Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2206(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0114/2019

Texte depuse :

A8-0114/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.15

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0256

Texte adoptate
PDF 148kWORD 54k
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2017: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
P8_TA(2019)0256A8-0114/2019
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2206(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Oficiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului(5), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009(6), în special articolul 28,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0114/2019),

1.  acordă directorului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 38.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 38.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 321, 17.12.2018, p. 1.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 26 martie 2019 privind închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2017 (2018/2206(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Oficiului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Oficiului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și a Oficiului(5), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009(6), în special articolul 28,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0114/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 434, 30.11.2018, p. 38.
(2) JO C 434, 30.11.2018, p. 38.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
(5) JO L 337, 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 321, 17.12.2018, p. 1.
(7) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 26 martie 2019 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2017 (2018/2206(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0114/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(1), bugetul definitiv al Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (denumit în continuare „Oficiul”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 4 246 000 EUR, sumă egală cu cea din 2016; întrucât bugetul Oficiului provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Oficiului pentru exercițiul financiar 2017 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile din partea Oficiului cu privire la fiabilitatea conturilor sale anuale și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor sale subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  apreciază faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,94 %, ceea ce reprezintă o creștere de 3,74 % față de exercițiul 2016; observă că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 86,92 %, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 9,73 % în comparație cu 2016;

2.  constată, din raportul Curții, că Oficiul a solicitat traduceri din partea Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) pentru patru cereri de exprimare a interesului în vederea întocmirii listelor de rezervă pentru personal; ia act de faptul că, întrucât schema de personal era deja completă, Curtea a concluzionat că cererea de traducere nu era justificată; constată, conform răspunsului Oficiului, că cererea a fost făcută deoarece comitetul de conducere al Oficiului a solicitat întocmirea unor liste de rezervă pentru 75 % din profilurile locurilor de muncă, cu scopul de a menține rata posturilor vacante sub 15 %, în vederea atenuării riscurilor legate de rata ridicată de rotație a personalului;

Anularea reportărilor

3.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 20 412 EUR, reprezentând 2,53 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 4,76 % față de 2016;

Performanța

4.  constată cu satisfacție că Oficiul utilizează mai multe tipuri de măsuri ca indicatori-cheie de performanță pentru a determina valoarea adăugată oferită de activitățile sale și pentru a-și consolida gestiunea bugetară;

5.  ia act de faptul că Oficiul și-a revizuit strategia ținând seama de evoluțiile tehnologice și ale pieței, pentru a se adapta la noul mediu în ceea ce privește comunicațiile electronice, garantarea internetului deschis și conectivitatea;

6.  constată cu îngrijorare că Oficiul nu partajează resurse cu alte agenții; invită Oficiul să exploreze noi posibilități de partajare a serviciilor și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

7.  ia act de faptul că Oficiul și-a externalizat serviciile de contabilitate către Comisie; constată, totuși, cu îngrijorare, din raportul Curții, că, deși aceste evenimente au determinat modificări semnificative ale procedurilor și ale sistemului de contabilitate ale Oficiului, acestea nu au fost revalidate din 2013; ia act de răspunsul Oficiului, potrivit căruia abordarea de validare este în curs; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile înregistrate în acest sens;

8.  salută propunerea Comisiei de a include în regulamentul de instituire a Oficiului o evaluare periodică obligatorie externă a performanței o dată la cinci ani;

Politica de personal

9.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 100 %, fiind ocupate 14 de posturi de agenți temporari din cele 14 de posturi temporare autorizate în temeiul bugetului Uniunii (15 posturi autorizate în 2016); constată că, în 2017, în cadrul Oficiului au lucrat, de asemenea, nouă agenți contractuali și patru experți naționali detașați;

10.  observă cu îngrijorare că Oficiul a fost afectat de reducerea masivă a creditelor cu 12,5 %, conform raportului CCE privind reducerea cu 5 % a posturilor, publicat la 21 decembrie 2017, deși Regulamentul (UE) 2015/2120 a încredințat Oficiului sarcini suplimentare;

11.  regretă dezechilibrul de gen în ceea ce privește membrii consiliului de gestionare al Oficiului, 24 din 29 de membri fiind de sex masculin și 5 de sex feminin; în acest sens, solicită Comisiei și statelor membre să țină cont de faptul că este important să garanteze echilibrul de gen atunci când prezintă propunerile de numire a membrilor consiliului de gestionare;

12.  ia act de faptul că Oficiul a adoptat o decizie privind politica de protecție a demnității persoanei și de prevenire a hărțuirii și, în plus, a permis cursuri de formare pentru rolul de consilier confidențial;

13.  constată cu îngrijorare că, în 2017, perioada de angajare medie în cadrul Oficiului a fost de numai 2,7 ani, lucru care se reflectă într-o rată ridicată de rotație a personalului; înțelege că Oficiul întâmpină dificultăți în a atrage profesioniști, printre altele din cauza coeficientului redus de corecție a salariilor în țara gazdă (74,9 %); își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că reducerea numărului de posturi autorizate în conformitate cu bugetul Uniunii în ultimii ani, împreună cu sarcinile suplimentare dobândite, a sporit volumul de muncă al personalului Oficiului; subliniază că această situație poate prezenta riscuri pentru punerea în aplicare a programelor sale de lucru; ia act de faptul că conducerea depune în permanență eforturi pentru introducerea unor măsuri de atenuare și invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Achiziții

14.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că Oficiul nu pusese încă în practică până la sfârșitul lui 2017 toate instrumentele lansate de Comisie pentru a introduce o singură soluție privind schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice); ia act, din răspunsul Oficiului, de faptul că acesta intenționează să le pună în practică până la sfârșitul anului 2018; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele din acest domeniu;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

15.  ia act de măsurile aplicate de Oficiu și de eforturile continue pentru a asigura transparența și pentru a preveni și soluționa conflictele de interese; scoate însă în evidență, cu îngrijorare, că nu publică CV-urile membrilor consiliului de administrație pe site-ul său; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

16.  regretă că Oficiul nu adoptase, până la 31 decembrie 2017, norme interne privind semnalarea neregulilor; remarcă însă că Oficiul intenționează să adopte astfel de norme până la sfârșitul anului 2018; invită Oficiul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la implementarea acestora;

Controalele interne

17.  ia act cu satisfacție de faptul că, în 2017, Oficiul a efectuat un exercițiu intern de evaluare a sistemelor sale de control intern, concluzionând că acestea au fost puse în aplicare în mod eficace;

Alte observații

18.  ia act de faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte agenții, Oficiul nu a efectuat o analiză cuprinzătoare a impactului probabil al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană asupra organizării, operațiunilor și conturilor sale; invită Oficiul să aibă în vedere efectuarea unei astfel de analize și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

o
o   o

19.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 26 martie 2019(2) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 84, 17.3.2017, p. 189.
(2) Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0254.

Ultima actualizare: 20 aprilie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate