Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2178(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0119/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0119/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.17

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0258

Elfogadott szövegek
PDF 161kWORD 46k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedepof)
P8_TA(2019)0258A8-0119/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2178(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedepof) létrehozásáról, és a 337/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/128 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6)

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0119/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Szakképzésfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója számára a központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 43. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 43. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
(6) HL L 30., 2019.1.31., 90. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2178(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0068/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedepof) létrehozásáról, és a 337/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/128 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6)

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0119/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 43. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 43. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
(6) HL L 30., 2019.1.31., 90. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2178(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0119/2019),

A.  mivel bevételi és kiadási kimutatása(1) szerint az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (a továbbiakban: a központ) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 17 869 389 euró volt, ami 2016-hoz képest enyhe, 0,84%-os csökkenést jelent; mivel a központ költségvetése főként az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a központ 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,95%-os szintet ért el, ami 2016-hoz képest 0,04%-os, csekély mértékű csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,66% volt, ami az előző évhez képest 4,89%-os csökkenést jelent;

Átvitelek törlése

2.  aggodalommal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 52 767 eurót tett ki, ami 2016-hoz képest 2,31%-os növekedést mutatva az átvitt teljes összeg 5,06%-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a központ példaértékű teljesítménymutatóként használ, amely méri a tevékenységeiből származó hozzáadott értéket a projektek, a tevékenység és a szervezet szintjén, továbbá költségvetési gazdálkodásának javítása céljából;

4.  nagyra értékeli a központ folyamatos kiváló munkáját, a kutatásokat, elemzéseket és technikai tanácsadást, amelyek célja az egész életen át tartó tanulásra és a szakképzésre vonatkozó uniós szakpolitikák kidolgozásának támogatása, és hangsúlyozza e célból, hogy fontos biztosítani a megfelelő személyzetet és pénzügyi forrásokat, lehetővé téve ezzel az ügynökség számára feladatainak végrehajtását;

5.  üdvözli különösen azt, hogy a központ a kompetenciák és a készségek fejlesztésére összpontosít – különösen az alacsony képzettségű személyek körében –, a munkaerőpiaci integráció célkitűzésének szakképzés, munkaalapú tanulás és tanulószerződéses gyakorlati képzés révén történő támogatása érdekében, továbbá üdvözli az Erasmus+ programhoz, az Új európai készségfejlesztési programhoz, az Europasshoz és a készségkörképhez való hozzájárulását, melynek sikerült elérnie elsődleges célcsoportjait, a politikai döntéshozókat és a szakértőket;

6.  üdvözli a központ kezdeményezését a digitalizációs munka egy új területével kapcsolatban, és még inkább üdvözli a központ által elindított CareersNet hálózatot, mely a kutatás, a pályaorientáció és a karrierfejlesztés új hálózata;

7.  üdvözli a központ arra irányuló kezdeményezését, hogy megerősítse az egész életen át tartó pályaorientációval és a pályafutás-fejlesztéssel kapcsolatos munkáját egy kutatási és együttműködési hálózat létrehozásával ezen a területen, valamint olyan eszközök kidolgozásával, amelyek révén a munkaerőpiaci információk útmutatóba illeszthetők;

8.  megjegyzi, hogy a központ szorosan együttműködik az Európai Képzési Alapítvánnyal (ETF) és az Eurofounddal (Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért), amely együttműködést együttműködési megállapodásokkal tettek hivatalossá; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a központ és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi számukra a konferencialétesítmények és a tárhely megosztását, más szinergiák mellett; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a központ a szociális politikákkal foglalkozó négy ügynökség egyike; ennek kapcsán csalódottságának ad hangot a decentralizált ügynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport által elért eredmények kapcsán, mivel továbbra is várat magára az egymással összefüggésben álló szakpolitikai területekre összpontosító ügynökségek összevonására vagy együttes elhelyezésére vonatkozó konkrét javaslatok kidolgozása; felkéri a központot, hogy a szociálpolitikával foglalkozó három másik ügynökséggel együttműködve vizsgálja meg az egyesülési lehetőségeket;

9.  tudomásul veszi, hogy a központ a mentesítő hatóság észrevételei és megjegyzései alapján intézkedéseket hozott a 2016. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban, hogy tovább javítsa a központ műveleteit;

10.  megjegyzi, hogy pénzügyi szabályokban előírtak szerint a központot külső értékelésnek vetették alá a 2013–2016 közötti időszakra vonatkozóan; megjegyzi, hogy az értékelésről szóló zárójelentést a Parlament 2018-ban kapja meg; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak ezen értékelés eredményéről;

Személyzeti politika

11.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv 93,48%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 92-ből (szemben a 2016. évi 94 engedélyezett álláshellyel) 86 kinevezett állandó és ideiglenes alkalmazott dolgozott; megjegyzi, hogy ezen felül 26 szerződéses alkalmazott és négy kirendelt nemzeti szakértő dolgozott a központnál 2017-ben;

12.  tudomásul veszi, hogy a központ emberi erőforrásokkal foglalkozó szolgálatának vezetője 2017 áprilisában távozott, valamint hogy a központ jogtanácsosa is távozott, ami többletmunkát hárított a fennmaradó személyzetre; felkéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az idevonatkozó fejleményekről;

13.  megjegyzi, hogy a központ „méltóság a munka világában“ politikával rendelkezik, és hogy 2017-ben a munkahelyi méltóságra és a zaklatás megelőzésére vonatkozó kötelező képzést vezetette be, továbbá hogy a témában munkaértekezleteket tartottak és tanácsadói készségeket tanítottak;

14.  sajnálattal állapítja meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy a vezetői pozíciókra meghirdetett két felvételi eljárás szabálytalannak minősült; tudomásul veszi a központ erre vonatkozó válaszát, és arra számít, hogy ezt az aggályt megfelelően kezelik; sürgeti a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett intézkedésekről;

15.  sajnálattal állapítja meg, hogy a felvételi eljárások átláthatósága nem mindig biztosított teljes mértékben; üdvözli ezért a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosságuk növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján is; tudomásul veszi a központ válaszát, amely szerint már közzétesz bizonyos állásajánlatokat az EPSO-nál, és hogy az összes álláshirdetés uniós nyelveken történő közzététele jelentősen megnövelné a költségeket;

Közbeszerzés

16.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén a központ még mindig nem alkalmazta a Bizottság által elindított egyik eszközt sem, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; tudomásul veszi a központ jelentéséből, hogy 2018 végén tervezi végrehajtani a szükséges elektronikus intézkedéseket; felszólítja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

17.  tudomásul veszi a központnak az átláthatóság, az összeférhetetlenségek megelőzésének és kezelésének, valamint a visszaélést bejelentő személyek védelmének biztosítására irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; aggodalommal mutat rá azonban arra, hogy a központ honlapján nem teszi közzé felső vezetésének önéletrajzait, és hogy a központ felső vezetése, a belső szakértők és az asszisztensek csak úgy nyilatkoznak a potenciális összeférhetetlenségekről, ahogyan azt a központ 2014 óta fennálló, az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikája előírja; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben hozott intézkedésekről;

18.  megismétli arra irányuló felhívását, hogy a központ hozza nyilvánosságra az igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyveit;

19.  megismétli, hogy megfelelő költségvetési háttérrel létre kell hozni egy független közzétételi, tanácsadó és bejelentő mechanizmust, amely segítséget nyújtana a bejelentést tevő személyek számára abban, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó információk bejelentéséhez – fenntartva a bejelentés bizalmas jellegét – megtalálják a megfelelő csatornákat, és hogy megkapják a szükséges támogatást és tanácsot, összhangban a jelenleg zajló intézményközi tárgyalások tárgyát képező, az uniós jog megsértését jelentő személyek védelméről szóló irányelvre irányuló javaslattal (2018/0106 (COD));

Belső ellenőrzés

20.  tudomásul veszi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) a 2017–2019. évi stratégiai ellenőrzési terve alapján ellenőrizte a központ internetes szolgáltatásait az Europass, a „készségkörkép”, a „mobilitási eredménytábla” és az európai képesítési keretrendszer weboldalaira összpontosítva; üdvözli, hogy a központ belső ellenőrzési rendszerének kialakítása és működése ezen eszközök tekintetében hatékonynak és eredményesnek bizonyult;

o
o   o

21.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 84., 2017.3.17., 1. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat