Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2189(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0120/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0120/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.19

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0260

Elfogadott szövegek
PDF 164kWORD 49k
2019. március 26., Kedd - Strasbourg
2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
P8_TA(2019)0260A8-0120/2019
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége) (EASA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2018/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 121. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0120/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 46. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 46. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.
(6) HL L 212., 2018.8.22., 1. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2019. március 26-i határozata az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2018/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 60. cikkére,

–  tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 121. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0120/2019),

1.  jóváhagyja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 46. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 46. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(5) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.
(6) HL L 212., 2018.8.22., 1. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (jelenlegi nevén az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2018/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0120/2019),

A.  mivel a bevételi és kiadási mérlegkimutatás(1) szerint az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 191 611 843 EUR volt, ami 2016-hoz képest 0,92%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetéséből 34 870 000 EUR az uniós költségvetésből, és 101 397 000 EUR díjakból és járulékokból származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2017. évi pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2017. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2016. évi pénzügyi évvel megegyező 99%-os volt; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 93,75%-os volt, ami 2016-hoz képest 2,55%-os növekedést jelent;

2.  aggodalommal jegyzi meg, hogy a korábbi években a számvevőszéki jelentés ismétlődő megállapításai szerint az ágazati finanszírozású tevékenységek 2016-ban 7 600 000 EUR-s hiánnyal zárultak, a költségvetési eredmények évről évre ingadoznak, és az ügynökség 52 000 000 EUR összegű többletet halmozott fel ebből a tevékenységi kategóriából; emlékeztet arra, hogy az ügynökség alapító rendelete előírja, hogy a beszedett ágazati díjaknak elegendőnek kell lenniük az ügynökség vonatkozó tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos költségeinek fedezésére, így felhalmozott többletről nem rendelkezik; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a folyamatban lévő korrekciós intézkedésekről és arról, hogy miként tervezi a jövőben az ilyen többlet elkerülését;

3.  az ügynökség tájékoztatása alapján elismeri, hogy az ügynökség módosítani szándékozik mind a pénzügyi szabályzatát, mind a díjakra és költségekre vonatkozó szabályzatát(2), hogy hivatalosabb formába öntse a felhalmozott többlet kezelését; az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az 2018-ban megkezdte a felülvizsgálatot, és hogy a díjakra és költségekre vonatkozó felülvizsgált szabályzat a tervek szerint 2020. január 1-én lép hatályba; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e felülvizsgálat végrehajtásáról, többek között az esetleges többlet kezelését pontosító rendelkezésekről;

Átvitelek törlése

4.  megjegyzi, hogy a 2016-ról 2017-re való átvitelek törlése 239 829 EUR-t tett ki, ami 2016-hoz képest 1,07%-os csökkenést mutatva az átvitt teljes összeg 2,6%-ának felel meg;

Teljesítmény

5.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség számos fő teljesítménymutatót alkalmaz a tevékenységei által nyújtott hozzáadott érték mérésére, költségvetésének javítására és rendszeresen értékeli szabályai és szabványeljárásai relevanciáját;

6.  megjegyzi, hogy 2017-ben az ügynökséget a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet ellenőrizte; elégedetten veszi tudomásul, hogy bár a hivatalos eredmények közzététele még nem történt meg, a kezdeti információk arra engednek következtetni, hogy az ügynökség a világ legfőbb légügyi hatóságai közé tartozik;

7.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség elindította az európai stratégiai koordinációs platformot és az Európai Kiberbiztonsági Központot, valamint a „Data4Safety” kezdeményezés első szakaszát, amelynek célja az európai technológiák és a piacvezető szerep támogatása a polgári légi közlekedésben a big data technológiákkal kapcsolatos európai know-how megerősítése érdekében; megjegyzi továbbá, hogy a polgári és katonai légi közlekedés biztonsága közötti együttműködésről megállapodásokat írt alá Franciaországgal, Németországgal és Olaszországgal;

8.  megjegyzi, hogy az (EU) 2018/1139 rendelet 2018. szeptember 11-én lépett hatályba, magában foglalva egy új, drónokra vonatkozó szakaszt és az ügynökség új mandátumát, amely újradefiniálja hatásköreit; megjegyzi továbbá, hogy ez a rendelet felhatalmazza az ügynökséget, hogy felajánlja a Bizottságnak a különféle méretű, többek között a kisméretű drónok szabályozására vonatkozó technikai szakértelmet;

9.  megjegyzi, hogy 2017-ben az ügynökség jelentős mértékű növekedést tapasztalt az elkülönített projektek irányítása terén, amelyek teljes összege 11 300 000 EUR volt (2016-ban 7 300 000 EUR); üdvözli, hogy e projektek célja a nemzeti és regionális légiközlekedési hatóságok szabályozási és felügyeleti képességeinek javítása világszerte, valamint a globális légi közlekedés biztonságának fokozása és az uniós normák előmozdítása érdekében a kutatási projektekhez való hozzájárulás;

10.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a többek között a konfliktusövezetekben a polgári légi közlekedésre leselkedő veszélyekkel, a környezetvédelmi kérdésekkel, valamint a drónok tanúsításával és regisztrálásával kapcsolatos új, illetve kibővült feladatok ellátásához szükséges forrásokat;

11.  üdvözli, hogy az ügynökség aktív szerepet játszik a Horizont 2020 program ajánlattételi felhívásaiban; sürgeti az ügynökséget, hogy továbbra is maradjon aktív a kutatás és a fejlesztés területén;

12.  megjegyzi, hogy az ügynökség az uniós szervezetek számára kidolgozott módszertannal összhangban végezte el éves kockázatértékelését; megjegyzi, hogy a lehetséges kockázatok azonosítása mellett nem merült fel jelentős kockázat 2017-ben;

13.  megelégedéssel nyugtázza, hogy az ügynökség forrásokat oszt meg más ügynökségekkel – többek között az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával, az Európai Képzési Alapítvánnyal és az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal – az egymást átfedő feladatokra a felmérések, az e-tanulás és a felhőalapú szolgáltatások terén;

Személyzeti politika

14.  megjegyzi, hogy 2017. december 31-én a létszámterv végrehajtása 100%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 678-ból (beleértve az 5 támogatott álláshelyet) (szemben a 2016. évi 676 engedélyezett álláshellyel) 673 kinevezett ideiglenes alkalmazottat foglalkoztattak; megjegyzi, hogy a felülvizsgált alaprendelet elfogadásának elmaradása miatt az 5 támogatott álláshelyet nem töltötték be 2017-ben; megállapítja, hogy ezen felül 80 szerződéses alkalmazott és 18 kirendelt nemzeti szakértő dolgozott az ügynökségnél 2017-ben;

15.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ügynökség felső vezetésében nem valósult meg a nemek közötti egyensúly (mind az 5 posztot férfi tölti be), és a 29 igazgatótanácsi tisztségből 25-öt férfi, 4-et pedig nő tölt be; e tekintetben azzal a kéréssel fordul a Bizottsághoz és a tagállamokhoz, hogy az igazgatótanács tagsági tisztségének betöltésére javasolt jelöltjeik előterjesztésekor tartsák szem előtt a nemek közötti egyensúly biztosításának fontosságát; felkéri továbbá az ügynökséget, hogy hozzon intézkedéseket a felső vezetésen belüli nemek közötti egyensúly javítása érdekében;

16.  tudomásul veszi, hogy a ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; elismeri, hogy az ügynökség tájékoztatókat szervezett, és megteremtette a bizalmas tanácsadás hátterét;

17.  üdvözli a Számvevőszék azon javaslatát, hogy a nyilvánosság növelése érdekében tegyék közzé az álláshirdetéseket az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal honlapján is; tudomásul veszi, hogy az ügynökség munkanyelve az angol, és megjegyzi, hogy az ügynökség az ügynökségek hálózata által létrehozott ügynökségközi fórumot használja fel az álláshirdetések közzétételére;

Közbeszerzés

18.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség úgy döntött, hogy összesen 22 000 000 EUR értékben keretszerződéseket köt három vállalkozóval informatikai szolgáltatások beszerzésére; megjegyzi, hogy a Számvevőszék szerint ilyen helyzetben a kiválasztott vállalkozók közül versenyeljárással kell meghatározni, kivel kötik meg az egyes adásvételi szerződéseket; üdvözli az ügynökség válaszát, amely szerint nagyobb figyelmet fog fordítani a versenyeljárások újbóli megnyitására a verseny fokozása érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ajánlások nyomán tett intézkedésekről;

19.  megállapítja a számvevőszéki jelentésből, hogy 2017 végén az ügynökség néhányat már alkalmaz a Bizottság által elindított eszközökből, amelyek célja, hogy egységes megoldást vezessenek be a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés, de e-számlázás nem) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcsere tekintetében; felhívja az ügynökséget, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

20.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2017-ben felülvizsgálta a „Pártatlanság és függetlenség: az összeférhetetlenség megelőzése és enyhítése” elnevezésű politikáját az érdekeltségi nyilatkozatok kitöltésének, felülvizsgálatának és frissítésének összes munkatársra való kiterjesztése érdekében; megjegyzi, hogy az ügynökség szerint a Belső Ellenőrzési Szolgálat által készített, az összeférhetetlenség megelőzéséről és mérsékléséről szóló ellenőrzési jelentés közzététele 2019 áprilisában várható; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az összeférhetetlenség megelőzésére és mérséklésére szolgáló jelenlegi rendszerének 2018–2019. évi átfogó felülvizsgálatáról és a Bizottság ajánlásainak végrehajtásáról; üdvözli az ügynökség visszaélések bejelentésére vonatkozó új iránymutatásait;

21.  megjegyzi, hogy az ügynökség bevételének 70%-a díjakból tevődik össze; tudomásul veszi az ügynökség azon véleményét, hogy az a tény, hogy a kérelmezők díjat fizetnek, nem feltétlenül jelent összeférhetetlenséget; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az annak biztosítása érdekében tett intézkedésekről, hogy a díjakból származó finanszírozás ne vezessen összeférhetetlenséghez;

22.  üdvözli az ügynökség tevékenységeinek átláthatóbbá tétele érdekében tett további lépéseket, amelyek értelmében tájékoztatást nyújtanak az ügynökség munkatársai és a külső érdekelt felek közötti találkozókról, valamint azt, hogy ezek az ügynökség honlapján elérhetők;

23.  ösztönzi az ügynökséget, hogy biztosítsa a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét; megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentését követően az ügynökség igazgatósága teljesítette a Számvevőszék kérését azzal, hogy a számvitelért felelős tisztviselőt 2019. januártól igazgatási szempontból közvetlenül az ügynökség igazgatója, funkcionális szempontból pedig igazgatótanácsa felügyeli; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben hozott intézkedésekről;

Belsőkontroll-rendszerek

24.  megjegyzi, hogy 2017-ben a belső ellenőrzési szolgálat kockázatértékelést végzett a következő (2018–2020) ellenőrzési ciklus kidolgozásának támogatására;

25.  megjegyzi, hogy a belső ellenőrzési részleg 2017-ben négy ellenőrzési megbízhatósági kötelezettséget teljesített annak értékelésére, hogy betartották-e a vonatkozó rendeleteket, teljesítették-e a folyamat célkitűzéseit, és megfelelően csökkentették-e a főbb kockázatokat; elégedetten állapítja meg, hogy ez a megbízhatósági szint minden egyes felülvizsgálat során adott volt, és hogy ajánlásokat tettek az ellenőrzési környezet vagy a folyamatok általános hatékonyságának további javítására; tudomásul veszi továbbá, hogy a 2016-ban elvégzett ellenőrzések nyomon követése során a fennmaradó kockázatokat jelentős mértékben, elfogadható szintre csökkentették, és a végső intézkedéssel együtt – melynek lezárását 2018 közepére időzítették – a folyamatban lévő valamennyi intézkedést végrehajtották;

26.  megjegyzi, hogy az ügynökség irányítási standardjainak a legújabb ISO szabványok és az új belső ellenőrzési keretrendszer alapján végzett éves értékelése arra a következtetésre jutott, hogy az ügynökség irányítási rendszere megfelel az irányítási standardoknak a menedzsment és a folyamatok szintjén kialakított megbízható monitoringrendszernek köszönhetően;

o
o   o

27.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2019. március 26-i állásfoglalására(3).

(1) HL C 108., 2018.3.22., 229. o.
(2) A Bizottság 319/2014/EU rendelete (2014. március 27.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított tanúsítási és szolgáltatási díjakról, és az 593/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 93., 2014.3.28., 58. o.).
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2019)0254.

Utolsó frissítés: 2020. április 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat