammont nett ta' assi għal kunsiderazzjoni u l-impenn attwarjali jammontaw għal EUR 137 miljun u EUR 442,4 miljun rispettivament; jikkonstata għalhekk li l-assi bilkemm ikopru t-30 % tal-impenji tal-iskema ta' pensjoni volontarja;

114.  Ifakkar li dan il-passiv futur previst jinfirex fuq bosta deċennji iżda jaqbeż l-assi attwalment disponibbli u josserva li l-ammont totali mħallas fl-2017 mill-fond ta' pensjoni volontarja jammonta għal EUR 17,2 miljun; jikkonstata li, fi tmiem l-2017, il-Fond kellu 661 pensjonant u 99 dipendenti;

115.  Jirrimarka li dan iqajjem tħassib dwar il-probabbiltà ta' eżawriment bikri tal-fond peress li l-fond kien qed ibigħ assi fissi għal diversi snin sabiex jissodisfa l-obbligi tiegħu ta' pagament lill-pensjonanti minħabba li l-introjtu tal-fond mhuwiex biżżejjed biex ikopri ż-żieda fil-pagamenti tal-pensjonijiet ; ifakkar li d-dispożizzjoni għall-pensjonijiet u obbligi simili ġiet ikkalkulata fuq il-bażi ta' redditu fuq l-investiment ta' 6,5 % fis-sena, fatt li ma kienx sostenibbli sa mill-bidu nett;

116.  Jilqa' bi pjaċir il-proposti tas-Segretarju Ġenerali u l-ftehim li s-Segretarju Ġenerali se jeżamina mill-ġdid is-sitwazzjoni fl-2020 biex jara jekk il-miżuri resqux biżżejjed id-defiċit attwarjali; jilqa' bi pjaċir il-fatt li s-Segretarju Ġenerali kkonsulta s-Servizz Legali;

117.  Jikkonstata li, fuq proposta tas-Segretarju Ġenerali fl-10 ta' Diċembru 2018, il-Bureau adotta żewġ modifiki għar-regoli li jirregolaw l-iskema tal-pensjoni volontarja li japprovaw iż-żieda fl-età tal-irtirar minn 63 għal 65 sena u l-introduzzjoni ta' imposta ta' 5 % fuq il-pagamenti tal-pensjoni għall-pensjonanti futuri; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiggarantixxi li l-miżuri kollha legalment possibbli jittieħdu mill-Bureau mingħajr dewmien sabiex titjieb is-sostenibbiltà tal-fond u biex tiġi evitata l-insolvenza bikrija tal-fond; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiggarantixxi li tittieħed deċiżjoni mill-Bureau qabel it-tmiem tal-mandat kurrenti;

118.  Jistieden lis-Segretarju Ġenerali jinvestiga l-bażi legali u r-ramifikazzjonijiet potenzjali tal-Fond ta' Pensjoni Volontarja u b'mod partikolari, jekk il-Parlament Ewropew bħala garanti huwiex legamlment u finanzjarjament sostenibbli, peress li l-Fond ta' Pensjoni Volontarja huwa fond ta' investiment Lussemburgiż, aktar milli fond ta' pensjoni regolari; jissottolinja li din l-investigazzjoni għandha titwettaq minn entità indipendenti;

119.  Jistieden lis-Segretarju Ġenerali, kif ukoll lill-Bureau, jeżawrixxu l-possibbilitajiet kollha ħalli l-obbligu tal-Parlament jinżamm f'livell minimu, peress li huma nvoluti l-flus tal-kontribwenti; ifakkar li l-fond kien stabbilit fl-1990 biex jipprovdi lill-Membri bi skema ta' pensjoni addizzjonali fuq bażi volontarja; ifakkar li qabel l-Istatut tal-Membri, li ġie introdott fl-2009, il-Membri kienu diġà eliġibbli għal pensjoni ekwivalenti għal dik tal-kollegi tagħhom fil-parlamenti nazzjonali, bl-eċċezzjoni tal-Membri Taljani, Franċiżi u Lussemburgiżi, li jistgħu għalhekk jikkontribwixxu għal skema speċjali tal-pensjonijiet tal-Parlament Ewropew, li nħolqot fl-1981 sempliċement għall-bżonnijiet tat-tliet nazzjonalitajiet imsemmija hawn fuq; ifakkar għalhekk li l-Fond ta' Pensjoni Volontarja dejjem kien jikkostitwixxi pensjoni purament supplimentari;

120.  Jirrimarka li żewġ terzi tal-kontribuzzjoni ta' kull xahar mill-Membri għall-fond ta' pensjoni volontarja, li jikkorrispondu għal EUR 2 236 fl-2006, diġà tħallsu mill-baġit tal-Parlament għal kull membru tal-Fond; ifakkar li sentejn biss ta' kontribuzzjoni għall-Fond tiġġenera pretensjoni ta' pensjoni tul il-ħajja kollha meta tintlaħaq l-età tal-irtirar; jikkonstata li l-ogħla pensjoni mħallsa fl-2018 mill-fond ta' pensjoni volontarju kienet tammonta għal EUR 6 262, u li l-pensjoni medja ammontat għal EUR 1 934; jikkonstata li attwalment (Ottubru 2018) 71 Membru attiv huma membri tal-Fond ta' Pensjoni Volontarja; jappella favur kuxjenza etika u ekonomika u s-sens komun mill-bord tad-diretturi, il-Bureau u l-membri tal-Fond biex jappoġġjaw il-miżuri kollha li għandhom l-għan li jillimitaw id-defiċit tal-Fond;

Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u s-Sostenn Teknoloġiku (DĠ ITEC)

121.  Jikkonstata li l-indikatur ewlieni tad-DĠ ITEC fl-2017 huwa r-rispons tiegħu għat-talbiet tal-utenti u tas-sħab fl-oqsma kollha ta' attività b'mod f'waqtu u effiċjenti ; jikkonstata li r-riżultati ġenerali li jikkonċernaw il-prossimità tal-appoġġ, l-IT welcome desk u l-appoġġ bit-telefon huma sodisfaċenti iżda jeħtieġ li jsir sforz addizzjonali biex jingħata servizz sigur ta' aċċess mill-bogħod, li huwa t-tieni l-aktar aspett importanti għall-utenti; jenfasizza li l-kapaċità ta' rispons ma tfissirx soluzzjoni f'waqtha tal-problemi; jirrimarka li l-problemi bis-sistemi tal-IT bħall-AT4AM għandhom jiġu kategorizzati bħala "prijorità 1", dejjem jekk dan mhuwiex diġà l-każ;

122.  Ifakkar li t-tisħiħ tas-sigurtà tal-ICT huwa pilastru strateġiku ewlieni għall-Parlament f'dinja ta' komunikazzjoni miftuħa, mingħajr ma jxekkel il-ħidma parlamentari tal-Membri, tal-persunal u tal-APAs b'regoli u rekwiżiti apparentement arbitrarji; jissottolinja li l-miżuri ta' sigurtà jeħtieġ li jkunu mfassla apposta biex jinkludu s-sistemi operattivi kollha - kemm l-iOS kif ukoll il-Windows - mingħajr ma titħarbat il-ħidma fuq sistema operattiva waħda jew l-oħra; jenfasizza li d-DĠ ITEC jeħtieġ li jqis iż-żieda fl-użu tal-iOS, kif ukoll li s-servizzi mill-bogħod kollha għall-apparat li juża l-Windows jeħtieġ li jiġu adattati għall-iOS mingħajr aktar dewmien; jilqa' bi pjaċir f'dan ir-rigward l-istabbiliment tal-Unità ta' Sigurtà tal-ICT f'Jannar 2017; jiddispjaċih dwar l-iskarsezza ta' esperti ewlenin dwar iċ-ċibersigurtà li jkunu interessati japplikaw għal impjiegi fl-amministrazzjoni tal-Parlament, prinċipalment minħabba l-kompetittività tas-suq;

123.  Jilqa' bi pjaċir iż-żewġ proġetti l-ġodda li bdew fl-2017, bħal "From Tablet to Hybrid" (Minn Tablet għal Ibridu) u "Mainstreaming Innovation" (Allinjament tal-Innovazzjoni) li se jsaħħu l-ambjent tax-xogħol innovattiv u diġitali tal-Parlament; jitlob li jiġi ppjanat u pprovdut minnufih taħriġ dwar is-sigurtà tal-IT għall-Membri, l-APAs u l-persunal u biex dan jiffoka fuq il-ħtiġijiet rispettivi tagħhom;

124.  Jistieden lid-DĠs rilevanti kollha biex jaħdmu lejn u jgħinu biex jinkisbu uffiċċji mingħajr l-użu ta' karti billi jsir użu mis-servizzi diġitali kollha bħal firem elettroniċi u l-verifiki fuq żewġ stadji; jissottolinja li l-formoli elettroniċi jiffrankaw il-ħin u r-riżorsi biss meta ma jkollhomx għalfejn jiġu stampati, iffirmati u mibgħuta lil uffiċċju ieħor jew saħansitra lejn pajjiż ieħor, bħal fil-każ tal-formoli għar-rimborż tal-missjonijiet;

125.  Jissottolinja l-ispejjeż, l-emissjonijiet u l-kwistjonijiet ta' saħħa u sikurezza maħluqa mill-kaxxi tat-trasport ta' Strasburgu ("canteens") u jissuġġerixxi l-eliminazzjoni immedjata tagħhom fid-dawl tas-soluzzjonijiet tal-IT disponibbli bħall-stampar fuq talba, l-approċċi tas-sistema bħal uffiċċji mingħajr karti u tagħmir tal-IT bħal tablets u laptops;

126.  Jenfasizza l-konklużjoni tal-Bureau li hu meħtieġ approċċ integrat dwar kwistjonijiet ta' sigurtà bil-għan li jiġi garantit l-aħjar koordinament tas-servizzi rilevanti kollha fir-rispons għall-emerġenzi, li jagħti importanza assoluta lill-kooperazzjoni mill-qrib bejn id-DĠ ITEC u d-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u s-Sikurezza (DĠ SAFE); iħeġġeġ lid-DĠs kollha biex jippjanaw attivitajiet komuni fuq perjodu ta' żmien medju u fit-tul;

127.  Jistieden lill-Bureau, biex ifassal, f'kooperazzjoni mad-DĠ ITEC, miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju u jiżgura tmexxija bla xkiel tal-ħidma parlamentari f'każ ta' ħsarat jew ta' qtugħ fis-sistema; jissottolinja l-importanza ta' lista ta' prijorità tas-servizzi li tiddetermina l-ordni li fih s-servizzi jridu jerġgħu jiġu stabbiliti mill-aktar fis possibbli, bil-għan li jibqa' jiffunzjona servizz minimuf'każ ta' attakk ċibernetiku; jappella lill-Bureau jfassal pjan ta' kontinġenza f'każ ta' qtugħ għal żmien twil tas-sistema; jirrakkomanda li ċ-ċentri tad-data jiddiversifikaw is-siti li fihom jinsabu s-servers tagħhom sabiex tissaħħaħ is-sigurtà u l-kontinwità tas-sistemi tal-IT tal-Parlament;

128.  Itenni l-appell għall-ħolqien ta' sistema ta' twissija rapida ta' emerġenza li tippermetti lil DĠ ITEC, f'kollaborazzjoni ma' DĠ SAFE, jibgħat komunikazzjonijiet rapidi permezz ta' SMS lill-Membri u lill-persunal li jagħtu l-kunsens tagħhom biex id-dettalji tal-kuntatt tagħhom jitniżżlu f'lista ta' komunikazzjoni li tintuża f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza speċifiċi;

Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni

129.  Jilqa' bi pjaċir il-progress sinifikanti li sar fl-2017 biex jissaħħu s-sigurtà u s-sikurezza tal-Parlament; jikkonstata li ġew stabbiliti perimetri ta' sigurtà madwar il-bini fi Strasburgu u Brussell, li ddaħħal fis-seħħ l-iskrutinju tas-sigurtà mill-awtoritajiet Belġjani tal-impjegati kollha minn kumpaniji esterni li jaħdmu fil-Parlament, u li ġie varat proġett interistituzzjonali għal maħżen komuni mal-Kunsill u l-Kummissjoni; jilqa' bi pjaċir l-inizjattiva ta' maħżen komuni li jippermetti skennjar ta' sigurtà u skrinings adegwati ta' oġġetti qabel ma jilħqu l-bini tal-Parlament;

130.  Ifakkar li l-ftuħ għall-pubbliku hija karatteristika importanti tal-Parlament u għandu jinżamm bilanċ adegwat bejn il-ħtieġa ta' titjib u s-sigurtà;

131.  Jirrikonoxxi li eżerċizzji ta' sigurtà, bħall-evakwazzjoni tal-emiċiklu fi Strasburgu fl-2018, huma meħtieġa biex issir tħejjija xierqa f'każ ta' emerġenzi; jissottolinja l-ħtieġa ta' approċċ ċar li jqis it-tagħlimiet meħuda bil-għan li jiġu evitati sitwazzjonijiet potenzjalment perikolużi, bħal pereżempju li l-Membri, il-persunal u l-APAs jgħaddu l-badges tagħhom fuq qarrej elettroniku matul evakwazzjoni;

132.  Jitlob li l-persunal tas-sigurtà tad-DĠ SAFE jikkontrolla b'attenzjoni l-bini kollu li għalih huma responsabbli fil-każ ta' evakwazzjonijiet, biex jiġi żgurat li jkun ġie evakwat u tingħata assistenza lill-persuni li huma neqsin mis-smigħ jew li għandhom xi forma ta' diżabbiltà, meta persuni jridu jiġu evakwati; jissottolinja li fir-rigward tas-sigurtà u l-emerġenzi, m'għandu jingħata l-ebda trattament privileġġjat lill-Membri, u lanqas m'għandha ssir xi distinzjoni bejn kwalunkwe tip ta' persunal tal-Parlament;

133.  Jikkonstata n-nuqqas ta' komunikazzjoni f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza bħal dak li seħħ fil-Kamra ta' Strasburgu f'Diċembru 2018; jikkonkludi li l-proċeduri jistgħu u jridu jitjiebu; jitlob li r-regoli eżistenti dwar is-sikurezza jiġu applikati strettament f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza sabiex tiġi evitata inċertezza simili fil-każ ta' emerġenzi futuri;

134.  Jitlob kjarifika li l-persunal kollu f'kariga maniġerjali fid-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u s-Sikurezza jkun għadda minn proċedura ta' approvazzjoni ta' sigurtà;

Protezzjoni ta' Informaturi

135.  Jirrikonoxxi li l-iżvelar ta' informazzjoni huwa kruċjali biex jiġu skoraġġuti attivitajiet illegali u imġiba ħażina; jikkonstata li ma kienx hemm każijiet ta' informaturi parlamentari fl-2017 u t-tliet każijiet fl-2016, kollha kienuAPAs li tkeċċew mill-Membri rispettivi tagħhom; jemmen li l-Parlament jista' ma jkunx qed jispira l-fiduċja tal-persunal tagħhom b'mod ġenerali, u lanqas ma jagħti protezzjoni legali rikjesta lill-APAs b'mod speċifiku, lil dawk li jixtiequ jirrapportaw l-għemil ħażin; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jirrimedja din is-sitwazzjoni b'mod urġenti;

136.  Jenfasizza l-pożizzjoni vulnerabbli li qegħdin fiha l-APAs u l-interns impjegati mill-Membri fir-rigward tar-regoli interni dwar il-protezzjoni tal-informaturi; jikkonstata bi tħassib kbir ir-rikonoxximent tas-Segretarju Ġenerali li "r-regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni huma applikabbli għall-APAs iżda l-Parlament ma jistax jipprovdi protezzjoni tal-impjiegi"; iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali japplika rimedji komparabbli lill-infurmaturi tal-APAs għal dawk l-APAs li huma vittmi ta' fastidju, bħat-trasferiment sussegwenti u l-ħlas tas-salarju sa tmiem il-kuntratt tagħhom; iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jindirizza minnufih din is-sitwazzjoni u jissodisfa l-obbligi legali tal-Parlament skont ir-Regolamenti tal-Persunal għall-protezzjoni tal-informaturi għall-klassifikazzjonijiet kollha tal-persunal tal-Unjoni;

137.  Jenfasizza li t-trasparenza u l-libertà tal-informazzjoni huma minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li tistabbilixxi d-dritt ta' aċċess għal dokumenti miżmuma mill-istituzzjonijiet Ewropej, u jappella għal rieżami estern tal-livelli ta' trasparenza tal-Parlament, bl-użu ta' indikaturi ewlenin ta' gvern miftuħ, bil-għan li jiżdiedu l-istandards diġà għoljin ta' trasparenza; ifakkar li r-riforma tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 issa ilha meħtieġa; u jistieden lill-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew tippubblika b'mod regolari – f'sors miftuħ, u f'format li jinqara mill-magni – ir-riżultati tal-votazzjonijiet fil-kumitat u fil-plenarja;

Parlament li jirrispetta l-ambjent

138.  Jilqa' bi pjaċir il-kontribut pożittiv tal-Parlament għall-iżvilupp sostenibbli permezz tar-rwol politiku tiegħu u tar-rwol tiegħu fil-proċeduri leġiżlattivi; huwa konxju dwar l-impatt ambjentali tiegħu stess, li l-istituzzjoni ssegwi u ttejjeb kontinwament permezz taċ-ċertifikazzjoni tal-Iskema ta' Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi (EMAS) u tal-politika ambjentali tagħha;

139.  Jilqa' bi pjaċir, fil-kuntest tal-politika tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030 u lil hinn, miżuri addizzjonali li jikkumpensaw l-emissjonijiet inevitabbli; jistieden lill-Parlament jiżviluppa politiki ta' kumpens tal-karbonju addizzjonali;

140.  Ifaħħar l-impenn tal-Parlament favur l-akkwist pubbliku ekoloġiku; jikkonstata li fl-2017, 40,71 % tal-kuntratti kienu kklassifikati bħala ekoloġiċi, 10,96 % bħala ftit ekoloġiċi u 48,33 % ma kellhom l-ebda dimensjoni ekoloġika; iħeġġeġ lill-Parlament ikompli jżid il-proporzjon tal-impenji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku;

141.  Jilqa' bi pjaċir il-proġett pilota ta' skuters elettriċi għal vjaġġi relatati max-xogħol bejn il-bini tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni iżda wkoll għall-ivvjaġġar bejn id-dar u x-xogħol; jikkonstata, madankollu, li l-prestazzjoni tal-vetturi hija aktar baxxa milli mistenni; iħeġġeġ lill-Parlament jiżgura li l-kuntrattur itejjeb il-kapaċitajiet tal-vetturi, b'mod partikolari l-batteriji;

142.  Jilqa' bi pjaċir, fil-kuntest tal-politika tal-enerġija u tal-klima tal-Unjoni għall-2030 u lil hinn, miżuri addizzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u li jikkumpensaw l-emissjonijiet inevitabbli sabiex isir istituzzjoni 100 % newtrali fl-użu tal-karbonju; jitlob lill-Parlament jmexxi bl-eżempju u jiżviluppa aktar politiki ta' kumpens ta' CO2 għall-binjiet tal-Parlament;

Rapport annwali dwar il-kuntratti mogħtija

143.  Ifakkar li r-Regolament Finanzjarju u r-Regoli ta' Applikazzjoni(5) tiegħu jistipulaw l-informazzjoni li trid tiġi fornuta lill-awtorità baġitarja, kif ukoll lill-pubbliku, dwar l-għoti tal-kuntratti mill-istituzzjoni; jikkonstata li r-Regolament Finanzjarju jirrikjedi l-pubblikazzjoni tal-kuntratti mogħtija ta' valur ogħla minn EUR 15 000, valur li jikkorrispondi għal-limitu minimu li jekk jinqabeż jiskatta l-obbligu tal-proċedura kompetittiva ta' offerti;

144.  Josserva li minn total ta' 224 kuntratt mogħti fl-2017, 79 kienu bbażati fuq proċeduri miftuħa jew ristretti, b'valur ta' EUR 517 miljun, u 145 fuq proċeduri negozjati, b'valur totali ta' EUR 70 miljun; jikkonstata li l-għadd totali ta' kuntratti mogħtija bi proċeduri nnegozjati naqas bi ftit f'termini ta' valur bħala perċentwal tal-valur totali tal-kuntratti mogħtija, minn 14 % fl-2016 għal 12 % fl-2017, għalkemm f'termini ta' volum, kien hemm żieda ta' kważi 10 % bejn l-2016 u l-2017 (EUR 70,5 miljun fl-2017, meta mqabbel ma' EUR 64,28 miljun fl-2016);

145.  jikkonstata li l-kuntratti mogħtija fl-2017 u fl-2016 jistgħu jinqasmu kif ġej skont it-tip, inklużi l-kuntratti ta' bini:

Tip ta' kuntratt

2017

2016

Numru

Perċentwal

Numru

Perċentwal

Servizzi

Provvista

Xogħlijiet

Bini

177

36

11

0

79 %

16 %

5 %

0 %

170

36

13

1

77 %

16 %

6 %

1 %

Total

224

100 %

220

100 %

Tip ta' kuntratt

2017

2016

Valur (f'EUR)

Perċentwal

Valur (f'EUR)

Perċentwal

Servizzi

446 313 270

76 %

246 512 789

49 %

Provvista

133 863 942

23 %

155 805 940

31 %

Xogħlijiet

6 892 972

1 %

97 640 851

19 %

Bini

0

0 %

1 583 213

1 %

Total

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Rapport annwali dwar il-kuntratti mogħtija mill-Parlament Ewropew, 2017, p. 6)

146.  Jikkonstata t-tqassim tal-kuntratti mogħtija fl-2017 u fl-2016 skont it-tip ta' proċedura użata kif ġej, f'termini ta' għadd u ta' valur:

Tip ta' proċedura

2017

2016

Numru

Perċentwal

Numru

Perċentwal

Miftuħa

Ristretta

Negozjata

Kompetizzjoni

Eċċezzjonali

78

1

145

-

-

35 %

1 %

64 %

-

-%

71

7

141(6)

-

1

32 %

3 %

64 %

-

1

Total

224

100 %

220

100 %

Tip ta' proċedura

2017

2016

Valur (f'EUR)

Perċentwal

Valur (f'EUR)

Perċentwal

Miftuħa

Ristretta

Negozjata

Kompetizzjoni

Eċċezzjoni

488 368 460

28 200 000

70 501 724

-

-

83 %

5 %

12 %

-

—  %

408 040 332

29 190 756

64 284 705(7)

-

27 000

81,6 %

13 %

—  %

-

-

Total

587 070 184

100 %

501 542 793

100 %

(Rapport annwali dwar il-kuntratti mogħtija mill-Parlament Ewropew, 2017, p. 8)

Gruppi politiċi (linja baġitarja 4 0 0)

147.  Jikkonstata li, fl-2017, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-linja baġitarja 4 0 0, attribwita lill-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati, intużaw kif ġej:

Grupp

2017

2016

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati

Nefqa

Rata ta' utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti trasferiti għall-perjodu ta' wara

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati

Nefqa

Rata ta' utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti trasferiti għall-perjodu ta' wara

Partit Popolari Ewropew (PPE)

17 790

8 150

19 330

108,66 %

6 610

17 440

8 907

18 303

105,19 %

8 005

Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi (S&D)

15 610

5 469

15 268

97,81 %

5 812

15 327

5 802

15 713

102,51 %

5 417

Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej (ECR):

6 200

2 810

6 051

97,60 %

2 959

6 125

2 518

5 835

95,25 %

2 809

Grupp tal-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa (ALDE)

5 711

1 694

5 596

98 %

1 809

5 759

2 366

6 448

111,98 %

1 676

Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea (Verts/ALE)

4 333

1 826

4 583

105,76 %

1 578

4 180

1 557

3 921

93,82 %

1 815

Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku (GUE/NGL)

4 421

1 407

4 571

103,39 %

1 257

4 340

1 729

4 662

107,43 %

1 407

Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta (EFDD)

3 654

1 917

3 523

96,41 %

1 827

3 820

1 873

2 945

77,10 %

1 910

Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà (ENF)

2 719

846

2 474

91 %

1 091

3 273

765

827

25,27 %

846

Membri mhux affiljati

929

257

494

53,18 %

318

772

216

616

79,90 %

257

Total

61 367

24 394

61 890

100,85 %

23 261

60 996

25 733

59 059

96,82 %

24 142

* l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

148.  Jilqa' bi pjaċir il-fatt li l-awditur indipendenti estern għall-gruppi politiċi ħareġ biss opinjonijiet mhux kwalifikati; jenfasizza li dan huwa żvilupp pożittiv meta mqabbel mal-proċedura ta' kwittanza tal-Parlament għas-sena baġitarja 2016, fejn l-awditur estern indipendenti ħareġ opinjoni kwalifikata tal-awditjar fil-każ ta' grupp politiku wieħed;

149.  Jitlob kontrolli aktar stretti u projbizzjoni ċara fuq il-finanzjament u l-isponsorizzar ta' gruppi politiċi minn kumpaniji privati;

Partiti politiċi Ewropej u fondazzjonijiet politiċi Ewropej

150.  Jikkonstata li l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej (APPF) inħolqot fl-2016 bil-kompitu li tivvaluta t-talbiet ta' reġistrazzjoni, ir-reġistrazzjoni ta' partiti u fondazzjonijiet ġodda tal-Unjoni, li tissorvelja l-finanzjament tagħhom u li timponi sanzjonijiet f'każijiet ta' nuqqas ta' rispett tal-obbligi tagħhom; jirrikonoxxi li din saret kompletament operattiva fl-2017;

151.  Jikkonstata li, fl-2017, l-APPF kienet nieqsa mir-riżorsi, b'mod partikolari mir-riżorsi umani, biex twettaq il-kompiti li nħolqot biex twassal; jirrikonoxxi li l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament qablu li jipprovdu riżorsi addizzjonali għall-APPF fil-baġit tal-2019; jissottolinja li riżorsi umani adegwati kellhom jiġu pprovduti mill-bidu, minħabba l-importanza tal-ħidma tal-APPF;

152.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li f’seba’ każijiet, il-Bureau kellu jiddeċiedi li jintroduċi miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju sabiex jissalvagwardja l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jew minħabba l-instabbiltà finanzjarja u amministrattiva jew minħabba suspett ta’ irregolaritajiet serji jew ta' proċedura li għadha għaddejja rigward in-nuqqas ta’ rispett tal-prinċipji li fuqhom hija msejsa l-Unjoni;

153.  Jikkonstata li, fl-2017, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-linja baġitarja 4 0 2 intużaw kif ġej(8):

Partit

Taqsira

Riżorsi proprji

Għotja mill-Parlament

Dħul totali(9)

Għotja tal-PE bħala % tan-nefqa eleġibbli (massimu ta' 85 %)

Bilanċ pożittiv (trasferiment għar-riżervi) jew telf tad-dħul

Partit Popolari Ewropew

PPE

1 548 409

8 018 034

12 118 607

85 %

-

Partit tas-Soċjalisti Ewropej

PSE

1 335 161

6 901 688

8 518 219

85 %

-84 178

Partit tal-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa

ALDE

693 618

2 449 108

3 586 785

85 %

159 481

Partit Ewropew tal-Ħodor

EGP

1 006 971

1 865 999

3 064 646

73 %

150 000

Alleanza tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej

AECR

316 291

1 439 310

1 755 601

85 %

-565 789

Partit tax-Xellug Ewropew

EL

297 363

1 342 594

1 705 284

85 %

1 374

Partit Demokratiku Ewropew

PDE

106 162

532 072

638 234

85 %

1

Demokratiċi tal-UE

EUD

-

-

-

-

-

Alleanza Ewropea Ħielsa

ALE

153 856

779 408

1 045 014

85 %

808

Moviment Politiku Kristjan Ewropew

ECPM

107 018

499 993

627 808

84 %

2 143

Alleanza Ewropea għal-Libertà

EAF

-

-

-

-

-

Alleanza Ewropea tal-Movimenti Nazzjonali

AEMN

74 076

342 788

445 568

85 %

6 344

Moviment għal

Ewropa ta' Libertajiet

u Demokrazija

MENL

127 900

525 296

775 467

85 %

-20 184

Alleanza għall-Paċi u l-Libertà

FPA

29 775

27 055

56 830

85 %

22 471

Koalizzjoni għall-Ħajja u l-Familja

CLF

-

-

-

-

-

Total

 

5 796 602

24 723 344

34 338 065

 

-327 530

154.  Jikkonstata li, fl-2017, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-linja baġitarja 4 0 3 intużaw kif ġej(10):

Fondazzjoni

Taqsira

Affiljata mal-partit

Riżorsi proprji

Għotja finali tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tal-infiq eleġibbli (massimu ta' 85 %)

Ċentru għall-Istudji Ewropej Wilfried Martens

WMCES

PPE

1 020 598

5 042 165

6 062 764

85 %

Fondazzjoni għal Studji Progressivi Ewropej

FEPS

PSE

915 754

4 221 134

5 136 888

85 %

Forum Liberali Ewropew

ELF

ALDE

254 994

1 164 869

1 419 863

85 %

Fondazzjoni Ħadra Ewropea

GEF

EGP

201 899

1 090 052

1 291 951

85 %

Inbiddlu l-Ewropa

TE

EL

229 957

929 481

1 159 438

85 %

Istitut tad-Demokratiċi Ewropej

IED

PDE

50 768

264 390

315 158

85 %

Ċentru Maurits Coppieters

CMC

ALE

90 867

365 038

455 905

85 %

Direzzjoni Ġdida - Fondazzjoni għar-Riforma Ewropea

ND

AECR

278 837

1 412 218

1 691 055

85 %

Fondazzjoni Ewropea għal-Libertà

EFF

EAF

—  

—  

—  

-

Fondazzjoni Politika Kristjana għall-Ewropa

SALLUX

ECPM

69 056

310 164

379 220

83 %

Identitajiet u Tradizzjonijiet Ewropej

ITE

AEMN

43 963

212 402

256 365

85 %

Fondazzjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà

FENL

MENL

77 400

447 972

525 372

85 %

Europa Terra Nostra

ETN

APF

37 791

41 428

79 219

85 %

Fondation Pegasus

FP

CLF

-

-

-

-

Total

 

 

3 271 884

15 501 313

18 773 197

 

155.  Jesprimi t-tħassib tiegħu rigward Assoċjazzjonijiet li huma ssussidjati mill-Parlament Ewropew, u dwar il-fatt li l-Assoċjazzjoni tal-Parlament Ewropew (EPA) tagħti lill-Membri skonti f'ċerti ħwienet, mentri l-EPA inħolqot għal "attivitajiet soċjali u ta' informazzjoni"; jitlob li s-Segretarju Ġenerali jagħmel disponibbli l-kontijiet finanzjarji u r-rapporti tal-attività tagħhom;

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020.
(2) ĠU C 436, 24.11.2016, p. 2.
(3) ĠU C 436, 24.11.2016, p. 2.
(4) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1.
(5) Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni – ĠU L 362, 31.12.2012.
(6) Dan jinkludi konċessjonijiet mogħtija fl-2016 fin-nuqqas ta' qafas legali
(7) Dan jinkludi konċessjonijiet mogħtija fl-2016 fin-nuqqas ta' qafas legali
(8) L-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR
(9) Id-dħul totali jinkludi r-riport tas-sena preċedenti skont l-Artikolu 125(6) tar-Regolament Finanzjarju
(10) L-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' April 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza