Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2178(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0119/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0119/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.17

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0258

Usvojeni tekstovi
PDF 151kWORD 53k
Utorak, 26. ožujka 2019. - Strasbourg
Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2017. (2018/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(5), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0119/2019),

1.  daje razrješnicu direktorici Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 43.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 43.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(6) SL L 30, 31.1.2019., str. 90.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017. (2018/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja(5), a posebno njezin članak 12.a,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/128 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 337/75(6),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0119/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 434, 30.11.2018., str. 43.
(2) SL C 434, 30.11.2018., str. 43.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(5) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(6) SL L 30, 31.1.2019., str. 90.
(7) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017. (2018/2178(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0119/2019),

A.  budući da je u skladu s njegovim izvještajem o prihodima i rashodima(1) konačni proračun Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja („Centar”) za financijsku godinu 2017. iznosio 17 869 389 EUR, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,84 % u odnosu na 2016.; budući da se proračun Centra uglavnom financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99,95 %, što predstavlja neznatno smanjenje od 0,04 % u odnosu na 2016.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 89,66 %, što predstavlja smanjenje od 4,89 % u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  sa zabrinutošću primjećuje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 52 767 EUR, što predstavlja 5,06 % ukupnog prenesenog iznosa, i da je to povećanje od 2,31 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  sa zadovoljstvom primjećuje da Centar primjenjuje uzorit sustav mjerenja uspješnosti koji obuhvaća ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti njegovih aktivnosti na razini projekta, aktivnosti i organizacije te druge mjere za poboljšanje upravljanja proračunom;

4.  cijeni to što Centar i dalje nastavlja raditi vrlo kvalitetno, pružajući istraživačke, analitičke i tehničke savjete kojima se doprinosi u razvoju europskih politika za cjeloživotno učenje i strukovno obrazovanje i osposobljavanje te naglašava važnost osiguravanja odgovarajućeg osoblja i financijskih sredstava za provedbu njegovih zadaća,;

5.  pozdravlja usredotočenost Centra na razvoj kompetencija i vještina, posebno među niskokvalificiranim radnicima, kako bi se podupro cilj uključivanja na tržište rada preko strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, učenja kroz rad i naukovanja te njegove doprinose programu Erasmus +, novom programu vještina za Europu, Europassu i programu Panorama vještina koji je uspio doseći svoje primarne ciljne skupine, tvorce politika i stručnjake;

6.  pozdravlja inicijativu Centra za utvrđivanje novog radnog zadatka koji se odnosi na digitalizaciju i budućnost rada te također pozdravlja pokretanje nove mreže Centra CareersNet posvećene istraživanju i cjeloživotnom usmjeravanju i razvoju karijere;

7.  pozdravlja inicijativu Centra za jačanje svog rada na cjeloživotnom usmjeravanju i razvoju karijere uspostavljanjem mreže za istraživanje i suradnju u tom području te razvojem alata za integraciju informacija o tržištu rada u usmjeravanje;

8.  prima na znanje blisku suradnju Centra s Europskom zakladom za osposobljavanje i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, koja je formalizirana u sporazumima o suradnji; sa zadovoljstvom primjećuje da su Centar i Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost potpisali sporazum o razini usluge koji im omogućuje da, uz ostale sinergije, dijele konferencijske prostorije i prostor za pohranu; naglašava u tom kontekstu da je Centar jedna od četiri agencije za socijalnu politiku; izražava razočaranje rezultatima koje je u tom pogledu postigla Međuinstitucijska radna skupina za decentralizirane agencije, s obzirom na to da nisu podneseni konkretni prijedlozi kako bi se spojile ili zajedno smjestile agencije s naglaskom na povezanim područjima politika; traži od Centra da surađuje s ostale tri agencije za socijalnu politiku kako bi istražili moguća spajanja;

9.  potvrđuje da Centar provodi mjere povezane s primjedbama i komentarima tijela nadležnog za davanje razrješnice u pogledu izvršenja proračuna za financijsku godinu 2016. kako bi se dodatno poboljšalo djelovanje Centra;

10.  napominje da je Centar u skladu s financijskim pravilima podvrgnut vanjskoj evaluaciji, koja obuhvaća razdoblje od 2013. do 2016.; napominje da je završno izvješće o evaluaciji trebalo biti zaprimljeno 2018.; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatima te evaluacije;

Kadrovska politika

11.  napominje da je 31. prosinca 2017. razina popunjenosti plana radnih mjesta iznosila 93,48 % i da je imenovano 86 dužnosnika i privremenih djelatnika od 92 privremena djelatnika i dužnosnika odobrena u okviru proračuna Unije (u odnosu na 94 odobrena radna mjesta u 2016.); također primjećuje da je 2017. za Centar radilo 26 ugovornih djelatnika i četvero upućenih nacionalnih stručnjaka;

12.  prima na znanje odlazak voditelja službe Centra za ljudske resurse u travnju 2017., kao i odlazak pravnog savjetnika Centra te dodatno radno opterećenje koje je zbog toga nastalo za preostalo osoblje; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o razvoju događaja u tom pogledu;

13.  napominje da Centar ima politiku dostojanstva na radnom mjestu i da je 2017. organiziran obvezan sastanak o dostojanstvu na radnom mjestu i sprečavanju uznemiravanja, te su također ponuđene radionice i savjetovanja;

14.  sa žaljenjem na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da se dva postupka zapošljavanja na rukovodeće položaje smatraju nepravilnima; prima na znanje odgovor Centra u tom pogledu te očekuje da će se tom problemu pristupiti na odgovarajući način; apelira na Centar da o mjerama poduzetima kako bi se odgovorilo na to zapažanje obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

15.  sa žaljenjem napominje da nije uvijek u potpunosti osigurana transparentnost postupaka zapošljavanja; stoga pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi za slobodna radna mjesta objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO) kako bi se povećao publicitet; prima na znanje odgovor Centra da već objavljuje neka radna mjesta u okviru EPSO-a i da bi se prevođenjem svih oglasa za radna mjesta na jezike Unije znatno povećali troškovi;

Javna nabava

16.  prema izvješću Revizorskog suda prima na znanje da Centar do kraja 2017. još uvijek nije koristio nijedan od alata koje je Komisija uspostavila s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); prema izvješću Centra prima na znanje da je planirao provesti potrebne elektroničke mjere krajem 2018.; poziva Centar da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Transparentnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

17.  prima na znanje postojeće mjere Centra i njegove trajne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa i zaštite zviždača; međutim, sa zabrinutošću ističe da Centar ne objavljuje životopise članova višeg rukovodstva na svojim internetskim stranicama te da više rukovodstvo Centra, njegovi interni stručnjaci i asistenti u skladu s politikom Centra o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa koja je na snazi od 2014. prijavljuju moguće sukobe interesa tek kad do njih dođe; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

18.  ponavlja svoj poziv Centru da objavljuje zapisnike sa sastanaka svog upravnog odbora;

19.  ponavlja da je potrebno hitno uspostaviti nezavisne mehanizme za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo osobama koje pružaju informacije da odgovarajućim kanalima dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti u skladu s Prijedlogom direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (2018/0106 (COD)) o kojem se trenutačno vode međuinstitucijski pregovori;

Unutarnja revizija

20.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju provela reviziju internetskih usluga Centra s naglaskom na Europassu, Panorami vještina, Pregledu mobilnosti i internetskim stranicama Europskog kvalifikacijskog okvira, na temelju svojeg strateškog plana revizije za razdoblje od 2017. do 2019.; pozdravlja činjenicu da su dizajn i funkcioniranje sustava unutarnje kontrole Centra u vezi s tim instrumentima proglašeni djelotvornim i učinkovitim;

o
o   o

21.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 26. ožujka 2019.(2) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL C 84, 17.3.2017., str. 1.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0254.

Posljednje ažuriranje: 20. travnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti