Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2206(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0114/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0114/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0256

Pieņemtie teksti
PDF 156kWORD 55k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2206(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2017. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju(5), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1971 (2018. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009(6), un jo īpaši tās 28. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0114/2019),

1.  sniedz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja direktoram apstiprinājumu par Biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 38. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 38. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.
(6) OV L 321, 17.12.2018., 1. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta lēmums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2018/2206(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2017. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 70. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju(5), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1971 (2018. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009(6), un jo īpaši tās 28. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(7), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0114/2019),

1.  apstiprina Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 434, 30.11.2018., 38. lpp.
(2) OV C 434, 30.11.2018., 38. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(5) OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.
(6) OV L 321, 17.12.2018., 1. lpp.
(7) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2018/2206(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0114/2019),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja (“Birojs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(1) tā 2017. finanšu gada galīgais budžets tāpat kā 2016. gadā bija 4 246 000 EUR; tā kā Biroja budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Biroja 2017. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Biroja gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ar gandarījumu norāda, ka 2017. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,94 %, t. i., par 3,74 % augstāks nekā 2016. gadā; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 86,92 %, t. i., ievērojami — par 9,73 % — augstāks nekā 2016. gadā;

2.  pamatojoties uz Revīzijas palātas ziņojumā sniegto informāciju, norāda, ka Birojs pasūtīja tulkojumus ES iestāžu Tulkošanas centram saistībā ar četriem uzaicinājumiem izteikt ieinteresētību, lai izveidotu darbinieku rezerves sarakstus; norāda — ņemot vērā to, ka štatu saraksts jau bija pilns, Revīzijas palāta secināja, ka tulkojumu pieprasījums nebija pamatots; norāda, ka, ņemot vērā Biroja atbildi, pieprasījums tika iesniegts, jo Biroja Pārvaldības komiteja pieprasīja izveidot rezerves sarakstus vismaz 75 % no aģentūras darba aprakstiem, lai saglabātu brīvo štata vietu skaitu zem 15 % nolūkā mazināt riskus, kas saistīti ar lielo kadru mainību;

Pārnesto apropriāciju atcelšana

3.  ņem vērā, ka tika atcelti 20 412 EUR no apropriācijām, kuras bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu, jeb 2,53 % no kopējā pārnesto apropriāciju apmēra un tas ir par 4,76 % mazāk nekā 2016. gadā;

Sniegums

4.  ar gandarījumu konstatē, ka Birojs izmanto vairākus pasākumu veidus, piemēram, galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu tās darbību sniegto pievienoto vērtību un uzlabotu budžeta pārvaldību;

5.  pieņem zināšanai to, ka Birojs ir pārskatījis savu stratēģiju, ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju attīstību, lai pielāgotos jaunajai videi attiecībā uz elektronisko saziņu, nodrošinot atvērtu internetu un savienojamību;

6.  ar bažām norāda, ka Birojs resursus neizmanto kopīgi ar citām aģentūrām; aicina Biroju izvērtēt iespējas, kā turpināt dalīt pakalpojumus, un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

7.  norāda, ka Birojs savus grāmatvedības pakalpojumus ir uzticējis veikt Komisijai; tomēr pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu ar bažām norāda — kaut arī šie notikumi radīja ievērojamas izmaiņas Biroja procedūrās un grāmatvedības sistēmā, šī sistēma nav atkārtoti apstiprināta kopš 2013. gada; norāda uz Biroja atbildi par to, ka apstiprināšanas pieeja pašlaik tiek apspriesta; aicina Biroju informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šajā jomā panākto;

8.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu paredzēt Biroja izveides regulā noteikumu reizi piecos gados veikt obligātu periodisku ārēju snieguma izvērtēšanu;

Personāla politika

9.  ņem vērā, ka 2017. gada 31. decembrī bija aizpildīti 100 % no štatu sarakstā paredzētajām štata vietām un amatā bija iecelti 14 pagaidu darbinieki no Savienības budžetā apstiprinātajiem 14 pagaidu darbiniekiem (15 apstiprinātas vietas 2016. gadā); pieņem zināšanai, ka 2017. gadā Birojā strādāja arī deviņi līgumdarbinieki un četri norīkotie valstu eksperti;

10.  ar bažām norāda, ka saskaņā ar 2017. gada 21. decembrī publicēto ERP ziņojumu par štata vietu samazināšanu par 5 % Biroju negatīvi ir ietekmējis augstākais iespējamais samazināšanas līmenis (12,5 %), lai gan ar Regulu (ES) Nr. 2015/2120 Birojam tika uzticēti papildu uzdevumi;

11.  pauž nožēlu par dzimumu līdzsvara trūkumu Biroja valdē, ņemot vērā to, ka 24 no 29 valdes locekļiem ir vīrieši un 5 — sievietes; šajā sakarā aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā to, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu līdzsvaru, kad tās izvirza savus kandidātus valdes locekļa amatam;

12.  ņem vērā, ka Birojs ir pieņēmis lēmumu par personas cieņas aizsardzības un aizskarošas izturēšanās novēršanas politiku un turklāt nodrošinājis konfidenciālo konsultantu apmācību;

13.  ar bažām norāda, ka 2017. gadā vidējais nodarbinātības periods Birojā bija tikai 2,7 gadi, ko atspoguļo lielā kadru mainība; saprot, ka Birojam ir grūti piesaistīt speciālistus, cita starpā sakarā ar uzņēmējas valsts zemo atalgojuma korekcijas koeficientu (74,9 %); pauž bažas par to, ka saskaņā ar Savienības budžetu atļauto amata vietu skaita samazināšana pēdējos gados un jaunie papildu uzdevumi ir palielinājuši Biroja darbinieku darba slodzi; uzsver, ka šāds stāvoklis var apdraudēt tā darba programmu īstenošanu; atzīst, ka vadība pastāvīgi strādā pie ietekmējuma mazināšanas pasākumu ieviešanas, un aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto progresu;

Iepirkums

14.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdz 2017. gada beigām Birojs vēl nebija izmantojis visus instrumentus, ko Komisija ir izstrādājusi, lai ieviestu vienotu risinājumu elektroniskai informācijas apmaiņai ar trešām personām, kas piedalās publiskā iepirkuma procedūrās (e-iepirkumā); norāda, ka ņemot vērā ka Biroja atbildi, tas ir paredzējis tos īstenot līdz 2018. gada beigām; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.  pieņem zināšanai Biroja pašreizējos pasākumus un īstenotos centienus pārredzamības nodrošināšanā, interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā; tomēr ar bažām norāda, ka tas savā tīmekļa vietnē nepublicē valdes locekļu CV; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem;

16.  pauž nožēlu par to, ka 2017. gada 31. decembrī Birojā nebija spēkā iekšējie noteikumi par trauksmes celšanu; tomēr ņem vērā to, ka Birojs ir paredzējis tos pieņemt līdz 2018. gada beigām; aicina Biroju ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

Iekšējā kontrole

17.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2017. gadā Birojs veica iekšēju uzdevumu, lai novērtētu savas iekšējās kontroles sistēmas, un secināja, ka tās ir faktiski īstenotas;

Citi komentāri

18.  norāda, ka Birojs atšķirībā no lielākās daļas citu aģentūru nav veicis visaptverošu analīzi par iespējamo ietekmi, ko attiecībā uz tā struktūru, darbībām un pārskatiem varētu radīt Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības; aicina Biroju izvērtēt iespēju veikt šādu analīzi un ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

o
o   o

19.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2019. gada 26. marta rezolūciju(2) par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

(1) OV C 84, 17.3.2017., 189. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2019)0254.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika