Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2206(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0114/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0114/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0256

Usvojeni tekstovi
PDF 149kWORD 54k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2017. (2018/2206(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2017., zajedno s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(5), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009(6), a posebno njezin članak 28.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2019),

1.  daje razrješnicu direktoru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 38.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 38.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.
(6) SL L 321, 17.12.2018., str. 1.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2017. (2018/2206(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2017., zajedno s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(5), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1971 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009(6), a posebno njezin članak 28.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 38.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 38.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.
(6) SL L 321, 17.12.2018., str. 1.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2017. (2018/2206(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2019),

A.  budući da je prema njegovu izvještaju o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije („Ured”) za financijsku godinu 2017. iznosio 4 246 000 EUR, što je jednako iznosu iz 2016. godine; budući da proračun Ureda u cijelosti proizlazi iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,94 %, što je povećanje od 3,74 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 86,92 %, što je znatno povećanje od 9,73 % u odnosu na 2016.;

2.  u izvješću Revizorskog suda navodi se da je Ured od Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (CdT) zatražio usluge prevođenja za četiri poziva na iskaz interesa za utvrđivanje rezervne liste uspješnih kandidata; prima na znanje da je Sud, uzimajući u obzir činjenicu da je plan radnih mjesta već popunjen, zaključio da je zahtjev za usluge prevođenje bio neopravdan; na temelju odgovora Ureda prima na znanje da je zahtjev podnesen jer je Upravni odbor Ureda zatražio da se za 75 % profila radnih mjesta sastavi lista uspješnih kandidata s ciljem da se stopa slobodnih radnih mjesta zadrži ispod 15 % kako bi se ublažili rizici povezani s velikom fluktuacijom osoblja;

Ukidanje prijenosa

3.  prima na znanje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 20 412 EUR, što predstavlja 2,53 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to smanjenje od 4,76 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

4.  sa zadovoljstvom primjećuje da Ured primjenjuje nekoliko vrsta mjera kao ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom;

5.  potvrđuje da je Ured preispitao svoju strategiju uzimajući u obzir tržišni i tehnološki razvoj kako bi se prilagodio novom okruženju u vezi s elektroničkim komunikacijama, zaštitom otvorenog interneta i povezivosti;

6.  sa zabrinutošću primjećuje da Ured ne dijeli resurse s drugim agencijama; poziva Ured da ispita dodatne mogućnosti zajedničkog korištenja usluga i da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

7.  prima na znanje da je Ured svoje računovodstvene usluge eksternalizirao Komisiji; međutim sa zabrinutošću primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da, iako su ti događaji uzrokovali znatne promjene u postupcima i računovodstvenom sustavu Ureda, on od 2013. nije ponovno ispitan; prima na znanje odgovor Ureda da je pristup ispitivanja u tijeku; poziva Ured da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o novostima u tom području;

8.  pozdravlja prijedlog Komisije da se u Uredbu o osnivanju Ureda uvede obvezna periodična vanjska procjena uspješnosti koja će se provoditi svakih pet godina;

Kadrovska politika

9.  napominje da je 31. prosinca 2017. plan radnih mjesta bio 100 % popunjen i da je imenovano 14 privremenih zaposlenika na 14 mjesta koliko je odobreno u okviru proračuna Unije (u odnosu na 15 odobrenih radnih mjesta u 2016.); također napominje da je 2017. za Ured radilo devet ugovornih zaposlenika i četiri upućena nacionalna stručnjaka;

10.  sa zabrinutošću primjećuje da je prema izvješću Revizorskog suda o provedbi smanjenja broja radnih mjesta za 5 %, koje je objavljeno 21. prosinca 2017., na Ured negativno utjecala najviša moguća stopa smanjenja od 12,5 %, bez obzira na to što su Uredbom (EU) 2015/2120 Uredu dodijeljene dodatne zadaće;

11.  žali zbog rodne neravnoteže među članovima Upravnog odbora Ureda, od kojih su 24 muškarca i 5 žena; u tom pogledu traži od Komisije i država članica da pri predstavljanju svojih imenovanja za članove Odbora uzmu u obzir važnost osiguravanja rodne ravnoteže;

12.  napominje da je Ured donio odluku o politici zaštite ljudskog dostojanstva i sprečavanju uznemiravanja te da su osigurana povjerljiva savjetovanja;

13.  sa zabrinutošću primjećuje da je prosječno trajanje zaposlenja u Uredu 2017. iznosilo tek 2 godine i 7 mjeseci, što svjedoči o velikoj fluktuaciji zaposlenika; razumije da Ured ima problema s privlačenjem stručnjaka, između ostalog i zbog niskog koeficijenta plaće u zemlji domaćinu (74,9 %); izražava zabrinutost zbog toga što se zbog smanjenja broja radnih mjesta odobrenih u okviru proračuna Unije posljednjih godina zajedno s dodatnim zadaćama povećalo radno opterećenje djelatnika Ureda; ističe da takvo stanje može predstavljati rizik za provedbu njegovih programa rada; prima na znanje da uprava kontinuirano radi na uvođenju mjera ublažavanja te poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o ostvarenom napretku u tom pogledu;

Javna nabava

14.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Ured do kraja 2017. još uvijek nije koristio sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prima na znanje odgovor Ureda da alate planira provesti do kraja 2018.; poziva Ured da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom području;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  prima na znanje postojeće mjere Ureda i njegove stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti te sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa; međutim, sa zabrinutošću ističe da na svojoj internetskoj stranici ne objavljuje životopise članova odbora; poziva Ured da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u tom pogledu;

16.  žali zbog činjenice što Ured do 31. prosinca 2017. nije uveo interna pravila o zviždačima; međutim, prima na znanje da Ured planira donijeti takva pravila do kraja 2018.; poziva Ured da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o njihovoj provedbi;

Unutarnje kontrole

17.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Ured 2017. proveo internu procjenu svojih sustava unutarnje kontrole uz zaključak da su uspješno provedeni;

Ostale primjedbe

18.  napominje da Ured, za razliku od većine drugih agencija, nije proveo obuhvatnu analizu vjerojatnog učinka odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije na njegovu organizaciju, rad i račune; poziva Ured da ispita mogućnost provedbe takve analize i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o mjerama poduzetim u vezi s tim;

o
o   o

19.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str.189.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti