Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2184(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0122/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0122/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0257

Elfogadott szövegek
PDF 161kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
P8_TA(2019)0257A8-0122/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2695/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0122/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 205. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 205. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 314., 1994.12.7., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2695/94/EK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0122/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 205. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 205. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 314., 1994.12.7., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i álllásfoglalása az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2184(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-0122/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (a továbbiakban: a központ) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetése 49 429 100 EUR volt, ami 2016-hoz képest 2,27%-os csökkentést jelent; mivel a központ költségvetésének 88,93%-a intézmények, más ügynökségek és szervek közvetlen hozzájárulásaiból származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2017-es pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megjegyzi, hogy a 2017-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 93,12%-os volt, ami az előző évhez képest 3,75%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 85,40%-os volt, ami az előző évhez képest 3,21%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg a 2017-re való átvitelek törlésének viszonylag magas szintjét, elérve a 317 986,20 EUR-t, ami az átvitt teljes összeg 8,76%-ának felel meg, annak ellenére, hogy 2016-hoz képest 1,34%-os csökkenés tapasztalható;

Teljesítmény

3.  megjegyzi, hogy a központ bemeneti és kimeneti mutatókat használ fő teljesítménymutatókként, hogy értékelje tevékenységeinek eredményeit, és több mutatót, hogy javítsa költségvetési gazdálkodását; felkéri a központot, hogy fejlessze tovább a fő teljesítménymutatókat tevékenységei eredményének és hatásának értékelésére, annak érdekében, hogy minőségi tanácsot kapjon arra vonatkozóan, hogy miként lehet több hozzáadott értéket biztosítani a központ teljesítménye számára, és javítani a központ üzleti modelljét;

4.  megjegyzi, hogy a központ megkezdte a programok és tevékenységek előzetes értékelésének felülvizsgálatát a Bizottság által nyújtott iránymutatással összhangban, valamint hogy a központ munkaprogramjaiban már rendelkezésre állnak a bemeneti és kimeneti mutatók;

5.  megállapítja, hogy a központ módosított munkaprogramjának végrehajtási aránya 2017-ben 87,7%-os volt;

6.  megelégedéssel nyugtázza a dokumentumok fordítására vonatkozó új árképzési struktúra hatását, ami 3,2 millió EUR megtakarítást jelentett a központ ügyfelei számára 2017-ben, míg a központ bevételei az új árstruktúra hatásának ellenére stabilak maradtak 2017-ben;

7.  üdvözli a luxembourgi II. Európai Iskolával (EEL2) aláírt együttműködési megállapodást, amelynek révén 2017 végén a központ portfóliójában 65 ügyfél szerepelt;

8.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a központ két intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy az uniós ügynökségek hálózata révén megoszthassa forrásait más ügynökségekkel a feladatok közötti átfedésekről: a megosztott szolgáltatások katalógusát, amely felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ügynökségek megoszthatnak, valamint egy közös közbeszerzési portált, amelyen az ügynökségek közbeszerzési terveit osztják meg;

9.  üdvözli, hogy az európai ombudsman 2017-ben elismerte a központ által az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA) együtt a többnyelvűségnek a termékeibe való bevonására tett erőfeszítéseket az ombudsman jó közigazgatásért adományozott díjával a „Kiválóság a polgár-/fogyasztóközpontú szolgáltatások nyújtásában” kategóriában közösen kidolgozott újító projektjükért, amely megkönnyíti a többnyelvű weboldalak fordításának kezelését;

10.  üdvözli, hogy a központ az uniós intézmények rendelkezésére bocsátotta az IATE (Európai interaktív terminológia) új változatát, biztosítva, hogy az intézményközi terminológiai adatbázis lépést tartson az innovációval;

11.  üdvözli a központ üzleti modelljének 2017-ben elvégzett külső értékelését; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a végleges értékelés eredményéről;

Személyzeti politika

12.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv betöltöttsége 96,9%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 195 álláshelyből (szemben a 2016. évi 197 engedélyezett álláshellyel) 189-et kinevezett tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott töltött be; megjegyzi, hogy ezen felül a központnál 2017-ben 26 szerződéses alkalmazott dolgozott;

13.  ragaszkodik személyzete, valamint közép- és felső vezetése megfelelő földrajzi megoszlásához;

14.  megjegyzi, hogy a központ elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát;

Közbeszerzés

15.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén a központ még mindig nem alkalmazta a Bizottság által indított valamennyi eszközt, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; felhívja a központot, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

16.  megjegyzi, hogy az igazgatótanácsának mérete (körülbelül 130 tag és póttag) miatt felmerülő irányítási problémák miatt a központ úgy döntött, hogy az érdekeltségi nyilatkozatokat önéletrajzok nélkül teszi közzé; megjegyzi, hogy az igazgató önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a központ honlapján; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben hozott intézkedésekről;

17.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint meg kell erősíteni a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azáltal, hogy közvetlenül a központ igazgatója és igazgatótanácsa felügyelete alá kerül; üdvözli a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségének biztosítása érdekében már megtett lépéseket;

18.  megjegyzi, hogy bár a központ finanszírozása nem díjakból történik, a központ igazgatótanácsában képviselt ügyfeleitől kapott bevételektől függ, és hogy ezért fennáll az összeférhetetlenség kockázata a központ termékeinek árképzése tekintetében, ami azzal lenne megoldható, ha a Bizottság szedné be a díjakat a központ ügyfeleitől, és így a központ finanszírozása elsősorban az uniós költségvetésből történne; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kockázat enyhítése érdekében tett intézkedésekről;

Belsőkontroll-rendszerek

19.  megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata 2017-ben helyszíni kockázatértékelést végzett a központ valamennyi operatív és támogató tevékenységére kiterjedően; megjegyzi, hogy a kockázatértékelést követően a Belső Ellenőrzési Szolgálat stratégiai belső ellenőrzési tervet készített a 2018–2020 közötti időszakra, melyet az igazgatótanács jóváhagyott;

20.  tudomásul veszi, hogy az üzletmenetfolytonosság-menedzsmentre vonatkozó ellenőrzés, valamint a dokumentumfordítási munkafolyamat irányítására vonatkozó ellenőrzés nyomán tett ajánlások nyomon követése arra a következtetésre jutott, hogy valamennyi ajánlást megfelelően és hatékonyan végrehajtották;

Egyéb megjegyzések

21.  újólag megerősíti az Európai Unión belüli, az EU demokratikus rendszere megfelelő működésének egyik alapvető előfeltételét képező többnyelvűség iránti erőteljes elkötelezettségét; rámutat a Fordítóközpont szerepére a magas színvonalú fordítási és nyelvi szolgáltatások nyújtásában;

22.  aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentés szerint több ügynökség és szerv is egyre nagyobb mértékben használ fel más megoldásokat a központ fordítási szolgáltatásai helyett, ami azt jelenti, hogy a központ kapacitása kihasználatlan, hogy a rendszerek megkettőzése áll fenn, és hogy a központ üzleti modelljének és folytonosságának fennmaradása veszélybe kerülhet; felkéri a központot és a Bizottságot, hogy proaktív módon vegye fontolóra e kérdés megoldását és üzleti modelljének javítását e kockázatok mérséklése érdekében;

23.  sajnálja, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2018. április 26-án úgy határozott, hogy felmondja a központtal kötött fordítási megállapodást, annak ellenére, hogy az EUIPO-t létrehozó (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) 148. cikkének értelmében jogi kötelezettsége, hogy igénybe vegye a központ szolgáltatásait; tudomásul veszi a központ által 2018. július 6-án a Törvényszék előtt indított jogi eljárást; felhívja a központot, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a jogi eljárással kapcsolatos fejleményekről;

o
o   o

24.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 415/01., 2017.12.5., 1. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről (HL L 154., 2017.6.16., 1. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat