Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2206(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0114/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0114/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0256

Elfogadott szövegek
PDF 159kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2206(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 28. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának igazgatója számára a hivatal 2017-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 38. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 38. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(6) HL L 321., 2018.12.17., 1. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2206(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1971 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 28. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 38. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 38. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(6) HL L 321., 2018.12.17., 1. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2206(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0114/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási mérlegkimutatása(1) szerint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (a továbbiakban: a hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 4 246 000 EUR volt, ami megegyezik a 2016-os összeggel; mivel a hivatal költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  elismeréssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképp a költségvetés végrehajtási aránya 99,94% volt, ami 2016-hoz képest 3,74%-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 86,92%-os volt, ami 2016-hoz képest 9,73%-os jelentős növekedést jelent;

2.  megállapítja a Számvevőszék jelentéséből, hogy a hivatal fordítást kért az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjától (CdT) a személyzeti tartaléklisták létrehozására kiírt négy pályázati felhívás kapcsán; megjegyzi, hogy tekintettel arra, hogy a létszámterv már teljes volt, a Számvevőszék megállapította, hogy a fordítás iránti kérelem nem volt indokolt; megállapítja, hogy a hivatal válasza szerint a kérelmet azért nyújtották be, mert a hivatal vezetősége kérte a munkakörök 75%-át lefedő tartaléklisták létrehozását azzal a céllal, hogy a betöltetlen álláshelyek aránya ne haladja meg a 15%-ot a személyzet nagyfokú fluktuációjával járó kockázatok enyhítése érdekében;

Átvitelek törlése

3.  elismeri, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 20 412 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 4,76%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 2,53%-ának felel meg;

Teljesítmény

4.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal többféle intézkedést is alkalmaz fő teljesítménymutatóként a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték értékelésére és költségvetési gazdálkodásának javítására;

5.  tudomásul veszi, hogy a hivatal felülvizsgálta stratégiáját, figyelembe véve a piac alakulását és a technológiai fejlődést az elektronikus hírközlés új környezetéhez való alkalmazkodás, valamint a nyílt internet és az összekapcsoltság megőrzése érdekében;

6.  aggodalommal állapítja meg, hogy a hivatal nem oszt meg erőforrásokat más ügynökségekkel; kéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg a szolgáltatások megosztására kínálkozó lehetőségeket, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett intézkedésekről;

7.  tudomásul veszi, hogy a hivatal számviteli részlegeit kiszervezte a Bizottságnak; ugyanakkor aggodalommal állapítja meg a Számvevőszék jelentéséből, hogy bár ez jelentősen módosította a hivatal eljárásait és számviteli rendszerét, 2013 óta nem értékelték újra; tudomásul veszi a hivatal válaszát, amely szerint az újraértékelés folyamatban van; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren történő fejleményekről;

8.  üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a hivatal létrehozásáról szóló rendeletbe építsenek be egy ötévente végrehajtandó kötelező külső teljesítményértékelést;

Személyzeti politika

9.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv 100%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 14-ből (szemben a 2016. évi 15 engedélyezett álláshellyel) 14 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 9 szerződéses alkalmazott és 4 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a hivatalnál 2017-ben;

10.  aggodalommal állapítja meg, hogy az 5%-os létszámcsökkentés megvalósításáról szóló, 2017. december 21-én megjelent európai számvevőszéki jelentés szerint a hivatalt negatívan érintette a lehető legmagasabb, 12,5%-os létszámcsökkentési arány, jóllehet az (EU) 2015/2120 rendelet további feladatokat ruházott a hivatalra

11.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a hivatal felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly, mivel a 29 igazgatótestületi tagból 24 férfi, és mindössze 5 nő; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát;

12.  tudomásul veszi, hogy a hivatal elfogadott egy, a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikáról szóló határozatot, és ezzel lehetővé tette bizalmas tanácsadási képzések szervezését;

13.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 2017-ben a hivatal alkalmazásában átlagosan eltöltött idő csak 2,7 év volt, ami magas személyzeti fluktuációt vont maga után; tudomásul veszi, hogy a hivatal nehezen tud szakembereket vonzani, többek között a fogadó ország alacsony bérkorrekciós együtthatója miatt (74,9%); aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt években az uniós költségvetés keretében engedélyezett álláshelyek számának csökkenése, valamint a hivatalra háruló többletfeladatok növelték a hivatal személyzetének leterheltségét; megállapítja, hogy ez a helyzet kockázatot jelent a hivatal munkaprogramjainak végrehajtására nézve; tudomásul veszi, hogy a hivatal vezetése enyhítő intézkedések bevezetésén dolgozik, és felszólítja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóság előtt az e téren elért haladásról;

Közbeszerzés

14.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén a hivatal még mindig nem alkalmazta a Bizottság által indított valamennyi eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; megállapítja, hogy a hivatal válasza szerint ezeket 2018 végéig tervezik végrehajtani; kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése és az átláthatóság

15.  tudomásul veszi a hivatalnak az átláthatóság biztosítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; ugyanakkor aggodalommal mutat rá, hogy nem teszi közzé a honlapján az igazgatótanácsi tagok önéletrajzait; kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben meghozott intézkedésekről;

16.  sajnálja, hogy a hivatal 2017. december 31-én nem rendelkezett a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályokkal; azonban tudomásul veszi, hogy ezeket a hivatal 2018 végéig tervezi elfogadni; felhívja a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezek bevezetéséről;

Belső kontroll

17.  elismeréssel veszi tudomásul, hogy a hivatal 2017-ben saját hatáskörben elvégezte belső kontrollrendszereinek értékelését, és arra a következtetésre jutott, hogy azokat ténylegesen végrehajtották;

Egyéb megjegyzések

18.  megjegyzi, hogy a többi ügynökségtől eltérően a hivatal nem végzett átfogó elemzést az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntésének várható hatásáról a szervezete, a tevékenységei és könyvelése tekintetében; kéri a hivatalt, hogy vegye fontolóra egy ilyen elemzés elvégzését, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett intézkedésekről;

o
o   o

19.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84/39., 2017.3.17., 189. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat