Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2194(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0121/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0121/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.18

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0259

Elfogadott szövegek
PDF 162kWORD 50k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
P8_TA(2019)0259A8-0121/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 20. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0121/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 112. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 112. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 319., 2015.12.4., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 20. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0121/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 112. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 112. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 319., 2015.12.4., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0121/2019),

A.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatása(1) szerint az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (a továbbiakban: az ügynökség) 2017-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 10 524 359 EUR volt, ami 2016-hoz képest 2,26%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2017-es pénzügyi év során tett költségvetés-ellenőrzési erőfeszítéseknek köszönhetően a költségvetés végrehajtási aránya 97,09%-os volt, ami 1,14%-os emelkedést jelent 2016-hoz képest; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 84,02%-os volt, ami az előző évhez képest 5,17%-os növekedést jelent;

Átvitelek törlése

2.  sajnálattal állapítja meg, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése elérte a nagymértékűnek tekinthető 189 154 EUR-t, ami 2016-hoz képest enyhe – 1,44%-os – csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 12,81%-ának felel meg;

Teljesítmény

3.  elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség fő teljesítménymutatókat használ a képzési tevékenységeinek és azok hatásának – különösen a résztvevők elégedettségi szintjének – értékelésére annak érdekében, hogy értékelje az általuk nyújtott hozzáadott értéket, és teljesítménymutatókat alkalmaz költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében;

4.  megjegyzi, hogy az ügynökség új, kibővített megbízatása keretében történő működéshez szükséges előkészületekre vonatkozó változáskezelési tervét 83%-os mértékben hajtották végre; megjegyzi, hogy az ügynökség képzési tevékenységein részt vevők 93%-a úgy nyilatkozott, hogy legalább elégedett a képzéssel, és hogy az ügynökség befejezte az EU és a közel-keleti és észak-afrikai régió közötti, a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos képzési partnerségi program végrehajtását;

5.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség szorosan együttműködik a bel- és igazságügy területén működő ügynökségek hálózatával és az azt alkotó kilenc ügynökséggel; megjegyzi, hogy megosztják egymással bizonyos képzéseiket és közösen is szerveznek tanfolyamokat;

6.  üdvözli az ügynökség kötelezettségvállalását, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által kiadott, „A képzési tevékenységek szükségleteinek felmérése, tervezése és költségvetési tervezése” című jelentése nyomán; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ügynökség teljesítse kötelezettségvállalását;

7.  megjegyzi, hogy a 2016 januárjában lezárt ötéves időszakos külső értékelés 17 ajánlást adott ki, amelyekre vonatkozóan az ügynökség 2018 végéig tervezi az összes korrekciós intézkedés végrehajtását; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ajánlások nyomán tett intézkedésekről;

8.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség messze van az Europoltól, ami aláássa annak lehetőségét, hogy szinergiákat találjon e rendőrségi ügyekre szakosodott társügynökséggel; felhívja az ügynökséget, hogy készítsen jelentést a mentesítésért felelős hatóság számára, amelyben felvázolja az Europollal való együttműködésének lehetséges akadályait, valamint az e kihívások leküzdése érdekében tett és teendő intézkedéseket;

Személyzeti politika

9.  megállapítja, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 96,77%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 31-ből (szemben a 2016. évi 28 engedélyezett álláshellyel) 30 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megállapítja, hogy ezen felül 16 szerződéses alkalmazott és 6 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

10.  üdvözli, hogy az ügynökség webes szemináriumokat szervezett a bűnüldöző szervek tisztviselői részére a gyűlölet-bűncselekmények és a nemi alapú erőszak különböző megjelenési formáinak felderítése és nyomozása kapcsán kialakult bevett gyakorlatokról, és tudatosságfokozó képzést szervezett a roma közösségek és az LMBTI-személyek által tapasztalt kihívásokról (pl. túl erős vagy túl gyenge rendőri fellépés, a rendőri erőkbe vetett bizalom hiánya) és arról, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehet kezelni a bűnüldözési szervek szintjén; felszólít az alapvető jogok terén nyújtott képzések és a rendőri erők azokkal való megismertetésének folytatására;

11.  felhívja az ügynökséget, hogy tanterveibe és képzéseibe ahol csak lehet még inkább foglalja bele a radikalizálódás, a fajgyűlölet és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésre irányuló fontos szempontokat; felhívja az ügynökséget, hogy dolgozzon ki konkrét képzést a büntetőeljárás során a gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékokról;

12.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; megjegyzi, hogy ez lehetővé teszi az információk megosztását és a képzést, valamint a bizalmas tanácsadást;

13.  megjegyzi, hogy az Egyesült Királyságból Magyarországra történő áthelyezése következtében és a személyzeti fizetésekre alkalmazott alacsonyabb korrekciós együttható miatt a személyzet fluktuációja magas és a földrajzi kiegyensúlyozottság nem mindig biztosított, mivel a fogadó országtól eltérő tagállamokból érkező jelentkezők száma csökkent; aggodalommal állapítja meg, hogy a személyzet egyes tagjai az áthelyezés tekintetében függőben lévő jogvitában állnak; megjegyzi, hogy több intézkedés is született e jelenség enyhítésére; aggodalommal mutat rá arra, hogy ez kihatással lehet a működés folytonosságára, valamint arra, hogy az ügynökség képes-e a tevékenységek végrehajtására; felhívja az ügynökséget, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a fenti ügyben történt bármilyen fejleményről;

14.  egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy fontos és hasznos lenne az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapján közzétenni, mivel ezek az információk növelik az átláthatóságot és a nyilvánosságot, valamint lehetővé teszik, hogy a polgárok összességében lássák a különböző uniós intézmények és ügynökségek által közzétett hirdetéseket; kéri tehát, hogy az ügynökség az EPSO honlapján is tegye közzé összes álláshirdetését; felkéri az Európai Bizottságot, hogy vegyen fontolóra olyan intézkedéseket, amelyek célja, hogy csökkentsék az álláshirdetések ügynökségekre gyakorolt pénzügyi terhét, többek között az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjával (CdT) kötött eseti keret létrehozásával;

15.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az EPSO honlapján; megérti az ügynökség válaszát az ilyesfajta közzététellel járó magas fordítási költségekre vonatkozóan; nyugtázza továbbá az ügynökség azon szándékát, hogy valamennyi álláshirdetését közzéteszi az uniós ügynökségek hálózata által kidolgozott ügynökségközi állásportálon;

Közbeszerzés

16.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2017 végén az ügynökség még mindig nem alkalmazta a Bizottság által bevezetett valamennyi olyan eszközt, melyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere (e-közbeszerzés) tekintetében; megállapítja, hogy az ügynökség válasza szerint folyamatban vannak az elektronikus benyújtás végrehajtását előkészítő intézkedések; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren elért haladásról;

17.  aggodalommal jegyzi meg, hogy 2016 decemberében az ügynökség négyéves, 1,6 millió EUR értékű keretszerződést írt alá ideiglenes alkalmazottak rendelkezésre bocsátásáról egy gazdasági szereplővel, melynek kiválasztása kizárólag az ár alapján történt, a minőségi kritériumok figyelembevétele nélkül; tudomásul veszi az ügynökség válaszát, miszerint úgy vélte, hogy a minőségi szempontok szerepeltek a műszaki leírásban, és hogy a korábbi tapasztalatok és a nemzeti sajátosságok alapján döntöttek egyetlen szerződés odaítélése mellett;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

18.  üdvözli, hogy az ügynökség 2017-ben kiigazított csalásellenes stratégiát fogadott el; sajnálattal állapítja meg, hogy az ügynökség 2017. december 31-ig nem vezette be és hajtotta végre a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályzatot; megjegyzi azonban, hogy az ügynökségre vonatkozó egyedi belső szabályokat várhatóan 2018 végéig elfogadják; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezek végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

19.  hangsúlyozza, hogy az ügynökség Budapestre való költözése 2014-ben és megbízatásának 2016. évi felülvizsgálata az ügynökség számviteli eljárásainak módosítását eredményezte, amelyeket 2013. óta nem validáltak újra; nyugtázza az ügynökség válaszát, amely szerint az újravalidálás jelenleg a Költségvetési Főigazgatóságon belül viták és tervezés tárgya;

20.  megjegyzi, hogy 2017 februárjában az ügynökség sikeresen teljesítette az ügynökség irányítási rendszerének ISO 9001:2015 szerinti tanúsítását annak érdekében, hogy javítsa és látványosabban igazolja a minőség iránti elkötelezettségét;

21.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a többi ügynökségtől eltérően a CEPOL nem végzett átfogó elemzést az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésre irányuló döntésének várható hatásáról a szervezete, tevékenységei és könyvelése tekintetében; az ügynökség válaszából tudomásul veszi, hogy a megfelelő kockázatokat nem hivatalosan alacsonynak értékelték; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a potenciális kockázatok enyhítésének előkészítését célzó formálisabb elemzés elvégzése érdekében tett intézkedésekről;

22.  tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy költséghatékony és környezetbarát munkahelyet biztosítson; rámutat, hogy az ügynökségnek nincs kibocsátáskompenzációs rendszere, de elismeri, hogy vizsgálja egy ilyen rendszer bevezetésének lehetőségét, és hogy az ügynökség arra ösztönzi személyzetét, hogy a kibocsátások csökkentése érdekében vegye igénybe a tömegközlekedést;

o
o   o

23.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(2).

(1) HL C 258/01., 2017.8.8., 4. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat