Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2205(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0113/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0113/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.14

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0255

Elfogadott szövegek
PDF 159kWORD 48k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
P8_TA(2019)0255A8-0113/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2205(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2019),

1.  mentesítést ad az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 33. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 33. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2205(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0095/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2019),

1.  jóváhagyja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 33. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 33. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2205(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0113/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(1) szerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 13 272 160 EUR volt, ami a 2016. évhez képest 16,38%-os csökkenést jelent, és oka főként a bevételeknek a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló (REMIT) rendelethez kapcsolódó csökkenése; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,72%-os volt, amivel az ügynökség megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami a 2016. évhez képest 0,61%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 75,81%-os volt, ami az előző évhez képest 15,87%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt összegekből 122 606,52 EUR törlésre került, és ez a teljes átvitt összeg 2,03%-ának felel meg, ami számottevő, 7,77%-os csökkenést mutat a 2016. évhez viszonyítva;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség bizonyos mérőszámokat fő teljesítménymutatóként használ a tevékenységeiből származó hozzáadott érték értékelésére, különösen az üzemi és kereskedelmi szabályzatok, valamint az iránymutatások hatásának becslése és költségvetési gazdálkodásának javítása céljából;

4.  elismeri, hogy az ügynökség összességében teljesítette munkaprogramját a rendelkezésre álló erőforrások terén mutatkozó jelentős kihívások ellenére;

5.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség sikeresen végrehajtotta a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendeletet, és hogy 2017 volt az első év, amelyről teljes körű adatok állnak rendelkezésre az említett rendelet fő elemeinek 2016. évi végrehajtása óta; megjegyzi továbbá, hogy 2017-ben az ügynökség nagy jelentőségű mérföldkőhöz érkezett, hiszen valamennyi villamosenergia- és földgázipari üzemi és kereskedelmi szabályzatot és iránymutatást elfogadott, és tevékenységeinek hangsúlya a már elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának támogatására és figyelemmel kísérésére tevődött át;

6.  üdvözli, hogy az ügynökség kiszervezte a számviteli szolgáltatásokat a Bizottsághoz, és megosztja erőforrásait más ügynökségekkel a humánerőforrás-gazdálkodás, az információs és kommunikációs technológiák kezelése, a költségvetési és pénzgazdálkodás, a közbeszerzés, valamint a létesítménykezelés területén;

Személyzeti politika

7.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 92,65%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 68-ból (szemben a 2016. évi 69 engedélyezett álláshellyel) 63 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 21 szerződéses alkalmazott és 3 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

8.  aggodalommal állapítja meg, hogy 2017-ben az ügynökség emberi erőforrásait és költségvetését érintő korlátok miatt felmerült a késedelmek kockázata, továbbá szükségessé vált a célkitűzések újbóli rangsorolása és bizonyos jelentések és vélemények hatókörének korlátozása; úgy véli, hogy az ügynökség feladat- és szerepkörének bármilyen bővítése megköveteli erőforrásainak és személyzetének megfelelő növelését;

9.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel a hat felső vezetői álláshelyből ötöt férfiak töltöttek be, egyet pedig nő; felkéri az ügynökséget, hogy hozzon intézkedéseket a nemek közötti egyensúly felső vezetésén belüli javítása érdekében;

10.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elfogadta a Bizottságnak a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló határozatmintáját; elismeri, hogy az ügynökség képzéseket szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

11.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy az álláshirdetéseket a nyilvánosságuk növelése érdekében tegyék közzé az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján is; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint a kilenc álláshirdetés közül négyet már közzétettek az EPSO honlapján; megérti az ügynökség fordítási költségekkel kapcsolatos aggályait;

Közbeszerzés

12.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által elindított egyik eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

13.  tudomásul veszi az ügynökség által az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítása céljából tett intézkedéseket és folyamatos erőfeszítéseket; tudomásul veszi, hogy az igazgatótanács egy tagja összeférhetetlenség lehetőségének felmerülése miatt 2017 októberében lemondott;

14.  üdvözli az ügynökség tevékenységeinek átláthatóbbá tétele érdekében tett további lépéseket, mégpedig azt, hogy tájékoztatást nyújtanak az ügynökség munkatársai és a külső érdekelt felek közötti találkozókról, nevezetesen az igazgató lobbistákkal tartott találkozóiról, valamint azt is, hogy ez a tájékoztatás 2018 januárja óta elérhető az ügynökség honlapján;

Belsőkontroll-rendszerek

15.  megjegyzi, hogy 2017-ben elvégezték az ügynökség 16 belsőkontroll-standardja hatékonyságának értékelését; méltányolja, hogy 2017-ben nem találtak jelentős vagy lényeges hiányosságokat az ügynökség belsőkontroll-standardjai tekintetében;

16.  aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a REMIT-re vonatkozó biztonsági mentéseket ugyanazon a helyen tárolják, mint az eredeti adatokat, ami nagyobb katasztrófák esetén komoly kockázatot jelent az üzletmenet folytonosságára nézve; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint a katasztrófa utáni adat-helyreállítási telephely újbóli létrehozásához további pénzügyi forrásokra lenne szükség;

17.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2016-ban teljes körű kockázatértékelést végzett, többek között az informatika területén, és ennek eredményeként az ügynökségre vonatkozóan új stratégiai ellenőrzési terv készült a 2017–2019 közötti időszakra, és meghatározták a következő tervezési időszak ellenőrzési témaköreit; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ezzel kapcsolatos fejleményekről;

18.  megjegyzi, hogy az IAS elvégezte az ügynökség humánerőforrás-gazdálkodási funkciójának ellenőrzését; aggodalommal állapítja meg, hogy egy kritikus ajánlás a kidolgozott iránymutatások hiányára mutatott rá a személyzetfelvétel terén a potenciális csalási esetek bejelentésére és kezelésére, valamint azok kimenetelére vonatkozóan; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a szóban forgó kockázat mérséklése érdekében tett intézkedésekről;

Egyéb megjegyzések

19.  aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség nem végzett átfogó elemzést arról, milyen valószínű hatással lesz az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntése a szervezeti felépítésére, műveleteire és elszámolására; megjegyzi azonban, hogy az ügynökség válasza alapján erre az elemzésre 2018-ban sor került; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntésének hatásáról és a szükséges intézkedésekről;

o
o   o

20.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84/42., 2017.03.17., 202. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat